Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 2014-2015Ευαγγελία Πιτουρά1 Σχεσιακή Άλγεβρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 2014-2015Ευαγγελία Πιτουρά1 Σχεσιακή Άλγεβρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά1 Σχεσιακή Άλγεβρα

2 Ευαγγελία Πιτουρά2 Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων) ένας μεταφραστής της ΓΟΔ επεξεργάζεται τις εντολές της ΓΟΔ, αναγνωρίζει τις περιγραφές των δομικών στοιχείων του σχήματος και αποθηκεύει την περιγραφή του σχήματος στον κατάλογο του ΣΔΒΔ Μια γλώσσα χειρισμού δεδομένων ΓΧΔ (αφορά τα στιγμιότυπα)  Γλώσσα ενημέρωσης  Γλώσσες ερωτήσεων (το αντικείμενο των επόμενων διαλέξεων) Τι έχουμε δει έως σήμερα Βάσεις Δεδομένων

3 Ευαγγελία Πιτουρά3 Γλώσσες Ερωτήσεων (query languages) Επιτρέπουν την εύρεση πληροφορίας από μια βάση δεδομένων μέσω της διατύπωσης ερωτημάτων στον τρέχων στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων Βάσεις Δεδομένων

4 Ευαγγελία Πιτουρά4  Σχεσιακή Άλγεβρα (relational algebra): Λειτουργική “operational” (database byte-code!): αποτελείται από ένα σύνολο τελεστών και περιγράφει τα βήματα για τον υπολογισμό του αποτελέσματος  Σχεσιακός Λογισμός (relational calculus): Επιτρέπει στους χρήστες να περιγράψουν τι θέλουν αλλά όχι πώς να το υπολογίσουν Δύο μαθηματικές γλώσσες ερωτήσεων αποτελούν τη βάση για τις πραγματικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ., SQL) και για την υλοποίησή τους Αυτές οι τυπικές γλώσσες επηρέασαν τις εμπορικές γλώσσες (SQL, QBE) που θα δούμε στα επόμενα μαθήματα Γλώσσες Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων

5 Ευαγγελία Πιτουρά5 Γλώσσες Ερωτήσεων != Γλώσσες Προγραμματισμού! Δεν αναμένεται να είναι “Turing complete”. Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για “δύσκολους υπολογισμούς”. Υποστηρίζουν εύκολη και αποδοτική προσπέλαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Γλώσσες Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων

6 Ευαγγελία Πιτουρά6 Σχεσιακή άλγεβρα: έναν απλό τρόπο δημιουργίας νέων σχέσεων από υπάρχουσες. Ένα σύνολο από πράξεις που όταν εφαρμοστούν σε σχέσεις (πίνακες) μας δίνουν νέες σχέσεις Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων

7 Ευαγγελία Πιτουρά7 Μια ερώτηση εφαρμόζεται σε ένα στιγμιότυπο σχέσης και το αποτέλεσμα της ερώτησης είναι πάλι ένα στιγμιότυπο σχέσης  Το σχήμα της σχέσης εισόδου είναι ορισμένο  Το σχήμα του αποτελέσματος είναι επίσης ορισμένο Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων

8 Ευαγγελία Πιτουρά8 Οι πράξεις τις σχεσιακής άλγεβρας: 1. Πράξεις που αφαιρούν κομμάτια από μια σχέση είτε επιλέγοντας γραμμές (σ) είτε προβάλλοντας στήλες (π) 2. Οι συνηθισμένες πράξεις συνόλου: ένωση, τομή, διαφορά 3. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις 4. Μετονομασία γνωρισμάτων Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων

9 Ευαγγελία Πιτουρά9 Η πράξη της επιλογής (select) σ ( ) Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής Επιλογή (σ) Το σχήμα εξόδου είναι ίδιο με το σχήμα εισόδου Βάσεις Δεδομένων

10 Ευαγγελία Πιτουρά10 σ ( ) Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής =, >, <, , ,  συνδυασμένες με AND, OR, NOT ή προτάσεις της μορφής Επιλογή (σ) Βάσεις Δεδομένων

11 Ευαγγελία Πιτουρά11 Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Όνομα Διεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού Ηθοποιός Επιλογή (σ) Βάσεις Δεδομένων

12 Ευαγγελία Πιτουρά12 Παραδείγματα Τίτλος Έτος ΔιάρκειαΕίδος Star Wars έγχρωμη Mighty Ducks έγχρωμη Wayne’s World έγχρωμη 1. Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 100 λεπτών) σ διάρκεια > 100 (Ταινία) ΤίτλοςΈτοςΔιάρκεια Είδος Star Wars έγχρωμη Mighty Ducks έγχρωμη Επιλογή (σ) Βάσεις Δεδομένων

13 Ευαγγελία Πιτουρά13 Τίτλος ΈτοςΔιάρκεια Είδος Star Wars έγχρωμη Mighty Ducks έγχρωμη Wayne’s World έγχρωμη 2. Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 100 λεπτών που γυρίστηκαν μετά το 1995 σ διάρκεια > 100 AND χρόνος > 1995 (Ταινία) ΤίτλοςΈτοςΔιάρκειαΕίδος Star Wars έγχρωμη Επιλογή (σ) Βάσεις Δεδομένων

14 Ευαγγελία Πιτουρά14  Η συνθήκη επιλογής εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε πλειάδα  Ο τελεστής είναι μοναδιαίος  Ο βαθμός της σχέσης που προκύπτει ίδιος με τον βαθμό της αρχικής σχέσης  Πλήθος πλειάδων μικρότερο ή ίσο με την αρχική σχέση: ποσοστό που επιλέγονται - επιλεκτικότητα (selectivity) Επιλογή (σ) Βάσεις Δεδομένων

15 Ευαγγελία Πιτουρά15 Ιδιότητες Α ντιμεταθετική σ (σ (R)) = σ (σ (R)) σ (σ ( … σ (R)..)) = σ AND... AND (R) Επιλογή (σ) Βάσεις Δεδομένων

16 Ευαγγελία Πιτουρά16 Η πράξη της προβολής (project) π ( ) Επιλογή συγκεκριμένων στηλών (γνωρισμάτων) Προβολή (π) Το σχήμα εξόδου καθορίζεται από τη λίστα γνωρισμάτων Βάσεις Δεδομένων

17 Ευαγγελία Πιτουρά17 Παραδείγματα Τίτλος ΈτοςΔιάρκεια Είδος Star Wars έγχρωμη Mighty Ducks έγχρωμη Wayne’s World έγχρωμη Προβολή (π) Βάσεις Δεδομένων

18 Ευαγγελία Πιτουρά18 1. Τίτλος, χρόνος, διάρκεια των ταινιών π Τίτλος, Έτος, Διάρκεια (Ταινία) ΤίτλοςΈτοςΔιάρκεια Star Wars Mighty Ducks Wayne’s World Προβολή (π) Βάσεις Δεδομένων

19 Ευαγγελία Πιτουρά19 2. Είδος ταινιών π Είδος (Ταινία) Είδος έγχρωμη Προσοχή: απαλοιφή διπλότιμων Γιατί; Με βάση τον ορισμό το αποτέλεσμα είναι σχέση (δηλαδή, σύνολο πλειάδων) Προβολή (π) Βάσεις Δεδομένων

20 Ευαγγελία Πιτουρά20  Τα γνωρίσματα έχουν την ίδια διάταξη  Ο τελεστής είναι μοναδιαίος  Ο βαθμός της σχέσης είναι ίσος με τον αριθμό γνωρισμάτων στη  Πλήθος πλειάδων μικρότερο ή ίσο (πότε;) με την αρχική σχέση Προβολή (π) Βάσεις Δεδομένων

21 Ευαγγελία Πιτουρά21 Ιδιότητες αντιμεταθετική; π (π (R)) = ? Προβολή (π) Βάσεις Δεδομένων

22 Ευαγγελία Πιτουρά22 Διάρκεια Παράδειγμα Διάρκειες μεγαλύτερες των 100 λεπτών π Διάρκεια (σ Διάρκεια > 100 (Ταινία)) Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

23 Ευαγγελία Πιτουρά23 Πράξεις συνόλου 1. Ένωση (  ) 2. Τομή (  ) 3. Διαφορά (-) Συμβατότητα ως προς την ένωση Δύo σχέσεις R(A 1, A 2, …, A n ) και S(B 1, B 2, …, B n ) είναι συμβατές ως προς την ένωση όταν 1. Έχουν τον ίδιο βαθμό n 2.  i, dom(A i ) = dom(B i ) Πράξεις Συνόλων Βάσεις Δεδομένων

24 Ευαγγελία Πιτουρά24  Σύμβαση: η προκύπτουσα σχέση έχει τα ίδια ονόματα γνωρισμάτων με την πρώτη σχέση  Απαλοιφή διπλότιμων Πράξεις Συνόλων Βάσεις Δεδομένων

25 Ευαγγελία Πιτουρά25 Α Β σ Α > Β (R) Π Α (R) R B C S R  S R  S R - S S - R Παραδείγματα Βάσεις Δεδομένων

26 Ευαγγελία Πιτουρά26 ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

27 Ευαγγελία Πιτουρά27 ΠΙΤΣΑ ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianελιά Χαβάηανανάς Χαβάηζαμπόν Σπέσιαλζαμπόν Σπέσιαλμπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Ελληνικήελιά ΑΡΕΣΕΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Δημήτρηςμανιτάρι Κώσταςζαμπόν Μαρίαελιά Κατερίναμανιτάρι Μαρίαζαμπόν Δημήτρηςμπέικον Μαρίαανανάς ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΜΑΓΑΖΙΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ RomaVegetarian RomaΣπέσιαλ NapoliVegetarian NapoliΕλληνική Pizza-ExpressΧαβάη Pizza-ExpressΣπέσιαλ Pizza-ExpressΕλληνική Pizza-PlaceΣπέσιαλ Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

28 Ευαγγελία Πιτουρά28 ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) 1.Τα συστατικά της πίτσας Σπέσιαλ 2.Ποιες πίτσες (τα ονόματά τους) περιέχουν μανιτάρι 3.Το συστατικό που αρέσει τουλάχιστον σε ένα φοιτητή Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

29 Ευαγγελία Πιτουρά29 ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) 1.Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό το μανιτάρι 2.Ποιες πίτσες (όνομα) δεν έχουν ως συστατικό το μανιτάρι 3.Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι ή ζαμπόν 4.Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι και ζαμπόν 5.Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι και δεν έχουν ζαμπόν Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

30 Ευαγγελία Πιτουρά30 Οι πράξεις τις σχεσιακής άλγεβρας: 1. Πράξεις που αφαιρούν κομμάτια από μια σχέση είτε επιλέγοντας γραμμές είτε προβάλλοντας στήλες 2. Οι συνηθισμένες πράξεις συνόλου - ένωση, τομή, διαφορά 3. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις 4. Μετονομασία γνωρισμάτων   Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων

31 Ευαγγελία Πιτουρά31 R  όνομα σε μια ενδιάμεση σχέση ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  σ διάρκεια > 100 (Ταινία) Παράδειγμα Μετονομασία Βάσεις Δεδομένων

32 Ευαγγελία Πιτουρά32 R(λίστα-με-νέα-ονόματα)   μετονομασία γνωρισμάτων ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (όνομα -ταινίας, έτος-παραγωγής, διάρκεια, είδος)  σ διάρκεια > 100 (Ταινία) Παράδειγμα Όνομα-ταινίας έτος -παραγωγής διάρκειαείδος Star Wars έγχρωμη Mighty Ducks έγχρωμη Μετονομασία Βάσεις Δεδομένων

33 Ευαγγελία Πιτουρά33 Μετονομασία τελεστής μετονομασίας (rename operator) συμβολίζεται με ρ για μια σχέση R(A 1, A 2, …, A n ): η έκφραση ρ S(B1, B2, …, Bn) (R) είναι ισοδύναμη του συμβολισμού S(B 1, B 2, … B n ) R(A 1, A 2, …, A n ) Βάσεις Δεδομένων

34 Ευαγγελία Πιτουρά34 R(A 1, A 2, …, A n ) x S(B 1, B 2, …, B m ) (ή χιαστί γινόμενο (cross product) ή χιαστί συνένωση (cross join)) αποτέλεσμα η σχέση Q: Q(A 1, A 2, …, A n, B 1, B 2, …, B m ) n + m γνωρίσματα n R * n S πλειάδες Καρτεσιανό Γινόμενο Βάσεις Δεδομένων

35 Ευαγγελία Πιτουρά35 Α Β B’ C D RS R x S A B B’ C D Καρτεσιανό Γινόμενο Βάσεις Δεδομένων

36 Ευαγγελία Πιτουρά36 ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) 1.Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν κάποιο συστατικό που αρέσει στο φοιτητή Δημήτρη Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

37 37 Παράδειγμα ΠΙΤΣΑ ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianελιά Χαβάηανανάς Χαβάηζαμπόν Σπέσιαλζαμπόν Σπέσιαλμπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Ελληνικήελιά ΑΡΕΣΕΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Δημήτρηςμανιτάρι Κώσταςζαμπόν Μαρίαελιά Κατερίναμανιτάρι Μαρίαζαμπόν Δημήτρηςμπέικον Μαρίαανανάς Τις πίτσες που έχουν συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη ΟΝΟΜΑ(ΠΙΤΣΑ)ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΦΟΙΤΗΤΗΣ(ΑΡΕΣΕΙ)ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ VegetarianμανιτάριΔημήτρηςμανιτάρι VegetarianμανιτάριΔημήτρηςμπέικον VegetarianελιάΔημήτρηςμανιτάρι VegetarianελιάΔημήτρηςμπέικον ΧαβάηανανάςΔημήτρηςμανιτάρι ΧαβάηανανάςΔημήτρηςμπέικον ΧαβάηζαμπόνΔημήτρηςμανιτάρι ΧαβάηζαμπόνΔημήτρηςμπέικον ΣπέσιαλζαμπόνΔημήτρηςμανιτάρι ΣπέσιαλζαμπόνΔημήτρηςμπέικον ΣπέσιαλμπέικονΔημήτρηςμανιτάρι ΣπέσιαλμπέικονΔημήτρηςμπέικον ΣπέσιαλμανιτάριΔημήτρηςμανιτάρι ΣπέσιαλμανιτάριΔημήτρηςμπέικον ΕλληνικήελιάΔημήτρηςμανιτάρι ΕλληνικήελιάΔημήτρηςμπέικον

38 Ευαγγελία Πιτουρά38 ΤαινίαΤίτλος Έτος Διάρκεια Είδος Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος Όνομα Διεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού Ηθοποιός Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

39 Ευαγγελία Πιτουρά39 Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων Ας μετονομάσουμε τα γνωρίσματα της σχέσης Παίζει σε Παίζει-Τίτλος και Παίζει- Έτος ώστε να μπορούμε να τα διακρίνουμε από τα αντίστοιχα γνωρίσματα της σχέσης Ταινία Παίζει1( Όνομα-Ηθοποιού, Παίζει-Τίτλος, Παίζει-Έτος) Παίζει( Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος)

40 Ευαγγελία Πιτουρά40 Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος Παραμύθι Έγχρωμη Παραμύθι Ασπρόμαυρη Φυγή200098Ασπρόμαυρη Άνοιξη Έγχρωμη Όνομα-ΗθοποιούΠαίζει-ΤίτλοςΠαίζει-Έτος Αλίκη ΠαππάΠαραμύθι1930 Μαρία ΓεωργίουΠαραμύθι1990 Κώστας ΧρήστουΦυγή2000 Μαρία ΣτεργίουΆνοιξη1998 Παίζει1 Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

41 Ευαγγελία Πιτουρά41 Ταινία Ταινία. Ταινία. Διάρκεια Είδος Παραμύθι199090Έγχρωμη Παραμύθι Ασπρόμαυρη Φυγή200098Ασπρόμαυρη Άνοιξη Έγχρωμη Όνομα-ΗθοποιούΠαίζει-ΤίτλοςΠαίζει-Έτος Αλίκη ΠαππάΠαραμύθι1930 Μαρία ΓεωργίουΠαραμύθι1990 Κώστας ΧρήστουΦυγή2000 Μαρία ΣτεργίουΆνοιξη1998 Κατερίνα ΑποστόλουΦυγή2000 Παίζει ΤίτλοςΈτος Διάρκεια Είδος Όνομα-ΗθοποιούΠαίζει-ΤίτλοςΠαίζει-Έτος Παραμύθι ΈγχρωμηΑλίκη ΠαππάΠαραμύθι1930 Παραμύθι Έγχρωμη Μαρία ΓεωργίουΠαραμύθι1990 Παραμύθι Έγχρωμη Κώστας ΧρήστουΦυγή2000 Παραμύθι Έγχρωμη Μαρία ΣτεργίουΆνοιξη1998 Παραμύθι Έγχρωμη Κατερίνα ΑποστόλουΦυγή2000 Παραμύθι Ασπρόμαυρη Αλίκη ΠαππάΠαραμύθι1930 Παραμύθι Ασπρόμαυρη Μαρία ΓεωργίουΠαραμύθι1990 Παραμύθι Ασπρόμαυρη Κώστας ΧρήστουΦυγή2000 Παραμύθι Ασπρόμαυρη Μαρία ΣτεργίουΆνοιξη1998 Παραμύθι Ασπρόμαυρη Κατερίνα ΑποστόλουΦυγή2000 Φυγή200098Ασπρόμαυρη Αλίκη ΠαππάΠαραμύθι1930 … Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

42 Ευαγγελία Πιτουρά42 Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει π Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (σ Είδος = “έγχρωμη” AND Παίζει-Τίτλος = Τίτλος AND Παίζει-Έτος = Έτος (Παίζει1x Ταινία)) π Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (σ Παίζει-Τίτλος = Τίτλος AND Παίζει-Έτος =Έτος (Παίζει1x (σ Είδος = “έγχρωμη” (Ταινία))) ή Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

43 Ευαγγελία Πιτουρά43 (ή θήτα συνένωση) (join) συνδυασμός σχετιζόμενων πλειάδων R S (  σ (R x S) ) =, >, <, , ,  Συνθήκη συνένωσης A i B j όπου A i γνώρισμα της R, B j γνώρισμα της S, και dom(A i ) = dom(B j ) Προτάσεις της μορφής συνδυασμένες με AND Συνένωση (join) Βάσεις Δεδομένων

44 Ευαγγελία Πιτουρά44  το αποτέλεσμα είναι οι συνδυασμοί πλειάδων που ικανοποιούν τη συνθήκη  η συνθήκη αποτιμάται για κάθε συνδυασμό  αποτέλεσμα σχέση Q με n + m γνωρίσματα  πλειάδες με τιμή null σε γνώρισμα συνένωσης δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα Συνένωση Βάσεις Δεδομένων

45 Ευαγγελία Πιτουρά45 B’ C’ D UV Α Β C U A < D V A B C B’ C’ D U A < D AND B  B ‘ V Συνένωση Βάσεις Δεδομένων

46 Ευαγγελία Πιτουρά46 Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει π Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (σ Παίζει-Τίτλος = Τίτλος AND Παίζει-Έτος = Έτος (Παίζει1 x (σ Είδος = “έγχρωμη” (Ταινία))) π Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (Παίζει1 Παίζει-Τίτλος = Τίτλος AND Παίζει-Έτος = Έτος (σ Είδος = “έγχρωμη” (Ταινία)) Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

47 Ευαγγελία Πιτουρά47 επιλογή (σ) προβολή (π) διαφορά (-) ένωση (  ) καρτεσιανό γινόμενο (x) συνένωση Επανάληψη Σχεσιακή άλγεβρα – ένα σύνολο τελεστών που εφαρμόζονται πάνω σε σχέσεις (πίνακες) και έχουν ως αποτέλεσμα σχέσεις Βάσεις Δεδομένων

48 Ευαγγελία Πιτουρά48 Παραδείγματα R S Α1Β1C Τις πλειάδες της R για τις οποίες η τιμή του A1 είναι μεγαλύτερη από τουλάχιστον μια τιμή του Α2 της S 2.Τις πλειάδες της R για τις οποίες η τιμή του A1 είναι μεγαλύτερη από όλες τις τιμές του Α2 της S Α2Β2C Α2Β2C Βάσεις Δεδομένων

49 Ευαγγελία Πιτουρά49 Συνθήκη συνένωσης A i = B j όπου A i γνώρισμα της R, B j γνώρισμα της S, και dom(A i ) = dom(B j ) Προτάσεις της μορφής συνδυασμένες με AND όταν χρησιμοποιείται μόνο τελεστής ισότητας Συνένωση Ισότητας (equijoin) Βάσεις Δεδομένων

50 Ευαγγελία Πιτουρά50 Α Β B’ C D RS A B B’ C D R S Β = Β’ Συνένωση Ισότητας Βάσεις Δεδομένων

51 Ευαγγελία Πιτουρά51 συνένωση ισότητας όπου παραλείπουμε το γνώρισμα της δεύτερης σχέσης από το αποτέλεσμα όταν διαφορετικό όνομα - μετονομασία R * (λίστα1, λίστα2) S επιλεκτικότητα συνένωσης: μέγεθος αποτελέσματος / (n r * n s ) Φυσική Συνένωση (natural join) τα κοινά γνωρίσματα εμφανίζονται μόνο μια φορά Βάσεις Δεδομένων

52 Ευαγγελία Πιτουρά52 Α Β B C D RSR * S A B C D Φυσική Συνένωση Βάσεις Δεδομένων

53 Ευαγγελία Πιτουρά53 B C D UV Α Β C U * V A B C D Φυσική Συνένωση Βάσεις Δεδομένων

54 Ευαγγελία Πιτουρά54 Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει π Όνομα-ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (σ Παίζει.τίτλος = Τίτλος AND Παίζει.έτος = Έτος (Παίζει1 x (σ Είδος = “έγχρωμη” (Ταινία))) π Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (Παίζει * (σ Είδος = “έγχρωμη” (Ταινία))) είναι η τρίτη έκφραση πριν την προβολή ισοδύναμη των άλλων δύο; π Όνομα-ηθοποιού, Τίτλος, Έτος (Παίζει1 Παίζει.τίτλος = Τίτλος AND Παίζει’Έτος = Έτος (σ Είδος = “έγχρωμη” (Ταινία)) Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

55 Ευαγγελία Πιτουρά55 Α Β R B ‘ C S R x S R Α >= Β S R Α = Β S Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

56 Ευαγγελία Πιτουρά56 Πλήρες σύνολο πράξεων επιλογή (σ) προβολή (π) διαφορά (-) ένωση (  ) καρτεσιανό γινόμενο (x) Επίσης τομή (  ) συνένωση συνένωση ισότητας φυσική συνένωση (*) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων

57 Ευαγγελία Πιτουρά57 1.Τις πίτσες (όνομα) που έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά. ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

58 Ευαγγελία Πιτουρά58 ΠΙΤΣΑ ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianελιά Χαβάηανανάς Χαβάηζαμπόν Σπέσιαλζαμπόν Σπέσιαλμπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Ελληνικήελιά Τις πίτσες που έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά ΟΝΟΜΑ1ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ1ΟΝΟΜΑ2ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ2 VegetarianμανιτάριVegetarianμανιτάρι VegetarianμανιτάριVegetarianελιά VegetarianμανιτάριΧαβάηανανάς VegetarianμανιτάριΧαβάηζαμπόν VegetarianμανιτάριΣπέσιαλζαμπόν VegetarianμανιτάριΣπέσιαλμπέικον VegetarianμανιτάριΣπέσιαλμανιτάρι VegetarianμανιτάριΕλληνικήελιά VegetarianελιάVegetarianμανιτάρι … ΕλληνικήελιάVegetarianμανιτάρι ΕλληνικήελιάVegetarianελιά ΕλληνικήελιάΧαβάηανανάς ΕλληνικήελιάΧαβάηζαμπόν ΕλληνικήελιάΣπέσιαλζαμπόν ΕλληνικήελιάΣπέσιαλμπέικον ΕλληνικήελιάΣπέσιαλμανιτάρι ΕλληνικήελιάΕλληνικήελιά Βάσεις Δεδομένων

59 Ευαγγελία Πιτουρά59 ΠΙΤΣΑ ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianελιά Χαβάηανανάς Χαβάηζαμπόν Σπέσιαλζαμπόν Σπέσιαλμπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Ελληνικήελιά ΑΡΕΣΕΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Δημήτρηςμανιτάρι Κώσταςζαμπόν Μαρίαελιά Κατερίναμανιτάρι Μαρίαζαμπόν Δημήτρηςμπέικον Μαρίαανανάς ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΜΑΓΑΖΙΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ RomaVegetarian RomaΣπέσιαλ NapoliVegetarian NapoliΕλληνική Pizza-ExpressΧαβάη Pizza-ExpressΣπέσιαλ Pizza-ExpressΕλληνική Pizza-PlaceΣπέσιαλ Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

60 Ευαγγελία Πιτουρά60 R(Z) S(X), X  Z Το αποτέλεσμα είναι μια καινούργια σχέση Q(Y) όπου Y = Z - X και t  Q(Y) ανν  t R1  R, t R1 [Y] = t και  t S  S,  t R  R, t R [X] = t S, και t R [Y] = t αναλογία με τη διαίρεση ακεραίων διαίρεση ακεραίων: R / S το αποτέλεσμα Q τέτοιο ώστε: Q * S  R διαίρεση σχέσεων: R S το αποτέλεσμα Q τέτοιο ώστε... «Με απλά λόγια, τις υπο-πλειάδες της Z που εμφανίζονται με όλες τις τιμές της Χ» Διαίρεση Βάσεις Δεδομένων

61 Ευαγγελία Πιτουρά61 S Bb2b4Bb2b4 R A B a 1 b 1 a 1 b 3 a 1 b 4 a 2 b 2 a 2 b 4 a 3 b 2 Q(Υ)? R(Z) S(X), X  Z Ζ = {Α, Β}Χ = {B} Υ = {A}Υ = Ζ - Χ t  Q,  t R1  R, t R1 [Y] = t  t S  S,  t R  R, t R [X] = t S και t R [Y] = t R S Q Aa2Aa2 Διαίρεση Βάσεις Δεδομένων

62 Ευαγγελία Πιτουρά62 R S RABCa1b1c1a1b1c2a2b2c2a2b1c1a2b2c1a3b1c1a3b1c2RABCa1b1c1a1b1c2a2b2c2a2b1c1a2b2c1a3b1c1a3b1c2 SAa1a2a3SAa1a2a3 Παράδειγμα Διαίρεση Βάσεις Δεδομένων

63 Ευαγγελία Πιτουρά63 R S RABCa1b1c1a1b1c2a2b2c2a2b2c3a2b2c1a3b1c1a3b1c2RABCa1b1c1a1b1c2a2b2c2a2b2c3a2b2c1a3b1c1a3b1c2 SABa1b1a2b2SABa1b1a2b2 Διαίρεση Βάσεις Δεδομένων

64 Ευαγγελία Πιτουρά64 παράδειγμα: βρες τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη R (ΠΙΤΣΑ) S : Τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη Q : Τα ονόματα από πίτσες που εμφανίζονται στη σχέση ΠΙΤΣΑ με όλα τα υπόλοιπα γνωρίσματα να παίρνουν όλες τις τιμές του S R S Διαίρεση Βάσεις Δεδομένων

65 Ευαγγελία Πιτουρά65 Παράδειγμα ΠΙΤΣΑ ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianελιά Χαβάηανανάς Χαβάηζαμπόν Σπέσιαλζαμπόν Σπέσιαλμπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Ελληνικήελιά ΑΡΕΣΕΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Δημήτρηςμανιτάρι Κώσταςζαμπόν Μαρίαελιά Κατερίναμανιτάρι Μαρίαζαμπόν Δημήτρηςμπέικον Μαρίαανανάς Δ_ΑΡΕΣΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ μανιτάρι μπέικον ΟΝΟΜΑ Σπέσιαλ S Βάσεις Δεδομένων

66 Ευαγγελία Πιτουρά66 Iσοδύναμη έκφραση για το  Υπολογισμός των πλειάδων που δεν πρέπει να είναι στο αποτέλεσμα. Q(Υ)  R(Ζ) S(Χ) Μια πλειάδα y αποκλείεται από το αποτέλεσμα αν και μόνον αν: όταν της συνάψουμε μια τιμή x από το S, η πλειάδα δεν ανήκει στο R Τ 1  (π Y (R) x S) - R Q  π Y (R) - π Y (T 1 ) Διαίρεση Βάσεις Δεδομένων

67 Ευαγγελία Πιτουρά67 ΠΙΤΣΑ ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianελιά Χαβάηανανάς Χαβάηζαμπόν Σπέσιαλζαμπόν Σπέσιαλμπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Ελληνικήελιά Τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη ΟΝΟΜΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Vegetarianμανιτάρι Vegetarianμπέικον Χαβάημανιτάρι Χαβάημπέικον Σπέσιαλμανιτάρι Σπέσιαλμπέικον Ελληνικήμανιτάρι Ελληνική μπέικον Δ_ΑΡΕΣΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ μανιτάρι μπέικον Τ 1  (π Y (R) x S) - R Βάσεις Δεδομένων

68 Ευαγγελία Πιτουρά68 S  π Τίτλος, Έτος (σ Όνομα Ηθοποιού = George Clooney (Παίζει)) Q  Παίζει S Χωρίς να χρησιμοποιήσω την πράξη της διαίρεσης; παράδειγμα: βρες τον ηθοποιό που παίζει σε όλες (σε κάθε) ταινία που παίζει και ο George Clooney. S: Όλες τις ταινίες που παίζει ο George Clooney Q: Οι ηθοποιοί που (το όνομα τους) εμφανίζονται στη σχέση Παίζει (R) με υπόλοιπα γνωρίσματα να παίρνουν όλες τις τιμές του S Διαίρεση

69 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά69 Μια πλειάδα y αποκλείεται από το αποτέλεσμα ανν όταν τις συνάψουμε μια τιμή x από το S, η πλειάδα δεν ανήκει στο R Τ 1  (π Y (R) x S) - R Q  π Y (R) - π Y (T 1 ) Παράδειγμα (εφαρμογή ισοδύναμης έκφρασης): βρες τον ηθοποιό που παίζει σε όλες (σε κάθε) ταινία που παίζει και o George Clooney. S  π Τίτλος, Έτος (σ Όνομα -Ηθοποιού = George Clooney (Παίζει)) Τ 1  (π Όνομα-Ηθοποιού (Παίζει) x S) – Παίζει (μένουν μόνο οι ηθοποιοί που δεν παίζουν σε κάποια ταινία που παίζει o Clooney!) Q  π Όνομα-Ηθοποιού (Παίζει) – π Όνομα-Ηθοποιού (Τ 1 ) Διαίρεση

70 Ευαγγελία Πιτουρά70 1.Τα μαγαζιά που σερβίρουν τουλάχιστον μια πίτσα που έχει μανιτάρι 2.Τα μαγαζιά που σερβίρουν όλες τις πίτσες που έχουν μανιτάρι 3.Τις πίτσες που έχουν ένα συστατικό Τις πίτσες (όνομα) που έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά. 4.Τις πίτσες που έχουν μόνο ένα συστατικό 5.Τις πίτσες (όνομα) που έχουν ακριβώς δύο διαφορετικά συστατικά 6.Τις πίτσες (όνομα) που έχουν παραπάνω από δύο διαφορετικά συστατικά ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ) ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΑΡΕΣΕΙ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

71 Ευαγγελία Πιτουρά71 Αρ_Ταυτ Διεύθυνση Μισθός Προϊστάμενος Δεν είναι δυνατόν να βρούμε όλους τους υφισταμένους που επιτηρεί σε οποιοδήποτε επίπεδο ένας συγκεκριμένος προϊστάμενος (π.χ., Αρ_Ταυτ = Μ20200) R Π 1 (Προϊστ1)  π Αρ_Ταυτ (σ Προϊστάμενος = Μ20200 (R)) Π 2 (Προϊστ2)  π Αρ_Ταυτ ( Π 1 Προϊστ1 = Προϊστάμενος (R)) Παρόμοια, μπορώ να βρω πχ τους συμπρωταγωνιστές του George Clooney (ηθοποιούς που έπαιξαν σε τουλάχιστον μια ταινία μαζί του), τους συμπρωταγωνιστές των συμπρωταγωνιστών του κλπ άλλα μέχρι ένα βάθος Αναδρομική Κλειστότητα Βάσεις Δεδομένων

72 Ευαγγελία Πιτουρά72 Όταν θέλουμε να κρατήσουμε στο αποτέλεσμα όλες τις πλειάδες - και αυτές που δεν ταιριάζουν) είτε της σχέσης στα αριστερά (αριστερή εξωτερική συνένωση) είτε της σχέσης στα δεξιά (δεξιά εξωτερική συνένωση) R S Α C Α B Α C B Α C B null Α C B null 9 R * S Εξωτερική Συνένωση Βάσεις Δεδομένων

73 Ευαγγελία Πιτουρά73 MACHINE(mname, ipaddr, os) EVENT(a-ipaddr, v-ipaddr, date) MACHINE περιέχει πληροφορία για τη μηχανή (του attacker ή του θύματος) – όνομα, ip address, λειτουργικό σύστημα) EVENT περιέχει πληροφορίες για την επίθεση – ip address attacker, ip address victim (θύματος), ημερομηνία) 1. Τι λίστα των θυμάτων (v-ipaddr) που δέχθηκαν επίθεση στις 19/10/ Τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει επίθεση στο θύμα ’ ’ Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

74 Ευαγγελία Πιτουρά74 Τι επιστρέφει η ερώτηση με απλά λόγια – ποιο είναι το αποτέλεσμα στον παρακάτω πίνακα Παράδειγμα Βάσεις Δεδομένων

75 Ευαγγελία Πιτουρά75 ΠΡΟΤΙΜΑ(Π-ΠΟΤΗΣ, Π-ΜΠΥΡΑ) ΣΥΧΝΑΖΕΙ(ΣΥ-ΠΟΤΗΣ, ΣΥ-ΜΑΓΑΖΙ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΣΕ-ΜΑΓΑΖΙ, ΣΕ-ΜΠΥΡΑ) 1.Τους πότες που προτιμούν τη μπύρα «Guinness» 2.Τους πότες που συχνάζουν σε μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness» 3.Tα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness» ή μπύρα «Leffe Brune» ή και τα δύο 4.Tα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness» και μπύρα «Leffe Brune» 5.Tα μαγαζιά που σερβίρουν μόνο μπύρα «Guinness» 6.Μαγαζιά που σερβίρουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές μπύρες. (μόνο μία;) 7.Μαγαζιά που σερβίρουν ακριβώς δύο διαφορετικές μπύρες. 8.Τα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρες που προτιμά ο πότης «Δημήτρης». 9.Τα μαγαζιά που σερβίρουν όλες τις μπύρες που προτιμά ο «Δημήτρης». Παραδείγματα Βάσεις Δεδομένων

76 Ευαγγελία Πιτουρά76 Παράδειγμα ΣΥΧΝΑΖΕΙ ΣΥ-ΠΟΤΗΣΣΥ-ΜΑΓΑΖΙ ΔημήτρηςΖυθοπωλείο ΔημήτρηςBeeRock ΚώσταςΖυθοπωλείο ΚατερίναGreenRose ΚατερίναLancelot ΜαρίαBeeRock ΜαρίαLancelot ΆνναΖυθοπωλείο ΠΡΟΤΙΜΑ Π-ΠΟΤΗΣΠ-ΜΠΥΡΑ ΔημήτρηςGuinness ΔημήτρηςΑμστελ ΜαρίαCorona ΚώσταςFix ΚώσταςLeffe Brune ΚώσταςGuinness ΚατερίναLeffe Brune ΜαρίαFix ΆνναKaiser ΜαρίαGuinness ΔημήτρηςCorona ΠΡΟΤΙΜΑ(Π-ΠΟΤΗΣ, Π-ΜΠΥΡΑ) ΣΥΧΝΑΖΕΙ(ΣΥ-ΠΟΤΗΣ, ΣΥ-ΜΑΓΑΖΙ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΣΕ-ΜΑΓΑΖΙ, ΣΕ-ΜΠΥΡΑ) ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΣΕ-ΜΑΓΑΖΙΣΕ-ΜΠΥΡΑ ΖυθοπωλείοGuinness ΖυθοπωλείοΑμστελ BeeRockFix BeeRockGreenRose LancelotFix GreenRoseGuiness GreenRoseLeffe Brune GreenRoseFix Βάσεις Δεδομένων

77 Ευαγγελία Πιτουρά77  Τις ταινίες (όλα τα γνωρίσματα) που γυρίστηκαν το 2005  Μόνο τον τίτλο των ταινιών που γυρίστηκαν το 2005  Τους ηθοποιούς (ονόματα) που έπαιξαν σε ταινίες που γυρίστηκαν το 2005  Τους ηθοποιούς (ονόματα) που έπαιξαν σε ταινίες που γυρίστηκαν το 2005, αλλά δεν έπαιξαν σε καμία ταινία που γυρίστηκε το 2004  Για κάθε ηθοποιό το όνομα του και τον τίτλο-έτος για όλες τις (έγχρωμες) ταινίες στις οποίες παίζει μαζί με τον σύζυγο του/της Παραδείγματα Βάσεις Δεδομένων

78 Ευαγγελία Πιτουρά78 Ερωτήσεις; Βάσεις Δεδομένων


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 2014-2015Ευαγγελία Πιτουρά1 Σχεσιακή Άλγεβρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google