Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 ΣΚΟΠΟΣ Trade – offs Δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης
Λεπτομέρειες και πολλές Αποφάσεις Πίεση χρόνου Οικονομικοί παράγοντες

3 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διαδικασία εξασφαλίζει: Ποιότητα εκτέλεσης - Διαχείριση Συντονισμό Συνεχή βελτίωση Προγραμματισμό

4 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
προγραμματισμός ανάπτυξη ιδέας σχεδίαση συστήματος λεπτομερής σχεδιασμός έλεγχος και διορθώσεις προκαταρτική παραγωγή Εμπορικό Αναγνώριση αγοράς Μερίδιο αγοράς Ανάγκες πελάτη. Χρήστες προϊόντος. Ανταγωνιστικά προϊόντα Ανάπτυξη σχεδίων για επιλογές προϊό-ντος και της ευρύτε-ρης οικογένειας του προϊόντος Ανάπτυξη εμπορικού πλάνου. Ανάπτυξη υλικού για προώθηση. Προετοιμασία δοκιμών πεδίου. Αξιολόγηση πρώτης παραγωγής με σημαντικούς πελάτες Σχεδιασμός Μελέτη της ιδέας του προϊόντος και της αρχιτεκτονικής. Αποτίμηση νέων τεχνολογιών Έρευνα δυνατότητας πραγματοποίησης ιδεών. Ιδέες βιομηχανικού σχεδιασμού. Κατασκευή και δοκιμή προτύπων Δημιουργία εναλλα-κτικών αρχιτεκτονι-κών προϊόντος. Ορισμός σημαντικών υποσυστημάτων και αλληλεπιδράσεις. Περάτωση βιομηχανικού σχεδίου Μελέτη εξαρτημάτων. Επιλογή υλικών. Ορισμός ανοχών. Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης ελέγχου βιομηχανικού σχεδιασμού Δοκιμές αξιοπιστίας. Δοκιμές κύκλου ζωής. Απόκτηση εγκρίσεων. Εφαρμογή σχεδιαστικών αλλαγών. Εκτίμηση αρχικού αποτελέσματος παραγωγής Παραγωγή Εκτίμηση περιορι-σμών παραγωγής. Κατάστρωση στρατηγικής για την αλυσίδα εφοδιασμού. Εκτίμηση κόστους κατασκευής Αποτίμηση δυνατότητας παραγωγής Εντοπισμός προμη-θευτών για σημαντικά μέρη του προϊόντος Ανάλυσης παραγωγής –αγοράς. Ορισμός τελικού σχε-δίου συναρμολόγησης Ορισμός διαδικασιών παραγωγής των επί μέρους εξαρτημάτων. Σχεδιασμός εργαλείων. Ορισμός διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Προμήθεια βασικών εργαλείων. Συνεργασία με προμηθευτές. Ολοκλήρωση διαδικασιών κατασκευής και συναρμολόγησης, εκπαίδευσης προσωπι-κού, διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας Εκκίνηση λειτουργίας του συνολικού συστήματος παραγωγής Άλλες Λειτουργίες Έρευνα: Περιγραφή διαθέσι-μων τεχνολογιών Οικονομικό: Στόχοι σχεδιασμού Γενική διαχείριση: Προσδιορισμός πόρων για το έργο Οικονομικό: Οικονομική ανάλυση Νομικά θέματα: Έρευνα θεμάτων ευρεσιτεχνίας Διενέργεια ανάλυσης κατασκευής-αγοράς Συντήρηση: Αναγνώριση θεμάτων συντήρησης Πωλήσεις: Ανάπτυξη σχεδίου πωλήσεων

5 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -1

7 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2

8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Product Development Process Planning Concept Development System-Level Design Detail Testing and Refinement Production Ramp-Up ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΑΣ
Perform Economic Analysis Benchmark Competitive Products Build and Test Models and Prototypes Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Concept(s) Set Final Plan Downstream Development Mission Statement Test Απαιτήσεις ανεξάρτητες από το Concept. Προδιαγραφές είναι για το Concept.

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Define the Scope Mission Statement Gather Raw Data Interviews Focus Groups Observation Interpret Raw Data Need Statements Organize the Needs Hierarchy Establish Importance Surveys Quantified Needs Reflect on the Process Continuous Improvement

11 USERS: Lead Users, Users, Retailers, Service Centres
ΠΟΣΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ? From: Griffin, Abbie and John R. Hauser. “The Voice of the Customer”, Marketing Science. vol. 12, no. 1, Winter 1993. One-on-One Interviews (1 hour) Focus Groups (2 hours) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 60 80 100 Percent of Needs Identified Number of Respondents or Groups USERS: Lead Users, Users, Retailers, Service Centres

12 Organized List of Customer Needs

13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Capture “What, Not How”.
Meet customers in the use environment. Collect visual, verbal, and textual data. Props will stimulate customer responses. Interviews are more efficient than focus groups. Interview all stakeholders and lead users. Develop an organized list of need statements. Look for latent needs. Survey to quantify tradeoffs. Make a video to communicate results.

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΑΣ
Perform Economic Analysis Benchmark Competitive Products Build and Test Models and Prototypes Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Concept(s) Set Final Plan Downstream Development Mission Statement Test Target Specs Based on customer needs and benchmarking Final Specs Based on selected concept, feasibility, models, testing, and trade-offs

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Set Target Specifications Based on customer needs and benchmarks Develop metrics for each need Set ideal and acceptable values Refine Specifications Based on selected concept and feasibility testing Technical modeling Trade-offs are critical Reflect on the Results and the Process Critical for ongoing improvement

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ MOUNTAIN

18 ΕΝΑΡΞΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

19 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

20 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

21 ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

22 ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

23 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΑΣ
Perform Economic Analysis Benchmark Competitive Products Build and Test Models and Prototypes Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Concept(s) Set Final Plan Downstream Development Mission Statement Test Target Specs Based on customer needs and benchmarking Final Specs Based on selected concept, feasibility, models, testing, and trade-offs

25 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάπτυξη μοντέλου προϊόντος – τεχνικό μοντέλο (αναλυτικό, περισσότερα του ενός, προσομοίωση, πειραματικό, κλπ.) Μοντέλο κόστους, λίστα υλικών, προσδιορισμός κόστους, συναρμολόγησης, άνω και κάτω όριο τιμών, κλπ Trade – offs

26 Specification Trade-offs
Estimated Manufacturing Cost ($) Score on Monster (Gs)

27 ΚΑΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

28 Quality Function Deployment ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
technical correlations relative importance engineering metrics customer needs benchmarking on needs relationships between customer needs and engineering metrics target and final specs


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google