Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Η αρμοδιότητα αυτή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Η αρμοδιότητα αυτή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Η αρμοδιότητα αυτή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: προγράμματος προσαρμογής  Ανάλυση των σημαντικότερων στοιχείων ενός προγράμματος προσαρμογής.  Περιγραφή της επίδρασης ενός τέτοιου προγράμματος στην αναδιοργάνωση και την εκπαίδευση των νέων εργαζομένων.  Διατύπωση των ρόλων και των ευθυνών της επιχείρησης στην προσαρμογή των νέων εργαζομένων.  Επεξήγηση του ρόλου του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην επιλογή των εργαζομένων.  Ο ρόλος τμήματος ανθρωπίνων πόρων στον τομέα των διαχωρισμών των θέσεων εργασίας.

2 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης2 «ταιριάξει» Με την έναρξη της διαδικασίας προσλήψεων, τα στελέχη του τμήματος ανθρωπίνων πόρων βοηθούν το νέο εργαζόμενο να «ταιριάξει» όσο το δυνατό καλύτερα στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό επεκτείνεται και για εργαζομένους όπου μέσα στην ίδια επιχείρηση άλλαξαν πόστο εργασίας. Για την αρωγή και στήριξη των παραπάνω εργαζομένων τα προγράμματα προσαρμογής κάνουν περισσότερο οικείο το νέο περιβάλλον εργασίας, αποσαφηνίζοντας τους ρόλους τους στην επιχείρηση, τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρίας, καθώς και τους εργαζομένους σε αυτήν με σκοπό τον καλύτερο δυνατό εγκλιματισμό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

3 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ MET LIFE ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  Τροφοδότηση και ενίσχυση του κύρους της εταιρίας μέσω των ποιοτικών χαρακτηριστικών  Αναγνώριση των στόχων και της θέσης της εταιρίας ως σημαντικός οικονομικός οργανισμός.  Ανάδειξη της πολιτικής της εταιρίας στην ικανοποίηση του πελάτη που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας.

4 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης4  Ελαχιστοποίηση της ανησυχίας και των κινδύνων που εγκυμονεί μια νέα θέση εργασίας.  Ενίσχυση της ταχύτητας ένταξης και απόδοσης ενός νέου εργαζόμενου ως μέλος της ομάδας.  Συγκεκριμενοποίηση των προδιαγραφών της ποιότητας βάσει των οποίων μετριέται η απόδοση.  Θεμελίωση της φιλοσοφίας ότι η ανάπτυξη και εξέλιξη ενός εργαζομένου εξαρτάται τόσο από τον ίδιο όσο και από τη διοίκηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

5 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης5 TO ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Οι οικονομικές επιπτώσεις της αναστάτωσης που επιφέρει η σύντομη παραίτηση ενός νέου εργαζομένου είναι αρκετά σημαντικές. Υπάρχουν σημαντικά επιμέρους κόστη τα οποία έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα σε μαζικές παραιτήσεις. Αυτά συνίστανται στα εξής :  Κόστος επιλογής και αρχικής αξιολόγησης  Κόστος εκπαίδευσης  Κόστος ένταξής του στα αρχεία της επιχείρησης  Κόστος εξοπλισμού

6 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης6 Εξαντλητικός προσανατολισμός σε σχέση με το turnover

7 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης7 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

8 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης8 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

9 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης9 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

10 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ 3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 5.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 6.ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

11 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης11 ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ελαχιστοποίηση του άγχους των νέων εργαζομένων Μαθαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα Προσαρμόζονται καλύτερα Είναι περισσότερο ρεαλιστικοί στις προσδοκίες τους Δεν απογοητεύονται εύκολα Επιτυγχάνουν γρήγορα, υψηλά επίπεδα απόδοσης Χρειάζονται λιγότερη επιτήρηση

12 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τρία είναι τα θέματα που αποτελούν το κύριο μέλημα του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα της ανάληψης θέσης εργασίας για μια επιχείρηση  Αποτελεσματικότητα  Συμμόρφωση με την νομοθεσία  Αποφυγή της διακοπής συνεργασίας

13 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης13 Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής

14 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης14 Μέθοδοι εκπαίδευσης Μέθοδοι που αφορούν σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης Εγκατάσταση & ενημέρωση Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης Μέθοδοι που αναφέρονται σε απλούς υπαλλήλους Εκτελώντας την εργασία Προκαταρκτική εκπαίδευση Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για κατώτερα & μεσαία ηγετικά στελέχη Εκτελώντας την εργασία Εναλλαγή θέσεων εργασίας Υπόδυση ρόλων Πρακτική εξάσκηση Θεωρητική εκπαίδευση Μέθοδοι που αφορούν στα ανώτερα ηγετικά στελέχη Επιχειρηματικά παιχνίδια Εκπαίδευση ευαισθησίας Κέντρα αξιολόγησης Περιπετειώδη ταξίδια

15 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης15 Προγραμματισμός καριέρας Παράγοντες ενδιαφέροντος των εργαζομένων: Αμεροληψία καριέρας Ενδιαφέρον προϊστάμενων Ενημέρωση για ευκαιρίες Εργασιακό ενδιαφέρον Ικανοποίηση από την καριέρα Πλεονεκτήματα εμπλοκής του τμήματος ΔΑΔ Ευθυγράμμιση στρατηγικής & εσωτερικών απαιτήσεων του προσωπικού Ανάπτυξη εργαζομένων που μπορούν να προαχθούν Διευκόλυνση διεθνών τοποθετήσεων Βοήθεια στην ποικιλία υποβάθρων Μείωση των turnover Ανάδειξη δυνατοτήτων των εργαζομένων Προαγωγή προσωπικής ανάπτυξης Περιορισμός εμποδίων Ικανοποίηση αναγκών των εργαζομένων

16 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης16 Ανάπτυξη ατομικής καριέρας  Εργασιακή απόδοση  Αποκάλυψη  Δικτύωση επαφών και δραστηριοτήτων  Παραίτηση  Οργανωσιακή πίστη  Καθοδηγητές & προτείνοντες  Βασικοί υφιστάμενοι  Ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης  Διεθνής εμπειρία


Κατέβασμα ppt "Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Η αρμοδιότητα αυτή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google