Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Βιβλιοθήκη Ως Χώρος Εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Βιβλιοθήκη Ως Χώρος Εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Βιβλιοθήκη Ως Χώρος Εργασίας

2 Περιεχόμενα Η Ιστορική Εξέλιξη Του Βιβλιοθηκονόμου
Βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης Αρχειονομία Τμήμα Αρχειονομίας Και Βιβλιοθηκονομίας Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Καταλογογράφηση Το Δεκαδικό Σύστημα Dewey Τα Γενικά Αρχεία Του Κράτους

3 Η Ιστορική Εξέλιξη Του Βιβλιοθηκονόμου
1. Το παρελθόν του βιβλιοθηκονόμου 2. Ο βιβλιοθηκονόμος στο παρόν

4 3. Καταγραφή των δραστηριοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων ενός βιβλιοθηκονόμου
Ο βιβλιοθηκονόμος ως τεχνικός διαχειριστής της πληροφορίας. Ο βιβλιοθηκονόμος ως διανομέας του υλικού. Ο βιβλιοθηκονόμος ως επιμορφωτής ακαδημαϊκών και ως εκπαιδευτής σπουδαστών.

5 3. Καταγραφή των δραστηριοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων ενός βιβλιοθηκονόμου
Ο βιβλιοθηκονόμος ως ανατροφοδοτής και αξιολογητής της πληροφορίας. Ο βιβλιοθηκονόμος ως διαθέτης της πληροφορίας.

6 Δεξιότητες του βιβλιοθηκονόμου
Επαγγελματικές δεξιότητες, Προσωπικές, Τεχνικές, Δεξιότητες διαχείρισης έργων και Νομικές δεξιότητες

7 Η Ιστορική Εξέλιξη Του Βιβλιοθηκονόμου
4. Ο βιβλιοθηκονόμος - επιστήμονας πληροφόρησης. Προσόντα 5. Το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου στο μέλλον

8 Βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης

9 Αρχειονομία Ο Αρχειονόμος Και Τα Καθήκοντα Του Ο Αρχειονόμος Πρέπει...

10

11 Επαγγελματικές Προοπτικές:

12 Καταλογογράφηση Κανόνες Καταλογογράφησης ποιες πληροφορίες από το βιβλιογραφικό τεκμήριο θα συμπεριληφθούν στην εγγραφή πώς αυτές οι πληροφορίες θα παρουσιαστούν στον καρτοκατάλογο ή την ηλεκτρονική εγγραφή με ποια σειρά θα τοποθετηθούν οι εγγραφές στον κατάλογο.

13 Η χρήση ενός συστήματος ταξινόμησης σε μια βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τα ακόλουθα:
Ομαδοποιεί βιβλία (ή άλλα τεκμήρια) που έχουν το ίδιο θέμα Βάσει του ταξινομικού αριθμού προσδιορίζεται και ο ταξιθετικός αριθμός, ο οποίος δείχνει την ακριβή θέση του τεκμηρίου στο ράφι, για τον εύκολο εντοπισμό του Τα δύο πιο πάνω σε συνδυασμό διευκολύνουν τον χρήστη στο να εντοπίσει στο ράφι πρόσθετα τεκμήρια που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν

14 Συστήματα Ταξινόμησης
το Σύστημα Ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress classification - LC), το οποίο αναπτύχθηκε από τον Herbert Putnam το 1897 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου τo Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification - DDC), το οποίο αναπτύχθηκε από τον Μέλβιλ Ντιούι το 1876. το Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (Universal Decimal Classification), το οποίο αναπτύχθηκε από τους Paul Otlet και Henri la Fontaine περί τα τέλη του 19ου αιώνα και βασίζεται στο Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey

15 Το Δεκαδικό Σύστημα Dewey
Οι 10 κύριες τάξεις είναι: 000 Γενικά Θέματα 100 Φιλοσοφία και Ψυχολογία 200 Θρησκεία 300 Κοινωνικές Επιστήμες 400 Γλώσσα 500 Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά 600 Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες Επιστήμες 700 Τέχνες – Καλές Τέχνες και Διακοσμητικές Τέχνες 800 Λογοτεχνία και Ρητορική 900 Γεωγραφία και Ιστορία

16 Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Στόχοι Του Καταλόγου Βιβλιοθήκης Το 1876 ο Charles Ammi Cutter ήταν ο πρώτος που προσδιόρισε τους στόχους ενός βιβλιογραφικού συστήματος. Σύμφωνα με τον Cutter, αυτοί οι στόχοι ήταν να μπορεί κάποιος να εντοπίσει κάποιο βιβλίο γνωρίζοντας τον συγγραφέα, τον τίτλο ή το θέμα (εντοπισμός) να μπορεί κάποιος να δει τι βιβλία διαθέτει η βιβλιοθήκη από κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα, πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή σε κάποια συγκεκριμένη λογοτεχνία (ομαδοποίηση) να βοηθήσει στην επιλογή κάποιου βιβλίου ως προς την έκδοσή του και ως προς τον χαρακτήρα του (επιλογή)

17 Είδη Καταλόγου Παραδοσιακά, σε έναν καρτοκατάλογο υπάρχουν τα ακόλουθα είδη καταλόγου: Ανά συγγραφέα: τα λήμματα τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τα ονόματα των συγγραφέων και των επιμελητών που υπάρχουν στις εγγραφές. Ανά τίτλο: τα λήμματα τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τους τίτλους των εγγραφών. Ανά λέξη-κλειδί: θεματικός κατάλογος, όπου τα λήμματα τοποθετούνται αλφαβητικά βάσει κάποιου συστήματος από λέξεις-κλειδιά. Μικτός αλφαβητικός κατάλογος: καμιά φορά βρίσκει κανείς μικτό κατάλογο με συγγραφέα / τίτλο, ή συγγραφέα / τίτλο / λέξη-κλειδί. Συστηματικός κατάλογος: θεματικός κατάλογος, βάσει συστηματικής υποδιαίρεσης θεμάτων. Κατάλογος ραφιού: τα λήμματα τοποθετούνται ακριβώς με τη σειρά που βρίσκονται στα ράφια.

18 Τα Γενικά Αρχεία Του Κράτους
Σύντομη Επισκόπηση Της Αρχειακής Ιστορίας

19 Τα Γενικά Αρχεία Του Κράτους
Οι Χρήσεις Του Αρχείου Όργανο εξουσίας και διαχείρισης Τεκμηρίωση/πληροφόρηση Αποδείξεις Υλικό για έρευνα Σύμβολα

20 Σκοπός Της Υπηρεσίας Ανάμεσα στους στόχους των γενικών αρχείων του κράτους συγκαταλέγονται και οι εξής : Η διάσωση και η συγκέντρωση όλων δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων ή χειρογράφων που αναφέρονται στην ιστορική, πολιτική ,οικονομική ,διοικητική και κοινωνική ζωή της χώρας. Έπειτα αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι η συντήρησή τους, η καταγραφή τους, η ευρετηρίαση τους όπως επίσης η ταξινόμηση και η μικροφωτογράφηση ώστε η διάθεση τούς να εξυπηρετεί το ευρύ κοινό. Κάθε δημόσιο αρχείο που έχει σημαντική ιστορική αξία για το ελληνικό έθνος αποτελεί ευθύνη της υπηρεσίας να εισάγεται σε αυτήν και να προετοιμάζεται ώστε να αξιοποιείται για κάθε μελέτη και έρευνα.

21 Σκοπός Της Υπηρεσίας Παράλληλα συνεργάζεται με τις αρχές της εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά ιδρύματα και όλους τους θρησκευτικούς φορείς για την εύρεση και την διάσωση αρχειακού υλικού. Τα ιδιωτικά αρχειακά ιδρύματα, συλλέκτες και αρχαιολάτρες αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας οπότε η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για να υπάρχει στην διάθεση της υπηρεσίας κάθε αρχειακό υλικό που παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον. Εποπτεύεται τα ειδικά αρχεία που έχουν ιδρυθεί και συνεχίζουν να λειτουργούν σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

22 Σκοπός Της Υπηρεσίας Εκδίδει δημοσιεύματα (περιοδικών και αυτοτελών) που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. Εμπλουτίζει την αρχειακή συλλογή με την αγορά η την αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

23 Επιμέλεια Εργασίας: Ζερβού Ελεάνα Καραγιάννη Άννα Ελένη Κλητσινάρη
Έλενα Στυλιανίδη Κουρκούλου Κατερίνα

24


Κατέβασμα ppt "Η Βιβλιοθήκη Ως Χώρος Εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google