Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στόχοι: Ο μαθητής να μπορεί να: (α) αναφέρει τις μεθόδους τροφοδότησης των ρευματοδοτών. (β) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση ακτινωτών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στόχοι: Ο μαθητής να μπορεί να: (α) αναφέρει τις μεθόδους τροφοδότησης των ρευματοδοτών. (β) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση ακτινωτών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στόχοι: Ο μαθητής να μπορεί να: (α) αναφέρει τις μεθόδους τροφοδότησης των ρευματοδοτών. (β) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση ακτινωτών κυκλωμάτων ρευματοδοτών (γ) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση κυκλωμάτων δακτυλίου ρευματοδοτών. (δ) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο ακτινωτού κυκλώματος ρευματοδοτών. (ε) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο κυκλώματος δακτυλίου ρευματοδοτών. (ζ) κάνει σύγκριση των δύο τύπων κυκλωμάτων ρευματοδοτών. (η) κάνει ορθά την κατανομή των ρευματοδοτών σε κυκλώματα σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (θ) ετοιμάζει το σχέδιο εργασίας των κυκλωμάτων ρευματοδοτών σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (ι) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο των κυκλωμάτων ρευματοδοτών σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (κ) σχεδιάζει το μονογραμμικό σχέδιο των σωληνώσεων με τα καλώδια των κυκλωμάτων ρευματοδοτών σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (λ) κατονομάζει τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην άσκηση. (λ) σχεδιάζει τα κυκλώματα ρευματοδοτών της εγκατάστασης στο πλαίσιο σωληνώσεων του εργαστηρίου. (μ) κοστολογεί την άσκηση. (μ) κάνει τους απαραίτητους ελέγχους της άσκησης. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (ΠΡΙΖΩΝ) 13Α

2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Το πιο συνηθισμένο είδος ρευματοδοτών που χρησιμοποιούμε στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι οι τριπολικοί, τετραγωνικοί ρευματοδότες των 13 Α (BS1363) Μέθοδοι τροφοδοτήσεως ρευματοδοτών Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ι.Ε.Ε η τροφοδότηση ρευματοδοτών μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους: (α) Ακτινωτό κύκλωμα (β) Κύκλωμα δακτυλίου

3 Ακτινωτό κύκλωμα (Radial ή Looping) Στη μέθοδο αυτή, τροφοδοτείται ένας αριθμός ρευματοδοτών διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο. Ένα ακτινωτό κύκλωμα αρχίζει από τον πίνακα διανομής και σταματά στον τελευταίο. Οι κανονισμοί που διέπουν την εγκατάσταση ακτινωτών κυκλωμάτων σε οικίες είναι οι ακόλουθοι: (1) Με προστασία 30 Α ή 32 Α (ασφάλεια Η.Β.C ή αυτόματο μικροδιακόπτη M.C.B), και χάλκινο καλώδιο PVC διατομής 4mm 2 (ή 2,5mm 2 για καλώδια με ορυκτή μόνωση, η 6mm 2 για καλώδια copper clad) μπορούμε να τροφοδοτήσουμε απεριόριστο αριθμό ρευματοδοτών σε ακτινωτό κύκλωμα, σε επιφάνεια μικρότερη από 50m 2

4 (2) Με προστασία 20 Α οποιουδήποτε είδους, και χάλκινο καλώδιο 2,5mm 2 PVC (ή 1,5mm 2 για καλώδια με ορυκτή μόνωση, η 4mm 2 για καλώδια copper clad) μπορούμε να τροφοδοτήσουμε απεριόριστο αριθμό ρευματοδοτών σε ακτινωτό κύκλωμα, σε επιφάνεια μικρότερη από 20m 2.

5 Κύκλωμα Δακτυλίου (Ring circuit) Το κύκλωμα δακτυλίου (ring) αρχίζει από τον πίνακα διανομής, τροφοδοτά τους ρευματοδότες τον κάθένα με την σειρά του, και επιστρέφει πίσω στον πίνακα διανομής.

6 Το κύκλωμα προστατεύεται με προστασία οποιουδήποτε είδους 30 Α ή 32 Α. Η διατομή των αγωγών είναι χάλκινο καλώδιο 2,5mm 2 PVC (ή 1,5mm 2 για καλώδια με ορυκτή μόνωση, η 4mm 2 για καλώδια copper clad). Στο κύκλωμα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε απεριόριστο αριθμό ρευματοδοτών, σε επιφάνεια μικρότερη από 100m 2. Από το κύκλωμα δακτυλίου μπορούμε να τραβήξουμε επιδιακλαδώσεις (spurs). Δηλαδή να εγκαταστήσουμε επιπλέον σημεία, τα οποία τροφοδοτούνται από το αρχικό κύκλωμα, νοούμενου ότι: 1.Χρησιμοποιούμε το ίδιο καλώδιο. 2.Ο αριθμός των επιδιακλαδώσεων να είναι μικρότερος του αριθμού των ρευματοδοτών που βρίσκονται στο αρχικό κύκλωμα δακτυλίου. Διευκρίνιση Αν οι επιδικλαδώσεις έχουν τη δική τους ασφάλεια (fused spurs), τότε μπορούν να εγκατασταθούν σε απεριόριστο αριθμό. 3.Από ένα υφιστάμενο ρευματοδότη του αρχικού κυκλώματος δακτυλίου, δικαιούμαστε να ενώσουμε μέχρι και δύο επιδιακλαδώσεις. 4.Οι συσκευές που θα τροφοδοτηθούν από τις επιδιακλάδώσεις να μην υπερβαίνουν τα 13 Α.

7

8

9 Σύγκριση κυκλώματος δακτυλίου και ακτινωτού κυκλώματος ρευματοδοτών

10 Περίληψη

11 Αρχιτεκτονικό σχέδιο οικιακής εγκατάστασης ρευματοδοτών

12 Ηλεκτρολογικό σχέδιο εργασίας οικιακής εγκατάστασης ρευματοδοτών

13 Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σωληνώσεων οικιακής εγκατάστασης κυκλώματος δακτυλίου ρευματοδοτών

14 Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σωληνώσεων οικιακής εγκατάστασης ακτινωτού κυκλώματος ρευματοδοτών

15 Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σωληνώσεων οικιακής εγκατάστασης κυκλωμάτων ρευματοδοτών

16 Πολυγραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο καλωδίωσης οικιακής εγκατάστασης κυκλώματος δακτυλίου ρευματοδοτών

17

18 Πολυγραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο καλωδίωσης οικιακής εγκατάστασης ακτινωτού κυκλώματος ρευματοδοτών

19

20 Πολυγραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο καλωδίωσης οικιακής εγκατάστασης κυκλωμάτων ρευματοδοτών

21 Έλεγχοι της ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης ρευματοδοτών

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Μονογραμμικό σχέδιο του Πίνακα Διανομής για τα δύο κυκλώματα ρευματοδοτών.

32 Πλαίσιο σωληνώσεων του εργαστηρίου

33 Κοστολόγηση της άσκησης


Κατέβασμα ppt "Στόχοι: Ο μαθητής να μπορεί να: (α) αναφέρει τις μεθόδους τροφοδότησης των ρευματοδοτών. (β) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση ακτινωτών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google