Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΔΟΥΡΗ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2014

2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διαχρονικά είχε διαφορετική μορφή. Συγκεκριμένα:
Πρωτόγονη κοινωνία Ανταλλακτική Αγορά Εμπορικά κέντρα, λαϊκές, κλπ Αγορά με τη σημερινή έννοια

3 Ορισμός της έννοιας Έχει ευρεία έννοια
Περιλαμβάνει όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για μια αγοραπωλσία Περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς χώρους

4 Συμμετέχοντα μέρη Όλοι όσοι προσφέρουν αγαθά για πώληση: επιχειρήσεις – πωλητές. Σκοπός τους: μεγαλύτερες ποσότητες- μεγαλύτερη τιμή- μέγιστο κέρδος Όλοι όσοι ζητούν να αγοράσουν αγαθά: καταναλωτές. Σκοπός τους: μέγιστη χρησιμότητα από κάθε αγαθό.

5 Ισορροπία Είναι το σημείο που με την ίδια τιμή εξισώνονται τα παρακάτω: Ποσότητα προσφερομένων προϊόντων από παραγωγούς Ποσότητα ζητούμενων προϊόντων από καταναλωτές Παράδειγμα:

6 Έλλειμμα Λέγεται και υπερβάλλουσα ζήτηση
Παρουσιάζεται όταν η ζητούμενη ποσότητα (σε συγκεκριμένη τιμή) είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα

7 Πλεόνασμα Λέγεται και πλεονάζουσα προσφορά.
Παρατηρείται όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την προσφερόμενη.

8 Τιμή ισορροπίας Λέγεται η τιμή στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα

9 Αντίρροπες Δυνάμεις – Πλεόνασμα
Όταν δημιουργείται πλεόνασμα οι παραγωγοί μειώνουν τις τιμές. Μείωση τιμών σημαίνει αύξηση ζητούμενης ποσότητας. Αύξηση ζητούμενης ποσότητας επιφέρει μείωση πλεονάσματος.

10 Αντίρροπες Δυνάμεις – Έλλειμμα
Όταν δημιουργείται έλλειμμα οι παραγωγοί αυξάνουν τις τιμές. Αύξηση τιμών σημαίνει μείωση ζητούμενης ποσότητας (Νόμος ζήτησης) και αύξηση προσφερόμενης (Νόμος Προσφοράς) Η μεταβολή αυτή στις ποσότητες επιφέρει μείωση ελλείμματος.


Κατέβασμα ppt "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google