Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού…
Υποέργο 3: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού… Αικατερίνη Νικολάκη M. Ed. Εκπαιδευτικός Αγγλικής

2 Οι μικροί μαθητές … χαρακτηρίζονται από περιορισμένο εύρος προσοχής
μαθαίνουν κυρίως μέσω του προφορικού λόγου δυσκολεύονται να συνεργαστούν σε ομάδες «όσο εύκολα μαθαίνουν τόσο εύκολα ξεχνούν»

3 Λύσεις… Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούν να επεκτείνουν το εύρος της προσοχής τους Τα παιχνίδια διευκολύνουν την ένταξή τους στην ομάδα Τα παραμύθια και οι ιστορίες βοηθούν σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας Η κίνηση και το τραγούδι βοηθούν τους μικρούς μαθητές στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή της ξένης γλώσσας

4 Η ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool
Δραστηριότητες Α΄ τάξης Συνεχής ανακύκλωση λεξιλογίου και δομών Δραστηριότητες ‘άγκυρες’ (επανάληψη, εμπέδωση, επέκταση σε καινούριο επικοινωνιακό πλαίσιο) Παραδείγματα επαναληπτικών δραστηριοτήτων: Β6 “A party in the jungle” Β10 “Nelly the small caterpillar”

5 Δραστηριότητα Β6: A party in the jungle
Γλωσσικοί στόχοι Να επαναλάβουν τα ονόματα ζώων της ζούγκλας (elephant, lion, hippo, monkey, parrot, zebra) και να μάθουν καινούρια (tiger, giraffe) Να ανακυκλώσουν λεξιλόγιο για χρώματα και φαγητά Να μάθουν λέξεις όπως jungle, friend, present Να μάθουν τις έννοιες big-small Να μάθουν τις φράσεις: Happy Birthday, Thank you, Let’s dance / have a party.

6 Οι ιστορίες… κερδίζουν και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους συμβάλλουν στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη βοηθούν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσω της επανάληψης συμβάλλουν στην εμπέδωση εννοιών (χρόνος, μέγεθος, σχήμα, αλληλουχία γεγονότων κλπ.) αποτελούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κωδικοποιούνται κοινωνικές συμπεριφορές και οικοδομείται θετικά ο αξιακός και ηθικός κόσμος των παιδιών προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης

7 Δραστηριότητα Γ10 Goldilocks and the three bears Video
γνώριμες ρουτίνες στην αρχή του μαθήματος που ‘ησυχάζουν την τάξη’ και σηματοδοτούν την έναρξη του μαθήματος διήγηση ιστορίας με realia paralinguistics features (οπτική επαφή, αλλαγή τόνου φωνής, κινήσεις κλπ)

8 Παιχνίδια – Μουσικοκινητικές δραστηριότητες
Μέσω των παιχνιδιών οι μικροί μαθητές: αναπτύσσουν γνωστικά σχήματα γνωρίζουν τους άλλους βιώνουν καταστάσεις μαθαίνουν να υπακούουν σε κανόνες αποκτούν δεξιότητες: σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, νοητικές και γλωσσικές διατηρούν την προσοχή τους μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά

9 Δραστηριότητα Δ1: The Circassian Circle (Scottish Dance)
Βλέπε Video #1 Βλέπε Video #2

10 Extra δραστηριότητες για την Α΄ Δημοτικού
Ενίσχυση στόχων βασικού υλικού Εμπέδωση λεξιλογίου Διεύρυνση λεξιλογικού syllabus Ενίσχυση διαφοροποιημένης παιδαγωγικής Ενίσχυση χρήσης υλικού βασικών Κύκλων Ενίσχυση διαθεματικότητας Ευελιξία εκπαιδευτικού

11 Είδη extra διδακτικού υλικού
Δραστηριότητες (τραγούδια, ιστορίες, παιχνίδια) Playtime μουσικοκινητικές δραστηριότητες παιχνίδια

12 Παιχνίδια (playtime) Memo game Bingo game
Trace the way in the labyrinth Join the dots. Find what the picture shows Spot differences and similarities Board game Mathematical additions Pantomime Simon says Spot the objects (e.g. school objects) Snakes and ladders Listen, draw and colour

13 Υλικό από το Βρετανικό Συμβούλιο
Video με ιστορίες Μουσικοκινητικές δραστηριότητες Τραγούδια Κατασκευές Ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων Why Anansi has thin legs

14 Beta English Tο ΠΕΑΠ πάει και στη Β’ Δημοτικού… Υποέργο 3:
Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Beta English Tο ΠΕΑΠ πάει και στη Β’ Δημοτικού… 14

15 Beta English Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Εφαρμογή Αξιολόγηση
Επανασχεδιασμός-διορθώσεις-προσθήκες Πιλοτική εφαρμογή Τελική μορφή-παραγωγή υλικού 15

16 Beta English A B C D E ΚΥΚΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο εαυτός μου Οι φίλοι μου Η οικογένειά μου Το σπίτι μου Το σχολείο μου Η πόλη μου Η χώρα μου Γιορτές ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Παρουσίαση προσώπων ζώα, παιχνίδια Συναισθήματα Σχολικά αντικείμενα Μέλη οικογένειας Μέρη σώματος Σπίτι-δωμάτια-έπιπλα Εντολές-οδηγίες (ρήματα δράσης) Μήνες-Εποχές-καιρός Σχήματα Επίθετα Ρούχα Τρόφιμα Μέσα μεταφοράς Αριθμοί Προθέσεις To be/ have got/ there is/are Beta English 16

17 Δραστηριότητες Α κύκλου
Α1 HELLO AGAIN A2 CLASS TREE A3 HOW ARE YOU FEELING A4 SCHOOL OBJECTS Α5 OUR CLASS BOOK 17

18 Νέες δραστηριότητες Α κύκλου
Α1 HELLO AGAIN A2 CLASS TREE name a name A3 HOW ARE YOU FEELING how are you? (listening activity) A4 HOW OLD ARE YOU? what’s your telephone number? words we know Α5 I’M SPECIAL 18

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A1: Hello, again!
Περιεχόμενο Τα παιδιά μαθαίνουν να συστήνονται στην αγγλική γλώσσα και να συστήνουν τους φίλους τους. Παίζουν το παιχνίδι της τυφλόμυγας και εξασκούνται σε ερωτήσεις/απαντήσεις. Γλωσσικοί στόχοι Να χαιρετούν στα Αγγλικά Να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τους φίλους τους στα Aγγλικά λέγοντας ‘Hello, I’m X and this is my friend, George.’ και να απαντούν ‘Nice to meet you!’ όταν γνωρίζουν ένα καινούριο παιδί Να ρωτούν ‘What’s your name?’ και να απαντούν ‘My name is X.’ Να εξοικειωθούν με τις ερωτήσεις ‘Who is it?’, ‘Is it Maria/Nikos, etc.?’ Να απαντούν ‘It’s Maria/Nikos etc.’, ‘Yes, it is’ και ‘No, it isn’t’

20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A1: Hello, again!
Παιχνίδι με τη μασκότ Τυφλόμυγα Who’s this? - It’s Maria/Nikos etc. Is it Maria? - Yes, it is/No, it isn’t. Is it a boy or a girl? - It’s a boy/girl.

21 Beta English A0 Our English class A1 Our mascot A1 Hello, again!
Α ΤΑΞΗ A0 Our English class A1 Our mascot A2 Our names in English A4 Blindfolded Εισαγωγή στη γλώσσα Ανάπτυξη κοινωνικού γραμματισμού Β ΤΑΞΗ A1 Hello, again! Ανακύκλωση και εμπλουτισμός γλώσσας Επέκταση κοινωνικού γραμματισμού Beta English 21

22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A2: Class tree
Τα παιδιά κατασκευάζουν ομαδικά το δέντρο της τάξης τους με τα αποτυπώματα των χεριών τους. Φτιάχνουν και κόβουν το περίγραμμα της παλάμης τους. Το χρωματίζουν και προσθέτουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν (π.χ. ένα ζωάκι ή το όνομά τους).

23 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α2_extra 01: Name a name
Αναγνωρίζουμε τα ονόματά μας στα Αγγλικά και παίζουμε παιχνίδια. Δείχνουμε στα παιδιά λευκά χάρτινα πιάτα πάνω στα οποία έχουμε γράψει από πριν τα ονόματά τους στα Aγγλικά με χοντρό μαρκαδόρο. Μπορούμε το αρχικό γράμμα του ονόματός τους να το γράψουμε με διαφορετικό χρώμα. Σηκώνουμε ψηλά το κάθε πιάτο, προφέρουμε τον ήχο του αρχικού γράμματος π.χ. /p/ for Petros, /m/ for Mary κλπ και στη συνέχεια ολόκληρο το όνομα του κάθε μαθητή και ζητάμε από όλους να το επαναλάβουν μετά από εμάς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα ονόματα όλων των μαθητών.

24 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α2_extra 01: Name a name
Τα παιδιά κάνουν έναν κύκλο. Παίζουμε ή τραγουδάμε το τραγούδι ‘Plate sail’ (στο ρυθμό του “If you are happy and you know it”). Πετάμε στη μέση του κύκλου ένα-ένα πιάτο με το όνομα του κάθε μαθητή. O μαθητής που αναγνωρίζει το όνομά του γραμμένο πάνω στο πιάτο, οφείλει να σηκώσει το πιάτο από το πάτωμα. Τα επιβραβεύουμε κάθε φορά που το καταφέρνουν. Το παιχνίδι και το τραγούδι τελειώνουν όταν όλοι οι μαθητές σηκώσουν τα πιάτα με τα ονόματά τους.

25 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α2_extra 01: Name a name
Τραγούδι ‘Plate sail’ If your name is on the plate, pick it up If your name is on the plate Then you are doing really great If your name is on the plate, pick it up!

26 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α5: I’m special, you’re special
Γλωσσικοί στόχοι Να επαναλάβουν λεξιλόγιο και φράσεις σχετικές με χαιρετισμούς, ηλικία και προτιμήσεις, π.χ. Good morning/ Hello/ Hi, I’m … Maria/ I’m seven years old/ I like bananas / hamburgers…κ.λπ. Να επαναλάβουν λέξεις τροφών που είναι ίδιες ή μοιάζουν με τις αντίστοιχες στα ελληνικά, π.χ. bananas, carrots, hamburgers, biscuits Να αναγνωρίζουν τους χαιρετισμούς σε γραπτή μορφή Να επαναλάβουν τον πληθυντικό ομαλών ουσιαστικών

27 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α5: I’m special, you’re special

28

29 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α2_extra 01: Name a name
Ενίσχυση αναδυόμενου γραμματισμού Ακουστική εμπειρία Ανάκληση εμπειριών από την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας Αναγνώριση ονομάτων / λέξεων Προγραφικές ασκήσεις Φωνημική προσέγγιση - Φωνολογική αποκωδικοποίηση Έμφαση στη φωνή του γράμματος και όχι στο όνομά του Ολιστική προσέγγιση Άκουσμα Εικόνα Βίωμα

30 Το έργο υλοποιείται από το
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Alpha English Το ΠΕΑΠ πάει A’ Δημοτικού…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google