Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δευτερογενής ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δευτερογενής ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δευτερογενής ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές

2 Η δευτερογενής ανάλυση Κρίσιμα προβλήματα της εμπειρικής έρευνας  Η εξάρτηση από τον παρατηρητή  Η δυναμικότητα των φαινομένων  Η δυσκολία συσσώρευσης δεδομένων

3 Η εξάρτηση από τον παρατηρητή  Αστάθεια των αντικειμένων παρατήρησης  Αστάθεια του τρόπου μέτρησης  Η ένταξη σε μια συγκυρία  Η συσχέτιση διαφορετικών οπτικών

4 Η δυναμικότητα των φαινομένων  Απαίτηση για επανάληψη στον χρόνο  Ανάγκη για συγχρονική σύγκριση  Ανάγκη συσχέτισης με άλλα γεγονότα

5 Η δυσκολία συσσώρευσης δεδομένων Η δυσκολία συσσώρευσης δεδομένων αντιμετωπίζεται κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  Ξεπέρασμα θεσμικών και διοικητικών περιορισμών  Δυνατότητα ενσωμάτωσης επιχειρησιακών δεδομένων  Επιλογή προνομιακών πεδίων έρευνας  Δημιουργία υποδομών συσσώρευσης και διάχυσης

6 Αλλαγή μεθοδολογικού υποδείγματος  Το μονοφασικό μεθοδολογικό υπόδειγμα  Το διφασικό μεθοδολογικό υπόδειγμα  Η δευτερογενής ανάλυση

7 Οι ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών Τι ονομάζουμε ερευνητικές υποδομές;  Εξοπλισμός  Λογισμικό  Μεταδεδομένα Οι Ευρωπαϊκές Υποδομές Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων.  Τα Αρχεία Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών  Εργαστήρια δευτερογενούς ανάλυσης  Η CESSDA (Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών

8 Η Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων (ΕΤΚΔ)  H Ειδική Τράπεζα Πληροφοριών (ΕΤΠ)  Το Αρχείο Κοινωνικών Δεδομένων και Δεικτών (ΑΚΔΔ)  Το Περιβάλλον Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων (ΠΔΚΔ)  Ο Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας (ΚΔΕ)

9 Ο κόμβος δευτερογενούς επεξεργασίας Οι βασικές λειτουργίες  Η συγκρότηση και διαχείριση συλλογών  Η συσχέτιση των αντικειμένων τεκμηρίωσης  Η αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων στην έρευνα  Η συγκρότηση οντολογιών

10 Τα αναμενόμενα ωφέλη  Συγκρότηση συλλογών σε κρίσιμα ερευνητικά πεδία  Βελτιωμένη πρόσβαση στα διαθέσιμα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.  Βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων  Βελτίωση της ερευνητικής συνεργασίας  Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων ανάλυσης σε κρίσιμους τομείς της κοινωνικής έρευνας.  Υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.  Εκπαίδευση στη δευτερογενή ανάλυση  Αξιοποίηση των δεδομένων και της διαθέσιμης σήμερα τεχνογνωσίας για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, για τον σχεδιασμό εργαλείων άσκησης πολιτικής και για τη χάραξη πολιτικής.

11 Η διαχείριση του κόμβου Η ΔΥΕ του ΕΚΚΕ ως φορέας διαχείρισης  Διαθέτει τεχνογνωσία και μακρά παράδοση στην έρευνα με αντικείμενο της ερευνητικές υποδομές.  Διαθέτει στελέχη με πείρα, και τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί συστηματικά προς την κατεύθυνση της διάχυσης της κοινωνικοοικονομικής πληροφορίας.  Διαθέτει υποδομές για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαχείριση σημαντικών όγκων δεδομένων.  Είναι μέλος της CESSDA

12 Η συμμετοχή των άλλων φορέων  Παρέχεται σε όλους ελεύθερη πρόσβαση στα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες της ΕΤΚΔ  Παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ερευνητή το επιθυμήσει να χρησιμοποιεί την ΕΤΚΔ για την αρχειοθέτηση και τη διάχυση των δεδομένων του.  Παρέχεται σε όλους τους ερευνητικούς φορείς της χώρας η δυνατότητα να δημιουργήσουν και να συντηρούν τις δικές τους θεματικές βάσεις μέσα από τον Κόμβο Δευτερογενούς Επεξεργασίας.  Οι φορείς που αναλαμβάνουν να συγκροτήσουν και να συντηρούν θεματικές βάσεις συμμετέχουν με αντιπροσώπους τους στη Μόνιμη Επιτροπή Δεδομένων της ΕΤΚΔ  Διοργανώνονται διαβουλεύσεις ώστε και όσοι φορείς δεν συντηρούν θεματικές βάσεις να συμμετέχουν στη χάραξη της πολιτικής της ΕΤΚΔ.


Κατέβασμα ppt "Δευτερογενής ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google