Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΔΟΥΡΗ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2014 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΔΟΥΡΗ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2014 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΔΟΥΡΗ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2014 1

2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διαχρονικά είχε διαφορετική μορφή. Συγκεκριμένα: 1. Πρωτόγονη κοινωνία 2. Ανταλλακτική Αγορά 3. Εμπορικά κέντρα, λαϊκές, κλπ 4. Αγορά με τη σημερινή έννοια 2

3 Ορισμός της έννοιας  Έχει ευρεία έννοια  Περιλαμβάνει όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για μια αγοραπωλσία  Περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς χώρους 3

4 Συμμετέχοντα μέρη  Όλοι όσοι προσφέρουν αγαθά για πώληση: επιχειρήσεις – πωλητές. Σκοπός τους: μεγαλύτερες ποσότητες- μεγαλύτερη τιμή- μέγιστο κέρδος  Όλοι όσοι ζητούν να αγοράσουν αγαθά: καταναλωτές. Σκοπός τους: μέγιστη χρησιμότητα από κάθε αγαθό. 4

5 Ισορροπία Είναι το σημείο που με την ίδια τιμή εξισώνονται τα παρακάτω:  Ποσότητα προσφερομένων προϊόντων από παραγωγούς  Ποσότητα ζητούμενων προϊόντων από καταναλωτές  Παράδειγμα: http://www.bized.co.uk/sites/bized/files/d ocs/demand_supply.xls http://www.bized.co.uk/sites/bized/files/d ocs/demand_supply.xls 5

6 Έλλειμμα  Λέγεται και υπερβάλλουσα ζήτηση  Παρουσιάζεται όταν η ζητούμενη ποσότητα (σε συγκεκριμένη τιμή) είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα 6

7 Πλεόνασμα  Λέγεται και πλεονάζουσα προσφορά.  Παρατηρείται όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την προσφερόμενη. 7

8 Τιμή ισορροπίας  Λέγεται η τιμή στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα 8

9 Αντίρροπες Δυνάμεις – Πλεόνασμα  Όταν δημιουργείται πλεόνασμα οι παραγωγοί μειώνουν τις τιμές.  Μείωση τιμών σημαίνει αύξηση ζητούμενης ποσότητας.  Αύξηση ζητούμενης ποσότητας επιφέρει μείωση πλεονάσματος. 9

10 Αντίρροπες Δυνάμεις – Έλλειμμα  Όταν δημιουργείται έλλειμμα οι παραγωγοί αυξάνουν τις τιμές.  Αύξηση τιμών σημαίνει μείωση ζητούμενης ποσότητας (Νόμος ζήτησης) και αύξηση προσφερόμενης (Νόμος Προσφοράς)  Η μεταβολή αυτή στις ποσότητες επιφέρει μείωση ελλείμματος. 10


Κατέβασμα ppt "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΔΟΥΡΗ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2014 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google