Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Μενού επιλογών Γραμμή εργαλείων Επιφάνεια εργασίας Περιοχή Καρτελών Κέντρο εντολών Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Καρτέλες

2 Αριθμητικές πράξεις στο Microworlds Pro + - * /
Πρόσθεση + Αφαίρεση - Πολλαπλασιασμός * Διαίρεση / ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν και μετά τον τελεστή οπωσδήποτε ΚΕΝΟ Προτεραιότητα πράξεων Πράξεις μέσα σε παρενθέσεις Δυνάμεις και ρίζες Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις (από αριστερά προς τα δεξιά) Προσθέσεις & αφαιρέσεις (από αριστερά προς τα δεξιά) Υπολογισμός δύναμης: δύναμη αριθμός1 αριθμός2 Τετραγωνική ρίζα: Τετραγωνικήρίζα αριθμός

3 ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΕΙΞΕ ή Δειξε ή Δείξε ή δείξε ή δειξε
Γ΄ τάξη ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΕΙΞΕ ή Δειξε ή Δείξε ή δείξε ή δειξε Εμφάνιση Εντολή Αποτέλεσμα Αριθμητική πράξη Δείξε 5 + 7 12 Λέξη Δείξε “Πληροφορική Πληροφορική Πρόταση Δείξε [Το Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου] Το Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Φράση (πρόταση + πράξη + λέξη) Δείξε (φρ [Το κόστος της εκδρομής είναι ] 200 / 25 “ευρώ) Το κόστος της εκδρομής είναι 8 ευρώ

4 Εντολή εξόδου Ανακοίνωση & Εντολή εισόδου Ερώτηση
Γ΄ τάξη ανακοίνωση[Γεια σου] απάντηση Σοφία ερώτηση[Πώς σε λένε?] ανακοίνωση(φρ[Χάρηκα πολύ] απάντηση)

5 Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων
Κάνοντας τις πρώτες δοκιμές με τη χελώνα…. Για να δημιουργήσουμε μια χελώνα στην Επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιούμε το εικονίδιο με το όνομα «Δημιουργία χελώνας» 1ο Κλικ εδώ 2ο Κλικ εδώ

6 Βασικές εντολές της χελώνας
ΕντολήΑ Περιγραφή Παράδειγμα μπροστά <αρ> Μπροστά <αριθμός pixels> μπ 100 πισω <αρ> Πίσω <αριθμός pixels> πι 100 δεξιά <αρ> Δεξιά <μοίρες> δε 90 αριστερά <αρ> Αριστερά <μοίρες> αρ 45 στυλόκάτω Στυλό κάτω (αφήνει ίχνος κατά τη μετακίνηση) στκ στυλόάνω Στυλό άνω (δεν αφήνει ίχνος κατά τη μετακίνηση) στα Σβήσεγραφικά Σβήσε γραφικά σβγ Σβήσεεντολές Σβήσε εντολές σβε Θέσεχρώμα αριθμός Θέσεχρώμα “χρώμα Αλλάζει το χρώμα της χελώνας Θέσεχρώμα 115 ή Θέσεχρώμα “μωβ Θέσεπάχοςστυλό αριθμός Αλλάζει το πάχος γραμμής (από 1 έως 100) Θέσεπάχοςστυλό 5

7 Αριθμοί χρωμάτων Χρώμα Αριθμός Λευκό Μαύρο 9 Κόκκινο 15 Κίτρινο 45
Μαύρο 9 Κόκκινο 15 Κίτρινο 45 Πράσινο 55 Μπλε 105 Μωβ 115 Ροζ 125 Γαλάζιο 95 back

8 Κατασκευάστε ένα ευθύγραμμο τμήμα 100 εικονοστοιχείων.
Κατασκευάστε δύο παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα μήκους 200 pixel τα οποία θα απέχουν 100 pixel απόσταση. Να κατασκευαστεί τετράγωνο με μήκος πλευράς 150 pixel. Να κατασκευαστεί τετράγωνο με μήκος πλευράς το οποίο θα ζητηθεί από τον χρήστη. Να κατασκευαστεί σκάλα με σκαλοπάτι μήκους 40 pixel.

9 Να κατασκευαστεί τρἰγωνο με μήκος πλευράς 80 pixel.
Να κατασκευαστεί δωδεκάγωνο με μήκος πλευράς το οποίο θα ζητηθεί από τον χρήστη. Να κατασκευαστεί διακεκομμένη γραμμή με μήκος 30 pixel.

10 Κατασκευάστε ένα ευθύγραμμο τμήμα 100 εικονοστοιχείων.
στκ μπ 100 Κατασκευάστε δύο παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα μήκους 200 pixel τα οποία θα απέχουν 100 pixel απόσταση. μπ 200 δε 90 στα Να κατασκευαστεί τετράγωνο με μήκος πλευράς 150 pixel. μπ 150

11 Να κατασκευαστεί τετράγωνο με μήκος πλευράς το οποίο θα ζητηθεί από τον Η/Υ.
ερωτηση [Δώσε το μήκος της πλευράς του τετραγώνου:] στκ μπ απάντηση δε 90 Να κατασκευαστεί σκάλα με σκαλοπάτι μήκους 40 pixel. μπ 40 αρ 90

12 Να κατασκευαστεί τρίγωνο με μήκος πλευράς 80 pixel.
στκ μπ 80 δε 120 Να κατασκευαστεί πεντάγωνο με μήκος πλευράς 100 pixel. μπ 100 δε 72

13 Να κατασκευαστεί εξάγωνο με μήκος πλευράς 100 pixel.
στκ μπ 100 δε 60

14 Να κατασκευαστεί δωδεκάγωνο με μήκος πλευράς το οποίο θα ζητηθεί από το χρήστη.
ερώτηση [Δώσε το μήκος της πλευράς για το δωδεκάγωνο:] στκ μπ απαντηση δε 30 μπ απάντηση μπ απάντηση μπ απάντηση μπ απάντηση δε δε δε 30

15 Να κατασκευαστεί διακεκομμένη γραμμή με μήκος 30 pixel.
στκ μπ 30 στα

16 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Αν μελετήσουμε καλύτερα το πρόγραμμα του τετραγώνου, παρατηρούμε ότι οι εντολές «μπ 100» και «δε 90» επαναλήφθηκαν τέσσερις φορές με την ίδια σειρά. Αν όμως πληκτρολογήσουμε: στκ Επανάλαβε 4[μπ 100 δε 90] Τι θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας; Εικόνα 2.3: Δημιουργία ενός τετραγώνου με τη βοήθεια της χελώνας.

17 Δομή Επανάληψης Επανάλαβε αριθμός_επαναλήψεων [λίστα οδηγιών]
Με την βοήθεια της εντολής επανάλαβε : Να κατασκευαστεί τετράγωνο με μήκος πλευράς 120 pixel. στκ επαναλαβε 4[μπ 120 δε 90] Να κατασκευαστεί τετράγωνο με μήκος πλευράς που θα ζητηθεί από τον χρήστη. ερωτηση [Δώσε την πλευρά του τετραγώνου:] επαναλαβε 4[μπ απαντηση δε 90] Να κατασκευαστεί σκάλα με σκαλοπάτι ύψους και μήκους 30 pixel. στκ επαναλαβε 5[μπ 30 δε 90 μπ 30 αρ 90] Να εμφανίσετε το όνομα σας 50 φορές. επαναλαβε 50[δειξε [Χαρίλαος]]

18 Παρατήρηση Επανάλαβε Χ[μπ Υ δε Ζ) Χ: ο αριθμός των πλευρών του σχήματος Υ: το μήκος της πλευράς του σχήματος Ζ: είναι η γωνία κατά την οποία στρίβει η χελώνα Παρατηρήστε πως Χ*Ζ=360 => Ζ=360/Χ Με την βοήθεια της εντολής επανάλαβε : Να κατασκευαστεί ισόπλευρο τρίγωνο. στκ επαναλαβε 3[μπ 100 δε 120] Να κατασκευαστεί πεντάγωνο. επαναλαβε 5[μπ 100 δε 72] Να κατασκευαστεί εξάγωνο. επαναλαβε 6[μπ 100 δε 60] Να κατασκευαστεί δωδεκάγωνο. επαναλαβε 12[μπ 100 δε 30] Να κατασκευαστεί κύκλος. επαναλαβε 360[μπ 1 δε 1]

19 Δημιουργώντας νέες λέξεις - Διαδικασίες
Στην καρτέλα «Διαδικασίες» πληκτρολογούμε: για επιλεγμένο_όνομα εντολή 1 εντολή 2 …… τέλος

20 Δημιουργήστε δύο διαδικασίες: μία με το όνομα τετράγωνο και μία με το όνομα τρίγωνο.
για τετραγωνο στκ επαναλαβε 4[μπ 50 δε 90] τελος για τριγωνο στκ επαναλαβε 3[μπ 50 δε 120] τελος Με τη βοήθεια των νέων λέξεων – εντολών να κατασκευάσετε μια διαδικασία με το όνομα σπίτι η οποία θα δημιουργεί ένα σπίτι όμοιο με το παρακάτω. για σπιτι τετραγωνο μπ 50 δε 30 τριγωνο αρ 30 πι 50 τελος

21 Με τη βοήθεια των νέων λέξεων – εντολών να κατασκευάσετε μια διαδικασία με το
όνομα χωριό η οποία θα τοποθετεί πολλά σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο. για χωριο επαναλαβε 4[σπιτι στα δε 90 μπ 65 αρ 90 στκ] στα μπ 100 επαναλαβε 4[σπιτι στα αρ 90 μπ 60 δε 90 στκ] τελος Πειραματιστείτε με την εντολή: επαναλαβε 10[τετραγωνο δε 36] επαναλαβε 4 [τετραγωνο δε 90] επαναλαβε 3 [τετραγωνο δε 120] επαναλαβε 36[τετραγωνο δε 10] Αλλάξτε τους αριθμούς 10 και 36 δημιουργώντας νέα σχήματα.

22 Μεταβλητές Μία Μεταβλητή αντιστοιχεί σε μία θέση μνήμης του Η/Υ με όνομα που της δίνουμε εμείς. Μία θέση μνήμης μπορεί να έχει μόνο μία τιμή κάθε φορά η οποία μπορεί να αλλάζει, να μεταβάλλεται, όταν το επιθυμούμε. Η τιμή της μεταβλητής, δηλαδή το περιεχόμενο της θέσης μνήμης, μπορεί να είναι είτε αριθμοί, είτε χαρακτήρες, είτε συνδυασμός τους. Παράδειγμα μεταβλητής είναι η θέση μνήμης «Απάντηση» όπου αποθηκεύεται προσω-ρινά η απάντηση μας σε μια εντολή Ερώτηση. Μπορείτε να φανταστείτε πως μια μεταβλητή είναι ένα δοχείο που έχει στο εξωτερικό του ένα όνομα (σαν ετικέτα) και μέσα έχει μια τιμή (έναν αριθμό, μια λέξη ή έναν κατάλογο). Όταν δημιουργείτε μια μεταβλητή, δημιουργείτε το δοχείο και την ίδια στιγμή τοποθετείτε μέσα την τιμή. Στη Logo για να δημιουργήσουμε και να δώσουμε τιμή σε μια μεταβλητή γράφουμε: Κάνε ¨Ονομα_Μεταβλητής Τιμή_Μεταβήτής Για να αναφερθούμε και να χρησιμοποιήσουμε την τιμή μιας μεταβλητής γράφουμε: Εντολή :Ονομα_Μεταβλητής Εικόνα 2.4: Εκχώρηση τιμής σε μεταβλητή και εμφάνισή της στην οθόνη

23 Κανε ¨ΟΝΟΜΑ ¨Σοφία Δειξε :ΟΝΟΜΑ Σοφία Κανε ¨Γ 15 Δειξε :Γ 15 Δειξε ¨Γ Γ Δειξε :Γ + 10 25 Δειξε Γ Δεν ξέρω τίποτε για Γ Δειξε (φρ [Το όνομά μου είναι] :ΟΝΟΜΑ) Το όνομά μου είναι Σοφία Κανε ¨ζώο ¨λιοντάρι Δειξε :ζώο λιοντάρι Δειξε ¨λιοντάρι λιοντάρι Δειξε ¨ζώο ζώο Κανε ¨ζώο ¨σκύλο Δειξε (φρ [έχω ένα] :ζώο έχω ένα σκύλο Πως μπορούμε να δημιουργούμε τετράγωνο διαφορετικής πλευράς χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουμε την διαδικασία κάθε φορά; Δημιουργούμε μια νέα διαδικασία ελαφρώς παραλλαγμένη: για τετραγωνο :πλευρα στκ επαναλαβε 4[μπ :πλευρα δε 90] τελος Στο κέντρο εντολών, για να δημιουργήσουμε τετράγωνο πλευράς 100 pixel, γράφουμε: τετραγωνο 100

24 Κανε ¨Χ 3 Δειξε * (:Χ) Δειξε 2 * 5 – (:Χ) * 4 Κανε ¨Χ 8 Δειξε (:Χ) / 2 27 -2 20 Κανε ¨α 1 Δειξε :α 1 Επαναλαβε 9[κανε ¨α :α+1 δειξε :α] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Η παραπάνω διαδικασία ισοδυναμεί με: α α+1 ή α=α+1. Συμβαίνουν τα παρακάτω: Η τιμή της μεταβλητής :α αυξάνει κατά μία μονάδα (:α + 1) Δίνεται η νέα αυξημένη τιμή στη μεταβλητή. Παρατήρηση: Εκτελείται πρώτα το αριστερό τμήμα της ισότητας.

25 επαναλαβε 2[ μπ :α δε 90 μπ :β δε 90] τέλος
Να δημιουργήσετε μία διαδικασία που να κατασκευάζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δίνοντας του τα εκάστοτε μήκη των πλευρών. για ορθογώνιο :α :β επαναλαβε 2[ μπ :α δε 90 μπ :β δε 90] τέλος Με την εντολή ορθογώνιο δημιουργούμε ορθογώνιο με μήκος πλευρών 100 και 200 pixel. Να καταγραφεί η διαδικασία που να υπολογίζει το εμβαδόν ενός τριγώνου πλευράς α και ύψους υ. για εμβαδόν_τριγώνου :α :υ δειξε (1 / 2) * :α * :υ τέλος Με την εντολή εμβαδον υπολογίζουμε το εμβαδόν του τριγώνου με πλευρά 15 και ύψος 30 εκατοστά. Προκύπτει 225 τετραγωνικά εκατοστά. Δημιουργήστε διαδικασία που υπολογίζει το εμβαδόν τραπεζίου. για εμβαδόν_τραπεζίου :β_μεγάλη :β_μικρή :ύψος δειξε ((:β_μεγάλη + :β_μικρή) * :ύψος) / 2 τέλος Δημιουργήστε δύο διαδικασίες που εμφανίζουν τους ζυγούς και τους μονούς αριθμούς μέχρι το 10. για ζυγούς κανε ¨α 2 επαναλαβε 5[δειξε :α κανε ¨α :α + 2] τελος για μονούς κανε ¨α 1 επαναλαβε 5[δειξε :α κανε ¨α :α +2]

26 Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Εικόνα 2.7: Με τη χρήση μεταβολέα δίνουμε πιο εύκολα αριθμητικές τιμές σε μια διαδικασία. Δημιουργήστε διαδικασίες δημιουργίας τριγώνου, τετραγώνου, πενταγώνου, εξαγώνου, δωδεκαγώνου και κύκλου με τη χρήση μεταβολέα και κουμπιών. .

27 Χρήσιμες εντολές: Ονομα_πλαισίου_κειμένου, => ενεργοποιεί το πλαίσιο κειμένου και περιμένει τις εντολές τυ. τυ ... => είναι ίδια με την «δείξε» μόνο που εμφανίζει τα αποτελέσματα στο πλαίσιο κειμένου. σβήσεκείμενο => διαγράφει το περιεχόμενο του πλαισίου κειμένου (αν υπάρχει).

28

29 Δημιουργήστε μία αριθμομηχανή που να προσθέτει, να αφαιρεί, να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί δύο αριθμούς α και β. Επίσης να υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του πρώτου αριθμού και να υψώνει τον πρώτο αριθμό σε δύναμη τόσες φόρες όσο ο δεύτερος.

30 Μια άλλη εκδοχή: Δημιουργήστε μία αριθμομηχανή που να εκτελεί τις προηγούμενες πράξεις ταυτόχρονα και να εμφανίζει τα αποτελέσματα σε αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.Για το σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργήσετε μια διαδικασία, έξι πλαίσια κειμένου και ένα κουμπί που θα ενεργοποιεί τη διαδικασία.

31 1. Περπάτησε μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου.
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Επιλέγοντας… Αν θέλουμε να γράψουμε έναν αλγόριθμο που να τον εκτελεί ένα μικρό παιδί, ώστε να διασχίσει με ασφάλεια το δρόμο, πρέπει να συμπεριλάβουμε τον έλεγχο του φαναριού. Ο αλγόριθμος μπορεί να περιγραφεί με βήματα ως εξής: 1. Περπάτησε μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου. 2. Έλεγξε το σηματοδότη για τους πεζούς. 3. Αν ο σηματοδότης είναι πράσινος, τότε πέρασε προσεκτικά το δρόμο∙ διαφορετικά (δηλ. αν είναι κόκκινος), περίμενε στην άκρη του πεζοδρομίου μέχρι το φανάρι να γίνει πράσινο.

32 ΑνΔιαφορετικά συνθήκη [εντολή 1][εντολή 2]
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα μας δίνει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Αν θυμηθούμε λίγο τα μαθηματικά, η απόλυτη τιμή ενός αριθμού x ισούται με: x, αν x > 0, 0, αν x = 0 και -x, αν x < 0. Η εντολή της Logo που χρησιμεύει για την εκτέλεση του παραπάνω αλγορίθμου από τον υπολογιστή είναι η: ΑνΔιαφορετικά συνθήκη [εντολή 1][εντολή 2] Με την εντολή αυτή ο υπολογιστής ελέγχει αρχικά, αν ισχύει η συνθήκη. Στη συνέχεια ανάλογα με το αν ισχύει (είναι αληθής), εκτελεί την πρώτη εντολή∙ διαφορετικά εκτελεί τη δεύτερη. Απάντηση: για απόλυτη :χ ΑνΔιαφορετικά :χ < 0 [ανακοίνωση (φρ [το χ είναι: ] (-1) * :χ)] [ανακοίνωση (φρ [το χ είναι: ] :χ)] τέλος

33 Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη
Αριθμομηχανή Κυνηγητό σκύλου γάτας

34 Ερώτηση:Τι θα συμβεί αν ξεχάσουμε την εντολή στκ;
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Γ΄ τάξη Τα πρώτα μου προγράμματα Ερώτηση:Τι θα συμβεί αν ξεχάσουμε την εντολή στκ;

35 Αν όμως πληκτρολογήσουμε: στκ Επανάλαβε 4[μπ 100 δε 90]
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Αν μελετήσουμε καλύτερα το πρόγραμμα του τετραγώνου, παρατηρούμε ότι οι εντολές «μπ 100» και «δε 90» επαναλήφθηκαν τέσσερις φορές με την ίδια σειρά. Αν όμως πληκτρολογήσουμε: στκ Επανάλαβε 4[μπ 100 δε 90] Τι θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας; Εικόνα 2.3: Δημιουργία ενός τετραγώνου με τη βοήθεια της χελώνας.

36 Εικόνα 2.4: Δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων.
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Εικόνα 2.4: Δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων.

37 Δημιουργώντας νέες λέξεις - Διαδικασίες
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Δημιουργώντας νέες λέξεις - Διαδικασίες Εικόνα 2.5: Η διαδικασία τετράγωνο έχει δημιουργήσει μια νέα εντολή «τετράγωνο».

38 Α: το όνομα της μεταβλητής
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Μεταβλητές Α: το όνομα της μεταβλητής Δίνοντας τιμή σε μία μεταβλητή είναι σαν να τοποθετούμε στη φωλιά ένα αβγό. η τιμή της μεταβλητής Εικόνα 2.4: Εκχώρηση τιμής σε μεταβλητή και εμφάνισή της στην οθόνη

39 Μία παραλλαγή της διαδικασίας τετράγωνο. Παίζοντας με το μεταβολέα
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Μία παραλλαγή της διαδικασίας τετράγωνο. Παίζοντας με το μεταβολέα Εικόνα 2.6: Η διαδικασία τετράγωνο παίρνει τιμές από το μεταβολέα «μήκος» Εικόνα 2.5: Παράθυρο καθορισμού τιμών του μεταβολέα

40 Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη
Εικόνα 2.7: Με τη χρήση μεταβολέα δίνουμε πιο εύκολα αριθμητικές τιμές σε μια διαδικασία.

41 1. Περπάτησε μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου.
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Επιλέγοντας… Αν θέλουμε να γράψουμε έναν αλγόριθμο που να τον εκτελεί ένα μικρό παιδί, ώστε να διασχίσει με ασφάλεια το δρόμο, πρέπει να συμπεριλάβουμε τον έλεγχο του φαναριού. Ο αλγόριθμος μπορεί να περιγραφεί με βήματα ως εξής: 1. Περπάτησε μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου. 2. Έλεγξε το σηματοδότη για τους πεζούς. 3. Αν ο σηματοδότης είναι πράσινος, τότε πέρασε προσεκτικά το δρόμο∙ διαφορετικά (δηλ. αν είναι κόκκινος), περίμενε στην άκρη του πεζοδρομίου μέχρι το φανάρι να γίνει πράσινο.

42 ΑνΔιαφορετικά συνθήκη [εντολή 1][εντολή 2]
Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα μας δίνει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Αν θυμηθούμε λίγο τα μαθηματικά, η απόλυτη τιμή ενός αριθμού x ισούται με: x, αν x > 0, 0, αν x = 0 και -x, αν x < 0. Η εντολή της Logo που χρησιμεύει για την εκτέλεση του παραπάνω αλγορίθμου από τον υπολογιστή είναι η: ΑνΔιαφορετικά συνθήκη [εντολή 1][εντολή 2] Με την εντολή αυτή ο υπολογιστής ελέγχει αρχικά, αν ισχύει η συνθήκη. Στη συνέχεια ανάλογα με το αν ισχύει (είναι αληθής), εκτελεί την πρώτη εντολή∙ διαφορετικά εκτελεί τη δεύτερη. Απάντηση: για απόλυτη :χ ΑνΔιαφορετικά :χ < 0 [ανακοίνωση (φρ [το χ είναι: ] (-1) * :χ)] [ανακοίνωση (φρ [το χ είναι: ] :χ)] τέλος

43 Γ΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός στην πράξη
Αριθμομηχανή Κυνηγητό σκύλου γάτας


Κατέβασμα ppt "Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google