Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 4.1 Στόχοι και κανάλια επικοινωνίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 4.1 Στόχοι και κανάλια επικοινωνίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 4.1 Στόχοι και κανάλια επικοινωνίας

2 Η σημασία της πληροφορίας Οι διαδικασίες επικοινωνίας και πληροφόρησης μπορούν να παράσχουν μια αποφασιστικής σημασίας συνεισφορά για την επιτυχία του σχεδίου κινητικότητας:  καθιστώντας ευκολότερη την υλοποίηση των δραστηριοτήτων  αποφεύγοντας τις παρανοήσεις και τα λάθη  υποστηρίζοντας τις ενέργειες διάδοσης και εκμετάλλευσης του αποτελέσματος

3 Η σημασία της πληροφορίας Σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής:  Φάση έναρξης  Φάση υλοποίησης της κινητικότητας  Φάση ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων

4 Η σημασία της πληροφορίας ΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Σε αυτή τη φάση οι ενέργειες πληροφόρησης έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την επικράτεια και τους πιθανούς αποδέκτες σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας και τους στόχους του. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το δίκτυο συνεργασίας θα πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και θα πρέπει να βασίζονται στα πραγματικά χαρακτηριστικά της κατάρτισης

5 Η σημασία της πληροφορίας ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Οι ενέργειες πληροφόρησης σε αυτή τη φάση θα πρέπει να καλύπτουν την πρόοδο και τα επιτεύγματα των δραστηριοτήτων. Απευθύνεται:  στο δίκτυο συνεργατών  στους κυριότερους εμπλεκόμενους  οι οποίοι ενημερώνονται κατ' αυτό τον τρόπο για την πρόοδο του προγράμματος

6 Η σημασία της πληροφορίας ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Οι ενέργειες πληροφόρησης σε αυτή τη φάση έχουν σκοπό την υποστήριξη της διάδοσης των αποτελεσμάτων και την εκμετάλλευσή τους. Η επικοινωνία λαμβάνει χώρα:  εντός του δικτύου συνεργασίας  προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στους ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί και να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο στην περιοχή

7 Η σημασία της πληροφορίας Συμβουλές για μια επιτυχή επικοινωνία: Η στρατηγική επικοινωνίας που θα υιοθετηθεί από τα μέλη του δικτύου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μια προσέγγιση που θα επιτρέπει στο δίκτυο να μιλά με μια φωνή, (δηλ. θα μπορεί να μεταδίδει μια ενιαία εικόνα και όχι απλώς ένα σύνολο διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών, ιδιαιτεροτήτων και στυλ). Το πώς θα γίνεται η επικοινωνία είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικό με το τι πληροφορίες θα ανταλλάσσονται.

8 Η σημασία της πληροφορίας Γενικά στοιχεία που θα πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα μιας επικοινωνιακής παρέμβασης που σχετίζεται με την κινητικότητα:  Αναφέρετε πάντοτε το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  Καλλιέργεια της αρετής της σαφήνειας  Θα πρέπει να θυμόμαστε τους τελικούς αποδέκτες και τους χρήστες των αποτελεσμάτων  Επικοινωνία με το κοινό μέσα από τα MME

9 Η σημασία της πληροφορίας Περιεχόμενα:  Σημασία της επικοινωνίας για τα προγράμματα κινητικότητας  Περιεχόμενα του σχεδίου επικοινωνίας  Στοιχεία μιας επικοινωνιακής στρατηγικής  Στοιχεία για μια επιτυχή επικοινωνία  Τα εργαλεία επικοινωνίας: τυπολογίες και προτάσεις


Κατέβασμα ppt "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 4.1 Στόχοι και κανάλια επικοινωνίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google