Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2011

2 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 2 Περιεχόμενα 1. Όραμα3 2. Σκοπός4 3. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα6 4. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή14 5. Στρατηγική Ανάπτυξης46 6. Απολογιστικός Πίνακας Επιχειρηματικού Σχεδίου5 3. Στρατηγική5

3 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 3 Όραμα Η διοίκηση έχει υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου για ακόμα καλύτερη ποιότητα νερού καθώς και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους έχει θέσει στόχο την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου. Βιολογικός Σίνδου

4 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 4 Σκοπός Διαρκής βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών Διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό Αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας Διυλιστήριο

5 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 5 Στρατηγική Η Στρατηγική της Εταιρίας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας σε συνδυασμό με την αύξηση της περιουσίας των μετόχων Διυλιστήριο

6 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 6 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα

7 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 7 ΕΥΑΘ Α.Ε. Οι εταιρίες παροχής νερού κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της απόδοσης τα τελευταία 5 χρόνια Η βελτίωση Υποδομών και οι Τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στην ανάπτυξη Η αξία του νερού ως φυσικός πλούτος παγκοσμίως αποτελεί επενδυτική πρόταση με προβλεπόμενα κέρδη ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων συμφωνιών με το Δημόσιο Τομέα. Φυσικά Μονοπώλια H αύξηση του Πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή ζήτηση κατανάλωσης νερού Ο κλάδος διεθνώς Με μία ματιά

8 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 8 ΕΥΑΘ Α.Ε.  Το μέγεθος εκτιμάται για το 2010 να φτάσει $480 δισ. (1) αυξημένο κατά 6,2% σε 5ετη βάση  Παγκόσμια κατανάλωση στα 4,5 χιλ κ.ε. το 2009/2010 από 3,84 χιλ. κ.εκ. το 2000 με πρόβλεψη το 6,5 χιλ. κ.ε. το 2030  Κατανάλωση νερού σε καλλιέργειες της τάξης του 70%  Κατανάλωση νερού στη βιομηχανία της τάξης του 20%  Κατανάλωση νερού σε ανθρώπινες ανάγκες της τάξης του 10% (150 – 400 lt ημερησίως στην Ευρώπη κατά κεφαλή)  Ο κλάδος παραμένει ιδιαίτερα αναπτυξιακός λόγω της ζήτησης  Οι τάσεις ανάπτυξης είναι η καινοτομία και οι λύσεις στη μεταφορά νερού (water value chain)  Οι κατηγορίες στο κλάδο με τις πιο αναπτυξιακές προοπτικές είναι οι:  Διαχείριση στη μεταφορά, λύσεις στο δίκτυο, και τεχνικές για αποδόσεις  Διαχείριση στην ποιότητα του πόσιμου νερού και στην ασφάλεια  Υπηρεσίες τρίτων στην παροχή οικιακών συσκευών νερού  Διαχείριση άρδευσης για αποδοτικότερη χρήση νερού Πηγή:www.newenergyworldnetwork.com (1) Αφορά τη συνολική αγορά νερού παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού Οικονομικά & Στατιστικά παγκόσμιας αγοράς νερού Με μία ματιά

9 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 9 ΕΥΑΘ Α.Ε. Σε εξέλιξη βρίσκετε το Επενδυτικό πλάνο 2007-2011 συνολικής αξίας € 102,7 εκ. Διεύρυνση της πελατειακής βάσης Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών μέσω των δικτύων & εγκαταστάσεων Εκμετάλλευση ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας Με μία ματιά ΕΥΑΘ Α.Ε. Βιολογικός Σίνδου

10 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 10 Σημαντικά Γεγονότα 2010 Σχεδιασμός και Δρομολόγηση των ακολούθων : Αναβάθμιση Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α. ως φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης για ακριβή εικόνα λειτουργίας και συντήρησης Σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού για τη διασφάλιση ακριβέστερης καταγραφής κατανάλωσης νερού Με στόχο τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Βιολογικός Σίνδου

11 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 11 Προοπτικές 2011

12 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 12 Ύδρευση  175.000 m³ μέση ημερήσια διαχείριση αποβλήτων  1.700 χλμ. συνολικό μήκος δικτύου  510.000 πελάτες-καταναλωτές  637 τ.χλμ. εξυπηρετούμενη επιφάνεια  250.000 m³ μέση ημερήσια παραγωγή νερού  510.000 πελάτες-καταναλωτές  2.200 χλμ. μήκος δικτύου διανομής  120 τ.χλμ. εξυπηρετούμενη επιφάνεια Αποχέτευση Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα Διυλιστήριο

13 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 13 Παροχή Πόσιμου Ύδατος ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΥΑΘ Παγίων 45 Δεξαμενές Επεξεργασία Νερού Ποιοτικός Έλεγχος 4 Αντλιοστάσια Μεταφορά ακατέργαστου νερού: 112 Εγκαταστάσεις  Διαχείριση,  Συντήρηση,  Αποκατάσταση,  Μείωση των διαρροών και  Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εστιάζει Τον Ιούλιο του 2001, η ΕΥΑΘ Παγίων υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία διάρκειας 30 ετών με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να παρέχει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα

14 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 14 Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή

15 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 15 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 2010

16 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 16 Οικονομικά Αποτελέσματα 2010

17 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 17 Κατάσταση Εσόδων 2010  Πτώση του κόστους πωλήσεων ως αποτέλεσμα της ορθολογικότερης διαχείρισης εξόδων παραγωγής  Αύξηση της καθαρής θέσης

18 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 18 Οικονομικοί Δείκτες 2010

19 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 19 Εξέλιξη Αποτελεσμάτων 2010

20 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 20 Ανάλυση Πωλήσεων

21 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 21 Κατανομή κατανάλωσης

22 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 22 Ανάλυση Μικτού Κέρδους

23 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 23 EBITDA  4,8% μείωση σε επίπεδο EBITDA το 2010 σε σχέση με το 2009

24 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 24 Ανάλυση ΚΠΦ

25 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 25 Ανάλυση ΚΜΦ

26 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 26 Ανάλυση Εξόδων

27 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 27 Ανάλυση Εξόδων  12,75% μείωση εξόδων 2010 σε σχέση με το 2009

28 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 28 Ανάλυση Έργων που Ολοκληρώθηκαν

29 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 29 Ανάλυση Έργων σε Εξέλιξη

30 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 30 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3M 2011 Ο τζίρος ανήλθε στα 19,6 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2011 έναντι 19,2 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,09%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στα 10,7 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2011 έναντι 11,2 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας μείωση 5,01%. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 8,9 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2011 έναντι 7,9 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας αύξηση 12,12%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν στα 6,8 εκάτ. € το 2011 έναντι 5,9 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 15,54%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 7,3 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2011 έναντι 6,3 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 16,10%. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 5,6 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2011 έναντι 4,7 εκατ. € το 1 ο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 17,91%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,1530 το 1 ο τρίμηνο του 2011 έναντι €0,1298 το 1 ο τρίμηνο του 2010.

31 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 31 Κατάσταση Εσόδων 3M 2011  Συνέχιση της ορθολογικότερης διαχείρισης εξόδων παραγωγής με αποτέλεσμα την πτώση του κόστους πωλήσεων  Αύξηση της κερδών ανά μετοχή

32 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 32 Τιμολογιακή Πολιτική 2007-2011

33 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 33 Τιμολογιακή Πολιτική Πηγή: Πανευρωπαϊκή Έρευνα Ταριφών – GWI/OECD 2009

34 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 34 Οικονομικά Αποτελέσματα 5ετίας

35 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 35 Κατάσταση Ισολογισμού 2010

36 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 36 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2010

37 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 37 Πωλήσεις 5ετίας

38 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 38 Μικτό Κέρδος 5ετίας

39 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 39 Οικονομικά Αποτελέσματα 5ετίας

40 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 40 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς  19% μείωση προσωπικού το 2010 σε σχέση με το 2009

41 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 41 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς  14% αύξηση στο τζίρο ανά εργαζόμενο το 2010 σε σχέση με το 2009

42 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 42 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς  31% αύξηση στα κέρδη ανά εργαζόμενο το 2010 σε σχέση με το 2009

43 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 43 Μετοχή Ίδρυση: 1998 IPO: 2001 Reuters Code: TWSr.AT Bloomberg Code: EYAPS:GA Κεφαλαιοποίηση 31/12/2010: € 144,8 εκ Αρ. Μετοχών: 36.300.000 Κατηγορία Χ.Α.: Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση

44 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 44 Μετοχική Σύνθεση

45 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 45 Μετοχή Κλάδος Κεφαλαιο- ποίηση P/E 10(x)P/E 11(x) πρόβλεψη EV/EBITDA 10(x)Μερισματική Απόδοση (%) ΕΥΑΘ 1 € 162 εκ.13,412,14,92,5 ΕΥΔΑΠ 2 € 534 εκ.27,914,69,41,3 Northumbrian (Αγγλία) 3 $ 2,8 δισ.13,313,810,53,9 Pennon Group (Αγγλία) 4 $ 3,3 δισ.1416,610,53,9 Acqua America (Αμερική) 5 $ 3,1 δισ.2423,212,12,72,7 Veolia (Γαλλία) 6 € 16,3 δισ.17,918,37,35,4 Severn Trent (Αγγλία) 7 $ 4,9 δισ.10,613,48,45,5 Μέση Τιμή$ 4,4 δισ.17,31693,6 1,2 Πηγή: EFG 3,4,7 Πηγή: HSBC ’03/’11 5,6 Πηγή: Bloomberg

46 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 46 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

47 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 47 Στρατηγική – Άξονες Δράσης  Στρατηγική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Εταιρίας με στόχο την εξυπηρέτηση του Πολίτη και την προστασία του Περιβάλλοντος  Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπεται να γίνει κατ’ αρχήν στις περιοχές που η ΕΥΑΘ ήδη παρέχει υπηρεσίες και ακολούθως σε νέες περιοχές.  Αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της με την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ενιαίου κέντρου λειτουργίας – διοίκησης των εγκαταστάσεων  Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες δραστηριότητες  Αύξηση της πραγματικής αξίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και υποδομών υψηλής τεχνολογίας

48 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 48 Συνεργασία με ‘Aquas de Portugal’ Προθέσεις συνεργασίας:  Διερεύνηση ανάπτυξης κοινών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων  Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Εκπαίδευσης Προσωπικού  Παροχή λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς νερού, λυμάτων, στερεών αποβλήτων και ανανεώσιμων πηγών ενεργείας

49 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 49 Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης Στόχοι Στρατηγική  Γεωγραφική εξάπλωση δικτύου  Προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου  Επενδύσεις προς αύξηση παραγωγής  Εκμετάλλευση εναλλακτικών υδάτινων πόρων  Βελτιστοποίηση Ποιοτικού Ελέγχου  Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων  Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου  Συνεχές πρόγραμμα συντήρησης και πρόληψης  Εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον  Αντιπλημμυρική προστασία  Αποδοτική Διαχείριση Πόρων  Εκσυγχρονισμός Δικτύου Παροχή Νερού Αποχετευτικό Δίκτυο

50 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 50 Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης  Προγράμματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων  Εξυπηρέτηση Πελατών  Διαχείριση Κόστους  Υιοθέτηση δείκτη ικανοποίησης πελάτη  Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας  Αναδιάρθρωση και έλεγχος του κόστους παραγωγής και διαχείρισης  Εφαρμογή Αναλυτικού Λογιστικού Συστήματος  Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Λειτουργικές Μεταρρυθμίσεις  Σεμινάρια – Συνέδρια  Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Ενδυνάμωση Διοίκησης και Παραγωγικότητας Στόχοι Στρατηγική

51 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 51 Στρατηγική Μη Οργανικής Ανάπτυξης  Αύξηση καταναλωτικού κοινού  Νέες υπηρεσίες βασισμένες στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στο υπάρχον καταναλωτικό κοινό  Επέκταση σε δήμους εκτός αποκλειστικής μας ευθύνης  Στρατηγικές Συμμαχίες  Ενέργεια  Τηλεπικοινωνίες  Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στη κατασκευή και συντήρηση δικτύων Νέες Επιχειρηματικές Μονάδες Στρατηγική Στόχοι

52 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 52 Απολογιστικός Πίνακας Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. 2007 – 2010

53 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 53 Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο

54 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 54 Επισήμανση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοικήσεως της εταιρείας οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ‘E.Y.A.Θ. A.E.’. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.

55 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 55


Κατέβασμα ppt "Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2010 - Ιούνιος 2011 1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google