Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης emalex@elke.uoa.gr

2 Γενικά  Δομή Ύλης (Πετράκης, 2007) –Α’ Μέρος - Βασικές έννοιες –Β’ Μέρος - Επιχειρηματίας και Περιβάλλον –Γ’ Μέρος – Επιχειρηματική βιωσιμότητα και Ανάπτυξη –Ειδικά θέματα: χρηματοδότηση επενδύσεων, καινοτομία, εταιρικοί τύποι  Δικτυκός τόπος του Τμήματος Οικονομικών www.econ.uoa.gr –Βοηθήματα για συνεργασία με Ομάδα στην Κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου  Εργασία - Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου

3 Γενικά ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Παρασκευή 12:30 – 13:30 Σταδίου 5, Γραφείο 407 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Γραπτή Εξέταση (60 %)  Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (40 %)

4 Ύλη που συνοδεύει τις διαλέξεις  Πετράκης, 2007 –Γ’ Μέρος –Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη 1 η Ενότητα – Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (σελ.199-222)

5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΕΣ = ΤΑΣΕΙΣ = ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

6 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛEΙΑ  Η ιδέα ενός μπορεί να είναι το έναυσμα μιας επιχειρηματικής ιδέας για άλλον  Όλες οι σκέψεις επιτρέπονται – δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος στο στάδιο της διερευνητικής ανάλυσης – ενθάρρυνση ακραίων απόψεων ως πρώτη προσέγγιση  Καταγράψτε / μαγνητοφωνείστε τις σκόρπιες ιδέες – πολλές φορές άταχτες ιδέες στην πορεία συνδέονται μεταξύ τους  Να δεχόμαστε, ως υπόθεση εργασίας, την αξία της ιδέας του άλλου

7 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΔΕΩΝ 1.Αξιολογώντας τα πράγματα υπό το πρίσμα της «νέας» ή καινοτόμου οπτικής γωνίας – Ο ρόλος του εξερευνητή της αγοράς 2.ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (για προϊόντα, υπηρεσίες, κλάδους) 1.Εντοπισμός του σταδίου στο οποίο πιστεύετε ότι βρίσκεται το προϊόν που επιθυμείτε να παράγετε (εμβριακό στάδιο, στάδιο ανάπτυξης, στάδιο ωρίμανσης, στάδιο παρακμής) 2.Εκτίμηση της φάσης που διανύει τόσο το προϊόν όσο και ο κλάδος στον οποίο στοχεύει

8 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  Συνεχής αναδρομή και αντιπαράθεση σε προσωπικούς έναντι ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους κατά τη διάρκεια της επιλογής  Συγκέντρωση πληροφοριών για τον / τους κλάδους της επικείμενης δραστηριοποίησης  Επικέντρωση σε μικρό αριθμό (2-3) παραγωγικών κλάδων εξ’ αρχής  Εντοπισμός των βασικών προβλημάτων που απαιτούν λύση (π.χ. πιθανά εμπόδια, προοπτικές, πηγές πληροφόρησης, τρόπος προσέγγισης και ιεράρχηση ενεργειών κ.λπ.

9 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  Συζήτηση και καταγραφή πιθανών λύσεων στα προβλήματα  Αντιπαράθεση / Σύνθεση πιθανών λύσεων με τους προσωπικούς στόχους του καθένα  Επικέντρωση στην καλύτερη ευκαιρία με βάση την ανάλυση

10 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ:  Αρχικό κόστος επένδυσης  Ανταγωνισμός  Αντιγράφεται εύκολα  Είσοδος σε νέα αγορά  Καταξίωση  Ζητήματα νομιμότητας  Τεχνολογικές εξελίξεις / Απαξίωση  Αβέβαιη ζήτηση  Επίπεδα κερδοφορίας  Αξιολόγηση περιόδου ανάπτυξης

11 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 1.Δεν είναι όλες οι επιχειρηματικές ιδέες κερδοφόρες / αποδοτικές 2.Ποιές ιδέες ταιριάζουν περισσότερο με τους προσωπικούς και επιχειρηματικούς σου στόχους 3.Δεν υπάρχει βιώσιμη αγορά για κάθε μία από τις επιχειρηματικές ιδέες που θα ληφθούν υπόψη 4.Η κάθε ιδέα έχει τον ενδεδειγμένο χρόνο υλοποίησης

12 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  Κατάτμηση κλάδων σε όσο το δυνατόν περισσότερους υπο-κλάδους προκειμένου να επιχειρηθεί ο προσδιορισμός δυνητικών αγορών σε όσο το δυνατόν περισσότερες γίνεται (σε επίπεδο ΣΤΑΚΩΔ)

13 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών  Εντοπισμός των κενών / ευκαιριών της αγοράς (opportunity gaps) και προσδιορισμός συνδυασμών ανεκμετάλλευτων ευκαιριών που δύναται να οριοθετήσουν μια αγορά διείσδυσης

14 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ιδεών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Κατάτμηση – Ευκαιρία της Αγοράς)  Eπιχείρηση υγιεινής διατροφής με χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής

15 Η χρησιμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου  Παρέχει έναν «χάρτη», χρήσιμος για ενδεχόμενες για μελλοντικές τροποιήσεις  Εξασφάλιση Χρηματοδότησης  Επενδυτικα κεφάλαια – κεφάλαιο κίνησης  Κατανόηση του κλάδου, της επιχείρησης που προτίθεται να ξεκινήσει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου  Καταγραφή – Ανάλυση ανταγωνισμού

16 Η χρησιμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου  Παρακολούθηση – έλεγχος πορείας επιχείρησης  Προστασία έναντι κινδύνων ελλειπούς πληροφόρησης  Κριτήρια για την αγορά υφιστάμενης επιχείρησης  Εμπλουτισμός δραστηριοτήτων  Δίνονται απαντήσεις σχετικά με το αν πρέπει να γίνει η επιχείρηση

17 Τί περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο; 1.Τί παράγει η επιχείρηση 2.Πόσο παράγει η επιχείρηση 3.Πώς θα το παράγει

18 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 1  Ανάληψη Επιχειρηματικής Δέσμευσης

19 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 2  Ανάληση προσωπικού μας προφίλ

20 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 3  Ανάληση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης

21 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 4  Ανάληση φάσεων εργασίας

22 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 5  Έρευνα Αγοράς και Ανταγωνισμού –Πελατολόγιο –Κλάδος & Ανταγωνισμός –Τεχνολογία –Μακροοικονομικό περιβάλλον

23 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 6  Πρόβλεψη Κύκλου Εργασιών

24 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 7  Τόπος εγκατάστασης –Οικόπεδο –Γραφεία –Αποθήκες –Ανάγκες εμπορικής λειτουργίας – Ανάγκες διοικητικής λειτουργίας

25 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 8  Παραγωγικός και λοιπός εξοπλισμός –Μηχανικός εξοπλισμός –Μεταφορικά μέσα –Προσωπικό –Κόστος Παγίων –Κεφάλαιο Κίνησης

26 Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Στάδιο 9  Έρευνα για τη χρηματοδότηση  Ιδρυτικά κεφάλαια = Κεφάλαια Παγίων + Κεφάλαια Εκκίνησης

27 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ  Καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος άλλος δεν έχει προσφέρει, μέχρι στιγμής, την λύση που θέλουμε να προσφέρουμε;

28 Προφίλ Κινδύνου/Επένδυσης Κίνδυνος Επένδυση Αρχικό Στάδιο Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Στάδια Επένδυσης

29 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΝΩΣΗ / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥ  ΤΙ ΣΕ ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕΙ  ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ


Κατέβασμα ppt "Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google