Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίπεδο -1 Επίπεδο 0 Ισόγειο Επίπεδο 1 1ος Όροφος Επίπεδο 2 2ος Όροφος Το Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο στεγάζεται σε 3 κτίρια και εκτείνεται σε 4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίπεδο -1 Επίπεδο 0 Ισόγειο Επίπεδο 1 1ος Όροφος Επίπεδο 2 2ος Όροφος Το Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο στεγάζεται σε 3 κτίρια και εκτείνεται σε 4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Επίπεδο -1 Επίπεδο 0 Ισόγειο Επίπεδο 1 1ος Όροφος Επίπεδο 2 2ος Όροφος Το Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο στεγάζεται σε 3 κτίρια και εκτείνεται σε 4 επίπεδα

3 Τουαλέτες Αίθουσα 17 Εργαστήριο Τουριστικών Επ/σεων Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού Εργαστήριο Κομμωτικής Αίθουσα 4 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας & ΕΗΕ Βιβλιοθήκη Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών Εφαρμοστήριο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & CNC Γυμναστήριο Καταφύγειο Αποθήκη Βιβλίων Εργαστήρια Αισθητικής 1&2

4 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Εργαστήριο Αυτοματισμών Εργαστήριο Μηχανών & Συστ.Αυτοκινήτου Εργαστήριο Ηλεκτ.Συστήματος Αυτοκινήτου Εργαστήριο Αμαξωμάτων Αμφιθέατρο Αίθουσα 5 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Αίθουσα 6 Αίθουσα 7 Αίθουσα 8 Αίθουσα 9 Αίθουσα 14 Αίθουσα 15 Εργαστήριο Χημείας

5 Αίθουσα 13 Αίθουσα 12 Αίθουσα 11 Αίθουσα 10 Γραφεία Αίθουσα 16 Εργαστήριο Η/Υ Β’ Εργαστήριο Η/Υ Α’ Εργαστήριο Η/Υ Γ’ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής

6 Χώρος Συγκέντρωσης 1 Κεντρική Είσοδος Χώρος Συγκέντρωσης 2 Γήπεδο Μπάσκετ Χώρος Συγκέντρωσης 3 Πίσω Είσοδος ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

7 Χώρος Συγκέντωσης 1 Κεντρική Είσοδος Χώρος Συγκέντωσης 2 Γήπεδο Μπάσκετ Χώρος Συγκέντωσης 3 Πίσω Είσοδος

8 Κλίμακα Διαφυγής Α’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ Κλίμακα Διαφυγής Β’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 2 Κλίμακα Διαφυγής Γ’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 2 Κλίμακα Διαφυγής Δ’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 2

9 Κλίμακα Διαφυγής Α’ Χώρος Συγκέντρωσης 1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Επίπεδο 2Επίπεδο 1Επίπεδο 0Επίπεδο -1Γραφεία Αίθουσα 16 Εργαστήριο Η/Υ Β’ Εργαστήριο Η/Υ Α’ Αίθουσα 7 Αίθουσα 8 Αίθουσα 9 Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & CNC Εργαστήρια Αισθητικής 1&2 Εργαστήριο Χημείας

10 Κλίμακα Διαφυγής Β’ Χώρος Συγκέντρωσης 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Επίπεδο 2Επίπεδο 1Επίπεδο 0Επίπεδο -1 Αίθουσα 10 Αίθουσα 11 Εργαστήριο Η/Υ Γ’

11 Κλίμακα Διαφυγής Γ’ Χώρος Συγκέντρωσης 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Επίπεδο 2Επίπεδο 1Επίπεδο 0Επίπεδο -1 Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Αίθουσα 12 Αίθουσα 13 Αίθουσα 6 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Αίθουσα 5 Αίθουσα 15 Αίθουσα 14 Αμφιθέατρο

12 Χώρος Συγκέντρωσης 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Επίπεδο 2Επίπεδο 1Επίπεδο 0Επίπεδο -1 Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμοστήριο Βιβλιοθήκη Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας & ΕΗΕ Αίθουσα 4 Εργαστήριο Κομμωτικής Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

13 Κλίμακα Διαφυγής Δ’ Χώρος Συγκέντρωσης 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Επίπεδο 2Επίπεδο 1Επίπεδο 0Επίπεδο -1 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Αίθουσα 17 Γυμναστήριο Αποθήκη Βιβλίων

14 Χώρος Συγκέντρωσης 3 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Επίπεδο 2Επίπεδο 1Επίπεδο 0Επίπεδο -1 Εργαστήριο Αμαξωμάτων Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστ. Αυτοκινήτου Εργαστήριο Αυτοματισμών Εργαστήριο Μηχανών & Συστ. Αυτοκινήτου

15 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Αίθουσα Επίπεδο Κλίμακα ΔιαφυγήςΧώρος Συγκέντρωσης Αίθουσα 1 1Δ2 Αίθουσα 2 1Δ2 Αίθουσα 3 1Δ2 Αίθουσα 4 0-2 Αίθουσα 5 1Γ2 Αίθουσα 6 1Γ2 Αίθουσα 7 1Α1 Αίθουσα 8 1Α1 Αίθουσα 9 1Α1 Αίθουσα 10 2Β2 Αίθουσα 11 2Β2 Αίθουσα 12 2Γ2 Αίθουσα 13 2Γ2 Αίθουσα 14 1Γ2 Αίθουσα 15 1Γ2 Αίθουσα 16 2Α1 Αίθουσα 17 0-2

16 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Εργαστήριο Επίπεδο Κλίμακα ΔιαφυγήςΧώρος Συγκέντρωσης Εργαστήριο Η/Υ Α’ 2Α1 Εργαστήριο Η/Υ Β’ 2Α1 Εργαστήριο Η/Υ Γ’ 2Β2 Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής 2Γ2 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 1Γ2 Εργαστήριο Αμαξωμάτων 1-3 Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστ.Αυτοκινήτου 1-3 Εργαστήριο Αυτοματισμών 1-3 Εργαστήριο Μηχανών & Συστ.Αυτοκινήτου 1-3 Εργαστήριο Κομμωτικής 0-2 Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκ. & Κλιματισμού 0-2 Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 0-2 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας & ΕΗΕ 0-2 Εργαστήριο Μηχαν.Κατασκευών Εφαρμοστήριο 0-2 Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & CNC -1 Εργαστήρια Αισθητικής 1&2 -1

17 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Χώρος Επίπεδο Κλίμακα ΔιαφυγήςΧώρος Συγκέντρωσης Αμφιθέατρο1Γ2 Βιβλιοθήκη0-2 Αποθήκη Βιβλίων Δ2 Γυμναστήριο0-2 Γραφεία2Α1

18 Κατά τη διάρκεια του Σεισμού Διατηρούμε τη ψυχραιμία μας Διατηρούμε τη ψυχραιμία μας Οι μαθητές καλύπτονται κάτω από τα θρανία Οι μαθητές καλύπτονται κάτω από τα θρανία Οι καθηγητές καλύπτονται κάτω από την έδρα Οι καθηγητές καλύπτονται κάτω από την έδρα Απομακρυνόμαστε από παράθυρα & τζάμια Απομακρυνόμαστε από παράθυρα & τζάμια Απομακρυνόμαστε από βαριά αντικείμενα (ντουλάπες κλπ) Απομακρυνόμαστε από βαριά αντικείμενα (ντουλάπες κλπ) Δε βγαίνουμε στα μπαλκόνια Δε βγαίνουμε στα μπαλκόνια Μετά το Σεισμού Καθησυχάζουμε τους μαθητές και με τάξη και χωρίς πανικό εκκενώνουμε την αίθουσα έχοντας καλυμμένο το κεφάλι με τα χέρια μας Καθησυχάζουμε τους μαθητές και με τάξη και χωρίς πανικό εκκενώνουμε την αίθουσα έχοντας καλυμμένο το κεφάλι με τα χέρια μας Προσέχουμε να μην αφήσουμε κανένα μαθητή πίσω μας Προσέχουμε να μην αφήσουμε κανένα μαθητή πίσω μας Εφαρμόζουμε το σχέδιο εκκένωσης πιστά Εφαρμόζουμε το σχέδιο εκκένωσης πιστά Ακολουθούμε την προκαθορισμένη κλίμακα διαφυγής και καταφεύγουμε στον προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης Ακολουθούμε την προκαθορισμένη κλίμακα διαφυγής και καταφεύγουμε στον προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης Για διευκόλυνση οι οδοί διαφυγής έχουν επισημανθεί με φωσφορίζοντα βέλη Για διευκόλυνση οι οδοί διαφυγής έχουν επισημανθεί με φωσφορίζοντα βέλη Δεν χρησιμοποιούμε ανελκυστήρα Δεν χρησιμοποιούμε ανελκυστήρα Δεν ακουμπάμε καλώδια που τυχόν έχουν κοπεί Δεν ακουμπάμε καλώδια που τυχόν έχουν κοπεί Στο χώρο συγκέντρωσης ελέγχουμε για τυχόν απόντες μαθητές Στο χώρο συγκέντρωσης ελέγχουμε για τυχόν απόντες μαθητές Συγκροτούμε τις ομάδες καταγραφής μαθητών, διακοπής δικτύων, πυρόσβεσης & πρώτων βοηθειών Συγκροτούμε τις ομάδες καταγραφής μαθητών, διακοπής δικτύων, πυρόσβεσης & πρώτων βοηθειών Κανένας μαθητής δεν απομακρύνεται από το χώρο συγκέντρωσης για κανένα λόγο Κανένας μαθητής δεν απομακρύνεται από το χώρο συγκέντρωσης για κανένα λόγο Δεν απομακρυνόμαστε από το σχολείο και δεν μπαίνουμε μέσα στα κτίρια προτού δώσει εντολή ο επικεφαλής Δεν απομακρυνόμαστε από το σχολείο και δεν μπαίνουμε μέσα στα κτίρια προτού δώσει εντολή ο επικεφαλής

19 ΑρμοδιότηταΥπέυθυνοςΑναπληρωτής Χώρος Συγκέντρωσης 1 Τσεσμελής Ευάγγελος Κόττορας Απόστολος Χώρος Συγκέντρωσης 2 Χατζής Δημήτρης Μοσχού Ρένα Χώρος Συγκέντρωσης 3 Σπανίνας Ασλάνης Γεροντής Νικόλαος Διακοπή Δικτύων Χατζής Δημήτρης Γεροντής Νικόλαος Πυρασφάλεια Χατζής Δημήτρης Γεροντής Νικόλαος Πρώτες Βοήθειες Τσεσμελής Ευάγγελος Βογιατζής Κώστας Εντοπισμός Εγκλωβισμένων Κόττορας Απόστολος Σουρτζή Παναγιώτα Απεγκλωβισμός Εγκλωβισμένων Κόττορας Απόστολος Σπανίνας Ασλάνης Φύλαξη Αρχείου Τσεσμελής Ευάγγελος Γιαννάκου Φωτεινή Καταγραφή Μαθητών Τσεσμελής Ευάγγελος Σουρτζή Παναγιώτα Ψυχολογικής Υποστήριξης Μοσχού Ρένα Γιαννάκου Φωτεινή


Κατέβασμα ppt "Επίπεδο -1 Επίπεδο 0 Ισόγειο Επίπεδο 1 1ος Όροφος Επίπεδο 2 2ος Όροφος Το Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο στεγάζεται σε 3 κτίρια και εκτείνεται σε 4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google