Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αυτό το παιχνίδι είναι σχεδόν ίδιο με το προηγούμενο. Διαφορές Οι κυνηγοί δεν γνωρίζουν τη θέση του φυγάδα (αόρατος φυγάδας). Ο φυγάδας γνωρίζει τις θέσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αυτό το παιχνίδι είναι σχεδόν ίδιο με το προηγούμενο. Διαφορές Οι κυνηγοί δεν γνωρίζουν τη θέση του φυγάδα (αόρατος φυγάδας). Ο φυγάδας γνωρίζει τις θέσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αυτό το παιχνίδι είναι σχεδόν ίδιο με το προηγούμενο. Διαφορές Οι κυνηγοί δεν γνωρίζουν τη θέση του φυγάδα (αόρατος φυγάδας). Ο φυγάδας γνωρίζει τις θέσεις των κυνηγών. Ο φυγάδας έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους κυνηγούς. Εφαρμογή του παιχνιδιού: έρευνα μέσα σε ένα κτίριο. Pursuit Evasion με αόρατο φυγάδα

2 Όπως και στα προηγούμενα, με διακριτοποίηση καταλήγουμε σε καταδίωξη επί ενός γράφου.

3 Καταδίωξη / διαφυγή Αόρατου Φυγάδα επί ενός γράφου

4 Το πρόβλημα του αόρατου φυγάδα είναι υπολογιστικά πολύ πιο δύσκολο από αυτό του ορατού φυγάδα. Διάφορες λύσεις, όλες ευρετικές. Δεν υπάρχει minmax διατύπωση ανάλογη με του ορατού φυγάδα (γιατί δεν εφαρμόζεται η λύση του ορατού φυγάδα?) Βασική ιδέα: Σαρώνουμε το κτίριο, καθαρίζουμε τα δωμάτια, φροντίζουμε ώστε κανένα καθαρό δωμάτιο να μην ξαναμολυνθεί. Βασική ιδέα: Η κατάσταση (state) της καταδίωξης και η συνάρτηση εξέλιξης κατάστασης (state evolution function).

5 H Κατάσταση της Καταδίωξης Που βρίσκεται ο κάθε κυνηγός Που μπορεί να βρίσκεται ο φυγάδας (dirty set) Διάνυσμα κατάστασης (x t,D t ) Συνάρτηση εξέλιξης κατάστασης: (x t,D t )=F(x t-1,D t-1,u t ) Το Κόστος της Κατάστασης της Καταδίωξης J(x t,D t )=|D t |

6 Algorithm PEI (Pursue / Evasion Invisible) Input: Graph (V,E); Starting node n ₀ For t=1:Tmax For n=1:N Path(n)=[ ] DirtySet(n)=V Cost(n)=|DirtySet(n)| Next n Path(n ₀ )=[n ₀ ] DirtySet(n ₀ )=V-N(n ₀ ) Cost(n ₀ )=|DirtySet(n ₀ )| [Path, DirtySet, Cost]=SearchUpdate(Path, DirtySet, Cost) Next t Output: PathBest

7 Func[Path,DSet,Cost]=SearchUpdate(Path,DSet, Cost) For n=1:N For m=1:N If m is neighbor of n PathBest=Path(m) DirtyBest=DirtySet(m) CostBest=Cost(m) PathNew=[Path(n) m] DirtyNew=State(n,DirtySet(n),m) CostNew=|DirtyNew| If CostNew { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/11/2989277/slides/slide_7.jpg", "name": "Func[Path,DSet,Cost]=SearchUpdate(Path,DSet, Cost) For n=1:N For m=1:N If m is neighbor of n PathBest=Path(m) DirtyBest=DirtySet(m) CostBest=Cost(m) PathNew=[Path(n) m] DirtyNew=State(n,DirtySet(n),m) CostNew=|DirtyNew| If CostNew

8 PEI Computer Demo 1

9 PEI Computer Demo 2

10 PEI Computer Demo 3


Κατέβασμα ppt "Αυτό το παιχνίδι είναι σχεδόν ίδιο με το προηγούμενο. Διαφορές Οι κυνηγοί δεν γνωρίζουν τη θέση του φυγάδα (αόρατος φυγάδας). Ο φυγάδας γνωρίζει τις θέσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google