Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η διαθεματική προσέγγιση Στέλλα Χαραλαμπίδου Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευης Σεπτέμβριος 2006

2 πορεύεται συνεχώς προς τη γνώση
Πρέπει λοιπόν η εκπαίδευση να δημιουργήσει τον τύπο του ευέλικτου ανθρώπου που να: πορεύεται συνεχώς προς τη γνώση είναι σε θέση να βρίσκει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά του ξέρει πώς να μαθαίνει έχει τις δεξιότητες της αυτομόρφωσης, απαραίτητο εφόδιο για την κατανόηση της πολυσύνθετης ζωής και τη συμμετοχή σ’ αυτή.

3 Το σημερινό σχολείο πρέπει να είναι:
Δημοκρατικό Μαθητοκεντρικό Κοινωνιοκεντρικό Βιωματικό Ελκυστικό «Χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή και όχι χώρος στερεότυπης μετωπικής διδασκαλίας» (Θεοφιλίδης 1997)

4 Η διδασκαλία αυτή ενισχύει:
την επιδιωκόμενη ουσιαστική παιδεία την ποιότητα της εκπαίδευσης την ενιαία οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου τις διερευνητικές προσεγγίσεις τις σύγχρονες θεωρίες της πολλαπλής νοημοσύνης και της συναισθηματικής νοημοσύνης

5 Η Δ.Π. Δηλαδή η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να:
συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων αναπτύξει την προσωπική του άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους βρίσκει λύσεις σε προβλήματα εξοικειωθεί με ζητήματα της καθημερινής ζωής διαμορφώσει τη δική του κοσμοθεωρία (Αλλαχιώτης 2002)

6 Με τον όρο Δ.Π. εννοούμε τη μορφή εκείνη της διδασκαλίας κατά την οποία:
το περιεχόμενο της ενοποιείται με την κατάργηση των διακριτών θεμάτων η γνώση αποκτάται ευρηματικά, εμπειρικά, εργαστηριακά ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της εκπαιδευτικής προσπάθειας εργάζεται σαν άτομο και σαν μέλος της ομάδας ασχολείται με θέματα που έχουν ιδιαίτερο νόημα για τον ίδιο αυτοπραγματώνεται μέσα από την εργασία του η εργασία διεξάγεται σε κλίμα ανοικτής επικοινωνίας

7 Γιατί Διαθεματική Προσέγγιση (1)
Περιορισμός του γνωσιοκεντρικού προσανατολισμού της διδασκαλίας Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του σχολικού χρόνου Πρόκληση ενδιαφέροντος.

8 Γιατί Διαθεματική Προσέγγιση (2)
Ανταπόκριση στην πολυδιάστατη κοινωνική πραγματικότητα, στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες του μαθητή Ανάδειξη από το μαθητή των διασυνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων σχολικών μαθημάτων και δημιουργία συσχετίσεων, διασυνδέσεων και γενικεύσεων.

9 Γιατί Διαθεματική Προσέγγιση (3)
Σύνδεση της σχολικής γνώσης με τις εμπειρίες, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, με αποτέλεσμα να αποτελεί κίνητρο για μάθηση Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης ώστε να είναι πρόσφορη για περαιτέρω συσχετίσεις και γενικεύσεις

10 Γιατί Διαθεματική Προσέγγιση (4)
Καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικο-γνωστικών στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας Αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών-εκπαιδευτικών.

11 Γιατί Διαθεματική Προσέγγιση (5)
Η σχολική γνώση, για λόγους ψυχολογικούς και διδακτικούς, πρέπει: (α) να διδάσκεται σε ενιαιοποιημένη μορφή, για να προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας, (β) να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών, για να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική με την πραγματικότητα που βιώνουν (γ) να προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές.

12 Βασικά χαρακτηριστικά της Δ.Π. είναι:
Ενιαιοποίηση του περιεχομένου. Αυτενεργός μάθηση – ενεργητική συμμετοχή. Εποπτικοποίηση της διδασκαλίας. Αγωγή στην αυτομόρφωση.

13 Η Δ.Π. σε μια ιστορική αναδρομή
Rousseau (τονίζει την σπουδαιότητα της ελευθερίας για μια φυσιολογική ανάπτυξη ) Pestalozzi (υπέβαλε έμπρακτα την ιδέα του παιδαγωγού καθοδηγητή –παιδαγωγός και παιδαγωγούμενος είναι συνυποκείμενα της αγωγής) Frobel (προώθησε την ιδέα οτι η παιχνιώδης μορφή δλία συμβιβάζεται με την παιδική ψυχοσύνθεση και οτι η δ/λία πρέπει να ξεκινάει από το ενδιαφέρον και τα κίνητρα του μαθητή) Dewey (ο μαθητής θα πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα ανάλογα του αντιληπτικού του επιπέδου και να μαθαίνει μέσα από δράση που ο ίδιος αναλαμβάνει για τη λύση αυτών των προβλημάτων). Kilpatrick (εισήγαγε τη γνωστή μέθοδο project)

14 Ελλαδικός Χώρος Αλέξαντρος Δελμούζος (κρυφό σχολείο)
Σούρλος (συγκεντρωτική διδασκαλία) Παλαιολόγος και Εξαρχόπουλος (Ενιαία διδασκαλία) Ματσαγγούρας ( Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση)

15 Για την εφαρμογή της Δ.Π. ακολουθείται η πιο κάτω πορεία:
Αξιοποίηση του ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν τα παιδιά για ένα θέμα Επιλογή του θέματος (συνεργασία δασκάλου – παιδιών) Δημιουργία ιστογράμματος Καθορισμός δραστηριοτήτων, που ν’ ανταποκρίνονται στις παραμέτρους του ιστοδιαγράμματος με την ενεργό εμπλοκή των παιδιών Επιλογή μεθοδολογικών προσεγγίσεων Ανάληψη εργασιών, δραστηριοτήτων ατομικά ή ομαδικά Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Πηγές μάθησης μέσα και έξω από το σχολείο Έμψυχα και άψυχα (από συνεντεύξεις, έρευνες, επισκέψεις κ.α.) Παρουσίαση και αξιολόγηση της ενότητας

16 ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005-2006 PREOJECT
ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ( εφαρμογή) της θεματικής ενότητας εργάστηκαν: Διευθύντρια: Ήβη Ιατροπούλου. Νηπιαγωγοί: Χαράλαμπος Βελεγράκης Ανδριανή Λοΐζου Χρυσάνθου. Μαρούλα Θεοφάνους. Αριθμός παιδιών: 76 Αριθμός Δημόσιων Τμημάτων: 3 Ηλικία παιδιών: /12 χρόνων. Διάρκεια: Λάβαμε υπόψη το ενδιαφέρον των παιδιών.

17

18

19

20

21 Προγραμματισμός-Μαθήματα Σκοπός: Η ορθή και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά των παιδιών ως πεζοί, ως επιβάτες και ως οδηγοί (ποδηλάτου, παιδικού μοτοποδηλάτου, σκούτερ). Ειδικοί στόχοι Α. Γνωσιολογικοί: Τα παιδιά ενθαρρύνονται : Να κατονομάζουν διάφορα είδη οχημάτων που συναντούν στο δρόμο. Να διακρίνουν και να κατονομάζουν διάφορα είδη δρόμων. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα σήματα τροχαίας που αφορούν κυρίως πεζούς , ποδηλάτες και τα κυριότερα σήματα που αφορούν την διακίνηση τροχοφόρων. Να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν διαφορετικά φανάρια για τους πεζούς και διαφορετικά για τα οχήματα. Να αντιληφθούν τι σημαίνουν για τα οχήματα τα τρία φώτα τροχαίας (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) και για τους πεζούς το πράσινο ανθρωπάκι (Γρηγόρης) και το κόκκινο ανθρωπάκι (Σταμάτης). Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες ασφάλειας όταν περπατούν στο πεζοδρόμιο και τι πρέπει να κάνουν στη περίπτωση που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Να ονομάζουν αντικείμενα που είναι χρήσιμα σε ένα πεζό ή ένα ποδηλάτη τη νύχτα. Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες ασφάλειας όταν επιβαίνουν σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν βασικούς κανόνες ασφαλούς διακίνησης με ποδήλατο. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις και έννοιες σχετικές με την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια.

22 Β.Συναισθηματικοί: Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
Να εντοπίζουν προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τους δρόμους και την κυκλοφορία των πεζών σε αυτούς. Να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Να κατονομάζουν τους διάφορους κινδύνους που πιθανό να υπάρχουν σε διαφορετικά είδη δρόμων. Να αναφέρουν μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται στους δρόμους, ανάλογα με τη χρήση τους. Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει η ύπαρξη και η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την ασφάλεια όλων πεζών, οδηγών. Να προβλέπουν και να προλαβαίνουν πιθανούς κινδύνους από τη διακίνηση στους δρόμους. Να διακρίνουν διάφορους χώρους παιχνιδιού σε κατάλληλους ή επικίνδυνους. Να έλθουν σε επαφή με αστυνομικό ή σχολικό τροχονόμο και να εκτιμήσουν το έργο που αυτοί επιτελούν. Να γνωρίζουν και να αναφέρουν βασικά στοιχεία που αφορούν τον εαυτό τους και τα ποια είναι χρήσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως ονοματεπώνυμο γονιών, διεύθυνση σπιτιού και τηλέφωνο εάν είναι δυνατόν.

23 Γ. Ψυχοκινητικοί: Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
Να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όταν χρησιμοποιούν το δρόμο. Να χρησιμοποιούν σωστά τους φωτεινούς σηματοδότες στις οδικές συμβολές και στις διαβάσεις πεζών, για να διασταυρώνουν το δρόμο με ασφάλεια. Να συνειδητοποιήσουν ότι χρησιμοποιώντας σωστά τις αισθήσεις τους, κυρίως την όραση και την ακοή, μπορούν να είναι πιο ασφαλή όταν κυκλοφορούν στο δρόμο.

24 Μαθήματα Γλώσσα: Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τα μεταφορικά μέσα.
Περιγράφουν το δικό τους μεταφορικό μέσο. Εκφράζουν προσωπικές τους εμπειρίες γύρω από τη διακίνησή τους, στους δρόμους του χωριού και της πόλης. Αναφέρουν ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους και συνειδητοποιούν τις αιτίες τους. Επισημαίνουν κινδύνους στους δρόμους και τρόπους προστασίας τους όταν διακινούνται. Ακούν και κατανοούν διηγήσεις και κάνουν περιγραφές, συγκρίσεις, δίνουν εξηγήσεις και ερμηνείες. Ποιήματα: Ο Τροχονόμος. Παραμύθια: - Ο Ποντικός της πόλης και ο ποντικός της εξοχής. Ο κύριος κόκορας τροχονόμος. Ο Κύριος Αυστηρός ο τροχονόμος Η Μαϊμού τροχονόμος Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης

25 Μαθηματικά: Αρίθμηση. Γραφική παράσταση Γεωμετρικά σχήματα Είδη γραμμών, κατεύθυνση,. Αριθμούν μεταφορικά μέσα που υπάρχουν στη τάξη και κάνουν ταύτιση συμβόλου και αριθμού. Γνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα (τρίγωνο- τετράγωνο- στρογγυλό - ορθογώνιο). Ομαδοποιούν γεωμετρικά σχήματα με βάση το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα. Γίνεται γραφική παράσταση με ποιο μεταφορικό μέσο έρχονται στο σχολείο. Ερμηνεύουν τη γραφική παράσταση, κάνουν μετρήσεις συγκρίσεις γύρω από αυτή. Εντοπίζουν είδη γραμμών (ευθεία, διακεκομμένη). Αναγνωρίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούν.

26 Περιβαλλοντική αγωγή:
Επίσκεψη στη γειτονιά Περιήγηση στους δρόμους του χωριού. Περιήγηση στους δρόμους της Λεμεσού. Περιγράφουν, ονομάζουν, συγκρίνουν σήματα, σημάνσεις στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα σήματα τροχαίας και στο οδόστρωμα. Γνωρίζουν τον αστυνομικό, τον αστυνομικό σταθμό, το τροχονόμο και μαζεύουν πληροφορίες σχετικές με την οδική ασφάλεια. Αναγνωρίζουν, ονομάζουν τα σήματα τροχαίας, τον Σταμάτη και τον Γρηγόρη, τις διαβάσεις πεζών.

27 Μουσική: Ψυχαγωγία των παιδιών. Ρυθμός, κίνηση σύμφωνα με τα λόγια και το είδος της μουσικής. Αναγνώριση ήχων από μεταφορικά μέσα. Τα παιδιά αναπαράγουν μουσικά ακούσματα με διάφορους τρόπους. Ηχοεικόνα σχετική με την κυκλοφορία στους δρόμους. Τραγούδια: - Το λεωφορείο. - Το αυτοκινητάκι. - Έλα λεωφορείο μου. - Ποδηλατάκι.

28 Φυσική αγωγή: Μετακινήσεις με έμφαση : - Στις κατευθύνσεις
Φυσική αγωγή: Μετακινήσεις με έμφαση : Στις κατευθύνσεις Στις γραμμές Στην ταχύτητα Στα φώτα τροχαίας Στη διάβαση πεζών Θρησκευτική – Κοινωνική αγωγή: Επίσκεψη σχολικής τροχονόμου και αστυνομικών στο σχολείο. Παίρνουμε πληροφορίες για τα πιο πάνω επαγγέλματα, υποβάλλοντας ερωτήσεις και παίρνοντας συνεντεύξεις. Εκτιμούν την προσφορά τους, Κατανοούν ότι και τα ίδια πρέπει να βοηθούν κα και να προστατεύουν, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, κάθε συνάνθρωπο τους που κυκλοφορεί στο δρόμο ή σε όχημα και χρειάζεται τη βοήθειά τους.

29 Πληροφορική - Τεχνολογία:
Αξιοποίηση στην τάξη του λογισμικού: “το Άρμα του Ήλιου”. Αξιοποίηση ψηφιακής κάμερας και βιντεοκάμερας σε συνδυασμό με τον υπολογιστή για φωτογράφηση, οπτικογράφηση και προβολή θεμάτων σχετικών με την κυκλοφοριακή αγωγή. Φυσικές επιστήμες: Φως: (Πώς μπορούμε να δούμε ένα αντικείμενο που φωτίζεται). Ήχος: (διάφοροι τρόποι παραγωγής ήχων). Δημιουργία και έκφραση – Δραματική τέχνη: Εκφράζονται με το δημιουργικό δράμα και αναπτύσσουν τη γλώσσα και καλλιεργούν την επικοινωνία. Εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και την μίμηση. Θεατρικό παιχνίδι: “Ο ταξιδιώτης των δρόμων της πόλης ”.

30 Δημιουργία και έκφραση – Εικαστικά:
Πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα. Επινοούν διάφορες τεχνικές και τις εκφράζουν για να σχεδιάσουν, να ζωγραφίσουν, να φτιάξουν τρισδιάστατες κατασκευές. Γνωρίζουν έργα καταξιωμένων ζωγράφων που είναι σχετικά με το θέμα (Κύρου Λόντου) Ήσυχες δραστηριότητες: Αναδυόμενος αλφαβητισμός. Αρίθμηση. Ταύτιση. Συσχέτιση. Παρατήρηση. Μνήμη. Μικρές-μεγάλες κινήσεις. Πρόβλεψη. Επικοινωνία

31 Διαθεματική προσέγγιση. Προϋπάρχουσες γνώσεις. Ενδιαφέρον.
Εκδηλώσεις: Εκδήλωση σχετική με την θεματική ενότητα και παρουσίασή της προς την Επιθεωρήτρια Νηπιαγωγείων Λεμεσού , τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, εκπροσώπους της αστυνομίας και συναδέλφους νηπιαγωγούς. Αξιολόγηση: Διαθεματική προσέγγιση. Προϋπάρχουσες γνώσεις. Ενδιαφέρον. Διάφορες πηγές. Αξιοποίηση περιβάλλοντος. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού. Δημιουργικότητα.

32

33

34 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ( Κ.Β) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της θεματικής ενότητας εργάστηκαν : Λεώνη Ορφανίδου , Διεθύντρια Μυρούλα Ζαντή ,Β. Διευθύντρια, Δασκάλα Στ΄τάξης Αναστασία Παπαθανασίου, Δασκάλα της Στ΄τάξης Βασιλική Προεστού, Δασκάλα Τέχνης Μαρία Σαρρή , Δασκάλα Μουσικής Σάββας Βαρνάβα , Δάσκαλος Γυμναστικής Αριθμός παιδιών: 57 Τάξεις : Στ1 και Στ2

35

36

37 Διαθεματική προσέγγιση του θέματος: Μεσογειακή Διατροφή-Παραδοσιακή Διατροφή. Το πιο πάνω αποτέλεσε το θέμα του Προγράμματος Προαγωγής Υγείας το οποίο εφάρμοσε το σχολείο μας ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής Υγείας . Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στις έκτες τάξεις του σχολείου μας με υπεύθυνη δασκάλα την Κα Μυρούλα Ζαντή. Επιλογή του θέματος: Συχνά μας προβλημάτιζε το θέμα της σωστής διατροφής και κατά πόσο οι μαθητές μας γνώριζαν και κυρίως αν ακολουθούσαν υγιεινά πρότυπα διατροφής .Είναι φανερό ότι οι συνήθειες και τα πρότυπα της διατροφής μας έχουν ξεφύγει από το παραδοσιακό τρόπο διατροφής και οδηγούνται προς ξενόφερτες συνήθειες. Το έτοιμο και γρήγορο φαγητό άρχισε να αντικαθιστά ολοένα και περισσότερο το σπιτικό φαγητό. Ξέροντας ότι όλα αυτά δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστους τους μαθητές μας, αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια έρευνα μικρής εμβέλειας (ανάμεσα στους μαθητές της Στ τάξης) με την οποία επιδιώκαμε να ανακαλύψουμε τις διατροφικές τους συνήθειες . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά κατά ένα ικανοποιητικό ποσοστό τρέφονται σωστά , κατόπιν όμως πίεσης από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα ίδια προτιμούσαν πιο ανθυγιεινές τροφές τις οποίες έβρισκαν πιο νόστιμες. Μετά από τα πιο πάνω αποτελέσματα θεωρήσαμε αναγκαίο πλέον να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αντιληφθούν τη σημασία της υγιεινής διατροφής. Έτσι προχωρήσαμε στο προγραμματισμό και στην επεξεργασία του θέματος : Μεσογειακή διατροφή- Παραδοσιακή διατροφή.

38 Βασικότεροι στόχοι μας ήταν:
Σκοπός: Τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις , να αναπτύξουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις σε θέματα διατροφικών συνηθειών. Βασικότεροι στόχοι μας ήταν: Να γνωρίσουν τα παιδιά τη Μεσογειακή διατροφή και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα πρότυπα διατροφής που προτείνει . Να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής με τα χαρακτηριστικά της Παραδοσιακής μας διατροφής και να ανακαλύψουν τα κοινά στοιχεία που έχουν. Να συνδυάσουν τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες με τη σωματική άσκηση. Να μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν μέσα από το πρόγραμμα στους γονείς και γενικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον προσπαθώντας να πείσουν για τη σημασία της υιοθέτηση των σωστών διατροφικών προτύπων που προτείνει η Μεσογειακή διατροφή.

39 Δραστηριότητες: Το θέμα ξεκίνησε με ομιλία από τη Διαιτολόγο κα Ελίζα Μαρκίδου .Η κα Μαρκίδου ανάφερε στα παιδιά αρχικά τη σημασία που έχει ένα σωστό και ισορροπημένο διαιτολόγιο στην καθημερινή τους διατροφή και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Μεσογειακή διατροφή και στα διατροφικά πρότυπα που προτείνει. Στα παιδιά δόθηκε ενημερωτικό υλικό. Στη συνέχεια τα παιδιά εργάστηκαν στην τάξη διεκπεραιώνοντας μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων ως εξής:

40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ερεύνησαν, βρήκαν και κατέγραψαν πληροφορίες από βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο κλπ. για τη σημασία της μεσογειακής Διατροφής . Βρήκαν πληροφορίες για τη παραδοσιακή μας διατροφή και κατέγραψαν τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο δίαιτες Ετοίμασαν μια σειρά από συμβουλές/εισηγήσεις και σλόγκαν τα οποία ανάρτησαν σε πινακίδες του σχολείου για ενημέρωση των υπόλοιπων μαθητών .Οι συμβουλές/εισηγήσεις αυτές στάληκαν και στους γονείς. Βρήκαν από εφημερίδες και περιοδικά σχετικά άρθρα και φωτογραφίες. Το υλικό αυτό το τοποθέτησαν σε ειδικό άλμπουμ ταξινομημένο σε θέματα (όπως άρθρα για τη σημασία της Μ.δ, φωτογραφίες από διατροφικές πυραμίδες, συνταγές κλπ.), έγραψαν σχόλια και το παρουσίασαν στους υπόλοιπους μαθητές. Έγραψαν ποιήματα τόσο στη νεοελληνική όσο και στην κυπριακή διάλεκτο. Έγραψαν το σενάριο και δραματοποίησαν θεατράκι το οποίο παρουσίασαν προς τους γονείς , τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και άλλους φορείς, σε ειδική εκδήλωση του σχολείου .

41 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ
Κατέγραφαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα μικρής έρευνας που έγινε ανάμεσα στους μαθητές της Στ΄ τάξης και που αφορούσε τις διατροφικές τους συνήθειες. ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ Ετοίμασαν ένα μενού από φαγητά που περιλαμβάνονται στη Μεσογειακή δίαιτα . Στη συνέχεια με τη βοήθεια του καθηγητή της Ξενοδοχειακής σχολής κου Μάριου Μουρτζή, των δασκάλων τους και γονιών μαγείρεψαν τα φαγητά αυτά ετοιμάζοντας έτσι ένα γεύμα προς τους γονείς τους και άλλους φορείς της κοινότητας. Κατέγραφαν καθημερινά για μια εβδομάδα τις τροφές που περιλάμβανε το καθημερινό τους διαιτολόγιο και έλεγξαν αν ακολουθούσαν τα πρότυπα της Μεσογειακής δίαιτας. Έφτιαξαν ένα ισοζυγισμένο διαιτολόγιο μιας μέρας, βασισμένο στα πρότυπα της Μεσογειακής διατροφής

42 ΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Έφτιαξαν πυραμίδες Μεσογειακής διατροφής είτε ως τρισδιάστατες κατασκευές είτε ως αφίσες. Ετοίμασαν αφίσες στα πλαίσια του μαθήματος της Τέχνης. Έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με θέματα που συνδύαζαν τα Χριστούγεννα και τη διατροφή τις οποίες υιοθέτησε ο Δήμος Λευκωσίας για να σταλούν σ’ όλους τους δημότες του. ΜΟΥΣΙΚΗ Έγραψαν στίχους τους οποίους μελοποίησαν στη διάρκεια του μαθήματος της μουσικής ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Έφτιαξαν στο Η.Υ ενημερωτικά τρίπτυχα τα οποία σε κατοπινή εκδήλωση διένειμαν στους κατοίκους της Λευκωσίας . Ετοίμασαν στο πρόγραμμα Power point διαφημίσεις για τη Μεσογειακή δίαιτα .

43 ΣΧ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στο μάθημα του Σχ. Τεχνολογίας έφτιαξαν προσκλήσεις τις οποίες χρησιμοποίησαν για τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Τα παιδιά ενημερώθηκαν στο μάθημα της Φυσικής αγωγής για τη σημασία της άσκησης στη καθημερινή μας ζωή και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η καθημερινή άσκηση σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιεινή ζωή. Έτσι οργανώθηκε εκδήλωση στην οποία τα παιδιά , οι γονείς και οι δάσκαλοι συνδύασαν την άσκηση ( ποδηλασία ) με τη υγιεινή διατροφή. ( εκδήλωση: Αθλούμαι – ποδηλατώ- Αγαπώ τη φύση)

44 Δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά συνεργάστηκαν με τους γονείς και άλλους φορείς της ευρύτερης κοινότητας. 1.Μεσογειακό γεύμα. Τα παιδιά ετοίμασαν με τη βοήθεια του μάγειρα κου Μουρτζή και μελών του Συνδέσμου γονέων, γεύμα από φαγητά της Μεσογειακής δίαιτας στο οποίο παρακάθησαν οι γονείς και άλλα μέλη της κοινότητας. 2.Αγροτόσπιτο Σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας στήθηκε στο χώρο της τάφρου ένα σπιτάκι , αντίγραφο παραδοσιακού σπιτιού. Τα παιδιά έφεραν στο σχολείο διάφορα αντικείμενα τα οποία συναντούμε σ΄ένα παραδοσιακό χωριάτικο σπίτι και τα οποία αποτέλεσαν τη διακόσμηση του σπιτιού. Στη συνέχεια σε συνεργασία με το σύνδεσμο γονέων ετοίμασαν παραδοσιακές σούπες τις οποίες πρόσφεραν στο κόσμο που επισκεπτόταν το Αγροτόσπιτο. Τα παιδιά ενημέρωναν τους επισκέπτες για τη μεσογειακή διατροφή και τους έδιναν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες με τη Μεσογειακή πυραμίδα διατροφής.

45 4.Αθλούμαι –Ποδηλατώ-Αγαπώ τη φύση
3.Έκδοση μαγειρικής Σε συνεργασία με το σύνδεσμο γονέων εκδίδεται βιβλίο μαγειρικής ( βρίσκεται στο τελικό στάδιο) από συνταγές που έφεραν τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 4.Αθλούμαι –Ποδηλατώ-Αγαπώ τη φύση Στην εκδήλωση αυτή τα παιδιά συνδύασαν τη υγιεινή διατροφή με την άσκηση. Ετοίμασαν με τη βοήθεια γιαγιάδων παραδοσιακές πίτες και φρέσκα λεμονάδα τα οποία πρόσφεραν στους γονείς και στους μαθητές που έλαβαν μέρος σε ποδηλασία και πεζοπορία που διοργανώθηκε από το σχολείο. 5.Διήμερο φεστιβάλ Παράδοσης και υγείας με θέμα: Μεσογειακή διατροφή – Παράδοση-Υγεία . Επ΄ευκαιρία του Πανελλήνιου και Παγκύπριου Καρδιολογικού Συνεδρίου που διεξήχθη στη Λευκωσία ,το σχολείο μας σε συνεργασία με το Δήμο διοργάνωσε Διήμερο φεστιβάλ Παράδοσης και υγείας. Τα παιδιά παρουσίασαν ειδικό πρόγραμμα από τη παράδοση της Κύπρου στο χώρο της τάφρου. Σε περίπτερα που στήθηκαν στην τάφρο γινόταν επίδειξη παρασκευής παραδοσιακών εδεσμάτων .

46

47

48 Ρόλος του μαθητή : Συμμετέχει στον προγραμματισμό
Συγκεντρώνει πληροφορίες Οργανώνει και επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες Ετοιμάζει κατασκευές – συλλογές Εκτελεί πειράματα, κάνει σχεδιαγράμματα Εκτελεί προφορικές και γραπτές εργασίες Παρουσιάζει τις σκέψεις του, αναλύει δεδομένα Συμμετέχει σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας Αξιολογεί την ενότητα μαζί με το δάσκαλο Διοργανώνει εκδηλώσεις – παρουσιάσεις

49 Ρόλος του Δασκάλου: Ο δάσκαλος λειτουργεί όπως το διευθυντή της ορχήστρας. Εμψυχώνει, οδηγεί, συμβουλεύει, βοηθά, ενισχύει, συντονίζει, αξιολογεί. Επιλέγει το θέμα σε συνεργασία πάντα με τους μαθητές Καθορίζει τις βασικές πτυχές του θέματος, επισημαίνει τα κυριότερα σημεία που πρέπει να μάθουν οι μαθητές Καθορίζει τους στόχους της ενότητας, τι αναμένεται να ξέρουν οι μαθητές στο τέλος της ενότητας Επιλέγει τις δραστηριότητες για κάθε στόχο, με τις οποίες οι μαθητές θα φτάσουν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα που περιγράφει ο στόχος Επιλέγει τα μέσα και τα υλικά, διαμορφώνει κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον Καταγράφει την πρόοδο, αξιολογεί την πορεία, τα αποτελέσματα, τη συμβολή των παιδιών, των γονιών, των μελών της ευρύτερης κοινότητας και του ίδιου του δάσκαλου.

50 Θετικά στοιχεία της Ενιαιοποίησης:
Ανταποκρίνεται στις νεότερες αντιλήψεις για τη μάθηση. Μειώνει τις επαναλήψεις. Προετοιμάζει για το χώρο εργασίας. Πραγματώνει τον κύριο σκοπό του σχολείου. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές. Οφέλη από τη χρήση Ομαδοσυνεργατικών μεθόδων

51 Ευέλικτη Ζώνη Μέρος του εβδομαδιαίου διδακτικού χρόνου
Κατάργηση μαθημάτων Ενασχόληση των παιδιών με επίκαιρα θέματα – διαθεματικές δραστηριότητες (περιβάλλον, αγωγή υγείας, επικοινωνία, συγκοινωνία κ.λ.π.) Project (σχέδια εργασίας)


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google