Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Επιμέλεια: Σιβρή Αναστασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Επιμέλεια: Σιβρή Αναστασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Επιμέλεια: Σιβρή Αναστασία

2 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

3 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ:  τον ενδιαφερόμενο  νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ: ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ:  Ημερήσια ΓΕ.Λ.  Εσπερινά ΓΕ.Λ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.-Δ. 10-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

4 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕ.Λ. Δυνατότητες :  Απολυτήριο με εξετάσεις εθνικού επιπέδου & δικαίωμα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

5 Μαθητές & τελειόφοιτοι υποβάλλουν  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε έντυπη μορφή  Είναι οριστική & αμετάκλητη  Δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου σε επόμενο έτος από την αποφοίτησή τους  Βεβαίωση Πρόσβασης μόνο με τη γραπτή επίδοσή τους ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

6 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μαθητές & τελειόφοιτοι Γ΄ τάξης: ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α.-Δ.

7 ΜΑΘΗΤΕΣ & ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ.Λ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.Δ. Δηλώνουν υποχρεωτικά στην Α.-Δ.:  2 ο μάθημα Γενικής Παιδείας  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (5 ο επιστημονικό πεδίο)  Ειδικό μάθημα  Ενδεικτικά την επιθυμία τους για εισαγωγή στις:  Αστυνομικές Σχολές  Στρατιωτικές Σχολές  Α.Ε.Ν.  ΤΕΦΑΑ Οι ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ, πιστοποιημένα ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 28/2/2012

8 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.-Δ. στα ΓΕ.Λ. κάτοχοι απολυτηρίου ή ισότιμου τίτλου:  Ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.  Β΄κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ  Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.  Παλαιού τύπου σχολείου  Ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού  Μειονοτικών Σχολείων Θράκης

9 Απόφοιτοι Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ. Δηλώνουν:  2ο μάθημα Γ.Π.  Κατεύθυνση  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (5 Ο Επιστημονικό πεδίο)  Ειδικό μάθημα  Ενδεικτικά την επιθυμία τους για εισαγωγή στις:  Αστυνομικές Σχολές  Στρατιωτικές Σχολές  Α.Ε.Ν.  ΤΕΦΑΑ

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Βεβαίωση Πρόσβασης πρωτότυπη ή σε αντικατάσταση λόγω απώλειας  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέχουν Βεβαίωση Πρόσβασης, εφόσον εμπίπτουν στις σχετικές περιπτώσεις ( π. χ. απολυτήριο παλαιού τύπου Λυκείου)  Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δ.Ε.  Οι ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 28/2/2012

11 ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  Απόφοιτοι Ημερησίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου πριν το 2000  Κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που δεν έχουν πάρει, έστω και μία (1) φορά, μέρος στις εθνικού επιπέδου εξετάσεις της Γ΄ τάξης του ΛΥΚΕΙΟΥ μετά το 2000

12

13 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% & ΑΝΩ Δυνατότητες:  Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις Καταθέτουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  Απολυτήριο με πανελλαδικές εξετάσεις Υποβάλλουν Α.-Δ. Υποβάλλουν Α.-Δ. Δικαίωμα ανάκλησης Α.-Δ. 10 μέρες πριν τη λήξη Β’ Τετραμήνου υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά Δικαίωμα ανάκλησης Α.-Δ. 10 μέρες πριν τη λήξη Β’ Τετραμήνου υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά

14 Υποψήφιοι με σοβαρές ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%  Εγγράφονται χωρίς εξετάσεις σε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση σε ποσοστό 5% του αριθμού των εισακτέων  Η επιλογή γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, ανεξάρτητα από το αν εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας  Μπορούν να υποβάλλουν Α.-Δ.  Δικαίωμα ανάκλησης Α.-Δ. 20 μέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων υποβάλλοντας πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης του 5% επταμελούς επιτροπής Ν.3794/2009

15 ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ/ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ Δυνατότητες:  Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις Καταθέτουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  Απολυτήριο με πανελλαδικές εξετάσεις Υποβάλλουν Α.-Δ. Υποβάλλουν Α.-Δ.

16 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ.Λ.-Ε.Λ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση (εκτός Θεολογικών, Στρατιωτικών-Αστυνομικών Σχολών) σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση 0,5% του αριθμού εισακτέων  Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ.  Δικαιολογητικά: Βεβαίωση ότι είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Δήμου Νομών Θράκης ή άλλου Δήμου κατόπιν μετεγγραφής από Δήμο Νομών Θράκης (κατάθεση μηχανογραφικών)

17 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  Οδηγίες για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ειδικό έντυπο του Υπουργείου Παιδείας  Προσέρχονται σε ειδικές εξετάσεις  Αίτηση – Δικαιολογητικά 1-10 Ιουλίου

18 ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  Προϋπόθεση: οι ίδιοι και οι δύο γονείς να μην είναι Έλληνες  20-30 Ιουλίου δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας Αίτηση -Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου Αίτηση -Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου  Για την εγγραφή τους σε σχολή απαιτείται βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Αθήνα-Θεσ/νίκη)  Βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται, αν ο υποψήφιος έχει τίτλο απόλυσης από Λύκειο της Ελλάδας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας

19 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Απόφοιτοι ΓΕ.Λ. με διάκριση 1ου, 2ου ή 3ου βραβείου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση σε οποιοδήποτε ΑΕΙ / ΤΕΙ  Προϋπόθεση: ένα από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου της σχολής, περιλαμβάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται και το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν

20 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ:  Εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου  Είναι καθοριστική & δεσμευτική για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις  Δεν τροποποιείται  Δε γίνεται δεκτή Α. - Δ. εκπρόθεσμη  Υποψήφιοι με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως 28 Φεβρουαρίου

21  Οι Αστυνομικές Σχολές εντάσσονται στο 5ο πεδίο, άρα οι υποψήφιοι που δηλώνουν τις Σχολές αυτές οπωσδήποτε θα δηλώσουν: Μαθηματικά Γ.Π. (ως 2ο μάθημα Γ.Π.)Μαθηματικά Γ.Π. (ως 2ο μάθημα Γ.Π.) Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΑρχές Οικονομικής Θεωρίας  Οι απόφοιτοι καταθέτουν με την Α.-Δ. υποχρεωτικά πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης  Διατηρείται αρχείο Α.-Δ. αποφοίτων ως το τέλος των εξετάσεων

22 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Ν.2525/1997: Ενιαίο Λύκειο-Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση  Ν.2909/2001: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση  Ν.2986/2002, άρθρο 12: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση  Ν.3404/2005, άρθρο 13: Εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση  Υ.Α.Φ152/Β6/198/4-4-2000, ΦΕΚ 472: Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση κατόχων απολυτηρίου Ε.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου & Πρόσβαση Ειδικών κατηγοριών  Υ.Α.Φ253/Β6/28934/30-3-2006: Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση κατόχων απολυτηρίου Ε.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου  Ν.2341/1995, άρθρο 2: Μειονοτικά Σχολεία-Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης  Ν.2640/1998, άρθρο 12: Υποψήφιοι με αναπηρία 67% & άνω  Ν.3027/2002, άρθρα 8 & 9: Υποψήφιοι με αναπηρία 67% & άνω  Ν.3499/2008: Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση, Εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση  Ν.3149/2003, άρθρα 14 & 22: Απόφοιτοι σχολείων εξωτερικού  Y.A.Φ253/1340/B6/2001,άρθρο 1: Διακριθέντες σε Διεθνή ή Βαλκανική Ολυμπιάδα  N.3794/2009: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση (παθήσεις 5%)  Ν.3879/2010, άρθρο 27: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση (Εσπερινά)  Υ.Α. Φ 251/11314/Β6/1-2-2012: Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση, Εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Επιμέλεια: Σιβρή Αναστασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google