Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο. Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο. Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο

2 Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του ισχίου και να εντοπίζετε τα οστικά σημεία  Κατανοείτε τις κινήσεις της άρθρωσης του ισχίου  Εντοπίζετε τους συνδέσμους, θύλακα,νεύρα  Αναγνωρίζετε τις προσφύσεις των μυών που δρουν στην περιοχή

3  Η κοτύλη υποδέχεται την κεφαλή του μηριαίου

4

5  Είναι το μακρύτερο οστό του σώματος ( 34-53 εκατ)  Διακρίνουμε 2 επιφύσεις και 1 διάφυση( shaft)  Γλουτιαίο τράχυσμα Gluteal tuberosity  Τραχεία γραμμή Linea aspera  Έσω υπερκονδύλια γραμμή Med. supracondylar line  Έξω υπερκονδύλια γραμμή Lat. supracondylar line  Ιγνυακή επιφάνεια Popliteal surface

6 Η κεφαλή αποτελεί τα 2/3 σφαίρας, στο κέντρο της οποίας υπάρχει κοίλωμα, ο βόθρος της κεφαλής όπου προσφύεται ο στρογγύλος σύνδεσμος

7  Μηριαία Κεφαλή Femoral head  Αυχένας Neck -χειρουργικός - ανατομικός  Μείζων τροχαντήρας Greater trochanter  Έλασσων τροχαντήρας Lesser trochanter GT LT FH N

8  ο αυχένας είναι οστέινος κύλινδρος  Υπό γωνία 125 ο  Ο προσανατολισμός του αυχένα σε σχέση με τη διάφυση αυξάνει το εύρος των κινήσεων

9  Ο μείζων τροχαντήρας φέρει το τροχαντήριο βόθρο  Και ο έλασσων τροχαντήρας βρίσκεται πιο κάτω και έχει αμβλύ κωνικό σχήμα  Από τα χείλη του μ.τροχαντήρα φέρονται η πρόσθια και οπίσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή  Το μηριαίο παρουσιάζει 3 επιφάνειες ( πρόσθια, έσω και έξω) και τρία χείλη ( έσω,έξω και οπίσθιο)

10  Το οπίσθιο χείλος ονομάζεται τραχεία γραμμή  Η τραχεία γραμμή έχει δύο χείλη  Γλουτιαίο τράχυσμα-> πρόσφυση μεγ.γλουτιαίου  Κτενιαία γραμμή-> κατάφυση κτενίτη μυ

11  ASIS  Iliac crest  PSIS  Ischial tuberosity  Sacrum  Greater trochanter  Pubic bones (pubic tubercles)

12 Hip Extension Hip Flexion

13 Hip Lateral Rotation Hip Medial Rotation

14 Adduction Hip Abduction shown Hip Adduction opposite

15  Hip (coxal) Joint  Sacroiliac Joint (SIJ)  Pubic Symphysis

16  Διάρθρωση synovial joint  Μηνοειδής επιφάνεια της κοτύλης συμπληρώνεται από τον κοτυλιαίο δακτύλιο οπ οποίος σχηματίζει πάνω από την κοτυλιαία εντομή, τον εγκάρσιο σύνδεσμο και κεφαλή μηριαίου Spherical femoral head  Βαθειά κοτύλη Deep acetabulum  Σταθερότητα  Περιορισμένο ROM

17  Synovial planar joint  Posterior joint  Limited movement

18  Ο λαγονιομηρικός-Iliofemoral Ligament (ΠΚΛΑ- πρόσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή)  Ο ηβομηρικός –pubofemoral ligament (θυροειδής ακρολοφία- πρόσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή)  Ο ισχιομηρικός –ischiofemoral ligament ( όφρυ της κοτύλης- τροχαντήριος βόθρος)  Ο στρογγύλος( μηνοειδής επιφάνεια κοτύλης- βόθρος μηριαίας κεφαλής)

19 Inguinal Ligament Iliofemoral Ligament Pubofemoral Ligament

20 Ischiofemoral Ligament

21  Βρίσκεται μπροστά από το λαγόνιο, ψοϊτη, κτενίτη, αγγεία και νεύρα.  Δίνει προσφύσεις στην περιτονία, στον έσω λοξό και στο ν εγκάρσιο

22 Ο ισχυρότερος του ανθρώπινου σώματος Από τη ΠΚΛΑ και το χείλος της κοτύλης στη μεσοτροχαντήρια γραμμή Έχει σχήμα V Είναι πιο παχύς στα άκρα και πιο λεπτός στο μέσο. Περιορίζει έκταση και έξω στροφή Το κατακόρυφο τμήμα του κατά την όρθια στάση του σώματος εμποδίζει την πτώση του κορμού προς τα πίσω, ενώ το οριζόντιο τμήμα κατά τη βάδιση εμποδίζει τη βύθιση του άνω μέρους του σώματος προς την πλευρά του ελεύθερου κάτω άκρου

23  Είναι μια τριγωνική δέσμη  Η βάση του είναι συνδεδεμένη με τον άνω κλάδο ηβικού οστού και το ηβικό τμήμα της κοτύλης. Συνδέεται με την κάτω πλευρά του αρθρικού θύλακα και με την κάτω πλευρά του αυχένα του μηριαίου  Περιορίζει την έκταση και απαγωγή

24  Από το ισχιακό τμήμα της κοτύλης και πίσω από την άρθρωση του ισχίου  Συγκλίνουν στην άνω έξω πλευρά του αυχένα του μηριαίου  Περιορίζει έκταση και έσω στροφή Ι

25  ΟΑΛΑ, ΟΚΛΑ, οπίσθια επιφάνεια ιερού (όπου μπλέκεται με ιερολαγόνιο σύνδεσμο), κόκκυγας Οι ίνες συγκλίνουν καθώς διέρχονται κάτω και πλάγια. Στρέφονται και μετά αποκλίνουν για να συνδεθούν στο ισχιακό κύρτωμα και τον κάτω ισχιακό κλάδο Εμποδίζει οπίσθια στροφή λαγονίου  Αποτελεί πηγή πόνου

26 Τριγωνική, επίπεδη δεσμίδα Είναι σφιχτός όταν ο μηρός είναι σχεδόν σε κάμψη και προσαγωγή Ποικίλει σε πάχος και ισχύ Σε συνέχεια με μια αρτηρία για την παροχή αίματος στη κεφαλή του μηριαίου

27 Λειτουργίες Αυξάνει το βάθος της κοτύλης Βελτιώνει την αρνητική ενδο - αρθρική π ίεση Παρέχει σταθερότητα

28  Δυνατός και παχύς  Περιβάλλει την κοτύλη και τον αυχένα του μηριαίου  Παχύτερος άνω και πρόσθια όπου απαιτείται μεγαλύτερη αντίσταση. Λεπτός και χαλαρός οπίσθια και κάτω  Εξωτερική επιφάνεια τραχιά, καλύπτεται από πολλούς μύες και χωρίζεται με ορογόνο θύλακα από τον λαγονοψοΐτη  Πρόσθια συνδέεται με μεσοτροχαντήριο γραμμή, άνω με τη βάση του αυχένα, οπίσθια με τον αυχένα περίπου 1.25εκ πάνω από τη μεσοτροχαντήρια ακρολοφία, κάτω με το κάτω τμήμα του αυχένα κοντά στον ελάσσονα τροχαντήρα

29  Λαγονοψοίτης  Προσαγωγοί  Απαγωγοί  Στροφείς  Γλουτιαίοι  Ισχιοκνημιαίοι  Τετρακέφαλος  Ραπτικός

30  Λαγόνιος  Ψοίτης

31  Μακρός προσαγωγός  Βραχύς  Ισχνός  Κτενίτης  Μέγας

32

33

34 Ορθός μηριαίος Έξω πλατύς Έσω πλατύς Μέσος πλατύς

35  Δικέφαλος  Ημιτενοντώδης  Ημιυμενώδης

36  Διπλή δράση  Έσω στροφή σε κάμψη  Έξω στροφή σε έκταση

37 Η πλατεία περιτονία είναι ένας κυλινδρικός υμένας, βρίσκεται εσωτερικότερα και έχει μεγάλο πάχος στο μηρό και τη γλουτιαία χώρα. Η πλατεία περιτονία παχύνεται προς τα έξω και σχηματίζει μια μακρόστενη λωρίδα-> λαγονοκνημιαία ταινία Ξεκινά από το φύμα της λαγόνιας ακρολοφίας κατευθύνεται προς τα κάτω κατά μήκος του έξω χείλους του σκέλους και καταφύεται κάτω από το γόνατο

38 Μηριαίο νεύρο - λαγονοσφυικό π λέγμα ( Ο 2,3,4) τετρακέφαλος ), λαγονοψοίτης, κτενίτης. Νευρώνει όλους τους μυς της π ρόσθιας ε π ιφάνειας μηρού Θυροειδές νεύρο ( βραχύς π ροσαγωγός, μακρός, ισχνός π ροσαγωγός ) + αισθητικό κλάδο

39 Ισχιακό νεύρο

40 Νευρώνει  Λαγονοψοΐτης Iliopsoas  Κτενίτης Pectineus  Ραπτικός Sartorius  Ορθός Μηριαίος Rectus Femoris

41 IST/UH ΝΜΣ1 41  Που είναι το μηριαίο τρίγωνο;  Περιοχή μεταξύ του κάτω άκρου και του κορμού  όρια:  Βουβωνικός σύνδεσμος  Μακρός προσαγωγός  Ραπτικός  Τι εμπεριέχει;

42 Μηριαίο Τρίγωνο Μηριαίο νεύρο και μηριαία αρτηρία 42 IST/UH ΝΜΣ1 Ραπτικός Μηριαίο Τρίγωνο Μακρός προσαγωγός Κορυφή Βουβωνικός σύνδεσμος

43

44  Επανάληψη…..

45  Ε: Σώματα των Θ12-Ο5 σπονδύλων και ΜΔ. Εγκάρσιες αποφύσεις οσφυικών σπονδύλων  Κ: Ελάσσων τροχαντήρας μηριαίου. Ενώνεται με το λαγόνιο και σχηματίζεται ο λαγονοψοΐτης μυς  Ν: Οσφυϊκό πλέγμα ( Ο2-Ο3)  Λ: Κάμπτει το μηρό προς την κοιλιά Μυς βαδίσματος.Σε ύπτια θέση ανυψώνει τον κορμό

46  Ε: λαγόνιος ακρολοφία, οσφυολαγόνιος σύνδεσμος, λαγόνιος βόθρος ΠΑΛΑ ΠΚΛΑ  Κ: Τένων του μ.ψοΐτη μυός, ελάσσων τροχαντήρας του μηριάιου  Λ: Κάμπτει το μηρό προς την κοιλιά,στρέφει το μηρό ελαφρώς προς τα έξω Μυς βαδίσματος.Σε ύπτια θέση έλκει τον κορμό  Ν:Μηριαίο νεύρο (Ο1-Ο4)

47  Ε: κτενιαία ακρολοφία του ηβικού.Κτενιαία επιφάνεια θυροειδής ακρολοφία, ηβομηρικός σύνδεσμος  Κ: κτενιαία γραμμή του μηριαίου,πίσω από τον ελάσσονα τροχαντήρα, άνω τμήμα τραχείας γραμμής  Ν: Μηριαίο και θυροειδές νεύρο( Ο2- Ο4)  Λ: Κάμπτει το μηρό, τον προσάγει και τον φέρνει χιαστί πάνω στον άλλο( έξω στροφή)

48  Ε: ΠΑΛΑ  Κ: κνημιαίο κύρτωμα και έσω κόνδυλος της κνήμης( χήνειος πόδας)  Ν: Μηριαίο νεύρο( Ο1-Ο3)  Λ: Κάμπτει την κνήμη και το μηρό προς την κοιλιά. Στρέφει το μηρό προς τα έξω

49 Χήνειος πόδας Ραπτικός Ισχνός Ημιτενοντώδης 49 IST/UH ΝΜΣ1

50 Νευρώνει:  Μέγας Γλουτιαίος Gluteus Maximus  Μέσος Γλουτιαίος Gluteus Medius  Μικρός γλουτιαίος Gluteus Minimus  Τείνων την πλατεία περιτονίαTensor Fasciae Latae

51  Έκφυση: εξω επιφάνεια λαγόνιας ακρολοφίας, ιερό οστούν, κόκκυγας και ισχιοιερός σύνδεσμός  κατάφυση: Εν τω βάθει ίνες στο γλουτιαίο φύμα, επιπολείς ίνες στην λαγονοκνημιαία ταινία που προσφύεται στο φύμα του Gerdy’s  Δράση: Έκταση και έξω στροφή ισχίου  Νεύρωση: Κάτω γλουτιαίο νεύρο (Ο5-Ι2)

52 Ε:έξω επιφάνεια του λαγόνιου, λαγόνια ακρολοφία Κ: Έξω επιφάνεια του μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου Ν: Άνω γλουτιαίο νεύρο (Ο4-Ο5) Λ: απάγει το μηρό και βοηθά στην έξω στροφή και έκταση του μηρού

53 Ε: Έξω επιφάνεια του λαγόνιο οστού Κ: Πρόσθιο χείλος του μείζονα τροχαντήρα Ν: άνω γλουτιαίο νεύρο(Ο4-Ι1) Λ: απάγει το μηρό

54 Ε: έξω επιφάνεια ΠΑΛΑ και λαγόνια ς ακρολοφίας Κ: έξω κόνδυλος της κνήμης Ν: άνω γλουτιαίο νεύρο 04-05 Λ: τείνει την ITB, βοηθά στην έκταση της κνήμης και συγκρατεί τη μηριαία κεφαλή στην κοτύλη

55  E:έσω επιφάνεια θυροειδούς υμένα, κάτω ηβοϊσχιακός κλάδος, έσω επιφάνεια ανώνυμου οστού  Κ:έσω επιφάνεια του μ. τροχαντήρα  Ν:Ιερό πλέγμα(Ο5-Ι2)  Λ: έξω στροφέας του ισχίου, έκταση και απαγωγή του μηρού

56  Ε: Πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού και χείλος της μ.ισχιακής εντομής  Κ:Άνω χείλος του μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου  Ν:Ιερό πλέγμα (Ο5-Ι2)  Λ:Έξω στροφή ισχίου από θέση έκτασης

57 Νευρώνουν μια ομάδα εν τω βάθει μυών που στρέφουν το μηρό προς τα έξω :  Απιοειδής  Έσω και έξω θυροειδής  Άνω και κάτω δίδυμος μυς  Τετράγωνος μηριαίος ER

58 Νευρώνει:  Βραχύς προσαγωγός Adductor Brevis  Μακρός Προσαγωγός Adductor Longus  Μέγας προσαγωγός Adductor Magnus  Ισχός προσαγωγόςGracilis

59 Ε: κάτω κλάδος ηβικού οστού Κ: άνω 1/3 τραχείας γραμμής μηριαίου Ν: θυροειδές νεύρο (02-Ο4) Λ: προσάγει το μηρό και τον στρέφει

60 Ε: ηβικό φύμα Κ: μέσο 1/3 τραχείας γραμμής μηριαίου Ν: θυροειδές νεύρο (Ο2-Ο4) και μηριαίο ν. Λ: Προσάγει το μηρό και στον στρέφει

61 Ε: κάτω ηβοισχιακό ς κλάδος Κ: τραχεία γραμμή μηριαίου, φύμα του μεγ προσαγωγού, έσω υπερκονδύλιο φύμα Ν: θυροειδές νεύρο(Ο3-Ο5) και ισχιακό ν. Λ: προσάγει το μηρό και τον στρέφει

62 Ε: ηβική σύμφυση. Κάτω χείλος ηβοισχιακού κλάδου Κ: έσω επιφάνεια κνήμης ( χήνειο πόδι) Ν: θυροειδές νεύρο (Ο2-Ο4) Λ: προσάγει το μηρό,κάμπτει την κνήμη και τη στρέφει προς τα έσω

63

64  Κάμψη ισχίου(, μείζων ψοΐτης, λαγόνιος,ορθός μηριαίος,ραπτικός,τππ, κτενίτης, προσαγωγοί βρ-μακρ-μεγ)  Κάμψη απαγωγή και έξω στροφή( ραπτικός και άλλοι καμπτήρες και στροφείς του ισχίου)  Έκταση ισχίου(μέγας γλουτιαίος, οπίσθιοι μηριαίοι)  Απαγωγή ισχίου( μέσος γλουτιαιος, μικρός γλουτιαίος, τππ)  Απαγωγή ισχίου από θέση κάμψης( Τεινων πλατεία περιτονία)  Προσαγωγή ισχίου( προσαγωγοι μεγ, βραχυς, μακρός,ισχνός, κτενίτης)  Έξω στροφή ισχίου( έσω και έξω θυροειδής, τετράγωνος μηριαίος, απιοειδής,άνω και κάτω δίδυμος, μέγας γλουτιαίος)  Έσω στροφή ισχίου( μέσος και μικρός γλουτιαίος και Τείνων πλ.περιτονία


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο. Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google