Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγρ/σμός Γενικού Κέντρου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγρ/σμός Γενικού Κέντρου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγρ/σμός Γενικού Κέντρου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός και Πλεονεκτήματα: Σκοπός Πλεονεκτήματα
Κατά τη διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προϋπολ/σμού, οι διαχειριστές μη λειτουργικών κέντρων κόστους, όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ, διοίκηση, έρευνα και ανάπτυξη κλπ, προγραμματίζουν το κόστος για διάφορους τύπους/στοιχεία κόστους για τα αντίστοιχα κέντρα κόστους τους. Πλεονεκτήματα Πιθανότητα για σύγκριση προγρ/σμένων και πραγματικών εξόδων, παρακολούθηση κόστους σε κέντρα κόστους. Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Έλεγχος βασ.αρχ.κέντρου κόστους Έλεγχος ισχύος έκδοσης για τρέχουσα περίοδο προϋπολ/σμού Αντιγραφή των πραγματικών δεδομένων ή του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ως βάση για προγραμματισμό Μεταφορά προγραμματισμένης απόσβεσης από πάγια Καθορισμός προφίλ προγρ/στή Λήψη στοιχείων κόστους σε λογιστικό φύλλο για προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων Ενημέρωση τιμών προϋπολογισμού για έσοδα και έξοδα συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών Φόρτωση στοιχείων κόστους για έσοδα και έξοδα συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών Προγραμματισμός δεδουλευμένου κόστους, στατιστικών αριθμοδεικτών, εκτιμήσεων Επιβεβαίωση προϋπολογισμού μη λειτουργικού κέντρου κόστους Αντιγραφή έκδοσης ΑΟΡ σε πραγματική έκδοση 0 και κλείδωμα και των δύο εκδόσεων για προγραμματισμό

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται: Απαιτείται
Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Ελεγκτής Κόστους Διαχειριστής Κέντρου Κόστους

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:
Γενικός Προγραμματισμός Κέντρου Κόστους Αφού ελέγξετε τα δεδομ.βασ.αρχ.κέντρου κόστους και τις εκδόσεις, μπορείτε να αντιγράψετε τα πραγμ.έξοδα της προηγ.χρήσης για τα κέντρα κόστους στην έκδοση προϋπολ/σμού AOP (ετήσιος λειτουργικός προγρ/σμός) στη λογιστική κέντρου κόστους. Ως εναλλακτική τα δεδομένα προϋπολογισμού της προηγούμενης χρήσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προγρ/σμό. Η προγρ/σμένη σταθερή ή μεταβλητή απόσβεση ανά κέντρο κόστους μεταφέρεται στην έκδοση AOP ξεχωριστά. Τα δεδομένα σε αυτήν την έκδοση φορτώνονται σε λογιστικά φύλλα από κάθε στοιχείο και κάθε κέντρο κόστους. Οι διαχειριστές των αντίστοιχων κέντρων κόστους ελέγχουν και ενημερώνουν τις τιμές προϋπολογισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα προγράμματά τους. Τα αναθεωρημένα ποσά φορτώνονται πίσω στο SAP. Ο προγραμματισμός του κέντρου κόστους στο SAP ελέγχεται και οριστικοποιείται (δεδουλ.έξοδα, στατιστικοί αριθμοδείκτες, εκτιμήσεις). Τα προγρ/σμένα δεδομένα της έκδοσης AOP αντιγράφονται στην ενεργή έκδοση 0. Ο προγρ/σμός κλειδώθηκε και στις δύο εκδόσεις.

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Γενικός Προγραμματισμός Κέντρου Κόστους Γεγονός Ετήσιο Πρόγραμμα Λειτουργιών ΠΑΓΩΜΑ Ετήσιου Προγρ/τος Λειτουργιών Ελεγκτής Κόστους Έλεγχος Δεδ.Βασ.Αρχ.Κέντρ.Κόστους (188) Έλεγχος Εκδόσεων που Ισχύουν για Τρέχ.Περίοδο Προϋπολ/σμού Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους AOP – Προϋπολ. Κέντρου Κόστους Παραγ.(176) Εκτιμήσεις Προγρ/σμού Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Αντιγραφή Πραγμ.Δεδομ.Προηγ.Χρήσης ως Βάση για το ΑΟΡ Αντιγραφή Προϋπολ.Προηγ.Χρήσης ως Βάση για το ΑΟΡ Αντιγραφή ΑΟΡ σε Ενεργή Έκδοση Προγρ/σμός Στατιστικών Αριθμοδεικτών Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους ΑΟΡ - Μεταφορά Κόστους Πωλήσεων/Εσόδων (173) Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Μεταφορά Προγρ/σμένης Απόσβεσης από Πάγια Καθορισμός Προφίλ Υπευθύνου Προγρ/σμού Προγρ/σμός Δεδουλ.Εξόδων Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Λήψη στοιχείων κόστους στο excel για προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων Κλείδωμα ΑΟΡ και Ενεργή Έκδοση για Προγρ/σμό Φόρτωση Στοχιείων Κόστους για Έσοδα και Έξοδα Συμπεριλαμβανομένων Λειτουργιών Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Ναι Διαχ/στής Κέντρου Κόστους Στοιχεία Σωστά; Ενημέρ.Αξιών Προϋπολ.για Εισόδ.και Εξαιρ.των Λειτουργιών Όχι AOP= Προγρ/σμός Ετήσιων Λειτουργιών

6 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Γενικός Προγραμματισμός Κέντρου Κόστους Γεγονός Ετήσιο Πρόγραμμα Λειτουργιών ΠΑΓΩΜΑ Ετήσιου Προγρ/τος Λειτουργιών Ελεγκτής Κόστους Έλεγχος Δεδ.Βασ.Αρχ.Κέντρ.Κόστους (188) Έλεγχος Εκδόσεων που Ισχύουν για Τρέχ.Περίοδο Προϋπολ/σμού Μεταφορά Προγρ/σμένης Απόσβεσης από Πάγια Καθορισμός Προφίλ Υπευθύνου Προγρ/σμού AOP – Προϋπολ.Λειτουργ.Κέντρ.Κόστους Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Αντιγραφή ΑΟΡ σε Ενεργή Έκδοση Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Αντιγραφή Πραγμ.Δεδομ.Προηγ.Χρήσης ως Βάση για το ΑΟΡ Αντιγραφή Προϋπολ.Προηγ.Χρήσης ως Βάση για το ΑΟΡ ΑΟΡ – Μεταφορά Κόστους Πωλήσεων/Εσόδων Λήψη στοιχείων κόστους στο excel για προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων Φόρτωση Στοχιείων Κόστους για Έσοδα και Έξοδα Συμπεριλαμβανομένων Λειτουργιών Προγρ/σμένες Αξίες Κέντρου Κόστους Κλείδωμα ΑΟΡ και Ενεργή Έκδοση για Προγρ/σμό Ναι Διαχ/στής Κέντρου Κόστους Ενημέρωση Αξιών Προϋπολ/σμού για Εισόδημα και Εξαιρ.των Λειτουργιών Στοιχεία Σωστά; Όχι AOP= Προγρ/σμός Ετήσιων Λειτουργιών

7 Οικον.Δραστηρ./Γεγονός
Λεζάντα Σύμβολο Περιγραφή Σχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Οικον.Δραστηρ./Γεγονός: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος Σύβμολο Περιγραφή Σχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Σύνδεση Διαγρ/τος <Λειτουργία> Υλικό / Έγγραφο Εξωτ.στο SAP Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Οικον.Δραστηρ./Γεγονός Μη Αυτόμ.Διαδικ. Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Απόφ. Επιτυχ./Αποτ.Συστ. ΕπεξεγΑπόφασης

8 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Προγρ/σμός Γενικού Κέντρου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google