Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέλη Ομάδας Καραγεωργοπούλου Μαρία Λιαποπούλου Μαρία Μαστρονικολής Στέλιος Ματραλή Αγγελική Ρούσσος Νίκος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέλη Ομάδας Καραγεωργοπούλου Μαρία Λιαποπούλου Μαρία Μαστρονικολής Στέλιος Ματραλή Αγγελική Ρούσσος Νίκος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέλη Ομάδας Καραγεωργοπούλου Μαρία Λιαποπούλου Μαρία Μαστρονικολής Στέλιος Ματραλή Αγγελική Ρούσσος Νίκος

2 Ερευνητική Εργασία 2: Πρόγραμμα Scratch Ομάδα 2 Διαφάνεια 2 από 7 Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 Σκοπός – Στόχοι της ομάδας Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί πρόγραμμα που θα προσομοιώνει την ελεύθερη πτώση αντικειμένου από ύψος κοντά στην επιφάνεια της Γης με τη βοήθεια του προγράμματος Scratch. Στόχοι:  Να μελετηθεί η ελεύθερη πτώση  Να γραφτεί αλγόριθμος που θα την προσομοιώνει  Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει τις μεταβλητές h (ύψος), g (επιτάχυνση της βαρύτητας), t (χρόνος) και U (ταχύτητα) για τις διάφορες τιμές που θα δίνει ο χρήστης του προγράμματος και να συνδυάζει τις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης (h = U 0 ∙ t + (1 / 2) ∙ g ∙ t 2, t = √ 2 ∙ h / g και U = U 0 + g ∙ t)

3 Ερευνητική Εργασία 2: Πρόγραμμα Scratch Ομάδα 2 Διαφάνεια 3 από 7 Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015  Ο αλγόριθμος που κατασκευάσαμε βασίζεται στην θεωρία της ελεύθερης πτώσης, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και χρησιμοποιεί τις έξης σχέσεις:  h = U 0 ∙ t + (1 / 2) ∙ g ∙ t 2, όπου h το ύψος – η απόσταση που διανύει το αντικείμενο που πέφτει με αρχική ταχύτητα U 0 = 0, g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε χρόνο t  Αν η παραπάνω εξίσωση λυθεί ως προς t προκύπτει ότι t = √ 2 ∙ h / g  U = U 0 + g ∙ t, με U την τελική ταχύτητα  Αρχικοποίηση δεδομένων (ορισμός μεταβλητών, αρχικών συντεταγμένων αντικειμένου)  Υπολογισμός μεταβλητών  Προσομοίωση ελεύθερης πτώσης Μέθοδοι – Τεχνικές Αλγορίθμου

4 Ερευνητική Εργασία 2: Πρόγραμμα Scratch Ομάδα 2 Διαφάνεια 4 από 7 Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015  Forum της ιστοσελίδας του Scratch ( http://scratch.mit.edu/forums/ ) http://scratch.mit.edu/forums/  Βιβλίο Φυσικής Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου ( http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A103&id=1040 ) http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A103&id=1040  Τη βοήθεια των καθηγητών της ερευνητικής εργασίας  Video χρήσης Scratch στο YouTube Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

5 Ερευνητική Εργασία 2: Πρόγραμμα Scratch Ομάδα 2 Αποτελέσματα Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 Διαφάνεια 5 από 7

6 Ερευνητική Εργασία 2: Πρόγραμμα Scratch Ομάδα 2  Παρουσίαση του περιβάλλοντος Scratch από τους υπεύθυνους καθηγητές  Επιπλέον εξοικείωση με το πρόγραμμα μέσω συγκεκριμένων ασκήσεων  Παρουσίαση από τον κ. Καμέα (καθηγητής ανοικτού πανεπιστημίου) βασικών εννοιών για τις ομαδικές εργασίες  Καθοδήγηση καθηγητών για την χρήση της ιστοσελίδας Wiki Δραστηριότητες Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 Διαφάνεια 6 από 7

7


Κατέβασμα ppt "Μέλη Ομάδας Καραγεωργοπούλου Μαρία Λιαποπούλου Μαρία Μαστρονικολής Στέλιος Ματραλή Αγγελική Ρούσσος Νίκος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google