Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Education and Culture Name Education and Culture ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (Αν. Εκπαίδευση) Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Education and Culture Name Education and Culture ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (Αν. Εκπαίδευση) Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Education and Culture Name Education and Culture ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (Αν. Εκπαίδευση) Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

2 Η ΑΙΤΗΣΗ 2015 Γενικές Πληροφορίες (General Information) Γενικό Πλαίσιο (Context) Κύριες Δραστηριότητες (Main Activities) Προϋπολογισμός (Budget) Ερωτήσεις Ποιότητας (Quality Questions) Κατάλογος Ελέγχου (Checklist) Σημ. Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Notice) Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration of Honour) Παραρτήματα (Annexes) Υποβολή (Submission)

3 Γενικές Πληροφορίες  Μελετήστε την πρόσκληση και όλα τα κριτήρια προσεκτικά (General and Additional Eligibility, Exclusion, Selection, Secondary-if any- and Award)  Πληροφορηθείτε για τις προτεραιότητες και τη στρατηγική του Ιδρύματός σας για συνεργασία, ιδιαίτερα με χώρες εταίρους  Μελετήστε την αίτηση και ετοιμάστε όλα τα έντυπα και τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν στην αίτηση  Αιτήσεις δικαιούνται να υποβάλουν μόνο Ιδρύματα από χώρες του προγράμματος

4 Γενικές Πληροφορίες  Διάρκεια Κινητικότητας: 2015-Φοιτητών για σπουδές μόνο: από 3 – 12 μήνες Προσωπικού από 5 μέρες – 2 μήνες (για διδασκαλία 8 ώρες τουλάχιστο την εβδομάδα-χωρίς τις ημέρες ταξιδίου)  Κανόνες χρηματοδότησης: Κινητικότητα φοιτητών σε χώρες εταίρους 650 € ανά μήνα Κινητικότητα φοιτητών από χώρες εταίρους 800 € ανά μήνα Κινητικότητα προσωπικού σε χώρες εταίρους 160 € ανά ημέρα μέχρι την 14 η μέρα και από 15 η μέχρι 60 η ημέρα 70% του ποσού αυτού Κινητικότητα προσωπικού από χώρα εταίρο 140 € ανά ημέρα

5 Γενικές Πληροφορίες  Κανόνες χρηματοδότησης: Για έξοδα ταξιδίου και ανάλογα με την απόσταση(Distance calculator) από 180 € μέχρι 1100 € ανά συμμετέχοντα Για οργανωτική στήριξη 350 € ανά συμμετέχοντα μέχρι 100 συμμετέχοντες και 200 € ανά συμμετέχοντα πέρα των 100 συμμετεχόντων  Χρήσιμα έντυπα για ετοιμασία της αίτησης: Οδηγός του Προγράμματος Πρόσκληση Αίτηση

6 Γενικό Πλαίσιο  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης(αυτομ.): 4 Μαρτίου 2015, 12:00 μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών  Η γλώσσα συμπλήρωσης της αίτησης: EN, EL  Πληροφορίες για το σχέδιο: Έναρξη δραστηριοτήτων: 1 Ιουνίου Διάρκεια δραστηριοτήτων: 16 ή 24 μήνες Καταληκτική ημερομ. δραστηριοτήτων: συμπλ. αυτόματα Επιλογή Εθνικής Υπηρεσίας: CY 01  PIC number: συμπληρώνεται το προφίλ του Ιδρύματος (consortium, πιστοποίηση, νομικά υπεύθυνος, άτομο επαφής)

7 Κύριες Δραστηριότητες  Επιλογή κινητικότητας από/προς χώρες εταίρους: -φοιτητές για σπουδές -προσωπικό για διδασκαλία/κατάρτιση (Δυνατότητα πρόσθεσης κινητικοτήτων αλλά και ροών ανά κινητικότητα)  Επιλογή κύκλου σπουδών βάση του EQF: EQF 5(short), EQF 6(BA), EQF 7(MA), EQF 8(PhD)  Επιλογή απόστασης χωρών (Distance band calculator) ακριβής τιμή ή μέσος όρος για ροές από πολλές πόλεις στην ίδια χώρα (για εισερχόμενες ροές ο προορισμός επιλέγεται αυτόματα, και η χώρα προέλευσης επιλέγεται από “drop down και για εξερχόμενες ροές, το αντίθετο”)

8 Προϋπολογισμός και Ερωτήσεις Ποιότητας  Προϋπολογισμός: Οι πίνακες συμπληρώνονται αυτόματα  Ερωτήσεις Ποιότητας: 4 ερωτήσεις κριτήρια που πρέπει να απαντηθούν για όλες τις κινητικότητες και τις ροές που αναφέρονται σε κάθε χώρα, ξεχωριστά 1. Relevance of the strategy 2. Quality of the cooperation arrangements 3. Quality of project design and implementation 4. Impact and dissemination Η αίτηση πρέπει να πάρει τουλάχιστον 70 μονάδες σύνολο για να επιλεγεί και τουλάχιστο τις μισές μονάδες ανά κριτήριο

9 Ερωτήσεις Ποιότητας 1. Relevance of the strategy (30 points) Εξηγήστε γιατί η προβλεπόμενη κινητικότητα σχετίζεται με τη στρατηγική για διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων εταίρων. Δικαιολογήστε τις ροές για κινητικότητα (φοιτητών και καθηγητών) που επιλέξατε και δώστε κατάλογο με τα Ιδρύματα των εταιρικών χωρών 2. Quality of the cooperation arrangements (30 pts) Περιγράψτε, αν υπάρχει, προηγούμενη εμπειρία με τα Ιδρύματα εταίρους και εξηγήστε για την προβλεπόμενη κινητικότητα το ρόλο και τις υποχρεώσεις των εταίρων που καθορίζονται μέσα από τη Διμερή Συμφωνία, για την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητας

10 Ερωτήσεις Ποιότητας 3. Quality of project design and implementation (20 pts) Περιγράψτε τις προβλεπόμενες κινητικότητες και εξηγήστε πως οι εταίροι θα διαχειριστούν την επιλογή των συμμετεχόντων, τη στήριξη που θα δώσουν σε αυτούς και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (ιδιαίτερα στις χώρες εταίρους) 4. Impact and dissemination (20 pts) Εξηγήστε το επιθυμητό αποτέλεσμα και επίδραση από την κινητικότητα (συμμετέχοντες, εμπλεκόμενα ιδρύματα) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και περιγράψτε τις δραστηριότητες σας για να πετύχετε τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα, εντός και εκτός των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων και των χωρών τους

11 Κατάλογος Ελέγχου Σημ. Προστασίας Δεδομένων Υπεύθυνη Δήλωση  Κατάλογος Ελέγχου: κριτήρια επιλεξιμότητας από τον Οδηγό του Προγράμματος και τον Κατάλογο Ελέγχου (ετοιμάζονται τυχόν έντυπα και επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην αίτηση)  Σημείωμα Προστασίας Δεδομένων: για ενημέρωση  Υπεύθυνη Δήλωση: υπογράφεται από το νομικά υπεύθυνο του Ιδρύματος και σφραγίζεται (επισυνάπτεται ως παράρτημα στην αίτηση)

12 ΠαραρτήματαΥποβολή  Παραρτήματα: έντυπα που υποδεικνύονται στον Κατάλογο Ελέγχου επισυνάπτονται πριν από την υποβολή της αίτησης  Υποβολή: Βεβαιωθείτε ότι η αίτηση σας είναι έγκυρη (validate) πριν την υποβάλετε (μόνο η τελευταία έκδοση της αίτησης σας πρέπει να υποβάλλεται)

13


Κατέβασμα ppt "Education and Culture Name Education and Culture ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (Αν. Εκπαίδευση) Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google