Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εισαγωγή στη Java Χρήσιμες Διευθύνσεις Χαρακτηριστικά της Java Εργαλεία της Java Εργαλεία της Java Μεταγλώττιση στοιχειωδών εφαρμογών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εισαγωγή στη Java Χρήσιμες Διευθύνσεις Χαρακτηριστικά της Java Εργαλεία της Java Εργαλεία της Java Μεταγλώττιση στοιχειωδών εφαρμογών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Εισαγωγή στη Java Χρήσιμες Διευθύνσεις Χαρακτηριστικά της Java Εργαλεία της Java Εργαλεία της Java Μεταγλώττιση στοιχειωδών εφαρμογών

2 2 Χρήσιμες Διευθύνσεις Java Tutorial: Java Tutorial:http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ Java API : Java API :http://java.sun.com/j2se/1.5/docs/api/index.html Java Platform: Java Platform:http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp

3 3 Χαρακτηριστικά της Java Αντικειμενοστραφής: Εφαρμόζονται οι κλασικές έννοιες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (κλάσεις,αντικείμενα, κληρονομικότητα κοκ) Κατανεμημένη: Είναι δυνατός ο συντονισμός εκτέλεσης τμημάτων κώδικα που εγκαθίστανται σε διαφορετικούς υπολογιστές Multithreaded: Επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών νημάτων κώδικα (threads) Portable: Ο ίδιος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή ανεξαρτήτως OS. (Αρκεί να είναι εγκατεστημένος ο αντίστοιχος μεταγλωττιστής Java) Ασφαλής: Αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους σταθμούς πελατών που εκτελούν κώδικα σε Java μέσω δικτύου (λ.χ. applets)

4 4 Εργαλεία της Java Java compiler (javac): Μεταγλωττίζει πηγαίο κώδικα της Java (myClass.java) σε αρχεία κλάσεων (myClass.class) Σε αντίθεση με τη γλώσσα C, ο compiler της Java ΔΕΝ εξάγει εκτελέσιμο πρόγραμμα (.exe) Java Interpreter (java): Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενός αρχείου myClass.class μετά τη φάση της μεταγλώττισης φάση της μεταγλώττισης Applet viewer (appletviewer): Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση και γραφική απεικόνιση των Java applets σε περιβάλλον γραμμής εντολών (DOS mode). Εναλλακτικά τα applets εκτελούνται από Java enabled web browsers (Netscape, Internet Explorer, Mozilla) Εναλλακτικά τα applets εκτελούνται από Java enabled web browsers (Netscape, Internet Explorer, Mozilla)

5 5 Διάγραμμα μεταγλώττισης.java Text Editor javac.exe javac.java Μεταγλώττιση.class java.exe Εκτέλεση java

6 6 Δομή ενός αυτόνομου προγράμματος σε Java Κάθε αυτόνομο πρόγραμμα σε Java αποτελείται από μία κλάση (σύνθετος τύπος δεδομένων) Η κλάση ενός αυτόνομου προγράμματος περιέχει μια κύρια συνάρτηση-μέλος που δεν επιστρέφει τιμή (void main) και που ο κώδικάς της εκτελείται κατά την έναρξη του προγράμματος. public class myClass { public static void main (String [ ] args) public static void main (String [ ] args) { Κώδικας προς εκτέλεση... Κώδικας προς εκτέλεση... }} * String[] args: array με strings που ο χρήστης περνάει ως παραμέτρους στο πρόγραμμα από τη γραμμή εντολών

7 7 Μια απλή εφαρμογή class HelloWorld { public static void main (String [ ] args) public static void main (String [ ] args) { System.out.println(“Hello World!”); System.out.println(“Hello World!”); }} 1. Εγγραφή πηγαίου κώδικα σε αρχείο (HelloWorld.java) 2. Μεταγλώττιση του κώδικα javac HelloWorld.java 3. Εκτέλεση κώδικα java HelloWorld

8 8 Μια παραλλαγή με εισαγωγή δεδομένων class PrintMe { public static void main (String [ ] args) public static void main (String [ ] args) { int i; int i; for (i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/11/2974490/slides/slide_8.jpg", "name": "8 Μια παραλλαγή με εισαγωγή δεδομένων class PrintMe { public static void main (String [ ] args) public static void main (String [ ] args) { int i; int i; for (i=0; i

9 9 Δημιουργία ενός Java applet import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class HelloWorldApp extends Applet { public void paint(Graphics g) { public void paint(Graphics g) { g.drawString("Hello world!", 50, 25); g.drawString("Hello world!", 50, 25); }} javac HelloWorldApp.java

10 10 Hello.html που καλεί το Applet A Simple Program A Simple Program Here is the output of my program: Here is the output of my program: Φορτώστε το HTML αρχείο σε κάποιον Java-enabled browser πχ το Internet Explorer και θα δείτε το αποτέλεσμα "Hello World!" μέσα από τον browser.


Κατέβασμα ppt "1 Εισαγωγή στη Java Χρήσιμες Διευθύνσεις Χαρακτηριστικά της Java Εργαλεία της Java Εργαλεία της Java Μεταγλώττιση στοιχειωδών εφαρμογών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google