Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαγγελματικο Λυκειο σαμου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαγγελματικο Λυκειο σαμου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επαγγελματικο Λυκειο σαμου
Μαυρογενειο Επαγγελματικο Λυκειο σαμου Το Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο στεγάζεται σε 3 κτίρια και εκτείνεται σε 4 επίπεδα 2 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ 3 Επίπεδο ος Όροφος Επίπεδο ος Όροφος Επίπεδο Ισόγειο Επίπεδο -1

2 Επίπεδο 0 Ισόγειο Επίπεδο -1 Υπόγειο Γυμναστήριο Αίθουσα 4 Βιβλιοθήκη
Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & CNC Γυμναστήριο Εργαστήριο Τουριστικών Επ/σεων Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού Καταφύγειο Αποθήκη Βιβλίων Αίθουσα 4 Βιβλιοθήκη Τουαλέτες Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Εργαστήριο Κομμωτικής Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας & ΕΗΕ Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών Εφαρμοστήριο Εργαστήρια Αισθητικής 1&2 Αίθουσα 17 Επίπεδο 0 Ισόγειο Επίπεδο -1 Υπόγειο

3 Εργαστήριο Αυτοματισμών
Εργαστήριο Ηλεκτ.Συστήματος Αυτοκινήτου Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Αίθουσα 3 Αίθουσα 9 Αίθουσα 2 Εργαστήριο Μηχανών & Συστ.Αυτοκινήτου Αμφιθέατρο Αίθουσα 7 Αίθουσα 1 Εργαστήριο Αυτοματισμών Αίθουσα 14 Αίθουσα 15 Αίθουσα 5 Αίθουσα 6 Εργαστήριο Χημείας Αίθουσα 8 Εργαστήριο Αμαξωμάτων Επίπεδο 1 1ος Όροφος

4 Επίπεδο 2 2ος Όροφος Αίθουσα 16 Γραφεία Αίθουσα 10 Αίθουσα 11
Εργαστήριο Η/Υ Γ’ Εργαστήριο Η/Υ Α’ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Αίθουσα 16 Γραφεία Εργαστήριο Η/Υ Β’ Αίθουσα 13 Αίθουσα 12 Αίθουσα 11 Αίθουσα 10 Επίπεδο 2 2ος Όροφος

5 3 1 2 ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Χώρος Συγκέντρωσης 1 Κεντρική Είσοδος
ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Χώρος Συγκέντρωσης 1 Κεντρική Είσοδος 3 1 2 Χώρος Συγκέντρωσης 2 Γήπεδο Μπάσκετ Χώρος Συγκέντρωσης 3 Πίσω Είσοδος

6 3 1 2 ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Χώρος Συγκέντωσης 3 Πίσω Είσοδος
ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 3 1 2 Χώρος Συγκέντωσης 3 Πίσω Είσοδος Χώρος Συγκέντωσης 2 Γήπεδο Μπάσκετ Χώρος Συγκέντωσης 1 Κεντρική Είσοδος

7 Β Γ Α Δ 1 2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ Β Γ Α Δ 1 2 Κλίμακα Διαφυγής Α’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 1 Κλίμακα Διαφυγής Β’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 2 Κλίμακα Διαφυγής Γ’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 2 Κλίμακα Διαφυγής Δ’ Οδηγεί στο Χώρο Συγκέντρωσης 2

8 Α 1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Α 1 Κλίμακα Διαφυγής Α’ Χώρος Συγκέντρωσης 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο -1 Γραφεία Εργαστήριο Χημείας Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & CNC Αίθουσα 16 Αίθουσα 7 Εργαστήρια Αισθητικής 1&2 Εργαστήριο Η/Υ Β’ Αίθουσα 8 Εργαστήριο Η/Υ Α’ Αίθουσα 9

9 Β 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Β 2 Κλίμακα Διαφυγής Β’ Χώρος Συγκέντρωσης 2 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο -1 Αίθουσα 10 Αίθουσα 11 Εργαστήριο Η/Υ Γ’

10 Γ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Γ 2 Κλίμακα Διαφυγής Γ’ Χώρος Συγκέντρωσης 2 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο -1 Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Αίθουσα 6 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Αίθουσα 12 Αίθουσα 13 Αίθουσα 5 Αμφιθέατρο Αίθουσα 15 Αίθουσα 14

11 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Χώρος Συγκέντρωσης 2 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2 Χώρος Συγκέντρωσης 2 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο -1 Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμοστήριο Βιβλιοθήκη Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας & ΕΗΕ Αίθουσα 4 Εργαστήριο Κομμωτικής Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

12 Δ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Δ 2 Κλίμακα Διαφυγής Δ’ Χώρος Συγκέντρωσης 2 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο -1 Αίθουσα 1 Αίθουσα 17 Αποθήκη Βιβλίων Αίθουσα 2 Γυμναστήριο Αίθουσα 3

13 3 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Χώρος Συγκέντρωσης 3 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3 Χώρος Συγκέντρωσης 3 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο -1 Εργαστήριο Αμαξωμάτων Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστ. Αυτοκινήτου Εργαστήριο Αυτοματισμών Εργαστήριο Μηχανών & Συστ. Αυτοκινήτου

14 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Αίθουσα Επίπεδο Κλίμακα Διαφυγής Χώρος Συγκέντρωσης Αίθουσα 1 1 Δ 2 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Αίθουσα 4 - Αίθουσα 5 Γ Αίθουσα 6 Αίθουσα 7 Α Αίθουσα 8 Αίθουσα 9 Αίθουσα 10 Β Αίθουσα 11 Αίθουσα 12 Αίθουσα 13 Αίθουσα 14 Αίθουσα 15 Αίθουσα 16 Αίθουσα 17

15 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Εργαστήριο Επίπεδο Κλίμακα Διαφυγής Χώρος Συγκέντρωσης Εργαστήριο Η/Υ Α’ 2 Α 1 Εργαστήριο Η/Υ Β’ Εργαστήριο Η/Υ Γ’ Β Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Γ Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Εργαστήριο Αμαξωμάτων - 3 Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστ.Αυτοκινήτου Εργαστήριο Αυτοματισμών Εργαστήριο Μηχανών & Συστ.Αυτοκινήτου Εργαστήριο Κομμωτικής Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκ. & Κλιματισμού Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας & ΕΗΕ Εργαστήριο Μηχαν.Κατασκευών Εφαρμοστήριο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & CNC -1 Εργαστήρια Αισθητικής 1&2

16 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΥΓΗΣ Χώρος Επίπεδο Κλίμακα Διαφυγής Χώρος Συγκέντρωσης Αμφιθέατρο 1 Γ 2 Βιβλιοθήκη - Αποθήκη Βιβλίων -1 Δ Γυμναστήριο Γραφεία Α

17 Κατά τη διάρκεια του Σεισμού
Διατηρούμε τη ψυχραιμία μας Οι μαθητές καλύπτονται κάτω από τα θρανία Οι καθηγητές καλύπτονται κάτω από την έδρα Απομακρυνόμαστε από παράθυρα & τζάμια Απομακρυνόμαστε από βαριά αντικείμενα (ντουλάπες κλπ) Δε βγαίνουμε στα μπαλκόνια Μετά το Σεισμού Καθησυχάζουμε τους μαθητές και με τάξη και χωρίς πανικό εκκενώνουμε την αίθουσα έχοντας καλυμμένο το κεφάλι με τα χέρια μας Προσέχουμε να μην αφήσουμε κανένα μαθητή πίσω μας Εφαρμόζουμε το σχέδιο εκκένωσης πιστά Ακολουθούμε την προκαθορισμένη κλίμακα διαφυγής και καταφεύγουμε στον προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης Για διευκόλυνση οι οδοί διαφυγής έχουν επισημανθεί με φωσφορίζοντα βέλη Δεν χρησιμοποιούμε ανελκυστήρα Δεν ακουμπάμε καλώδια που τυχόν έχουν κοπεί Στο χώρο συγκέντρωσης ελέγχουμε για τυχόν απόντες μαθητές Συγκροτούμε τις ομάδες καταγραφής μαθητών, διακοπής δικτύων, πυρόσβεσης & πρώτων βοηθειών Κανένας μαθητής δεν απομακρύνεται από το χώρο συγκέντρωσης για κανένα λόγο Δεν απομακρυνόμαστε από το σχολείο και δεν μπαίνουμε μέσα στα κτίρια προτού δώσει εντολή ο επικεφαλής

18 Αρμοδιότητα Υπέυθυνος Αναπληρωτής
Χώρος Συγκέντρωσης 1 Τσεσμελής Ευάγγελος Κόττορας Απόστολος Χώρος Συγκέντρωσης 2 Χατζής Δημήτρης Μοσχού Ρένα Χώρος Συγκέντρωσης 3 Σπανίνας Ασλάνης Γεροντής Νικόλαος Διακοπή Δικτύων Πυρασφάλεια Πρώτες Βοήθειες Βογιατζής Κώστας Εντοπισμός Εγκλωβισμένων Σουρτζή Παναγιώτα Απεγκλωβισμός Εγκλωβισμένων Φύλαξη Αρχείου Γιαννάκου Φωτεινή Καταγραφή Μαθητών Ψυχολογικής Υποστήριξης


Κατέβασμα ppt "Επαγγελματικο Λυκειο σαμου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google