Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΟΔΟΣ Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ Σχολικη ςυμβουλος πε19-20

2 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πρώτη συνάντηση = Προγραμματική ολομέλεια
Θέμα – Υποθέματα Χρονικός προγραμματισμός Διαμόρφωση ομάδων Ενημέρωση λειτουργίας Από την ομάδα στην ολομέλεια και πίσω Πως μαθαίνω? Ομαδοσυνεργατικά, κοινωνικά, βιωματικά Πώς διδάσκω? Η δυάδα των εκπαιδευτικών

3 Να εξηγήσω στους μαθητές
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –παραδοτέα ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Να αποφασίσω – να κάνω Τρόπος διαμόρφωσης των ομάδων (ενίσχυση της ταυτότητας, διαμόρφωση) 4 σχήματα ανάλογα με τον τρόπο που θα κατανείμουν το θέμα / την εργασία Δίνω πάντα φύλλο: ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, ο τετράμηνος προγραμματισμός των ομάδων, οι τρόποι επιλογής, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων και την επεξεργασία τους. Δίνω υλικά: χαρτόνια, μαρκαδόρους, άρθρα, links

5 ΟΜΑΔΕΣ Στόχος πρακτικός = παραδοτέα
Φάκελος: παρουσιάζω περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά το αποτέλεσμα Τέχνημα Δράση Απαραίτητο το συμβόλαιο: Παράδειγμα1, παράδειγμα2

6 Ημερολόγιο ομάδας Κάτι σαν πρακτικό (τι λέει, ποιoς, ιδέες, προτάσεις, σχόλια) Καταγραφή πηγών & υλικού Σχεδιασμός & τροποποιήσεις του Προβλήματα, γιατί; & λύσεις τους

7 Ημερολόγιο μαθητή Τι γίνεται σε κάθε συνάντηση Πηγές & υλικά
Τι έχω να κάνω, τι έκανα, που δυσκολεύτηκα Αξιολόγηση ομάδας Αυτοαξιολόγηση

8 Οι φάσεις δουλειάς μιας ομάδας
Συλλογή υλικού, αξιολόγηση, επεξεργασία, σύνθεση Προκαταρκτική παρουσίαση, εποικοδομητική κριτική, βελτίωση Δημιουργία φακέλου (υλικό), παράδοση Παρουσίαση (σχολείο, τοπική κοινωνία, γονείς, εμπλεκόμενοι) Κοινοποίηση στο διαδίκτυο

9 Οργάνωση - 1ος τρόπος (1) Όλοι όλο το θέμα αυτοτελώς
Έργο κάθε ομάδας είναι: (α) να εξειδικεύσει τον γενικότερο προγραμματισμό της Προκαταρτικής Ολομέλειας του Τμήματος για τον χρόνο, τις δραστηριότητες, τις μεθόδους και τα μέσα, (β) να πραγματοποιήσει στις επόμενες εβδομαδιαίες συναντήσεις την έρευνα σύμφωνα με τον προγραμματισμό και (γ) να δημιουργήσει τον κοινό Φάκελο της Ερευνητικής Εργασίας

10 Οργάνωση - 1ος τρόπος (2) Τα μέλη διατηρούν το προσωπικό τους ημερολόγιο και ενημερώνουν τον ατομικό τους φάκελο με αντίγραφα και παραστατικά των εργασιών που κάνουν, της ατομικής τους έκθεσης που θα αναφέρουμε παρακάτω, των αυτο-/ετερο-αξιολογήσεων των μελών και της ομάδας τους και ό,τι άλλο σχετικό με τη δική τους συμβολή στο κοινό έργο της ομάδας. Στο τέλος του τετραμήνου υποβάλλουν το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, για να τα λάβουν υπόψη τους κατά την ατομική βαθμολόγηση των μελών

11 Οργάνωση - 1ος τρόπος (3) Φάκελος ομαδικής Ερευνητικής Εργασίας: (1) τη γραπτή «Έκθεση της Ερευνητικής Εργασίας», που προσεγγίζει, περιγραφικά, ερμηνευτικά και κριτικά όλες τις διαστάσεις του θέματός τους, εντάσσοντας, όμως, και εκείνα τα στοιχεία από τις εργασίες των υπόλοιπων ομάδων που κρίνουν ότι σχετίζονται και με το δικό τους θέμα, (2) τα ερευνητικά εργαλεία και τα πάσης φύσεως παραστατικά, όπως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, φυλλάδια, πίνακες κλπ που αξιοποιήθηκαν στις επιμέρους έρευνες πεδίου ή/και γραφείου, (3) το τέχνημα (π.χ. εφαρμογή, ιστότοπος, συσκευή) που πιθανόν εκπόνησαν και (δ) συμπληρωματικά στοιχεία, όπως βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, φωτογραφίες κατασκευών ή καλλιτεχνικών έργων που δημιούργησαν κ.α.

12 Οργάνωση - 2ος τρόπος Η κάθε ομάδα ένα υποθέμα από τα πολλά. Αν είναι περισσότερα από τις ομάδες? Η δόμηση Δίκαια Ποσοτικά / ποιοτικά κριτήρια Κριτήρια με βάση τις ομάδες / πηγές / παραδοτέα

13 Οργάνωση - 3ος τρόπος Το θέμα σε 2 υποθέματα: 2 ομάδες το ένα και οι άλλες 2 το άλλο. Συνεργάζονται διαγώνια. Κριτήρια «διαμοιρασμού του θέματος?» πχ θέματα διλημματικού τύπου

14 Οργάνωση - 4ος τρόπος Εδώ δεν διακρίνεται το θέμα σε υπο-θέματα. Αντίθετα, προσεγγίζεται στη συνολική του θεώρηση, δομή και θεμελίωση, μέσω 4 φάσεων. Οι μαθητές μετά τη συγκρότησή τους σε 3 ομάδες, συνεργάζονται προκειμένου να διατρέξουν παράλληλα όλες τις φάσεις της εξέλιξης της ΕΕ (ομόκεντροι κύκλοι προσέγγισης). Σε τακτά διαστήματα (α) παρουσιάζουν στην Ολομέλεια τις σκέψεις, τις «μαρτυρίες», τα συμπεράσματα και τις ερμηνείες που συνθέτουν το νόημα κάθε φάσης, (β) παρακολουθούν τις παρουσιάσεις των άλλων και (γ) συνομιλούν, προκειμένου να αναζητήσουν ένα νέο, περισσότερο διεισδυτικό νόημα και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

15 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος -1
Γιατί? Στόχοι γνωστικοί, συναισθηματικοί, κοινωνικοί Επικοινωνία Συνεργασία Μεθοδολογία-οργάνωση ΔΥΣΚΟΛΟ: ΔΟΜΗΣΗ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πώς θα τις «διδάξει»? Σε ολομέλεια? Στον πίνακα? Θεωρητικά? ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΗΜΕΙΟ Ανομοιογένεια: 1-2-1, τα όρια που θέτει η ομοιογένεια, η ανάγκη για συγκρότηση, εμβάθυνση

16 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος -2
Λαθρεπιβάτες – ρόλοι – κατανομή – φύλλο εργασίας με τους ρόλους, ποιος τι κλπ Πλαίσιο με ελευθερίες αλλά και ένα μίνιμουμ δράσεων Συμβόλαιο ομάδας – προσ. ημερολόγιο, ατομική έκθεση, ατομικός φάκελος Αντιμετώπιση προβλημάτων – εξατομικευμένα όχι γενικά – καλή οργάνωση_αλλά και_αυτοδιαχείριση ομάδων

17 Παράδειγμα φύλλου για διαμορφωτική αξιολόγηση της λειτουργίας της ομάδας
α. Με ποιο τρόπο βοήθησες ιδιαίτερα κάποιον ή όλη την ομάδα σου; β. Ποιος άλλος/ ποιοι άλλοι βοηθούν ιδιαίτερα την ομάδα σας και με ποιο τρόπο; γ. Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι μέχρι τώρα έχεις ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σου και έχεις προσφέρει στην ομάδα σου αυτό που περιμένει από κάθε μέλος της; δ. Υπάρχει κάποιος στην ομάδα σας που θεωρείς ότι μέχρι τώρα ξεχωρίζει για τη θετική συμβολή του; ε. Τι σκοπεύεις από εδώ και πέρα να κάνεις για να βοηθήσεις την ομάδα σας; στ. Τι περιμένεις από τους άλλους να κάνουν από εδώ και πέρα για να βοηθήσουν την ομάδα σας;

18 Ενδεικτικά θέματα ζητήματα επικοινωνίας (κινητά, Facebook, twitter, msn κλπ) διαδικτυακά παιχνίδια διαδίκτυο (χρήση, ψυχαγωγία, επικοινωνία, μάθηση) εξαρτήσεις περιβάλλον - ανάδειξη τοπικών ζητημάτων θάλασσα (αλιεία, δραστηριότητες) τοπικά οικοσυστήματα (ζώα και φυτά του τόπου) αθλητισμός (ντόπινγκ, ψυχολογία, τρόπος ζωής κλπ) εθελοντικές δράσεις με τοπικό χαρακτήρα οικονομική κρίση σε συνάρτηση με ανεργία των νέων οδηγός της πόλης (αξιοθέατα, ιστορία κ.ά.) τοπικές ιστορίες ή παραμύθια – τοπικές διάλεκτοι – τοπικοί καλλιτέχνες - τοπική οικονομία

19 Ενδεικτικά θέματα μουσική
συνθήματα /γκράφιτι που υπάρχουν στην πόλη, τάξη, θρανίο πως θα ήθελαν το σχολείο, σπίτι, πόλη σχολική αυλή (διακόσμηση, μουσική στα διαλείμματα, καλλιέργεια πχ αρωματικών φυτών, παγκάκια, ηλιακός συλλέκτης) επικοινωνία με καθηγητές, γονείς ανθρώπινες σχέσεις / φιλία σινεμά και εκπαίδευση βιβλίο και εκπαίδευση δημιουργία ιστοεξερευνήσεων για διδακτικές ενότητες σε μαθήματα (zunal) γενετική μηχανική: υπέρ και κατά ζητήματα τέχνης (τάσεις, επιδράσεις κλπ) ζητήματα σχετικά με μμε (διαφήμιση, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ)

20 Παραδείγματα δόμησης θεμάτων
Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα και εφαρμόστε ανάλογες πρακτικές στη βιωματική άσκηση που θα ακολουθήσει

21 Θέμα (Τρόπος έκφρασης)
Δήλωση Θέματος Εκπαίδευση και Φτώχεια Τα Μοτίβα στη Φύση και στην Τέχνη Δήλωση Κυρίαρχης Ιδέας Θέματος Η Εκπαίδευση Καταπολεμά τη Φτώχεια Τα Μοτίβα της Φύσης ως Επιλογή Οικονομίας Διατύπωση Κεντρικού Ερωτήματος Θέματος Συμβάλλει η Εκπαίδευση στην Καταπολέμηση της Φτώχειας και πώς; Ποια Μοτίβα και Γιατί Κυριαρχούν στη Φύση;

22 Θέματα ομάδων με κεντρικό ερευνητικό ερώτημα (υπο-ερωτήματα)
ΕΕ με τίτλο: Σχολική ζωή ΘΕΜΑ ομάδας: Σχολική πειθαρχία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών για τη σχολική πειθαρχία; ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (3): Τι είναι σχολική πειθαρχία; Πώς πιστεύουν οι μαθητές ότι η σχολική πειθαρχία συσχετίζεται με την ποιότητα της σχολικής ζωής; Πώς πιστεύουν οι μαθητές ότι η σχολική πειθαρχία συσχετίζεται με τη σχολική επίδοση; Πώς πιστεύουν οι μαθητές ότι η σχολική πειθαρχία συσχετίζεται με την προσωπική τους ασφάλεια ή την αξιοπρέπειά τους ή τα δικαιώματά τους;

23 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού
Ποιο είναι το πραγματικό θέμα του project? Πώς θα έπρεπε να ήταν ο τίτλος? Χωρισμός σε ομάδες εκπαιδευτικών: -Κατάθεση θέματος -Διαμόρφωση υποερωτημάτων -Χρονοπρογραμματισμός (αλλά και χρονοπρογραμματισμός του…. χρονοπρογραμματισμού!)


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google