Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση για το ρόλο της ΤΕΕ και των Επαγγελματικών Λυκείων Ρόδος, 13 Οκτωβρίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση για το ρόλο της ΤΕΕ και των Επαγγελματικών Λυκείων Ρόδος, 13 Οκτωβρίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση για το ρόλο της ΤΕΕ και των Επαγγελματικών Λυκείων Ρόδος, 13 Οκτωβρίου 2008

2 Νέες τεχνολογίες στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Τσαμπίκα Καράκιζα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

3 τι είναι οι νέες τεχνολογίες (ΝΤ); Web (παγκόσμιος ιστός)‏ –Πληροφορίες  πολλές  ενημερωμένες  από ειδικούς –Επικοινωνία Λογισμικά

4 Γιατί χρησιμοποιούμε ΝΤ; Εργαλείο –Εύκολα επικαιροποιήσιμες  σημειώσεις  ασκήσεις  διαγωνίσματα Ενδιαφέρον των μαθητών Υπάρχουν σε κάθε εργασιακό χώρο –ΕΠΑΛ - διασύνδεση ειδικοτήτων με την τρέχουσα αγορά εργασίας

5 Οικονομίας & διοίκησης

6 Μηχανολογίας (τόρνος cnc)‏

7 Οχημάτων (εγκέφαλος)‏

8 Υγείας πρόνοιας (αξονικός τομογράφος)‏

9 Δομικών έργων (σχεδιαστικά προγράμματα)‏

10 Ναυτικός (πλοήγησης)‏

11 Φυσική

12 Μαθηματικά

13 ... το σημαντικότερο είναι ότι από τις νέες τεχνολογίες συχνά προκύπτουν νέοι ανθρώπινοι σκοποί (Δερτούζος, 1997)

14 Σκοπός της ένταξης του Επαγγελματικού λογισμικού στην ΤΕΕ Η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Η ένταξη επαγγελματικού-εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας, συνοδευόμενου από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

15 Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό στην σχολική πρακτική, αποτελεί: Υποστήριξη της Διδασκαλίας –βοήθεια προς το μαθητευόμενο –ώστε να προσεγγίσει και να οικοδομήσει –μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα ύλη Υποστήριξη της Μάθησης –ενίσχυση του μαθητευόμενου –ώστε να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει –στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου

16 Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες... Πηγή: National Council for Educational Technology (NCET ) Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: ΠΠαρέχει στο μαθητή πρόσβαση σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού ΔΔιεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή ΕΕνισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή στη διαδικασία μάθησης ΚΚινητοποιεί τους αδύνατους μαθητές ΣΣυμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση δύσκολων εννοιών παρέχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών αυτών. ΠΠροσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να ελέγξει την ορθότητα των γνώσεών του. ΑΑνταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή ΠΠροσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συλλογικής εργασίας ....όμως

17 ...οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι: ΟΟι ΤΠΕ συμβάλλουν πραγματικά στη μάθηση μόνο όταν χρησιμοποιούνται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και με σαφώς καθορισμένους στόχους

18 Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής Κατάλληλα εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί Εξειδικευμένο λογισμικό δηλαδή Εκπαιδευτικό Λογισμικό

19 Ιστορικά - Πιλοτικό έργο βασικές αρχές του πιλοτικού έργου Ε12- «Λαέρτης» της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ, (εφαρμόστηκε σε 15 ΤΕΕ της χώρας, τις σχολικές χρονιές 2000-2001 και 2001-2002)

20 Εφαρμογή - Δέσμες δράσεων ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Απόκτηση αδειών χρήσης, προσαρμογή, ανάπτυξη, παραγωγή αντιτύπων και αποστολή στις σχολικές μονάδες, επαγγελματικού-εκπαιδευτικού λογισμικού και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας στη ΔΕΕ. Τα λογισμικά θα συνοδεύονται από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Εξειδικευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ΔΕΕ, στην παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμογή των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών (Υ&ΔΤ) στην εκπαιδευτική πράξη

21 Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων 1.Αναπτύχθηκε και λειτουργεί WEB περιβάλλον (http://iasonas.cti.gr/ ) 2.έχουν αποκτηθεί και στάλθηκαν στα ΣΕΚ/ΣΕ εργαστηριακές άδειες χρήσης για τίτλους λογισμικού όπως (AutoCAD 2006, TinaPro V6, Οδηγός Καλλωπιστικών Φυτών κ.ά ) 3.έχει κατακυρωθεί η προμήθεια αδειών χρήσης και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για τίτλους λογισμικού που αφορούν στον Τομέα Οικονομίας όπως (Μικροοικονομία και Μακροοικονομία της Keystone) και στο σύνολο των Τομέων της ΔΕΕ (AristoClass της Minicom)

22 Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων (2) 4.Υπάρχει σε διαδικασία προκήρυξης η προμήθεια αδειών χρήσης και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για τίτλους λογισμικού, όπως VB Express, Corel, Art History, Premier Pro κ.ά., που αφορούν διάφορους τομείς. 5.Πραγματοποιήθηκε από την ΑΣΠΑΙΤΕ η 1η φάση της εκπαίδευσης 200 περίπου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΔΕΕ (Μητρώο Επιμορφωτών). 6.Γράφτηκαν από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και την ΑΣΠΑΙΤΕ βιβλία εκπαίδευσης για επιμορφωτές των Τομέων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Δομικών Εργών, Οικονομίας, Υγείας και Γεωπονίας.

23 Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων (3) 6.Εκπονήθηκε υλικό για σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των Τομέων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Δομικών Έργων, Πληροφορικής και για 1 σεμινάριο που αφορά σε όλους τους Τομείς 7.Συστάθηκαν 13 Περιφερειακές Επιτροπές Επιμόρφωσης για την οργάνωση, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της επιμόρφωσης και της εφαρμογής 8.Πραγματοποιήθηκε η 1 η φάση επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, την περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2008

24 Λογισμικό ανά Τομέα ΗλεκτρολογικόςAutoCAD, Tina Pro ΗλεκτρονικόςTina Pro ΜηχανολογικόςAutoCAD, Tina Pro, Interactive Physics ΚατασκευώνAutoCAD Εφαρμοσμένων ΤεχνώνAutoCAD Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος Βοτανικός Κήπος Οικονομίας & ΔιοίκησηςΜάκρο-Μικροοικονομία, Marketing plan Υγείας & ΠρόνοιαςΕγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος Πληροφορικής - Δικτύων Η/ΥTina Pro Όλοι οι ΤομείςAristoClass

25 Αναμενόμενα αποτελέσματα 450 περίπου σχολικές μονάδες της Δ ΕΕ θα αξιοποιούν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο στη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας τίτλοι επαγγελματικού-εκπαιδευτικού λογισμικού θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υπηρεσία των στόχων του Προγράμματος Σπουδών συνοδευόμενοι από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό συνάδελφοι εκπαιδευτικ οί της ΔΕΕ θα είναι επιμορφωμένο ι στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ το σύνολο των μαθητών /τριών της ΔΕΕ θα μπορεί να χρησιμοποιεί/αξιοποιεί τις ΤΠΕ στο σχολείο

26 Αναμένουμε… ο σκοπός, οι στόχοι και τα όποια αποτελέσματά της πράξης εφαρμογής του Εκπαιδευτικού Λογισμικού στην ΤΕΕ, να αξιοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο και σ το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Δ’ ΚΠΣ)

27 Προσπαθούμε Να εξασφαλίζουμε και να εκσυγχρονίζουμε την απαιτούμενη τεχνική υποδομή Να ενεργοποιούμε τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ Να διαμορφώνουμε ενεργούς μαθητές και αυριανούς, σύγχρονους καταρτισμένους εργαζόμενους

28 Γιατί τελικά…. ….Όλα είναι θέμα παιδείας!!!

29 ΥΠΕΠΘ - ΕΥΕ http://iasonas.cti.gr http://www.eye-ypepth.gr


Κατέβασμα ppt "Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση για το ρόλο της ΤΕΕ και των Επαγγελματικών Λυκείων Ρόδος, 13 Οκτωβρίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google