Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ : Κατασκευή Συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.593.495,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,00 % μέση έκπτωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ : Κατασκευή Συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.593.495,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,00 % μέση έκπτωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ : Κατασκευή Συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.593.495,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,00 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.784.410,23 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 3/2/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 13/5/2011 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : δεκαοκτώ (12) μήνες ΠΕΡΑΙΩΣΗ : 15-11-2012 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ : 2.730.707,14 € η μείωση της συμβατικής δαπάνης οφείλεται στις δαπάνες αναθεώρησης ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : 100 % ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ : 2/5/2014

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατά τη διάρκεια κατασκευής της περιμετρικής οδού, παρατηρήθηκαν σε ορισμένες θέσεις, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων το Δεκέμβριο του 2007, αστάθειες των πρανών εκσκαφής. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους μελετητές της γεωτεχνικής μελέτης του έργου (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε) μετά από πρόσκληση του Δήμου Βαθέος (αρ. πρωτ. 15474/20-12-2007). Σκοπός της αυτοψίας ήταν: Η διαπίστωση της φύσης και της κατάστασης των σχηματισμών που έχουν αποκαλυφθεί μετά την εκσκαφή των πρανών κατά μήκος της χάραξης. Η διαπίστωση των παρατηρουμένων ασταθειών σε ορισμένες θέσεις και ο προσδιορισμός των αιτίων που τις προκαλούν. Η πρόταση δόκιμων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των παρατηρουμένων προβλημάτων και πιθανές τροποποιήσεις που κρίνεται απαραίτητο να γίνουν σε άλλες θέσεις λόγω διαφοροποίησης της φύσης και της κατάστασης των σχηματισμών από τα προβλεπόμενα στη μελέτη. Τα πορίσματα και οι προτάσεις της αυτοψίας αυτής υπεβλήθησαν στο Δήμο Βαθέος την 16/4/2008. Μεταξύ άλλων στην Έκθεση Αυτοψίας προτείνονταν ορισμένα συμπληρωματικά έργα αντιστήριξης, η μορφή και η γεωμετρία των οποίων δεν καλύπτονταν από την αρχική Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων Αντιστήριξης (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., Απρίλιος 2005). Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή από το Δήμο Βαθέος Σάμου στη ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. η διόρθωση και η συμπλήρωση της αρχικής γεωτεχνικής μελέτης. Η παρούσα μελέτη του νέου έργου «Κατασκευή Συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος» αναφέρεται σε πρόσθετα τεχνικά έργα αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής κατά μήκος της Περιμετρικής Οδού του Δήμου Βαθέος, η ανάγκη κατασκευής των οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια κατασκευής της περιμετρικής οδού και προτείνονται με τη συμπληρωματική γεωτεχνική μελέτη.

3 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο έχει ολοκληρωθεί. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το έργο έχει ολοκληρωθεί

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Το έργο δεν αντιμετώπισε προβλήματα πέραν του ότι τους χειμερινούς μήνες ήταν δύσκολη και επικίνδυνη η πρόοδος των εργασιών, εξ αιτίας της αστάθειας των πρανών λόγω των βροχοπτώσεων, αυτός ήταν και ο λόγος της παράτασης της συμβατικής περαίωσης του έργου


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ : Κατασκευή Συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.593.495,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,00 % μέση έκπτωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google