Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές από την εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα : Η περίπτωση των Διοικητών του ΕΣΥ». Δρ Χαράλαμπος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές από την εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα : Η περίπτωση των Διοικητών του ΕΣΥ». Δρ Χαράλαμπος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές από την εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα : Η περίπτωση των Διοικητών του ΕΣΥ». Δρ Χαράλαμπος Γ Πλατής και Δρ Πέτρος Α Κωσταγιόλας Δρ Χαράλαμπος Γ Πλατής και Δρ Πέτρος Α Κωσταγιόλας 1 ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων : «Διοικητική Θεωρία και Πράξη – Διοίκηση και Κοινωνία» 06 και 07 Οκτωβρίου 2005, Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητής – Πρόεδρος ΔΣ Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο» hplatis@vardakeio.gr Διδάσκων (ΠΔ 407) Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@mech.teipir.gr

2 2 Διαμορφωτές Επιχειρησιακών Σχεδίων Ανάπτυξης  Η υγεία ως Ιδιότυπο Αγαθό  Χρηματοδότηση Εθνικού Συστήματος Υγείας  Κατανομή Πόρων & Δαπανών (το κόστος έλλειψης υγείας)

3 3 Τα «παλαιά» και καταγεγραμμένα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας  Έλλειψη Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Αποκέντρωσης  Δυσκολίες Εξορθολογισμού της Χρηματοδότησης  Διοικητικές ελλείψεις στην Δημόσια Διοίκηση  Πληθωρισμός και υπερσυγκέντρωση Ιατρών κάποιων Ειδικοτήτων  Αντιδεοντολογικές πρακτικές και συμπεριφορές εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας  Εξαιρετικά αδύναμη οργάνωση στην ΠΦΥ

4 4 Σημεία Ελέγχου στο διοικητικό περιβάλλον Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ΙΚΑ Υπουργείο Εργασίας Διάφορα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης κτλ Δημόσιο ΝΑΤ, ΤΑΞΥ ΠΦΥ Συμβάσεις με ιατρούς Έλεγχος συνταγογραφίας Συντάξεις - ΠΦΥ Συμβάσεις με ιατρούς Έλεγχος συνταγογραφίας - Νοσοκομεία - Συντάξεις ΔΦΥ ΠΦΥ ΕΚΑΒ Ιδιωτική ιατρική ΔΥΠε.

5 5 Παραγωγή Πολιτικών για την σύνθεση του Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας  Οι επαγγελματίες υγείας:  Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό  Επιστημονικό Προσωπικό (Τεχνολόγοι κ.α.)  Ειδικοί πληροφορικής  Ποσοστιαία σύνθεση προσωπικού  Σε επίπεδο Υγειονομικής Μονάδας (Οργανισμός & δείκτες)  Σε επίπεδο περιφέρειας (δείκτες ανθρώπινου δυναμικού & εισροές - εκροές λόγω μετατάξεων - αποσπάσεων κα.)  Σε επίπεδο ΕΣΥ  Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  Ιδιαιτερότητες Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα  Παραγωγή στελεχών και αγορά εργασίας

6 6 Φιλοσοφία Αξιολόγησης Τα «Συμβόλαια Αποδοτικότητας» τα οποία υπέγραψαν οι Διοικητές πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβλέπουν – με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 2889/01- την αξιολόγηση του έργου τους ανά 18μηνο. Κάθε διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιεί ένα περίπλοκο και αντιθετικό δίκτυο σχέσεων μεταξύ εποπτεύουσας αρχής και αξιολογουμένων. Μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μια νέα, σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

7 7 Παράμετροι Αξιολόγησης Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε η διαδικασία αξιολόγησης να οργανωθεί με τρόπο ώστε να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω αποσαφήνιση των εξής: α) Τι αναμένεται από τους Διοικητές, β) Πώς θα επιτευχθούν οι προσδοκίες, γ) Με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση.

8 8 Προϋποθέσεις επιτυχίας της Αξιολόγησης  Η αξιολόγηση της απόδοσης να βασίζεται σε ξεκάθαρες, καλά προσδιορισμένες και πλήρως κοινοποιημένες προσδοκίες στόχων  Η εξασφάλιση κλίματος αποδοχής και συμμετοχής από τους αξιολογούμενους.  Η ενθάρρυνση της ενεργού συμβολής των Διοικητών στην επεξεργασία της μεθοδολογίας και του περιεχομένου της αξιολόγησης. Ο προσδιορισμός των διαφορετικών αντιλήψεων και οι αντίστοιχες προσαρμογές, μπορούν να συμβάλουν την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και αντικειμενικού εργαλείου.

9 9 Απαιτήσεις Αξιολόγησης Ως ουσιώδες προαπαιτούμενο της «αξιολόγησης» μπορεί συνεπώς να συμφωνηθεί ένας κριτικός και αυτοκριτικός απολογισμός, συστηματοποιημένος στη βάση από κοινού συμφωνημένων και πλήρως αποσαφηνισμένων κριτηρίων, μέσω των οποίων επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται οι στόχοι που θέτει το Υπουργείο, εξειδικεύει και συγκεκριμενοποιεί το Δ.Σ. της ΔΥΠε και καθίστανται κοινές δεσμεύσεις για τη ΔΥΠε και τους Διοικητές.

10 10 Πλαίσιο Αξιολόγησης 1.Ανάπτυξη προτύπων απόδοσης (κλίμακα) πάνω σε σημαντικές περιοχές δράσης. 2.Επικοινωνία των προτύπων αυτών προς τους Διοικητές, με στόχο την αποδοχή ή την προσαρμογή τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της απόδοσής τους. 3.Τεκμηριωμένη αυτό-αξιολόγηση της απόδοσης έναντι αυτών των προτύπων. 4.Από κοινού ανάπτυξη πλάνου δράσης για την υπέρβαση των σημείων μειονεξίας και την ενδυνάμωση των σημείων υπεροχής.

11 11 Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα απλό και φιλικό βοηθητικό εργαλείο και το πρώτο βήμα για την εφαρμογή ποιοτικών τεχνικών για τη βελτίωση της επίδοσης.

12 12 Στόχοι Ερωτηματολογίου 1. Η διασφάλιση της συνέπειας ως προς τους στόχους, και της συναίνεσης ως προς τις απαραίτητες δράσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του οργανισμού. 2. Η υποβοήθηση της προσπάθειας των Διοικητών για τεκμηριωμένη μέτρηση της μεταβολής της απόδοσης του νοσοκομείου και της περιοδικής μέτρησης της προόδου σε συγκεκριμένους τομείς. 3. Η διευκόλυνση της γνωριμίας με τον οργανισμό μέσω της ενδοσκόπησης αλλά και μέσα από τη σύγκριση με άλλους όμοιους οργανισμούς, δίνοντας ευκαιρίες για να γενικευτούν οι «καλές πρακτικές» ανάμεσα σε τομείς αλλά και οργανισμούς. 4. Η ανάδειξη των τομέων που χρειάζονται περισσότερη βελτίωση. 5. Η μύηση σε πρακτικές διοίκησης ποιότητας ενσωματώνοντας τις στην καθημερινή δραστηριότητα

13 13 Περιεχόμενα Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 11 ενότητες- κριτήρια: εννέα εξ αυτών αποτελούν κρίσιμους τομείς δράσης που απαιτούν μελέτη-εξέταση για κάθε νοσοκομείο. Το δέκατο κριτήριο παραπέμπει σε τομείς δραστηριότητας που συνδέονται με κάποια σημαντική ιδιαιτερότητα των δεδομένων για ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια συνδέεται με συναφείς περιοχές δράσης. Κατά τη μελέτη των κριτηρίων, είναι απαραίτητη η καταγραφή των σημείων υπεροχής και μειονεξίας που ισχύουν ειδικά στο κάθε νοσοκομείο, όπως αυτά εξειδικεύονται σύμφωνα με τις προσωπικές εκτιμήσεις του ίδιου του Διοικητή.

14 14 Οδηγίες συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου (1) Παρακαλούμε να βαθμολογήσετε τη δραστηριότητά σας στις επιμέρους περιοχές δράσης, τοποθετώντας στο κενό κουτί το γράμμα που αντιπροσωπεύει την ανάλογη απάντηση όπως αντιστοιχίζεται στην κλίμακα που βρίσκεται στη βάση της σελίδας. Για κάθε ξεχωριστό κριτήριο απολογισμού παρακαλούμε καταγράψετε, τα σχετικά σημεία υπεροχής ή / και σημεία μειονεξίας που ισχύουν ειδικά στον οργανισμό σας, στα αντίστοιχα πεδία προς συμπλήρωση

15 15 Οδηγίες συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου (2) Η λήψη μέτρων που σχετίζεται με κάθε θέμα της περιοχής δράσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς στο εδάφιο με τον τίτλο ενδεικτικά στοιχεία, και να αριθμείται με τον ίδιο αριθμό του αντίστοιχου θέματος. Στην τεκμηρίωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σημεία υπεροχής και μειονεξίας τα οποία θα πρέπει να ενσωματώνονται κριτικά στο σχεδιασμό της δράσης. Το αποδεικτικό υλικό μπορεί να παραπέμπει σε συγκεκριμένα έγγραφα ή ενέργειες για τις οποίες υπήρξε ήδη επίσημη ενημέρωση ή να περιλαμβάνει τεκμήρια που θα επισυναφθούν στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Εάν δεν επαρκεί ο χώρος που διατίθεται για την περιγραφή των ενδεικτικών στοιχείων και μέτρων που λάβατε, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες, κινητές σελίδες. Μη ξεχάσετε να αριθμήσετε κατάλληλα τις απαντήσεις σας (κριτήριο, δράση κ.λπ.)

16 16 Διάρθρωση Ερωτηματολόγιο Διάρθρωση Ερωτηματολόγιο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ( ΚΤΙΡΙΑΚΑ & Η/Μ – Ι/Τ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ( ΚΤΙΡΙΑΚΑ & Η/Μ – Ι/Τ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: OIKONOMIKA ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: OIKONOMIKA ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

17 17 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Περιοχές δράσης 1. Πού θέλουμε να πάμε – όραμα για το νοσοκομείο: ανάπτυξη και διαμόρφωση……………………………………………… 2. Διασύνδεση οράματος με στρατηγικούς (μεσοπρόθεσμους) και λειτουργικούς (συγκεκριμένους και βραχυπρόθεσμους) στόχους και δράσεις. ……………………………………… 3. Καταμερισμός έργου στον αναπληρωτή διοικητή, ανάπτυξη συνεργασίας ………………………………………………… 4. Υποκίνηση, συναίνεση, συνεργασία, καταμερισμός έργου μεταξύ των επιτελών της διοίκησης, ώστε να αναπτύσσεται η συλλογικότητα στην επεξεργασία των παραπάνω (όραμα, αποστολή, στόχοι και δράσεις). …………………………….. 5. Διαδικασίες προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού των παραπάνω προς τις αλλαγές εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος …………………………………………… 6. Πληροφόρηση, ενημέρωση, μύηση του προσωπικού του νοσοκομείου για τα παραπάνω ……………………………… 7. Aξιοποίηση της εποικοδομητικής κριτικής και των προτάσεων βελτίωσης των ηγετικών ικανοτήτων. ………….. 8. Υποστήριξη των ενεργειών του προσωπικού, που συνάδουν με τους στόχους του οργανισμού. …………………………... 9. Ανατροφοδότηση, συζήτηση των επιδόσεων και ανταμοιβή του προσωπικού. ……………………………………………. 10. Η λειτουργία του Διοικητή ως υπόδειγμα-πρότυπο για τους συνεργάτες (εργασιακές σχέσεις, ωράριο εργασίας, επιμέλεια, υπευθυνότητα, εργατικότητα κ.λπ) ……………... 11. Ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού του νοσοκομείου. Σημεία υπεροχής Αδύνατα Σημεία

18 18 Ενδεικτικά στοιχεία – Μέτρα (για κάθε μια από τις παραπάνω περιοχές δράσης τεκμηριώστε το χαρακτηρισμό - βαθμό που σημειώσατε στο αντίστοιχο τετραγωνάκι(με βάση την προτεινόμενη κλίμακα). Αριθμείστε χρησιμοποιώντας τον αριθμό της αντίστοιχης περιοχής. ) ……………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………….…………………………………….…………………. Κλίμακα (Δ) Ανίχνευση του θέματος-Διερεύνηση (Σ) πρώτος Σχεδιασμός - έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένη προσέγγιση (Υ) πρώτη Υλοποίηση - έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί συγκεκριμένη προσέγγιση (Α) Αξιολόγηση - έχει σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και αξιολογηθεί συγκεκριμένη προσέγγιση (Π) Προσαρμογή - έχει σχεδιαστεί, υλοποιηθεί, αξιολογηθεί συγκεκριμένη προσέγγιση και έχει προσαρμοστεί ανάλογα (Ε) Ενσωμάτωση - έχει σχεδιαστεί, υλοποιηθεί, αξιολογηθεί συγκεκριμένη προσέγγιση, έχει προσαρμοστεί ανάλογα και έχει πλήρως ενσωματωθεί στον οργανισμό.


Κατέβασμα ppt "1 «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές από την εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα : Η περίπτωση των Διοικητών του ΕΣΥ». Δρ Χαράλαμπος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google