Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού

2 Αντί προλόγου …  Η Ελλάδα όχι μόνο είναι ουραγός στην ευρυζωνική διείσδυση αλλά και η απόσταση από τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. αυξάνει. (Στοιχεία CoCom 6/2005) (Αγρίνιο, Νοέμβριος 2005)

3 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

4 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

5 Η κλίμακα επενδύσεων  Βασική αρχή  Οι νέοι πάροχοι ξεκινούν με την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην υποδομή του πρώην κρατικού μονοπωλίου (του ΟΤΕ).  Σταδιακά, καθώς μεγαλώνουν και καθίστανται οικονομικά εύρωστοι, αναπτύσσουν και επεκτείνουν ίδιες υποδομές.  Με τον τρόπο αυτό μειώνουν σταδιακά την εξάρτηση τους από το πρώην κρατικό μονοπώλιο (χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα) και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την παροχή νέων, διαφοροποιημένων υπηρεσιών.  Το γεγονός που τους παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.  Η κλίμακα επενδύσεων στη σταθερή τηλεφωνία Μεταπώληση ΑΠΤΒ Προεπιλογή Bitstream Ίδιο δίκτυο

6 Ευρυζωνικότητα και Ανταγωνισμός  Ανταγωνισμός: Καθοριστικός στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας  Οι 12 πρώτες χώρες της Ε.Ε. σε ευρυζωνική διείσδυση βασίζονται περισσότερο ή λιγότερο σε δίκτυα CaTV και στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ): oΌλες: CaTV συνεισφέρει > 5% των ευρυζωνικών γραμμών o9 από τις 12: CaTV συνεισφέρει > 20% των ευρυζωνικών γραμμών o6 από τις 12: ΑΠΤΒ > 10% των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών oΜόνο 3 από τις 12: ΑΠΤΒ < 5% των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών  Στην Ελλάδα:  Απουσία δικτύων CaTV  Εμβρυακή ανάπτυξη της ΑΠΤΒ μέχρι και το 2006: oΔιείσδυση της ΑΠΤΒ: <1% επί των κύριων τηλεφωνικών γραμμών oΣυμβολή στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: 4%

7 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

8 Ανάλυση αγορών  Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάλυσης των 18 αγορών, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (Ν. 3431/2006 & Ν.3592/2007)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεχθεί πλήρως τις σχετικές κοινοποιήσεις της ΕΕΤΤ  Έχει ολοκληρωθεί η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ σε καθεμιά από τις 18 αγορές (όπου υπάρχει πάροχος με ΣΙΑ).  Αποφάσεις με ιδιαίτερη σημασία για την ευρυζωνική αγορά:  Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Reference Unbundling Offer – RUO)  Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Reference Bitstream Offer – RBO).

9 Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο  Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) έχει αποτελέσει όχημα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας σε όλες τις προηγμένες ευρυζωνικές αγορές.  Η ΕΕΤΤ έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη της ΑΠΤΒ.  Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη φυσική συνεγκατάσταση.  Κεντρικός άξονας η εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.  Δέσμευση ΟΤΕ σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φυσικών συνεγκαταστάσεων.  Αποτελέσματα:  Αύξηση των Αστικών Κέντρων του ΟΤΕ με φυσική συνεγκατάσταση από 1 το Δεκέμβριο 2005 σε 20 το Σεπτέμβριο 2006 και σε 100 το Σεπτέμβριο  Τα Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση καλύπτουν σήμερα το >50% της συνδρομητικής βάσης.

10 Παράλληλες δράσεις  Σύνταξη Σχεδίου ΚΥΑ για τη διευθέτηση των διαδικασιών παροχής Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  Βασικές αρχές: Διαφάνεια, αμεροληψία, διευκόλυνση επενδύσεων.  Εποπτικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της τήρησης της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και του δικαίου του ανταγωνισμού.  Έμφαση τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά.  Έργο για τον καθορισμό δεικτών ποιότητας.  Στο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης.  Στόχος να μπορεί ο καταναλωτής να αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις βάσει όχι μόνο της τιμής αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, συγκρίνοντας ομοειδής και ποσοτικοποιημένες παραμέτρους.

11 Δράσεις ενημέρωσης του κοινού  Ανακήρυξη του 2007 σε Έτος Ευρυζωνικότητας δια στόματος του κ. Πρωθυπουργού.  Παραγωγή και διανομή φυλλαδίων:  Το Διαδίκτυο και Εγώ  Γνωρίστε την Ευρυζωνικότητα  Εβδομάδα ευρυζωνικότητας στο Μετρό Συντάγματος.  Δημιουργία δικτυακού τόπου για την ευρυζωνικότητα:  Φόρουμ ευρυζωνικότητας

12 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

13 Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών Με βάση τη σημερινή πορεία εκτιμούμε για το τέλος του 2007:  Ευρυζωνικές γραμμές > 1,000,000  Ευρυζωνική διείσδυση κοντά στο 10% Διείσδυση 8,1%

14 Ευρυζωνική διείσδυση στην Ε.Ε. (30/6/2007) Η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στο 8,1%. Εκτιμώμενη διείσδυση στο τέλος του 2007 κοντά στο 10%. Πηγή: CoCom

15 Εξαμηνιαία αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την Ε.Ε. Απαιτείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για επίτευξη σύγκλισης με την Ε.Ε. μέχρι το τέλος του Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της CoCom

16 Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ Οι γραμμές ΑΠΤΒ οκταπλασιάστηκαν μεταξύ 12/2006 και 9/2007.

17 Ποσοστιαία σύσταση της ευρυζωνικής ανάπτυξης Το Γ τρίμηνο η ΑΠΤΒ συνεισέφερε το 45% της ευρυζωνικής ανάπτυξης. Το 2007 η ΑΠΤΒ συνεισέφερε το 34% της ευρυζωνικής ανάπτυξης, έναντι 4% το 2006.

18 Διείσδυση της ΑΠΤΒ στα κράτη της Ε.Ε. Η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στο 3,1%. Εκτιμώμενη διείσδυση στο τέλος του 2007 >4,5%. Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της CoCom

19 Εκτιμώμενη εξέλιξη των γραμμών ΑΠΤΒ Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ΑΠΤΒ κατά 20%  Σύγκλιση με Ε.Ε. εντός του 2009 Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ΑΠΤΒ κατά 50%  Σύγκλιση με Ε.Ε. εντός του 2008 Πηγή: EETT και CoCom

20 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

21 Συμπεράσματα  Σημαντικά βήματα προόδου: Η ευρυζωνική σύγκλιση δεν αποτελεί άλυτο πρόβλημα.  Δεν αρκεί. Είμαστε ακόμη πολύ πίσω: Θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω ο ρυθμός ευρυζωνικής ανάπτυξης.  Η ανάπτυξη της ΑΠΤΒ αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, αλλά … Δεν είναι το τελευταίο στάδιο στην κλίμακα επενδύσεων.  Τελικός στόχος δεν είναι η διείσδυση, αλλά … Να καταστεί η Ελλάδα μια κοινωνία ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

22


Κατέβασμα ppt "Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google