Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 OI ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 OI ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 OI ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ http://portobuffalo.blogspot.com

2 2

3 3 Α. Ορισμός, Αιτίες και Παράγοντες που επηρέασαν ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ 11 ος αι.-13o ς αι.  « I ερές» ε κστρατείες  Χριστιανοί ηγεμόνες /Πάπας  Στόχος: απελευθέρωση Παναγίου Τάφου +Αγίων Τόπων (Συρία – Παλαιστίνη) από Σελτζούκους (1077) Πραγματικές αιτίες: Απόκτηση πλούτου και νέων φέουδων από την αριστοκρατία της Δ. Ευρώπης Βυζαντινή αυτοκρατορία+αραβοϊσλαμ ικός κόσμος: περίοδος παρακμής Επιδίωξη ναυτικών ιταλικών πόλεων για κυριαρχία και έλεγχο του εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο και Βυζαντινή αυτοκρατορία Προσπάθεια Καθολικής Εκκλησίας να επικρατήσει των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών Παράγοντες που επηρέασαν  Φημολογία για ωμότητες Αράβων+Τούρκων # προσκυνητών  Οικονομικά προβλήματα Δύσης (υπερπληθυσμός, έλλειψη γης)  Κάλεσμα Αλεξίου Α’ για βοήθεια στους ηγεμόνες της Δύσης

4 4 Με βάση τις εικόνες να εξηγήσετε τον όρο «Σταυροφόρος»

5 5 1096-1099

6 6  Πάπας Ουρβανός Β’Ουρβανός Β’  Σύνοδος στο Clémont-Ferrand της Γαλλίας  Θ ρησκευτικό ς χαρακτήρα ς Αποτυπώνεται στην εικόνα αυτή η πνευματικότητα και ο θρησκευτικό ς χαρακτήρα ς της 1 ης σταυροφορίας; 1 η Σταυροφορία Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι

7 7 Ο πάπας Ουρβανός Β΄ εκφωνεί λόγο υπέρ της Α’ Σταυροφορίας το 1095 Πηγή : Grandes Chroniques de France, Enluminées par Jean Fouquet. Bibliothèque nationale de France, Μandragore, base iconographique du département des manuscrits, Français 6465, fol. 174. To άγαλμα του Ουρβανού Β΄ στο Clermont - Ferrand

8 8 Διακρίνεται σε μια λαϊκή και σε μια φεουδαρχική σταυροφορία Λαϊκή σταυροφορία: εξολοθρεύτηκε από Τούρκους εξολοθρεύτηκε Πέτρος ή Κουκούπετρος Ποια εικόνα συνδέεται με τη λαϊκή και ποια με την φεουδαρχική σταυροφορία; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 1 η Σταυροφορία

9 9 Για ποιους λόγους φαντάζεστε ότι η λαϊκή φεουδαρχία εξοντώθηκε εύκολα από τους Σελτζούκους Τούρκους; Παρατηρήστε προσεκτικά τις εικόνες. Μας δίνουν στοιχεία για να απαντήσετε; Γιατί; 1 η Σταυροφορία

10 10 1 η Σταυροφορία Παρακολουθήστε τους δρόμους που ακολούθησαν οι σταυροφόροι Δείτε το χάρτη και εδώεδώ

11 11 1 η Σταυροφορία Από τέλη 1096: οι αρχηγοί των Σ ταυροφόρων φθάνουν στην Κωνσταντινούποληαρχηγοί των Σ ταυροφόρων Αλέξιος Α’ Αλέξιος Α’ ζήτησε: -όρκο πίστηςόρκο πίστης - παράδοση πόλεων που θα κατακτούσαν (παλιά βυζαντινά εδάφη) -αντάλλαγμα τροφή + στρατιωτικό υλικόαντάλλαγμα τροφή + στρατιωτικό υλικό Οι Σταυροφόροι έδωσαν στον Αλέξιο Α΄ τις περισσότερες περιοχές και πόλεις που πήραν όχι όμως και την Αντιόχεια. Αυτό προκάλεσε και τη σύγκρουση ανάμεσα τους. Το 1099 πήραν την Ιερουσαλήμ και ίδρυσαν λατινικά κράτη στη Συρία και την Παλαιστίνη λατινικά κράτη Η κατάληψη της Αντιόχειας (3 Ιουνίου 1098). Μικρογραφία γαλλικού χειρογράφου του 14 ου αι., Moυσείο Conde, Chantilly

12 12 Η αναχώρηση του Godefroy de Bouillon κατά την Α΄ Σταυροφορία το 1096 Πηγή : Bibliothèque nationale de France, Μandragore, base iconographique du département des Manuscrits, Cote Français 279, Folio 253. Αρχηγοί Σταυροφόρων: Raymond de St-Gilles Godefroy de Bouillon Bohémond de Tarente Robert Courteheuse

13 13 O αυτοκράτορας Αλέξιος υποδέχεται τον Godefroy de Bouillon και τους βαρώνους.

14 14 Ποιες ιστορικές πληροφορίες αντλούμε από το παράθεμα για την πολιτική που ακολούθησε ο Αλέξιος Α΄ για την ανάκτηση των χαμένων βυζαντινών εδαφών; 1 η Σταυροφορία

15 15 Με τη βοήθεια του Αλεξίου Α΄ οι Σταυροφόροι πέρασαν στη Μ. Ασία και νίκησαν τους Τούρκους στο Δορύλαιο (1097) Δορύλαιο

16 16 Τα λατινικά κράτη των Σταυροφόρων Εντοπίστε και ονομάστε τα λατινικά κράτη που ίδρυσαν οι Σταυροφόροι στην Εγγύς Ανατολή

17 17 1147-1149

18 18 O St-Bernard (Bernard de Clairvaux) κηρύσσει τη 2η σταυροφορία στο Velezay (Bourgogne) το 1146 2 η Σταυροφορία -Aφορμή: Η άλωση της Έδεσσας (1144) - Αρχηγοί των Σταυροφόρων: Conrad III de Hohenstaufen Louis VII de France Thierry d' Alsace Etienne d' Angletterre και άλλοι...

19 19 2 η Σταυροφορία Από πού ξεκίνησαν, από πού πέρασαν και πού κατέληξαν οι Σταυροφόροι της 2 ης σταυροφορίας;

20 20 2 η Σταυροφορία Δεν στέφθηκε με επιτυχία

21 21 1189-1192

22 22 3 η Σταυροφορία Στόχος: Η ανάκτηση των Αγίων Τόπων ( Saladin) Αρχηγοί των Σταυροφόρων: Fréderic Barberousse(γερμανός αυτοκράτορας) Philippe Auguste(Βασιλιάς της Γαλλίας) Richard Coeur de Lion (Βασιλιάς της Αγγλίας) Ο Σαλαντίν και οι αιχμάλωτοι χριστιανοί της 3ης Σταυροφορίας Πηγή: Guillaume de Tyr, Histoire d'Outremer. Bibliothèque nationale de France, Mandragore, base iconographique du département des Manuscrits, Fr 22495 fol. 215v.Mandragore, base iconographique du département des Manuscrits Saladin I

23 23 3 η Σταυροφορία Μελετήστε το χάρτη καθώς και το υπόμνημά του. Ποιοι ήταν οι επικεφαλής της 3ης σταυροφορίας; Από πού ξεκίνησαν, από ποιες περιοχές πέρασαν και πού κατέληξαν; (Η γραμμή αφορά την 4η Σταυροφορία)

24 24 3 η Σταυροφορία Ποιες άλλες περιοχές πέρασαν στα χέρια των Σταυροφόρων της 3ης Σταυροφορίας; Σημαντική η απώλεια της Κύπρου. Κατάληψη νήσου από άγγλο βασιλιά Ριχάδρο Λεοντόκαρδο. Παράδοσή της στο φράγκο Γουίδο Λουιζινιάν (1192) Αποτελέσματα Ανάκτηση κάποιων λιμανιών των Αγίων Τόπων αλλά όχι της Ιερουσαλήμ. Επετράπη όμως στους χριστιανούς εμπόρους και στους προσκυνητές η ελεύθερη διακίνηση στην Ιερουσαλήμ.

25 25 1202-1204

26 26 Κήρυξη 4 ης Σταυροφορίας: Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ Αρχικός προορισμός: Αίγυπτος + Συρία Παρέκκλιση πορείας: κατάληψη Κωνσταντινούπολης 4η Σταυροφορία Εnrico Dandolo

27 27 Ο Enrico Dandolo κηρύσσει την 4η σταυροφορία. Πίνακας του Gustave Do ré (1832 –1883 ) O πάπας Ιννοκέντιος Γ΄

28 28 4η Σταυροφορία

29 29 Ο ρόλος της δυναστείας των Αγγέλων. Διαμάχη για την εξουσία: Αλέξιος Δ’ Άγγελος Αλέξιος Δ’ Άγγελος (1203- 1204) βοήθεια από Σταυροφόρους Απρίλιος 1203: Οι Σταυροφόροι αλλάζουν πορεία  Κωνσταντινούπολη. Παράδοση της στον Αλέξιο Δ’ Άγγελο και τον πατέρα του Ισαάκ Β΄(1185-1195)Κωνσταντινούπολη. Αλέξιος Δ’+ Ισαάκ Β΄αθετούν τις υποσχέσεις τους. 12 Απριλίου 1204: Οι Σταυροφόροι πολιορκούν, κυριεύουν και λεηλατούν την Πόλη. Βιαιότητες.πολιορκούν κυριεύουνλεηλατούν 4η Σταυροφορία O στόλος των Σταυροφόρων φθάνουν στην Κωνσταντινούπολή (Βibliothèque nationale, Παρίσι, 15ος αι.) Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι

30 30 Ο Γ.Βιλλεαρδουίνος αναφέρει τη συμφωνία ανάμεσα στο βενετό δόγη Ερρίκο Δάνδολο, αρχηγό της Δ’ Σταυροφορίας και τους εκπροσώπους του έκπτωτου αυτοκράτορα Ισαάκ Κομνηνού και του γιου του Αλέξιου Δ΄. Ο Αλέξιος Δ΄διαδέχεται στο θρόνο τον πατέρα Ισαάκιο Β΄ (Bibliothèque de l’ Arsenal, Παρίσι)

31 31 Οι Σταυροφόροι φθάνουν στην Κωνσταντινούπολη 4η Σταυροφορία

32 32 Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (1204). Mικρογραφία από γαλλικό χειρόγραφο. 15 ος αι.

33 33 Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

34 34 Tα τέσσερα άλογα του Λύσιππου στον Άγιο Μάρκο Αφαιρέθηκε από την Κωνσταντινούπολη κατά τη λεηλασία της πρωτεύουσας το 1204.Εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Βενετία Το κρανίο του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή, ένα από τα πολλά λείψανα που μεταφέρθηκαν από τους Σταυροφόρους το 1204

35 35

36 36 Η άλωση της Κωνσταντινού- πολης. Jacopo Robusti Tintoretto (1518 –1594) Παλάτι Δόγηδων Βενετία

37 37 Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους Eugène Delacroix (1798 – 1863 ). Louvre. Παρίσι.

38 38 Μολυβδόπουλο του Αλέξιου Στρατηγόπουλου. Περίπου 1251-1258.

39 39 Α. Τα λατινικά κράτη Λατινοκρατία: περίοδος μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης Συνθήκη διανομής εδαφών της Ρωμανίας (1204) Λατινικά κράτη: φεουδαρχικά αλυσιδωτή εξάρτηση Βενετοί: Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά / λιμάνια Αιγαίου/ Ιονίου Κωνσταντινούπολης Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης : κόμης της Φλάνδρας Baudouin Δουκάτο των Αθηνών (Καταλανοί) Baαίλειο Θεσσαλονίκης ( θρακικά + μακεδονικά εδάφη) Ηγεμονία της Αχαίας (  Δεσποτάτο Μυστρά) Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι

40 40 Βaudouin Η Κωνσταντινούπολη το 1204 Η Κωνσταντινούπολη το 1204 ( J.P.Rilev- Smith, Atlas des croisades, Paris, Editions Autrement, 1996,p.85)

41 41 Β. Τα ελληνικά κράτη Το κράτος της Τραπεζούντας Παρατηρήστε προσεκτικά το χάρτη και διαβάστε το παράθεμα. Ποιοι παράγοντες καθιστούσαν σημαντικό το κράτος της Τραπεζούντας;

42 42 Β. Τα ελληνικά κράτη Η αυτοκρατορία της Νίκαιας  Το ισχυρότερο από τα ελληνικά κράτη  Θεόδωρος Λάσκαρης: 1206 «Αυτοκράτωρ Ρωμαίων»  Ιω. Βατάτζης Ιω. Βατάτζης  Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος: ανασύστησε το βυζαντινό κράτος (1261) *** Πού όφειλε, κατά τη γνώμη σας, τη δύναμή της η αυτοκρατορία της Νίκαιας; Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι

43 43 Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν, κατά τη γνώμη σας, την απαγόρευση εισαγωγής πολυτελών ενδυμάτων στην αυτοκρατορία της Νίκαιας; Τι επεδίωκε με την πολιτική αυτή ο Ιωάννης Βατάτζης;

44 44 Β. Τα ελληνικά κράτη Το δεσποτάτο της Ηπείρου  Μιχαήλ ( Ἀ γγελος) Δούκας Κομνηνός (ιδρυτής)  1215: Θεόδωρος Δούκας Κομνηνός 1224: άλωση Θεσσαλονίκης Στέφθηκε στη Θεσσαλονίκη «Αυτοκράτωρ Ρωμαίων»  1230:Ηττήθηκε από Βούλγαρο τσάρο Ιωάννη Ασάν Β΄

45 45 Β. Τα ελληνικά κράτη Το δεσποτάτο του Μυστρά  1259: Μάχη της ΠελαγονίαςΠελαγονίας Μάνη Γεράκι παραχωρήθηκαν από Μονεμβασία Φράγκους στο Μυστράς Βυζάντιο μικρό κράτος Δεσποτάτο του ΜυστράΜυστρά Εντοπίστε στο χάρτη το Δεσποτάτο του Μυστρά

46 46 Γ. Οι σχέσεις Λατίνων και Ελλήνων Μέσα από την ιστορία του παραθέματος, μπορούμε να αντιληφθούμε τις σχέσεις ανάμεσα στους Λατίνους και τους Έλληνες. Μιλήστε γι’ αυτές.

47 47 Δ. Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης Δ. Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης  Διαδικασία διαμόρφωσης νεοελληνικής συνείδησης Ελληνικά κράτη: συνένωση δυνάμεων Ελληνισμού απόκρουση επιθέσεων Λατίνων  Από 1071 ( Ματζικέρτ) και ιδίως μετά το 1204: αρχαία ελληνική κληρονομιά + χριστιανική πίστη : συνύπαρξη στη συνείδηση του Βυζαντινού Δημιουργία εθνικού αισθήματος Πολιτική + στρατιωτική οργάνωση ελληνικών κρατών Οικονομική + πολιτιστική πρόοδος Ανάκτηση Πόλης (1261) Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος: 15 Αυγούστου 1261 «Αυτοκράτωρ Ρωμαίων»

48 48 ΠΗΓΕΣ http://www.myriobiblos.gr/afieromata/1204/index.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_croisade http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=12040412 http://pages.usherbrooke.ca/croisades/croisade4.htm http://www.artflakes.com/shop/jacopo-robusti-tintoretto http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorylaion http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_view=dynamicalbum. UpdatesAlbum&g2_albumId=2436&g2_itemId=1933 http://www.fhw.gr/chronos/projects/fragokratia/gr/webpages/frago.html http://www.larousse.fr/encyclopedie/image/La_quatri%C3%A8me_ croisade/1011214 http://museduc.gr/docs/Istoria/B/06_KEFALAIO_B.pdf


Κατέβασμα ppt "1 OI ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google