Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ ’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ ’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ ’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

2 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Ανάλογα με αριθμό χρηστών Ενός χρήστη (Single User) Win95/98/2000 MS-DOS Apple Mac Πολλών χρηστών (Multiuser) Win NT και ε π όμενα UNIX, LINUX, NOVELL, VMS, OS400

3 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Ανάλογα με τύ π ο ε π εξεργασίας Κατά Δέσμες (Batch) Συναλλαγών (Transaction) Διαλογική ή Αλληλε π ιδραστική (Interactive) Μερισμού χρόνου (Time Sharing) Πραγματικού χρόνου (Real Time) Κατανεμημένη ( Distributed) Με ανοχή σφαλμάτων ή Άνευ Παύσης (Fault Tolerant ή Non Stop) Πελάτη – Εξυ π ηρετητή (Client – Server)

4 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κατά Δέσμες (Batch) Οι χρήστες υποβάλλουν εργασίες και το ΛΣ τις εκτελεί με τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση. Παράδειγμα : μισθοδοσία

5 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Συναλλαγών (Transaction) Συνεχής επικοινωνία χρήστη - συστήματος για να δοθεί απάντηση το συντομότερο δυνατό. Παράδειγμα : τράπεζα

6 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Διαλογική ή Αλληλε π ιδραστική (Interactive) Συνεχής επικοινωνία, ο χρήστης θέτει ερωτήματα και το σύστημα απαντά. Ο χρήστης ελέγχει την πορεία της επεξεργασίας. Παράδειγμα : χρήση βάσης δεδομένων.

7 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Μερισμού χρόνου (Time Sharing) Το σύστημα μοιράζει και χρεώνει τις υπηρεσίες του σε πολλούς χρήστες. Παράδειγμα : σύστημα Σχολής που χρησιμοποιείται από σπουδαστές και εκπ. Προσωπικό.

8 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Πραγματικού χρόνου (Real Time) Απαιτείται άμεση και εξασφαλισμένη απάντηση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παράδειγμα : βιομηχανικές διεργασίες, διαστημόπλοια.

9 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κατανεμημένη ( Distributed ) Η / Υ γεωγραφικά διασκορπισμένοι αλλά φαίνονται σαν ενιαίο σύστημα. Γρήγορη εξυπηρέτηση στους κατά τόπους χρήστες που μπορούν να αντλούν πληροφορίες ή να ενημερώνουν τοπικά κέντρα επεξεργασίας. Παράδειγμα : τελωνεία, εφορίες

10 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Με ανοχή σφαλμάτων ή Άνευ Παύσης (Fault Tolerant ή Non Stop) Σύστημα που συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και αν συμβεί λάθος ή βλάβη. Παράδειγμα : Τραπεζικές εργασίες, όργανα ελέγχου αεροσκαφών.

11 1.2.2 Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Πελάτη – Εξυ π ηρετητή (Client – Server) Σταθμοί εργασίας συνδεδεμένοι με Server. Μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα. ( συστήματα 2 σειρών 2-tier) Πελάτες συνδεδεμένοι με server που εκτελεί την εφαρμογή και που συνδέεται με άλλον server που υποστηρίζει Βάση Δεδομένων ( 3- tier). Όταν παρεμβάλλεται το διαδίκτυο, οι πελάτες συνδέονται με server ιστού και έπειτα με το υπόλοιπο σύστημα. (multi-tier)


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ ’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google