Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614 Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614 Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614 Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647

2 Τι είναι η Java Καφές που παράγεται στα νησιά Java της Ινδονησίας. Γερμανικού style παιχνίδι με σανίδα Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε αρχικά από τον james Gosling και συνάδελφους του στην Sun Microsystems με σκοπό να αντικαταστήσει την C++

3 Βασικά χαρακτηριστικά της Java Απλή – Δεν υποστηρίζει δείκτες – Δεν υποστηρίζει άμεσα πολλαπλή κληρονομικότητα Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη – Βιβλιοθήκες για ανάπτυξη κατανεμημένων προγραμμάτων (πχ Java RMI) Ερμηνευόμενη – Ο μεταφραστής της δεν παράγει κώδικα μηχανής,αλλά ένα ενδιάμεσο τον bytecode. – Ο κώδικας αυτός εν συνεχεία εκτελείται από μια ιδεατή μηχανή(Java Virtual Machine - JVM), δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελείται πάνω από το πραγματικό μηχάνημα Εύκολα μεταφέρσιμη – Ένα πρόγραμμα μεταφράζεται μια φορά και μπορεί να εκτελεστεί σε διαφορετικού τύπου μηχανήματα (π.χ. PC, Sparc, κλπ.)

4 Hello World Program // Hello.java public class Hello { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World"); }

5 Εφαρμογές Java Applets – Είναι προγράμματα που ενσωματώνονται σε άλλες εφαρμογές τυπικά σε μία ιστοσελίδα και εμφανίζονται σε έναν Web Browser Servlet – Δίνει σε Web Developers ένα απλό μηχανισμό για την λειτουργία ενός Web Server JavaServer Page (JSPs) – Οι JSP επιτρέπουν την εύκολη μίξη κώδικα HTML και κώδικα Java στην ίδια σελίδα Swing application – Είναι μια GUI βιβλιοθήκη για την Java SE

6 Java Applet Για να δημιουργήσουμε ένα Java Applet Γράφουμε το Applet ακριβώς όπως γράφουμε και κάθε άλλο πρόγραμμα Java Μεταφράζουμε το Applet για να παράγουμε το αρχείο με επέκταση class με τα bytecodes Ενσωματώνουμε το Applet σε μία ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας (κατ' ελάχιστο) την ετικέτα η οποία έχει την εξής (ελάχιστη) μορφή –

7 Java Applet Για να γράψουμε ένα πρόγραμμα Javα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν Applet – Θα πρέπει να επεκτείνει (extend) την τάξη java.applet.Applet. Έτσι, συνήθως, κάνουμε import το πακέτο java.applet όπως και το πακέτο java.awt σε κάθε Applet. – Ένα Applet έχει λοιπόν, συνήθως, την ακόλουθη γενική μορφή: import java.awt.*; import java.applet.*; public class όνομα-τάξης-Applet extends Applet {...}

8 Παράδειγμα Java Applet // Hello.java import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class Hello extends Applet { public void paint(Graphics gc) { gc.drawString("Hello,world!", 65, 95); }

9 Java Applet Τελικά το html αρχείο που περιέχει το applet Hello World Applet

10 Περιορισμοί στο Java Applet Ένα applet θεωρείται εξ ορισμού αναξιόπιστο και δεν έχει δικαίωμα: – Να γράψει ή να διαβάσει το σύστημα αρχείων του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται. – Να ανοίξει συνδέσεις δικτύου με άλλους υπολογιστές πέρα απ’ αυτόν από τον οποίο κατέβηκε. – Να ξεκινήσει την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να αρθούν με την σαφή τροποποίηση της εξ ορισμού πολιτικής από τον χρήστη του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το applet.

11 NetBeans Το NetBeans είναι ένα επιτυχημένο ερευνητικό έργο ανοιχτής πηγής (open source) Αριθμεί 100 (και πλέον) συνεργάτες παγκοσμίως Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 από την Sun Microsystems Σήμερα υπάρχουν δύο ερευνητικά έργα – NetBeans IDE – NetBeans Platform

12 NetBeans IDE Eίναι ένα περιβαλλοντικό ανάπτυγμα IDE Είναι γραμμένο σε Java Διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό υπομονάδων (modules) Είναι ανοιχτής πηγής (open source) Υποστηρίζει Ajax | C/C++ | Databases | Debugger | Desktop | Editor | GUI Builder | Java EE | Java ME | Java SE | Javascript | Mobile | Profiler | Refactor | REST | Rich Client Platform | Ruby | SOA | SOAP | UML | Web | WSDL | XML AjaxC/C++DatabasesDebugger DesktopEditorGUI BuilderJava EEJava MEJava SEJavascript | MobileProfiler RefactorRESTRich Client PlatformRuby SOASOAPUMLWebWSDLXML

13 NetBeans IDE δημιουργία ενός java project Επιλέγουμε File > New Project (Ctrl-Shift-N) Στο παράθυρο New Project επιλέγουμε – Categories > Java – Projects > Java application

14 NetBeans IDE δημιουργία ενός java project Στο Project name βάζουμε το όνομα του project Στο Project Location μπορούμε να επιλέξουμε οποιονδήποτε φάκελο στον υπολογιστή μας

15 NetBeans IDE δημιουργία ενός java project Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο.Σε αυτήν την περίπτωση γράφουμε τις απαραίτητες εντολές στον editor του NETΒeans Δημιουργία ενός java project με τον GUI interface builder που μας δίνει ένα έτοιμο γραφικό περιβάλλον

16 NetBeans IDE Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο Δεξί-click στο όνομα του Project (εδω ΕΑΜapplet) New>Folder (Ctrl-N) – Μπορούμε να ονομάσουμε τον φάκελο όπως θέλουμε

17 NetBeans IDE Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας γράφοντας τον κώδικα μόνοι μας. Δεξί click πάλι στο EAMapplet και new>other Στο παράθυρο Choose File Type – Categories>Java, File Types>Applet

18 NetBeans IDE Δημιουργία ενός applet source file από αρχείο Πατώντας next στο παράθυρο Name and Location – Class Name>MyApplet – Package>org.me.hello Πατάμε Finish και δημιουργείται το αρχείο του Applet

19 NetBeans IDE δημιουργία ενός java project με τον GUI interface builder Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας με τον GUI interface builder Δεξί click πάλι στο EAMapplet και new > JFrame Form

20 NetBeans IDE δημιουργία ενός java project με τον GUI interface builder Choose Name > βάζουμε το όνομα του αρχείου. Package > Είναι καλό να μην βάλουμε τα αρχεία στον ίδιο χώρο οπότε εδώ βάζουμε ένα διαφορετικό όνομα Πιέζουμε finish και το αρχείο έχει δημιουργηθεί.

21 NetBeans IDE GUI interface builder

22 Design Area. To βασικό παράθυρο για την δημιουργία και την επεξεργασία των Java GUI forms. Τα toolbar's Source και Design toggle κουμπιά επιτρέπουν να επιλέξεις ανάμεσα σε κώδικα και γραφικό περιβάλλον. Τα πρόσθετα κουμπιά εργαλείων παρέχουν την κατάλληλη πρόσβαση στις κοινές εντολές, όπως η επιλογή μεταξύ Selection και Connection, η ευθυγράμμιση των συστατικών, auto-resizing, και preview. Inspector. Παρέχει όλα τα στοιχεία οπτικά και μη σε μορφή δέντρου. Επίσης μας επιτρέπει να οργανώσουμε τα στοιχεία. Palette. Ένας κατάλογος διαθέσιμων συστατικών που περιέχουν τις ετικέτες για JFC/Swing, AWT, καιJavaBeans. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε, να αφαιρέσετε, και να ρυθμίσετε εκ νέου τις κατηγορίες που εμφανίζονται στην παλέτα χρησιμοποιώντας το customizer. Properties Window. Εμφανίζει τις ιδιότητες των συστατικών που έχουν επιλεγεί στον GUI Builder, Inspector window, Projects window, ή στο Files window.

23 Running and Debugging ένα αρχείο Applet Η διαδικασία είναι ίδια είτε το αρχείο προέρχεται απο τον GUI Builder είτε το έχουμε γράψει μόνοι μας. Δοκιμαστικά είσάγουμε τον παρακάτω κώδικα. package eamapplet; import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class MyApplet extends Applet { public void paint(Graphics g) { g.drawString("Hello eamapplet!", 50, 25); }

24 Running and Debugging ένα αρχείο Applet Δεξί click στο ΕΑΜapplet στο παράθυρο project > build

25 Running and Debugging ένα αρχείο Applet Δεξί click στο Myapplet.java στο παράθυρο project > Run File

26 Running and Debugging ένα αρχείο Applet Το αρχείο αφού είναι σωστό θα εμφανίσει ένα παράθυρο που θα γράφει (στο παράδειγμα μας) Hello EAMapplet Στο παράθυρο Files στο φάκελο build θα εμφανιστεί το αρχείο Myapplet.html

27 Running and Debugging ένα αρχείο Applet Αντιγράψτε το MyApplet.html από τον φάκελο build στον eamapplet. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε το αρχείο όπως θέλουμε. Κάθε φορά που το κάνουμε build το MyApplet.html αντιγράφεται από τον φάκελο build (eamapplet) στον src

28 Εισαγωγή ενός Applet σε εφαρμογή Web Δημιουργώ την εφαρμογή web – Choose File > New Project. Στο Categories, επέλεξε Web. Στο Projects, επέλεξε Web Application. Click Next. – Στο Project Name, πληκτρολογήστε HelloWebApplet. Στο Project Location μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε φάκελο στον υπολογιστή σας. Πιέστε Finish.

29 Εισαγωγή ενός Applet σε εφαρμογή Web Δεξί click στο eamwebapplet > properties – Package > Add project > eamapplet To αρχείο jar που έχει τον κώδικα εμφανίζεται κάτω στην σελίδα

30 Δημιουργία και τρέξιμο του JSP ή ΗTML αρχείου Για να τοποθετήσουμε ένα applet JAR file σε web project Μπορούμε να προσθέσουμε NetBeans IDE Java project που περιλαμβάνει το αρχείο JAR – Κάνουμε built το applet κάθε φορά που κάνουμε built την web application Τοποθετώντας το αρχείο JAR μόνο του

31 Δημιουργία και τρέξιμο του JSP αρχείου Ανοίγουμε το Index.jsp αρχείο – Εισάγουμε eamapplet.Myapplet Το πλήρες όνομα του αρχείου EAMapplet.jar To αρχείο jar που περιέχει το applet

32 Δημιουργία και τρέξιμο του html αρχείου Ανοίγουμε το eamwebapplet.html αρχείο – Εισάγουμε eamapplet.Myapplet Το πλήρες όνομα του αρχείου EAMapplet.jar To αρχείο jar που περιέχει το applet

33 Τρέξιμο του αρχείου Αφου τρέξουμε το αρχείο το αποτέλεσμα θα είναι να εμφανιστεί το Hello EAMapplet

34 Ευχαριστούμε πολύ


Κατέβασμα ppt "Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Καρακίτσος Ηλίας ΑΜ 614 Ιωάννου Ελένη ΑΜ 647."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google