Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γεν. Λυκείου - ΕΠΑ. Λ. - ΕΠΑ. Σ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γεν. Λυκείου - ΕΠΑ. Λ. - ΕΠΑ. Σ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γεν. Λυκείου - ΕΠΑ. Λ. - ΕΠΑ. Σ
Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γεν. Λυκείου - ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. Θέμα: «Ο νέος ρόλος Εκπαιδευτικού και Μαθητή- Μια προσπάθεια προσέγγισης της διδακτικής του εγχειριδίου Αρχές Φιλοσοφίας της Β΄ Λυκείου, Θεωρητικής κατεύθυνσης» Ευαγγελή Κοτρώτσιου Σχολική Σύμβουλος ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων

2

3

4 Το Νέο Σχολείο έχει στόχο την προετοιμασία των νέων γενιών, ώστε να μπορούν :
να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο “πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟ”, να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου, να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου, να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

5 Στη σημερινή πραγματικότητα
το σχολείο έχει υποβιβαστεί από τις απαιτήσεις μιας στεγνής γνώσης με υπερφορτωμένο πρόγραμμα χωρίς να προσφέρει τη χαρά της μάθησης, της έρευνας, της ανακάλυψης, της δημιουργίας. Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από άγχος, αίσθηση απαξίωσης και μια επιφυλακτικότητα απέναντι στην καινοτομία. Τρέχοντας να καλύψουν την ύλη του ενός και μοναδικού βιβλίου, που σε πολλές περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, χωρίς εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, νέες τεχνολογίες, καθώς και επαρκή παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση βλέπουν να περιορίζεται ο ρόλος τους σε αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων.

6 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο συντηρεί και αναπαράγει ανισότητες αλλά και δεν είναι ανταγωνιστικό τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο διεθνή χώρο. Οι μέτριες επιδόσεις, αφενός του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με τους στόχους της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε Τ 2010) και αφετέρου των ελλήνων μαθητών σε διεθνείς αξιολογήσεις όπως αυτή της PISA, καθώς επίσης η χαμηλότατη θέση της Ελλάδας ως προς τη χρήση της τεχνολογίας και το φαινόμενο της αποδημίας ελλήνων επιστημόνων δημιουργούν μία όχι και τόσο αισιόδοξη εικόνα απόδοσης του ελληνικού σχολείου. Άρα, είναι φανερό πως τις συνέπειες τις υφίσταται ο μαθητής.

7 Έτσι, στο Νέο Σχολείο ο Μαθητής – πέρα απ’ όλα τα άλλα που αφορούν στη γνώση και την κριτική σκέψη – θα γίνεται συνειδητός Έλληνας Πολίτης – Πολίτης του κόσμου. Πώς; Θα ενδυναμώνει την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση με βάση τις αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, το σεβασμό και την αναγνώριση των άλλων. Με συνείδηση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, θα μαθαίνει να ζει και να προοδεύει στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα και έξω από τη χώρα.

8 Οι εκπαιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι, κοινοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπηρετούνται στο Νέο Σχολείο είναι: η προώθηση της δια βίου μάθησης η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά η ενίσχυση της καινοτομίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικού πνεύματος.

9 Για το βασικό λόγο ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εργαλείο στην εξυπηρέτηση των στόχων του σχολείου της εποχής μας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων και τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς, που θα εξασφαλίζει καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, είναι η προϋπόθεση.

10 Χαρακτηριστικά της σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση
Η γνώση ανακαλύπτεται και κατακτάται από το μαθητή και σύμφωνα με τον J. Bruner η μάθηση είναι ανακαλυπτική διαδικασία (discovery learning) Η μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία Η μάθηση είναι σφαιρική και εστιάζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των ίδιων των μαθητών Η πληροφόρηση προέρχεται από ποικίλες και διαφορετικές πηγές Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα

11 Ο Νέος ρόλος του Εκπαιδευτικού
Διευκολύνει το σχηματισμό ομάδων συνεργασίας και το διάλογο μεταξύ των μελών Διαθέτει εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα Διαθέτει Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα Ενθαρρύνει και υποστηρίζει μαθητικές πρωτοβουλίες Σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, ώστε να προωθείται η αυτονομία, η αλληλεπίδραση και οι επιλογές Εντάσσει την αποκτηθείσα γνώση σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο Χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα Αξιολογεί τη διαδικασία της δικής του διδασκαλίας Υποστηρίζει και διευκολύνει τον αναστοχασμό (self- reflection) επί της διαδικασίας μάθησης Κάνει χρήση διαφόρων εργαλείων για την παρακολούθηση της πορείας της μάθησης.

12 Ο Νέος ρόλος του Μαθητή Αποτελεί μέλος μιας ομάδας με κοινό στόχο Αναλαμβάνει την αποπεράτωση έργου και αναπτύσσει την ανάλογη δράση Αλληλεπιδρά με συμμαθητές της ίδιας ομάδας για την εκπλήρωση του στόχου Αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Καλλιεργεί τις δεξιότητές του και τις χρησιμοποιεί σε όλα τα γνωστικά πεδία Επιβλέπει τη διαδικασία μάθησής του και αυτοαξιολογείται Αναστοχάζεται την όλη προσπάθεια που κατέβαλε, στέκεται κριτικά και λαμβάνει αποφάσεις για τη μελλοντική δράση του Παρακολουθεί καθημερινά τη διαδικασία μάθησης που ακολουθεί και τα αποτελέσματα αυτής.

13 Αρχές Φιλοσοφίας Β΄ Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Διδακτικό Εγχειρίδιο

14 Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος απαιτεί γνώση του Προγράμματος Σπουδών και των ειδικών οδηγιών και εγκυκλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ηλεκτρονικός κόμβος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www. pi-schools.gr), που ορίζουν το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τον ρυθμό και τους κεντρικούς στόχους της. Ο γενικός προγραμματισμός της διδασκαλίας οφείλει να γίνεται από την ομάδα των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη. Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τη δημιουργική επικοινωνία μεταξύ τους, όσο και για την εμπέδωση στο σχολείο ενός κλίματος σοβαρότητας, ισότητας μεταξύ των μαθητών και εγκυρότητας της αξιολόγησής τους (κυρίως της τελικής, στο τέλος κάθε διδακτικού έτους).

15 Τα περισσότερα μαθήματα δίνουν μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας και δημιουργικής πρωτοβουλίας στον διδάσκοντα. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο του Προγρ. Σπουδών και υπηρετώντας το πνεύμα των γενικών σκοπών του μαθήματος, μπορεί να σχεδιάσει τη διδασκαλία του και με δικές του επιλογές και υλικό, να επιλέξει τρόπους προσέγγισης και εμπέδωσης της διδακτέας ύλης κατάλληλους στη συγκεκριμένη πραγματικότητα της τάξης του, να ρυθμίσει ο ίδιος τις χρονικές φάσεις κατανομής της ύλης και να οργανώσει μία ποικιλία τρόπων αξιολόγησης, η οποία, δεν πρέπει να το ξεχνά, έχει πρώτιστο στόχο την ανατροφοδότηση του μαθήματος και όχι την κατάταξη του μαθητή σε έναν αξιολογικό πίνακα.

16 Η Φιλοσοφία, πέρα από το ότι είναι επιστήμη, είναι στοχασμός πάνω στις διαθέσιμες γνώσεις. Με άλλα λόγια , για να εισέλθει κανείς στο χώρο της φιλοσοφίας ο πιο καλός τρόπος είναι να αρχίσει να καταγίνεται με προβλήματα μάλλον παρά με θεωρίες, να αναρωτιέται ελεύθερα για το καθετί, να συζητεί και τα πιο αυτονόητα πράγματα. Επειδή ο σκοπός είναι πρακτικός, ο διδάσκων θα επιχειρήσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του για τα προβλήματα που αναλύονται και να συντελέσει στον εμπλουτισμό της συζήτησης με τη διεύρυνση, τη διασάφηση και την εμβάθυνση των θεμάτων μέσα από κείμενα και ασκήσεις, ασκώντας με τον τρόπο αυτό την κριτική τους ικανότητα. Επίσης, ένα ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων είναι μια πόρτα εισόδου, για να αρχίσει να ανακαλύπτει άλλα φιλοσοφικά έργα .

17 Σκοπός του μαθήματος (συμφ. με το αρθρ
Σκοπός του μαθήματος (συμφ. με το αρθρ.8)είναι να εισαγάγει το μαθητή στο φιλοσοφικό προβληματισμό και στη φιλοσοφική στάση, που είναι κυρίως στάση κριτικής και αμφισβήτησης. Παράλληλα να τον εισαγάγει στις βασικές έννοιες της φιλοσοφικής γλώσσας και στους τρόπους με τους οποίους οι μεγάλοι φιλόσοφοι αντιμετωπίζουν κατά καιρούς τα προβλήματα του ανθρώπου και της ζωής, τα γνωσιολογικά, ηθικά, αισθητικά, ώστε να βοηθήσει το μαθητή στην αυτογνωσία του.

18 Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μετά από κάθε διδασκαλία φιλοσοφικού κειμένου ή μετά το σύνολο της διδασκαλίας της φιλοσοφίας; Οι στόχοι θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες (Bloom/ Krathwohl): καλλιέργεια ποικίλων αναγνωστικών δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τομέα (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) συγκινησιακή, βιωματική συμμετοχή και ανταπόκριση του αναγνώστη – μαθητή, διαδικασία που αντιστοιχεί στον συναισθηματικό τομέα ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, όπως εξοικείωση με τη βιβλιοθήκη και τα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, πρωτοβουλίες κ.ά.

19 Ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους, επισημαίνονται κέντρα βάρους και προτείνονται τρόποι προσέγγισής τους, με αξιοποίηση των παραθεμάτων. Στοιχεία που σχετίζονται με αξίες είναι πολύ δύσκολο να μη φιλτράρονται από τις άρρητες παραδοχές του ίδιου του καθηγητή, από τα δικά του πρότυπα κατανόησης και τις δικές αξίες. Τις αξίες αυτές που έχουν να κάνουν με το φύλο, το έθνος, την οικουμενικότητα, τη θρησκεία, την ιδεολογία, δε χρειάζεται και ούτε πρέπει να τις απεμπολήσει ο καθηγητής.

20 Η θεωρία της φιλοσοφίας προτρέπει «μάθε να βλέπεις» , άρα μπορεί να κομίσει στην πράξη της διδασκαλίας τη δυνατότητα του συστηματικού στοχασμού για επαναπροσδιορισμούς και ανατροπές μύθων, την κριτική διαύγεια σχετικά με τη γνώση των όρων με τους οποίους σκεπτόμαστε και ενεργούμε τόσο ως αναγνώστες όσο και ως διδάσκοντες.

21 Ενδεικτική πρόταση διδακτικής ενότητας στη Φιλοσοφία (Διαμορφώνουμε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχέδιο διδασκαλίας) Διδακτική ενότητα Περιεχόμενο διδακτικής ενότητας Πορεία διδακτικής προσέγγισης της ενότητας Η προσέγγιση της ενότητας διαρθρώνεται σε τρία στάδια: την προετοιμασία, την παρουσίαση και την αξιολόγηση. Οποιαδήποτε πορεία διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει μέρος των ποικίλων παραθεμάτων, να είναι συμβατή με τους διδακτικούς στόχους ή ορισμένους από αυτούς και να είναι σύμμετρη με το διαθέσιμο χρόνο διδασκαλίας.

22 Προετοιμασία της διδακτικής ενότητας:
Η ολοκληρωμένη προετοιμασία προοιωνίζεται την επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας. Ο διδάσκων προσδιορίζει τους ειδικούς στόχους της ενότητας και επιλέγει τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει την ενότητα στους μαθητές.

23 1.Διδακτικοί στόχοι Ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους επισημαίνονται κέντρα βάρους και προτείνονται τρόποι προσέγγισής τους με αξιοποίηση των παραθεμάτων. Πρόσθετα παραθέματα Τα πρόσθετα παραθέματα εμπλουτίζουν το βοηθητικό υλικό του βιβλίου του μαθητή. Εννοείται ότι ο διαθέσιμος χρόνος δεν επιτρέπει την ένταξη του συνόλου των παραθεμάτων στη διδακτική διαδικασία και, επομένως, αυτά καλό είναι να αξιοποιούνται επιλεκτικά. Τα παραθέματα, ως κατ’ εξοχήν πεδίο άσκησης της κρίσης των μαθητών, πρέπει να διερευνώνται και να αναλύονται με τη βοήθεια ερωτημάτων και πάντοτε σε σύνδεση με τον προβληματισμό της αφήγησης.

24 2. Μέθοδοι επεξεργασίας της διδακτικής ενότητας
Εδώ διατυπώνονται σκέψεις, διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα, που μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρόσθετο διδακτικό υλικό ή ως έναυσμα για το ξεκίνημα της διδασκαλίας (ένα κείμενο, μία εικόνα, ένα θεματικά συγγενές σημείο προηγούμενου κεφαλαίου, ένα σύγχρονο πρόβλημα). Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντας των μαθητών. Γι’ αυτόν τον λόγο αντενδείκνυται η αφηγηματική διδασκαλία και η απομνημόνευση των κειμένων. Τεχνικές επεξεργασίας της διδακτικής ενότητας Χρησιμοποίηση του εγχειριδίου του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Διαμόρφωση σε τμήμα του πίνακα ενός πλαισίου, όπου καταγράφονται οι έννοιες – κλειδιά της διδακτικής ενότητας. Αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας μέσω ασκήσεων και δραστηριοτήτων.

25 Παρουσίαση της διδακτικής ενότητας
Αφόρμηση Ερμηνευτική προσέγγιση του περιεχομένου Ερμηνευτική προσέγγιση του περιεχομένου εκτός από την αφήγηση μπορεί να επιτυγχάνεται με τον κατευθυνόμενο διάλογο. Για την προσέγγιση της συγκεκριμένης ενότητας, ο καθηγητής μπορεί να θέσει προς επεξεργασία, κατά την πορεία του μαθήματος, ερωτήσεις. Εάν κάποιες απ’ αυτές δεν είναι σε θέση να τις απαντήσουν όλοι οι μαθητές, τότε με επιμέρους ευκολότερες ερωτήσεις θα επιχειρήσει να αποσπάσει τις ορθές απαντήσεις. Διερευνητική διαδικασία Η διερευνητική διαδικασία είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη μελέτη και την αξιοποίηση των παραθεμάτων και των εικόνων του σχολικού εγχειριδίου ή και άλλων που θα έχει επιλέξει ο διδάσκων εκτός του εγχειριδίου (για παράδειγμα, από το βιβλίο του καθηγητή, Αρχές Φιλοσοφίας, ΟΕΔΒ 2007). Η διερευνητική διαδικασία είναι δυνατόν να επιχειρηθεί παράλληλα με την ερμηνευτική προσέγγιση.

26 Διαγραμματική παρουσίαση του περιεχομένου
Γίνεται στον πίνακα από τον καθηγητή προοδευτικά κατά την πορεία του μαθήματος. Έννοιες – κλειδιά (Όπου κρίνεται αναγκαίο, ο διδάσκων μπορεί στην πορεία του μαθήματος να καταγράφει σε διακεκριμένο τμήμα του πίνακα τις έννοιες/όρους, που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι μαθητές ). Αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας (ερωτήσεις και δραστηριότητες). Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την ερμηνευτική προσέγγιση της ενότητας και τη διερευνητική διαδικασία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο διδάσκοντα, εάν διαπιστώσει αδυναμίες, να τροποποιήσει την πορεία της διδασκαλίας του, προκειμένου αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη (διαμορφωτική αξιολόγηση).

27 ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Μαρλό
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙ


Κατέβασμα ppt "Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γεν. Λυκείου - ΕΠΑ. Λ. - ΕΠΑ. Σ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google