Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΔΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΔΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΔΟΣ

2 ΔΙΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής πρέπει να: Ορίζετε και σχεδιάζετε το σύμβολο της διόδου Αναγνωρίζετε τους ακροδέκτες της διόδου Ελέγχετε τις διόδους με το πολύμετρο Εφαρμογές των διόδων Χαράσσετε τη χαρακτηριστική καμπύλης τάσης – ρεύματος της διόδου και να περιγράφετε τη μορφή της. Να απαριθμείτε τις μέγιστες τιμές και παραμέτρους της διόδου και να αναφέρετε τη σημασία τους. Να αναλύετε κυκλώματα διόδου με τη προσεγγιστική μέθοδο στην ορθή και στην ανάστροφη φορά πόλωσης.

3 Σύμβολο της διόδου: Η περιοχή της διόδου Ρ ονομάζεται άνοδος και η περιοχή Ν ονομάζεται κάθοδος. Η κάθοδος της διόδου σημειώνεται με ένα δακτύλιο.

4 Αυξάνοντας τη τάση κατά την ορθή φορά, το ρεύμα στην αρχή παραμένει πολύ μικρό. Μόλις η τάση ξεπεράσει τη τάση VON το ρεύμα αυξάνεται απότομα για πολύ μικρές αλλαγές της τάσης. VON είναι η τάση που χρειάζεται να εξουδετερωθεί πλήρως ο φραγμός δυναμικού και η τιμή της είναι 0,3 V για διόδους Ge και 0,7 V για διόδους Si Αυξάνοντας τη τάση αντίστροφα, το ρεύμα παίρνει πολύ σύντομα τη τιμή του ρεύματος κόρου. Η τιμή αυτή μένει περίπου σταθερή μέχρι να φτάσει στη τάση διάσπασης VBD. Μετά από αυτή τη τάση το ρεύμα αυξάνεται απότομα για πολύ μικρές αλλαγές της ανάστροφης τάσης. Η τάση διάσπασης ονομάζεται και τάση zener VZ.

5 Ανάλυση Κυκλώματος Διόδου με τη προσεγγιστική μέθοδο Ανάστροφη φορά πόλωσης:
Όταν η δίοδος είναι πολωμένη ανάστροφα αλλά η τάση της πηγής είναι μικρότερη από τη τάση διάσπασης VBD, τότε το ρεύμα της διόδου είναι μηδέν (άπειρη αντίσταση).

6 Ανάλυση Κυκλώματος Διόδου με τη προσεγγιστική μέθοδο Ανάστροφη φορά πόλωσης:

7 Οι πιο σημαντικές μέγιστες τιμές είναι:
Η μέγιστη ανάστροφη συνεχής τάση VRDC και Το μέγιστο συνεχές ρεύμα ορθής φοράς IF(max)

8 Οι πιο σημαντικοί παράμετροι είναι:
Η πτώση τάσης στην ορθή φορά πόλωσης VF και Το ανάστροφο ρεύμα διαρροής (ρεύμα κόρου) ΙR Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνονται για θερμοκρασία 25° C.

9 VRDC = 250V IF (max) =400mA VF(max) =0.7 V στα 100mA IR = 0.1 στα 200V

10 Αξιολόγηση στη τάξη: Να βρείτε το Ρεύμα ΙF της διόδου πυριτίου με τη προσεγγιστική μέθοδο:

11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Εφόσον η δίοδος είναι μια επαφή ΡΝ, μπορεί να συνδεθεί με δύο τρόπους: Ορθής φοράς και Σύνδεση αντίστροφης φοράς Αυξάνοντας τη τάση κατά την ορθή φορά, το ρεύμα στην αρχή παραμένει πολύ μικρό. Μόλις η τάση ξεπεράσει τη τάση VON το ρεύμα αυξάνεται απότομα για πολύ μικρές αλλαγές της τάσης. Όταν αυξάνουμε τη τάση κατά την ανάστροφη φορά, το ανάστροφο ρεύμα παίρνει πολύ γρήγορα την τιμή του ρεύματος κόρου. Το ρεύμα αυτό μένει κάπως σταθερό μέχρι να φτάσουμε τη τάση διάσπαση, οπότε αυξάνεται απότομα για πολύ μικρές αλλαγές της ανάστροφης τάσης. Μέγιστες τιμές: Η μέγιστη ανάστροφη τάση Το μέγιστο συνεχές ρεύμα ορθής φοράς

12 Άσκηση για το σπίτι Βιβλίο σελ. 43 Ασκ. 2,3,5


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΔΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google