Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Η έννοια του Mole. 2 Στοιχειομετρία = στοιχείο + μετρία  Στοιχείο = η ουσία που δεν μπορεί να διασπαστεί μέσω οποιαδήποτε χημικής αντίδρασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Η έννοια του Mole. 2 Στοιχειομετρία = στοιχείο + μετρία  Στοιχείο = η ουσία που δεν μπορεί να διασπαστεί μέσω οποιαδήποτε χημικής αντίδρασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Η έννοια του Mole

2 2 Στοιχειομετρία = στοιχείο + μετρία  Στοιχείο = η ουσία που δεν μπορεί να διασπαστεί μέσω οποιαδήποτε χημικής αντίδρασης σε απλούστερες ουσίες  -μετρία = επιστημονικός κλάδος που σχετίζεται με τη μέτρηση ενός πράγματος  Στοιχειομετρία είναι κλάδος υπολογισμών της Χημείας  Επειδή κανονικά χρησιμοποιούμε φυσικά μίγματα στοιχείων είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μορφή ενώσεων οι μάζες των ατόμων των στοιχείων είναι πράγματι αυτό που χρειαζόμαστε σε χημικές υπολογισμούς

3 3 Στοιχειομετρία μιας αντίδρασης Σχετίζεται με τον υπολογισμό των ποσοτήτων αντιδρώντων και προϊόντων Βασίζεται στη χημική εξίσωση της αντίδρασης Πρέπει να γνωρίζουμε τους χημικούς τύπους όλων των ουσιών που εμπλέκονται Πρέπει να γνωρίζουμε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές για να προσδιορίσουμε τις ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών ουσιών

4 4 Ένα παράδειγμα χημικής αντίδρασης Ο αερόσακος δουλεύει εξαιτίας μιας βίαιης αντίδρασης όπου παράγεται απότομα μεγάλος όγκος αερίων. Ερώτημα Πως θα υπολογίσω την ποσότητα των αντιδρώντων που απαιτούνται ώστε να παραχθεί η επιθυμητή ποσότητα αερίων;

5 5 Η χημική εξίσωση της αντίδρασης του Αερόσακου 1. Χημικοί τύποι των ουσιών ΝaN 3 N 2 Na 2. Στοιχειομετρικοί συντελεστές 2 μόρια ΝaN 3 δίνουν 3 μόρια N 2 και 2 μόρια Νa 2ΝaN 3(s) 2Na (s) + 3N 2 (g) 300°C

6 6 Πώς θα συσχετίσουμε τον αριθμό των ατόμων ή μορίων με τα γραμμάρια μιας ουσίας; Βασικές Έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς 1.Σχετική Ατομική Μάζα 2.Mole

7 7 Η μάζα των ατόμων των στοιχείων ΣωματίδιοΜάζα (g) Λόγος μαζών Ηλεκτρόνιο(e) 9,109 x 10 -28 1 Πρωτόνιο(p) 1,672 x 10 -24 1830 Νετρόνιο(n) 1,674 x 10 -24 1830 Παρατηρήσεις Ημάζα των ηλεκτρονίων είναι αμελητέα Η μάζα των ηλεκτρονίων είναι αμελητέα Το μικρότερο σωματίδιο που έχει υπολογίσιμη μάζα είναι το πρωτόνιο ή το νετρόνιο (έχουν περίπου την ίδια μάζα)

8 8 Σχετική Ατομική Μάζα (Ar) ή Ατομικό Βάρος (ΑΒ)  Οι μετρήσεις των ατομικών μαζών στηρίζονται στη σύγκριση της μάζας του ατόμων προς τη μάζα ενός συγκεκριμένου ατόμου που έχει επιλεγεί ως πρότυπο.πρότυπο Ar Η σχετική ατομική μάζα Ar δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου του στοιχείου από το ένα δωδέκατο της μάζας ενός ατόμου του άνθρακα-12

9 9 Το 1961 επιλέγεται ως πρότυπο το ισότοπο άνθρακας-12 Στο πρότυπο αυτό αυθαίρετα αποδίδεται μάζα ακριβώς 12 ατομικών μονάδων μάζας. Κατά συνέπεια μία ατομική μονάδα μάζας (amu) είναι η μάζα που ισούται ακριβώς με το 1/ 12 της μάζας ενός ατόμου άνθρακα-12 Να σημειωθεί ότι ο 12 C είναι εκείνο το ισότοπο του άνθρακα που έχει 6 πρωτόνια και 6 νετρόνια στον πυρήνα του. Έτσι το 1/ 12 της μάζας του αντιστοιχεί στη μάζα ενός πρωτονίου, είτε ενός νετρονίου.

10 10 Που βρίσκω τις τιμές των Ατομικών Βαρών  Οι τιμές των ατομικών μαζών των στοιχείων δίνονται στον Περιοδικό Πίνακα  Οι τιμές αυτές είναι οι μέσες τιμές των ατομικών μαζών καθώς προκύπτουν από την μάζα κάθε ισότοπου και την κλασματική αφθονία του

11 11 Παράδειγμα: H μέση ατομική μάζα του Ne Ne Z=10ΜαζικόςΑριθμός Ar i (amu) %αφθονία Ar 1 2019.99290.48 Ar 2 2120.994 0.27 Ar 3 2221.991 9.25 Ar = ; Πηγή http://www.webelements.com/neon/isotopes.html

12 12 Σχετική Μοριακή Μάζα (Μr) ή Μοριακό Βάρος (ΜΒ) Μr  Η σχετική μοριακή μάζα Μr δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του μορίου του στοιχείου ή της χημικής ένωσης από το ένα δωδέκατο της μάζας ενός ατόμου του άνθρακα-12

13 13 Πως υπολογίζω το Μοριακό Βάρος (ΜΒ)  Το μοριακό βάρος υπολογίζεται ως το άθροισμα των ατομικών βαρών όλων των ατόμων που υπάρχουν σε ένα μόριο ενός στοιχείου ή μιας χημικής ένωσης

14 14 Υπολογισμός μοριακού βάρους από τον τύπο της ένωσης. Φύλλο εργασίας  Να υπολογίσετε το μοριακό βάρος καθεμιάς από τις παρακάτω ουσίες.  Πίνακας στοιχείωνΑτομικά βάρη  Άζωτο: N14.01amu  Νάτριο: Νa22.99amu  Πριν την έκρηξη  Αζωτούχο νάτριο:Στερεό ΝaN 3 2 χ 65.02amu  Μετά από λίγα milisecs  Άζωτο:Αέριο N 2 amu  Νάτριο:Στερεό Νa45.98amu 2ΝaN 3(s) 2Na (s) + 3N 2 (g)

15 15 Υπολογισμός μοριακού βάρους από τον τύπο της ένωσης. Φύλλο εργασίας  Να υπολογίσετε το μοριακό βάρος καθεμιάς από τις παρακάτω ουσίες.  Πίνακας στοιχείωνΑτομικά βάρη  Άζωτο: N14.01amu  Νάτριο: Νa22.99amu 2ΝaN 3(s) 2Na (s) + 3N 2 (g)  Πριν την έκρηξη  Αζωτούχο νάτριο:Στερεό ΝaN3 2*65.02amu  Μετά από λίγα milisecs  Άζωτο:Αέριο N284.06amu  Νάτριο:Στερεό Νa45.98amu

16 16 Ορισμός του mole  Mole ή γραμμομόριο (mol) ορίζεται ως η ποσότητα μιας δεδομένης ουσίας η οποία περιέχει τόσα μόρια ή τυπικές μονάδες όσα είναι ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε ακριβώς 12g άνθρακα-12 Αριθμός του Avogadro (N A ) N A = 6,022 x 10 23  Ο αριθμός ατόμων σε ένα δείγμα άνθρακα-12 που ζυγίζει 12 g ονομάζεται Αριθμός του Avogadro (N A ) N A = 6,022 x 10 23  1 6,022 x 10 23  1 mol μορίων = 6,022 x 10 23 μόρια  1 6,022 x 10 23  1 mol ατόμων = 6,022 x 10 23 άτομα  1 6,022 x 10 23  1 mol ιόντων = 6,022 x 10 23 ιόντα

17 17 Ορισμός γραμμομοριακής μάζας  Η γραμμομοριακή μάζα μιας ουσίας είναι η μάζα ενός mole της ουσίας ή μάζα των 6.02 x 10 23 μορίων.  Εκφράζεται σε γραμμάρια  Εξ ορισμού ο άνθρακας-12 έχει γραμμομοριακή μάζα ακριβώς 12 g/ mole 1.Για όλες τις ουσίες η γραμμομοριακή μάζα σε γραμμάρια ανά mole είναι αριθμητικά ίση με το μοριακό βάρος σε ατομικές μονάδες μάζας 2.1 mole μπορεί να ζυγίζει μερικά γραμμάρια όπως 18 grams / mole για το νερό έως και χιλιάδες γραμμάρια όπως οι μεγαλομοριακές ενώσεις. 3.Η ελαφρύτερη ουσία είναι …

18 18 1 mol ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΛΑΤΙ (NaCl), ΖΑΧΑΡΗ (C 12 H 22 O 11 ), ΑΝΘΡΑΚΑ (C), ΧΑΛΚΟ (Cu)

19 19 Ο ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (V m ) ΣΕ STP ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ 22,4 L

20 20 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ

21 21 Και τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στο ερώτημα…  …πώς θα συσχετίσουμε τον αριθμό των ατόμων ή μορίων με τα γραμμάρια μιας ουσίας Άτομα ή Μόρια Moles!Γραμμάρια Μετατρέπουμε Χρησιμοποιώντας 6.02 χ10 23 Μετατρέπουμε Χρησιμοποιώντας Ατομικό Βάρος ή Μοριακό Βάρος


Κατέβασμα ppt "1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Η έννοια του Mole. 2 Στοιχειομετρία = στοιχείο + μετρία  Στοιχείο = η ουσία που δεν μπορεί να διασπαστεί μέσω οποιαδήποτε χημικής αντίδρασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google