Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκφώνηση ερώτησης Απάντηση ερώτησης Τα ονόματα του Αλλάχ Πηγές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκφώνηση ερώτησης Απάντηση ερώτησης Τα ονόματα του Αλλάχ Πηγές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εκφώνηση ερώτησης Απάντηση ερώτησης Τα ονόματα του Αλλάχ Πηγές

3 Βρείτε στοιχεία για ονόματα του Θεού που χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι. (Βιβλίο σελ. 51 ασκ. 4 «Ελέγχω και πραγματοποιώ»)

4 Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα ότι οι μουσουλμάνοι, εκτός από το όνομα «Αλλάχ», χρησιμοποιούν άλλα 99 99 ονόματα για τον Θεό τους!

5 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 1 الرحمن Αρ ΡαχμάνΟ Ελεήμων 2 الرحيم Αρ ΡαχίμO Φιλεύσπλαχνος 3 الملك Αλ Μαλίκ Ο Κύριος, ο Άρχοντας, ο Αληθινός και Υπέρτατος Βασιλιάς 4 القدوس Αλ Κουντούς Ο Πανάγιος, ο Πάναγνος 5 السلام Ας Σαλάμ Πηγή ειρήνης, ασφάλειας και ευλογίας 6 المؤمن Αλ Μουμίν Ο Εγγυητής της ασφάλειας και αλήθειας 7 المهيمن Αλ Μουχαϊμίν Ο Φύλακας, ο Πανόπτης 8 العزيز Αλ ΑζίζΟ Παντοδύναμος 9 الجبار Αλ Τζαμπάρ Ο Δεσπότης, o Αγέρωχος 10 المتكبر Αλ ΜουτακαμπίρΟ Ύψιστος, ο Μέγιστος

6 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 11 الخالق Αλ ΚχαλίκΟ Δημιουργός 12 البارئ Αλ ΜπαρίΟ Δίκαιος 13 المصور Αλ Μουσαουίρ Ο Δημιουργός των Μορφών 14 الغفار Αλ Γκαφάρ Αυτός που πάντα συγχωρεί 15 القهار Αλ ΚαχάρO Καταστολέας 16 الوهاب Αλ Ουαχάμπ Ο Παραχωρητής 17 الرزاق Αρ Ραζάκ Αυτός που πάντοτε παρέχει 18 الفتاح Αλ ΦατάχΟ Νικηφόρος 19 العليم Αλ Αλίμ Ο Παντογνώστης 20 القابض Αλ Καμπίντ O Χαλιναγωγητής

7 #ΑραβικάΜετάφρα ση Απόδοση 21 الباسط Αλ Μπασίτ Αυτός που επεκτείνεται 22 الخافض Αλ ΚχαφίντO Ταπεινωτής 23 الرافع Αρ ΡαφίΟ Εξυψωτής 24 المعز Αλ Μουίζ Ο Αποδίδων Τιμές 25 المذل Αλ Μουντέλ Ο Αποδίδων Ατίμωση 26 السميع Ας Σαμί Αυτός που ακούει τα πάντα 27 البصير Αλ Μπασίρ Ο Παντεπόπτης 28 الحكم Αλ ΧακάμΟ Κριτής 29 العدل Αλ Αντλ O Ακριβέστατος 30 اللطيف Αλ ΛατίφΟ Ευγενής

8 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 31 الخبير Αλ Κχαμπίρ Ο Παντογνώστης 32 الحليم Αλ ΧαλίμΟ Επιεικής 33 العظيم Αλ Αζίμ Ο Μεγαλοπρεπής, ο Αέναος 34 الغفور Αλ Γκαφούρ Αυτός που Συγχωρεί τα Πάντα 35 الشكور Ας ΣακούρΟ Ευγνώμων 36 العلي Αλ Αλίγιι O Ανυπέρβλητος 37 الكبير Αλ ΚαμπίρΟ Μεγάλος 38 الحفيظ Αλ ΧαφίζO Προστάτης 39 المقيت Αλ Μουκίτ Αυτός που παρέχει τροφή 40 الحسيب Αλ Χασίμπ Ο Φέρων Δικαιοσύνη

9 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 41 الجليل Αλ Τζαλίλ Ο Μεγαλοπρεπής 42 الكريم Αλ Καρίμ Ο Γενναιόδωρος 43 الرقيب Αρ Ρακίμπ Ο Παρατηρητικός 44 المجيب Αλ ΜουτζίμπΟ Αποκριτής 45 الواسع Αλ ΟυασίΟ Πλήρης 46 الحكيم Αλ ΧακίμΟ Σοφός 47 الودود ΑΛ ΟυαντούντO Στοργικός 48 المجيد Αλ ΜατζίντΟ Ένδοξος 49 الباعث Αλ Μπαΐτ Αυτός που Ανασταίνει τους Νεκρούς 50 الشهيد Ας ΣαχίντΟ Μάρτυρας

10 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 51 الحق Αλ ΧακΟ Αληθινός 52 الوكيل Αλ ΟυακίλΟ Εμπιστεύσιμος 53 القوى Αλ ΚουαουίιΟ Δυνατός 54 المتين Αλ ΜατίνΟ Στέρεος 55 الولى Αλ Ουαλίγιι Ο Φίλος, Δάσκαλος και Βοηθός 56 الحميد Αλ ΧαμίντO Αξιέπαινος 57 المحصى Αλ Μουχσί Ο Τιμητής των Πάντων 58 المبدئ Αλ Μουμπντί Ο Παραγωγός των Πάντων 59 المعيد Αλ Μουίντ Αυτός που Αποκαθιστά τα Πάντα 60 المحيى Αλ ΜουχίιΟ Ζωοδότης

11 #ΑραβικάΜετάφρα ση Απόδοση 61 المميت Αλ Μουμίτ Ο Καταστροφέας 62 الحي Αλ ΧαγίιΟ Αθάνατος 63 القيوم Αλ Καγιούμ O Αυτοσυντηρού μενος Δότης των Πάντων 64 الواجد Αλ ΟυαζίντΟ Ευρετής 65 الماجد Αλ ΜαζίντΟ Υπέρλαμπρος 66 الواحد Αλ Ουαχίντ Ο Ένας κι Αδιαίρετος 67 الاحد Αλ Αχάντ Ο Ένας και Μοναδικός 68 الصمد Ας ΣαμάντΟ Αιώνιος 69 القادر Αλ Καντίρ Ο Ικανός για τα Πάντα 70 المقتدر Αλ ΜουκταντίρΟ Κυρίαρχος

12 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 71 المقدم Αλ Μουκαντίμ O Επισπεύδων 72 المؤخر Αλ Μουακχίρ Ο Αναβλητικός 73 الأول Αλ ΑουάλΟ Πρώτος 74 الأخر Al-ΑχίρΟ Τελευταίος 75 الظاهر Αζ ΖαχίρΟ Νικητής 76 الباطن Αλ ΜπατίνΟ Κρυφός 77 الوالي Αλ ΟυαλίΟ Αρωγός 78 المتعالي Αλ Μουτααλί Αυτός που εξυψώνεται μόνος του 79 البر Αλ Μπρ Ο Δίκαιος και Ευγενής 80 التواب Ατ ΤαουάμπO Υποχωρών

13 #ΑραβικάΜετάφρα ση Απόδοση 81 المنتقم Αλ ΜουντακίμΟ Εκδικητής 82 العفو Αλ Αφούγ Αυτός που Συγχωρεί τις Αμαρτίες 83 الرؤوف Αρ ΡαούφΟ Ελεήμων 84 مالك الملك Μαλίκ ουλ Μουλκ Ο Κτήτωρ των Πάντων 85 ذو الجلال والإكرام Ντου λ Τζαλαλί γουα λ Ικράμ Ο Άρχων της Μεγαλοπρέπει ας και Γενναιοδωρίας 86 المقسط Αλ Μουκσίτ Ο Ανταποδοτής των ίσων 87 الجامع Αλ ΤζαμίΟ Ενωτής 88 الغني Αλ ΓκανίγιΟ Αυτάρκης 89 المغني Αλ Μουγκνί O Απελευθερωτής 90 المانع Αλ Μανί Ο Υπερασπιστής

14 #ΑραβικάΜετάφρασηΑπόδοση 91 الضار Αντ ΝταρΟ Βλαβερός 92 النافع Αν ΝάφιΟ Ευεργέτης 93 النور Αν Νουρ Ο Δημιουργός του Φωτός στις Καρδιές των Πιστών 94 الهادي Αλ ΧαντίΟ Οδηγός 95 البديع Αλ ΜπαντίΟ Ασύγκριτος 96 الباقي Αλ ΜπακίO Αμετάβλητος 97 الوارث Αλ Ουαρίτ Ο Κληρονόμος των Πάντων 98 الرشيد Αρ Ρασίντ Ο Οδηγός και αλάνθαστος Δάσκαλος 99 الصبور Ας ΣαμπούρΟ Υπομονετικός

15 Wikipedia

16


Κατέβασμα ppt "Εκφώνηση ερώτησης Απάντηση ερώτησης Τα ονόματα του Αλλάχ Πηγές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google