Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Διερεύνηση Δημήτρης Σταύρου ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Διερεύνηση Δημήτρης Σταύρου ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Διερεύνηση Δημήτρης Σταύρου ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Η μάθηση είναι μια ενεργή διαδικασία Η γνώση οικοδομείται, δε μεταβιβάζεται

3 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προϋπάρχουσες Αντιλήψεις „preconceptions“ (προαντιλήψεις) „misconceptions“ (λανθασμένες αντιλήψεις / ιδέες) „intuitive conceptions“ (διαισθητικές αντιλήψεις /ιδέες) „alternative conceptions“ (εναλλακτικές αντιλήψεις) „alternative frameworks“ (ενναλλακτικά πλαίσια) „mental models“ (νοητικά μοντέλα) „naive theories“ (αφελείς θεωρίες) „intuitive theories“ (διαισθητικές θεωρίες)

4 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Νοείται ως μια διαδικασία γνωστικής εξέλιξης, η οποία έχει ως αφετηρία τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις και οδηγεί στις επιστημονικές αντιλήψεις

5 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαδρομή / πορεία» (learning pathways), η οποία οδηγεί από τις προϋπάρχουσες στις επιστημονικές αντιλήψεις.

6 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Περιβάλλοντα υποστηρικτικά των διαδικασιών μάθησης

7 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Απόκτηση Γνώσης Περιεχομένου

8 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Επιστημονικός Γραμματισμός - Περιεχόμενο - Μεθοδολογία - Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης - Φ.Ε. & Τεχνολογίας - Κοινωνία

9 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών Π.χ. - Προσδιορισμός των μεταβλητών - Διατύπωση προβλέψεων - Χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού

10 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών Π.χ. - Πραγματοποίηση παρατηρήσεων και μετρήσεων - Ερμηνεία των δεδομένων - Εξαγωγή συμπερασμάτων

11 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ Φ.Ε.

12 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες Δυνατότητα για ανάπτυξη ικανοτήτων όπως: - Διατυπώνουν υποθέσεις - Σχεδιάζουν και διεξάγουν επιστημονική έρευνα - Δίνουν επιστημονικών εξηγήσεων - Επικοινωνούν τη επιστημονική γνώση - Να αναπτύσσουν επιστημονικά επιχειρήματα (Hofstein & Mamlok-Naaman 2007).

13 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 “Ιnquiry-based science education (IBSE) has proved its efficacy at both primary and secondary levels in increasing children’s and students’ interest and attainments levels while at the same time stimulating teacher motivation” (Rocard et al 2007, p. 3). Διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες

14 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 “…good quality teachers with up-to-date knowledge and skills are the foundation of any system of formal science education…” (Osborne and Dillon 2008, p.9) Διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες

15 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Fp7) ΠΤΔΕ Pri-Sci-Net IRRESISTIBLE

16 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Pri-Sci-Net 45 δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών για παιδιά 3-11 ετών Εθνικά επιμορφωτικά σεμινάρια Διεθνή επιμορφωτικά σεμινάρια Δυο διεθνή συνέδρια Online ερευνητικό περιοδικό (Inquiry Primary Science Education, IPSE) Διαδικτυακή πλατφόρμα socialprisci.net για τη δικτύωση εκπαιδευτικών, ερευνητών κλπ.

17 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Pri-Sci-Net 1. Εμπλοκή (Διατύπωση υποθέσεων) 2. Εξερεύνηση (Περιγραφή και εκτέλεση πειραμάτων) 3. Αξιολόγηση (Αξιολόγηση Δεδομένων)

18 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 IRRESISTIBLE

19 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 IRRESISTIBLE

20 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 IRRESISTIBLE

21 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 IRRESISTIBLE

22 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.Introduction 2.How small is a nanometer? 3.How can we “see” the nanoworld? 4.Size-dependent properties: Change of the surface area to volume ratio 5.Explaining the behavior of different fabrics (ranged from hydrophilic to hydrophobic) when absorbing water drops; 6.Explaining color changes in gold nanoparticles and sunscreen creams 7.Risk assessment of nanotechnology.

23 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

24 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

25 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

26 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 THE MODEL OF EDUCATIONAL RECONSTRUCTION (2) Research on teaching & learning Perspectives of the learners (conceptions & affective variables) Teaching & Learning Processes Teachers’views & conceptions (1) Clarification and analysis of science content Subject matter clarification & Analysis of educational significance (3) Design and evaluation of teaching and learning environments Issues of real teaching & learning environments are taken into account

27 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δομή περιεχομένου προς διδασκαλία Δομή επιστημονικού περιεχομένου ConstructionElementarization Θεμελιώδεις ιδέες του επιστημονικού περιεχομένου

28 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 IRRESISTIBLE 1. Εμπλοκή (Έναυσμα Ενδιαφέροντος) 2. Εξερεύνηση (Διατύπωση Υποθέσεων) 3. Εξήγηση (Πειραματισμός - Ερμηνεία Δεδομένων) 4. Επεξεργασία (π.χ. Κοινωνικές- οικονομικές - περιβαλλοντικές επιπτώσεις) 5. Ανταλλαγή (Δημιουργία Εκθεμάτων) 6. Αξιολόγηση (Μεταγνώση)

29 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 "Πρακτικές δραστηριότητες δεν μιλούν από μόνες τους" (Mortimer & Scott 2003) Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

30 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Βασικά ισχύει: Αν οι πειραματικές αποδείξεις θέλουν να προκαλέσουν μια αλλαγή των νοητικών μοντέλων, τότε το πείραμα είναι το πολύ πολύ ένα βήμα σε μια μακρά διαδικασία... (Euler 2003)

31 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες ΓΙΑΤΙΜΕ ΤΙ ΤΙΠΩΣ ΣΤΟΧΟΙΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

32 1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Διερεύνηση http://www.irresistible-project.eu http://prisci.net/


Κατέβασμα ppt "1o Συνέδριο Chain Reaction– ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Διερεύνηση Δημήτρης Σταύρου ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google