Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: υλοποιώντας ένα μοντέλο του DNA – μια διαθεματική προσέγγιση Β. Ρεπαντής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: υλοποιώντας ένα μοντέλο του DNA – μια διαθεματική προσέγγιση Β. Ρεπαντής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: υλοποιώντας ένα μοντέλο του DNA – μια διαθεματική προσέγγιση Β. Ρεπαντής (Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής MSc, Κολλέγιο Ψυχικού) Δ. Κοντοσταυλάκη Δ. Κοντοσταυλάκη (Βιολόγος PhD, Κολλέγιο Ψυχικού)

2 Εισαγωγή Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα καθώς καλούνται να προσεγγίσουν πλευρές του πραγματικού κόσμου με αφηρημένο τρόπο. καθώς καλούνται να προσεγγίσουν πλευρές του πραγματικού κόσμου με αφηρημένο τρόπο. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών είναι η δημιουργία ψηφιακών μοντέλων. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών είναι η δημιουργία ψηφιακών μοντέλων. Ψηφιακά μοντέλα: Υπολογιστικές αφαιρετικές αναπαραστάσεις πραγματικών ή υποθετικών καταστάσεων και φαινομένων που επιτρέπουν στο χρήστη να τροποποιήσει παραμέτρους στο εσωτερικό τους. Ψηφιακά μοντέλα: Υπολογιστικές αφαιρετικές αναπαραστάσεις πραγματικών ή υποθετικών καταστάσεων και φαινομένων που επιτρέπουν στο χρήστη να τροποποιήσει παραμέτρους στο εσωτερικό τους. (Ahern, T.C. The effectiveness of visual programming for model building in middle school. Frontiers in Education, S3D, 9-13, 2008) (Ahern, T.C. The effectiveness of visual programming for model building in middle school. Frontiers in Education, S3D, 9-13, 2008)

3 Υπόθεση Η έμφαση στην ψηφιακή μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων και συστημάτων (κατά τη διδασκαλία του «καθαρού» Προγραμματισμού) θα μπορούσε: Η έμφαση στην ψηφιακή μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων και συστημάτων (κατά τη διδασκαλία του «καθαρού» Προγραμματισμού) θα μπορούσε: 1. Να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών στο μάθημα της Πληροφορικής. 2. Να χρησιμεύσει σε μια εισαγωγική προσέγγιση σε έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

4 Το πλαίσιο ένταξης της ψηφιακής μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού Η στρατηγική εκμάθησης: Objects- first Η στρατηγική εκμάθησης: Objects- first Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα: (σύγχρονοι συντάκτες - drag n’ drop editors, παροχή κινήτρων, οπτικοποιημένα αντικείμενα) => Starlogo TNG (MIT) Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα: (σύγχρονοι συντάκτες - drag n’ drop editors, παροχή κινήτρων, οπτικοποιημένα αντικείμενα) => Starlogo TNG (MIT)

5 Μελέτη: Δημιουργία της προσομοίωσης του DNA ως δραστηριότητας ψηφιακής μοντελοποίησης στην Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου Γιατί το μοντέλο του DNA; Tα παιδιά διδάσκονται το DNA στο μάθημα της Βιολογίας ταυτόχρονα με την εκπόνηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (το μοντέλο τους είναι γνωστό/πρόσφατο). Tα παιδιά διδάσκονται το DNA στο μάθημα της Βιολογίας ταυτόχρονα με την εκπόνηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (το μοντέλο τους είναι γνωστό/πρόσφατο). Με το μοντέλο αυτό θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του περιβάλλοντος Starlogo TNG για τρισδιάστατη (και άρα ελκυστική) αναπαράσταση αντικειμένων. Και μάλιστα, σε ένα πεδίο πολύ πιο «χρήσιμο» επιστημονικά από την κατασκευή ενός παιχνιδιού. Με το μοντέλο αυτό θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του περιβάλλοντος Starlogo TNG για τρισδιάστατη (και άρα ελκυστική) αναπαράσταση αντικειμένων. Και μάλιστα, σε ένα πεδίο πολύ πιο «χρήσιμο» επιστημονικά από την κατασκευή ενός παιχνιδιού.

6 Το μοντέλο Οι Watson και Crick μπροστά από ένα τρισδιάστατο μοντέλο DNA και το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA.

7 Προαπαιτούμενη γνώση Πριν την εκπόνηση της δραστηριότητας οι μαθητές ήταν γενικά σε θέση: να αναφέρουν ένα γενικό τρόπο σύνταξης των δομών επιλογής, επανάληψης καθώς και μιας διαδικασίας (procedure), να αναφέρουν ένα γενικό τρόπο σύνταξης των δομών επιλογής, επανάληψης καθώς και μιας διαδικασίας (procedure), να συνδέουν τις προγραμματιστικές έννοιες με τη μεταφορική τους σημασία π.χ. μεταβλητή-score, σύγκρουση δύο χαρακτήρων-γεγονός (event), κ.ο.κ., να συνδέουν τις προγραμματιστικές έννοιες με τη μεταφορική τους σημασία π.χ. μεταβλητή-score, σύγκρουση δύο χαρακτήρων-γεγονός (event), κ.ο.κ., να χρησιμοποιούν αποδοτικά την κίνηση και τη διάδραση με τη «χελώνα» του Starlogo TNG, να χρησιμοποιούν αποδοτικά την κίνηση και τη διάδραση με τη «χελώνα» του Starlogo TNG, να διαλέγουν τα κατάλληλα αντικείμενα για το πρόγραμμά τους και να εξηγούν τους λόγους για την επιλογή τους, να διαλέγουν τα κατάλληλα αντικείμενα για το πρόγραμμά τους και να εξηγούν τους λόγους για την επιλογή τους, να επαληθεύουν την ορθότητα του προγράμματός τους κάνοντας πολλαπλά test και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. να επαληθεύουν την ορθότητα του προγράμματός τους κάνοντας πολλαπλά test και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

8 Ειδικοί διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές μετά το πέρας της δραστηριότητας θα έπρεπε να είναι σε θέση να: Περιγράφουν και να χρησιμοποιούν ορθά τις δομές και ιδιαίτερα μεταβλητές ακεραίου και πραγματικού τύπου, να διαχωρίζουν την έννοια της κλάσης (class) από την έννοια του στιγμιότυπου (instance). Περιγράφουν και να χρησιμοποιούν ορθά τις δομές και ιδιαίτερα μεταβλητές ακεραίου και πραγματικού τύπου, να διαχωρίζουν την έννοια της κλάσης (class) από την έννοια του στιγμιότυπου (instance). Συνεργάζονται αποδοτικά με κάποιο συμμαθητή τους για ένα κοινό πρόβλημα, να μπορούν να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν βελτιωτικά σχόλια από τους ανθρώπους που συνεργάζονται και να αποδεικνύουν την ορθότητα ή όχι ενός ισχυρισμού τους. Συνεργάζονται αποδοτικά με κάποιο συμμαθητή τους για ένα κοινό πρόβλημα, να μπορούν να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν βελτιωτικά σχόλια από τους ανθρώπους που συνεργάζονται και να αποδεικνύουν την ορθότητα ή όχι ενός ισχυρισμού τους.

9 Η διαδικασία Δύο διδακτικές περίοδοι Δύο διδακτικές περίοδοι Ομάδες των δύο ατόμων Ομάδες των δύο ατόμων Υπενθύμιση μοντέλου – προγράμματα υποδείγματα Υπενθύμιση μοντέλου – προγράμματα υποδείγματα Υλοποίηση της εκδοχής που επιθυμούσαν Υλοποίηση της εκδοχής που επιθυμούσαν Συμμετέχοντες: 103 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού (2008- 2009 & 2009-2010) Συμμετέχοντες: 103 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού (2008- 2009 & 2009-2010)

10 Πρόγραμμα-Υπόδειγμα 1

11 Πρόγραμμα-Υπόδειγμα 2 & Στιγμιότυπα από Προγράμματα Μαθητών

12 Αποτελέσματα (ερωτηματολόγια) Ερωτήσεις σχετικά με τις έννοιες του στιγμιότυπου και της κλάσης: σωστά απάντησε το 72%. Ερωτήσεις σχετικά με τις έννοιες του στιγμιότυπου και της κλάσης: σωστά απάντησε το 72%. Για τη χρήση των μεταβλητών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα απάντησε σωστά το 80%. Για τη χρήση των μεταβλητών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα απάντησε σωστά το 80%. Εξετάστηκε η γνώμη των μαθητών σχετικά με τη βοήθεια (που δέχθηκαν ή παρείχαν) στην υπενθύμιση πλευρών του μοντέλου, στον έλεγχο ορθότητας και στη διόρθωση των προγραμμάτων. Οι μαθητές απάντησαν θετικά σε ποσοστά κοντά στο 80-85% για κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες. Εξετάστηκε η γνώμη των μαθητών σχετικά με τη βοήθεια (που δέχθηκαν ή παρείχαν) στην υπενθύμιση πλευρών του μοντέλου, στον έλεγχο ορθότητας και στη διόρθωση των προγραμμάτων. Οι μαθητές απάντησαν θετικά σε ποσοστά κοντά στο 80-85% για κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες.

13 Συμπεράσματα – Συζήτηση Είναι δυνατόν στην περίπτωση διδασκαλίας εισαγωγικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού οι Φυσικές Επιστήμες να παρέχουν θεματολογία που μπορεί να χρησιμεύσει ως προγραμματιστικό σενάριο. Είναι δυνατόν στην περίπτωση διδασκαλίας εισαγωγικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού οι Φυσικές Επιστήμες να παρέχουν θεματολογία που μπορεί να χρησιμεύσει ως προγραμματιστικό σενάριο. Οι μαθητές προσεγγίζουν ως ένα βαθμό ένα επιστημονικό φαινόμενο στην δομική ολότητα του. Οι μαθητές προσεγγίζουν ως ένα βαθμό ένα επιστημονικό φαινόμενο στην δομική ολότητα του. Παρέχεται η μέθοδος και το κίνητρο για αυτενέργεια και πρωτοβουλία στο μαθητή. Την ίδια στιγμή παρέχεται και ένα πλαίσιο κανόνων μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί προγραμματιστικά. Παρέχεται η μέθοδος και το κίνητρο για αυτενέργεια και πρωτοβουλία στο μαθητή. Την ίδια στιγμή παρέχεται και ένα πλαίσιο κανόνων μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί προγραμματιστικά. Ευνοείται η συνεργασία μεταξύ καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης από τους μαθητές. Ευνοείται η συνεργασία μεταξύ καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης από τους μαθητές.


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: υλοποιώντας ένα μοντέλο του DNA – μια διαθεματική προσέγγιση Β. Ρεπαντής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google