Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ.Ματθαίος Πατρινόπουλος «Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Mε έμφαση στη Προσχολική Αγωγή» 2 ο ΠΕΚ Αθήνας Δεκέμβριος 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ.Ματθαίος Πατρινόπουλος «Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Mε έμφαση στη Προσχολική Αγωγή» 2 ο ΠΕΚ Αθήνας Δεκέμβριος 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 δρ.Ματθαίος Πατρινόπουλος «Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Mε έμφαση στη Προσχολική Αγωγή» 2 ο ΠΕΚ Αθήνας Δεκέμβριος 2006

2 Γνωριμία με τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση στην Προσχολική Αγωγή Παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και προτάσεις για ένταξη των ΤΠΕ σε επιμέρους ενότητες του αναλυτικού προγράμματος Χρήση των ΤΠΕ για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, με χρήση διαφορετικών λογισμικών Οι νέες τεχνολογίες στην Προσχολική Αγωγή Ματθαίος Πατρινόπουλος

3 Χρήση των ΤΠΕ για τη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού Οι ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία –Καταγραφή δραστηριοτήτων των μαθητών και από τους μαθητές –Η χρήση των ΤΠΕ στην τάξη δραστηριότητες –Εκπαιδευτικά λογισμικά για το Νηπιαγωγείο Προϋποθέσεις για τη βέλτιστη χρήση των ΤΠΕ κατά την Εκπαιδευτική διαδικασία Ματθαίος Πατρινόπουλος

4 Το διαδίκτυο ΙΝΤΕRNET –Δικτυακοί τόποι με ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς –Δικτυακοί τόποι με εκπαιδευτικό υλικό και οι σύνδεσμοι για τους Νηπιαγωγούς –Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου Ματθαίος Πατρινόπουλος

5 Οι ΤΠΕ στη διοίκηση και τη διαχείριση της εκπαίδευσης Προβληματισμοί και προτεινόμενες Δράσεις Οι ΤΠΕ κατά την εφαρμογή σχεδίων εργασίας (Project) σχεδίαση – εύρεση πληροφορίας – δημοσιοποίηση δημιουργία δειγματικής εφαρμογής Ματθαίος Πατρινόπουλος

6 Οι τεχνολογίες πληροφόρησης στο σχολείο διδασκαλία της πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου Επιβοηθητικό μέσο για το σχεδιασμό/προγραμματι- σμό την παρακολούθηση της διδασκαλίας και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού χρήση του υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης, καθώς ως εποπτικού και επικοινωνιακού μέσου για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου χρήση στη διοίκηση και τη διαχείριση πόρων στη χρήση του υπολογιστή για παίξιμο παιχνιδιών … Ματθαίος Πατρινόπουλος

7 H ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών) Ματθαίος Πατρινόπουλος

8

9

10

11

12 Τεχνολογικά Εργαλεία των ΤΠΕ στην καθημερινή πρακτική Φωτογραφική μηχανή + βίντεο Φωτογραφική μηχανή + βίντεο βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων και επεξεργασία Movie Maker Σαρωτής ή φωτογραφική μηχανή (Paint - AcdSee- Word) Αναπαραγωγή εργασιών μαθητών, φάκελος μαθητή Ενσωμάτωση εργασιών σε προγράμματα, φυλλάδια, αναμνηστικά ή και στο Internet Αναπαραγωγή εικόνων από Βιβλία Τέχνης (χρωματισμός από τους μαθητές) Αποχρωματισμός εικόνων και ζωγραφική από τους μαθητές (ζωγραφίζω εμένα και τους φίλους μου) Δημιουργία έγχρωμων εξώφυλλων αναφοράς για τη βιβλιοθήκη Φωτογράφιση μαθητών και δημιουργία ταυτοτήτων Ματθαίος Πατρινόπουλος

13 Γωνία υπολογιστή Γωνία υπολογιστή – –Ρυθμίσεις του υπολογιστή ώστε να περιορίσουμε τις πιθανότητες δημιουργίας προβλημάτων –Εργονομία - τοποθέτηση Συσκευές επικοινωνίας του ανθρώπου / μαθητή με τον υπολογιστή –Ποντίκι σταθεροποίηση χεριού οπτικοκινητικός συντονισμός –Πληκτρολόγιο άμεση αντιστοίχιση συμβόλου με αντίστοιχη δράση –Μικρόφωνα Ακουστικά – Μεγάφωνα ακούω τον εαυτό μου, τους άλλους και ήχους από το περιβάλλον (προγράμματα ηχογράφησης, επεξεργασίας του ήχου) –Αναδραστικές συσκευές το...μέλλον; Ματθαίος Πατρινόπουλος

14 Λογισμικά γενικής χρήσης για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Word – Power Point – Visio- Ιnternet Broswer –Πίνακας αναφοράς - καρτέλες (αποκωδικοποίηση γραφής) – Πίνακας αναφοράς – Παιχνίδι αντιστοίχισης με κάρτες (1)Πίνακας αναφοράς – Παιχνίδι αντιστοίχισης με κάρτες (1) –Το ταξίδι των λέξεων στη χώρα με τα χρώματα (2)Το ταξίδι των λέξεων στη χώρα με τα χρώματα (2) – Πινακίδες - χρησιμοποίηση πολλαπλών γραμματοσειρών βλ. Το ταξίδι των λέξεων στη χώρα των εικόνων Το ταξίδι των λέξεων στη χώρα των εικόνων –Σχέδια και εικόνες –Υλικό για διαθεματικές δραστηριότητες Τα παραδείγματα είναι από την Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.sch.gr και έχουν δημιουργηθεί από κ. Καραγά ΑντωνίαΕκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.sch.gr Ματθαίος Πατρινόπουλος

15 Η αποτελεσματικότερη διδασκαλία προϋποθέτει: αρχικό προγραμματισμό των δράσεων με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα προσέγγιση που θα ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά τη διδασκαλία Μια διαδικασία που αποδίδει, είναι η εφαρμογή σχεδίων εργασίας (project) που βοηθούν την εκμάθηση των εργαλείων και των μεθόδων Ματθαίος Πατρινόπουλος

16 Οι υπολογιστές ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας Υπολογιστής / ές με πρόσβαση στο Ιnternet, στην τάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: μέσο διανομής αλλά και διάθεσης πληροφοριακού, ενημερωτικού και μαθησιακού υλικού.). μέσο προσφοράς και χρήσης ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού Ματθαίος Πατρινόπουλος

17 μέσο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτι- κών και μαθητών π.χ. e-mail, forum, newsgroups, web-based mailing lists, video-conferencing, κλπ. Τα προγράμματα «e_Twinning» μέσο αξιολόγησης εκπαιδευομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων δημιουργίας ασκήσεων αυτοαξιολό- γησης Ματθαίος Πατρινόπουλος

18 Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα γνωστικά αντικείμενα και ευνοεί : την επιδίωξη προωθημένων μαθησιακών στόχων Εφαρμογή σημαντικών παιδαγωγικών αρχών Υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας Πιθανές αλλαγές στην τάξη Ευνοείται το δημοκρατικό κλίμα Εργασία σε ομάδες Απενοχοποιεί το λάθος Ενθαρρύνει την παραγωγή αυθεντικής γνώσης Ματθαίος Πατρινόπουλος

19 Όμως: Προϋποθέτουν αλλαγές νοοτροπιών Καταλυτικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού Από τον εκπαιδευτικό «μεταδότη» στον εκπαιδευτικό συντονιστή / συνεργάτη Ματθαίος Πατρινόπουλος

20 Δικτυακοί τόποι χρήσιμοι για όλους τους εκπαιδευτικούς http://4grpe-anatol.att.sch.gr http://4grpe-anatol.att.sch.gr ο δικτυακός τόπος του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το Γραφείο, τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους και συλλογή της των βασικών κειμένων της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης www.sch.grwww.sch.gr ή e-yliko.sch.gr Η δικτυακή πύλη του ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) με εκπαιδευτικό και υποβοηθητικό υλικόe-yliko.sch.gr www.stratari.gr www.stratari.gr Το πρόγραμμα μαθητολόγιο www.daskalos.edu.grwww.daskalos.edu.gr εκπαιδευτικό υλικό και βοηθήματα για τους εκπαιδευτικούς της α/θμιας εκπ. Ματθαίος Πατρινόπουλος

21 www.epyna.gr O εκπαιδευτικός κόμβος του Νότιου Αιγαίουwww.epyna.gr www.edra.gr Αποδελτίωση της ειδησεογραφίας που σχετίζεται με την εκπαίδευση και εκπαιδευτική νομοθεσίαwww.edra.gr www.pekp.gr e-Πύλη Εκπαίδευσης …www.pekp.gr www.erevnites.gr Ο δικτυακός τόπος των ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ιδανικός για μαθητές με ανησυχίεςwww.erevnites.gr www.rhodes.aegean.gr/sxedia Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις του δημοτικού με φύλλα εργασίας ανά μάθημαwww.rhodes.aegean.gr/sxedia http://www.netschoolbook.gr Διαδίκτυο και Διδασκαλία, με έμφαση στα φιλολογικά μαθήματαhttp://www.netschoolbook.gr Ματθαίος Πατρινόπουλος

22 http://www.ypepth.gr/ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτωνhttp://www.ypepth.gr/ http://attik.pde.sch.gr/ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ. Αττικήςhttp://attik.pde.sch.gr/ http://www.pi-schools.gr/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εδώ θα βρείτε τα διαθεματικά αναλυτικά προγράμματα και το νέο εκπαιδευτικό υλικόhttp://www.pi-schools.gr/ http://dipe-anatol.att.sch.gr Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικήςhttp://dipe-anatol.att.sch.gr http://2pek.att.sch.gr/ Το 2 ο ΠEK Αθήναςhttp://2pek.att.sch.gr/ www.alfavita.gr Eνημέρωση Άρθρα - Έρευνες - Πληροφοριακό υλικόwww.alfavita.gr www.google.gr …www.google.gr Ματθαίος Πατρινόπουλος

23 Ειδικότερα για το Νηπιαγωγείο http://www.e-yliko.gr/nipdrast.htm Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Νηπιαγωγείου από την Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘhttp://www.e-yliko.gr/nipdrast.htm Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ http://www.kinderart.com/littles/litles.html Δραστηριότητες και ιδέες για το νηπιαγωγείοhttp://www.kinderart.com/littles/litles.html http://nip-ag-parask.ira.sch.gr/ Το Νηπιαγωγείο στις Αγίες Παρασκιές του νομού Ηρακλείουhttp://nip-ag-parask.ira.sch.gr/ http://nip-kapar.voi.sch.gr/ Το Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου Βοιωτίαςhttp://nip-kapar.voi.sch.gr/ Ματθαίος Πατρινόπουλος

24 www.eun.org o κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων, The European Schoolnet. Ο κόμβος αυτός προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, πηγές, πληροφορίες, νέα και επικοινωνία για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των χωρών της Ευρώπης.www.eun.org www.schoolnet.ca Canada's Schoolnetwww.schoolnet.ca www.gsn.org Global Schoolnet Foundationwww.gsn.org www.educasource.education.fr Educasource Κόμβος που παρέχει στους εκπαιδευτικούς της Γαλλίας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, καταλόγους, συλλογές εικόνων κτλ.) και σε ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.www.educasource.education.fr Ματθαίος Πατρινόπουλος

25 http://www.ncca.ie/ Αναλυτικά προγράμματα Νηπιαγωγείου από την Ιρλανδία (προσέξτε την ιδιαίτερη πληροφόρηση που δίνεται προς τους γονείς με επιμορφωτικό υλικόhttp://www.ncca.ie/ http://www.answers.com/topic/national-curriculum πληροφορίες για τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και επιπλέον πληροφοριακό υλικό http://www.answers.com/topic/national-curriculum http://www.valleyend.surrey.sch.uk/curriculum/ μια διαφορετική προσέγγιση αναλυτικού προγράμματος για νηπιαγωγείο από σχολείο, που ανήκει στην εκκλησία και εκτός από την εφαρμογή του εθνικού αναλυτικού προγράμματος της Αγγλίας κάνει προσαρμογές που αφορούν τις τοπικές ανάγκες και θέματα θρησκείαςhttp://www.valleyend.surrey.sch.uk/curriculum/ Ματθαίος Πατρινόπουλος

26 http://atschool.eduweb.co.uk/toftwood/resources.ht ml Εκπαιδευτικά παιχνίδια, ανάπτυξης δεξιοτήτων για παιδία προσχολικής ηλικίας και όχι μόνο …http://atschool.eduweb.co.uk/toftwood/resources.ht ml http://www.bbc.co.uk/schools/websites/preschool/ και www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/ gamespage.shtml Προτάσεις για εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες από το BBChttp://www.bbc.co.uk/schools/websites/preschool/www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/ gamespage.shtml http://www.uptoten.com/kids/uptoten-features- search-searchpage.html Εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια ταξινομημένα σε κατηγορίεςhttp://www.uptoten.com/kids/uptoten-features- search-searchpage.html http://www.storyplace.org/preschool/preschool.asp Σε αυτό τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο "StoryPlace" θα βρείτε on line διαλογικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο.http://www.storyplace.org/preschool/preschool.asp Ματθαίος Πατρινόπουλος

27 http://www.first-school.ws/ Σε αυτό τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό τόπο μπορείτε να βρείτε εκτυπώσιμες δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας.http://www.first-school.ws/ http://www.kinderart.com/littles/litles.html Δραστηριότητες και ιδέες για το νηπιαγωγείοhttp://www.kinderart.com/littles/litles.html Ματθαίος Πατρινόπουλος

28 Διοίκηση της εκπαίδευσης και Διαχείριση Πόρων Για τη λειτουργία ενός σχολείου απαιτείται πλήθος εγγράφων, τα οποία συνήθως αλληλεπικαλύ- πτονται και δεν προσφέρουν άμεσα τις πληροφορίες, που είναι απαραίτητες στην διαχείριση των υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού Η χρήση προγραμμάτων διαχείρισης του σχολείου που είτε μπορούν να αγοραστούν είτε προσφέρονται δωρεάν, επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση και διοίκηση του σχολείου. Για το νηπιαγωγείο είναι περιορισμένα τα έτοιμα πακέτα που προσφέρονται. Ματθαίος Πατρινόπουλος

29 Προβληματισμοί & Δράσεις (1) Είναι απαραίτητη η ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η κατάρτιση δε πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε τεχνικά θέματα, αλλά και σε νέες παιδαγωγικές τεχνικές συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική. Απαιτείται να ξεφύγουμε από την εμμονή του αριθμού χρηστών ανά Η/Υ. Απαιτούνται ποιοτικές και συστηματικές ενέργειες εισαγωγής των ΤΠΕ στα σχολεία. Ματθαίος Πατρινόπουλος

30 Προβληματισμοί & Δράσεις (2) Πρέπει να καθοριστούν οι προτεραιότητες στη χρηματοδότηση εξοπλισμού και υποδομής. –Είναι προφανές ότι η διαχείριση, ασφάλεια, η συντήρηση και η ανανέωση του εξοπλισμού πληροφορικής έχουν υψηλό κόστος. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στη δικτύωση των σχολείων, όλων των τάξεων, και των διοικητικών υπηρεσιών. Ματθαίος Πατρινόπουλος

31 Οι πλέον προηγμένες χρήσεις των ΤΠΕ για παιδαγωγικούς σκοπούς είναι αυτές που: η χρήση του λογισμικού έχει διαφοροποιημένο, ελκυστικό και παιγνιώδη χαρακτήρα. επικεντρώνονται περισσότερο στο μαθητή δεν στρέφονται αποκλειστικά γύρω από το διδακτικό ρόλο του σχολείου αλλά και γύρω από την κοινωνικοποίηση την οποία καλλιεργεί εμμέσως και προωθούν την επικοινωνία και τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης. Ματθαίος Πατρινόπουλος

32 Το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και οι ΤΠΕ Απομυθοποίηση του Λάθους Ματθαίος Πατρινόπουλος

33 Εύρεση πληροφοριακού υλικού – επικοινωνία … Ματθαίος Πατρινόπουλος

34

35 «Δε θεωρούμε τις όποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφόρησης ως κάποιο υποκατάστατο του εκπαιδευτικού ή ως πανάκεια για τη λύση των όποιων προβλημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλώνουμε επίσης εξαρχής και εμφαντικά ότι θεωρούμε πολλές από τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφόρησης ως πολύτιμο μέσο υποβοήθησης του εκπαιδευτικού και, μερικές από αυτές, ως αναντικατάστατο συμπλήρωμα των όποιων συμβατικών, παραδοσιακών μέσων χρησιμοποιούνται ήδη για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.» Γεώργ. Θεοφ. Καλκάνης 2003 Ματθαίος Πατρινόπουλος

36 Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή προβληματισμό περιμένω e_mail mpatrin@primedu.uoa.gr Ματθαίος Πατρινόπουλος

37 Ανεμιστήρας Αυτοκίνητο Άγκυρα Ματθαίος Πατρινόπουλος

38 Ακρίδα Αερο π λάνο Αγελάδα Ματθαίος Πατρινόπουλος

39 Ανεμιστήρας Αυτοκίνητο Άγκυρα Ακρίδα Αερο π λάνο Αγελάδα Ματθαίος Πατρινόπουλος

40 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Πορτοκαλί Μαύρο Άσπρο Ματθαίος Πατρινόπουλος


Κατέβασμα ppt "Δρ.Ματθαίος Πατρινόπουλος «Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Mε έμφαση στη Προσχολική Αγωγή» 2 ο ΠΕΚ Αθήνας Δεκέμβριος 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google