Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ. Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε φωνήεν. Π.χ. ἡ πόλις τ ῆς πόλε - ως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ. Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε φωνήεν. Π.χ. ἡ πόλις τ ῆς πόλε - ως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ

2 Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε φωνήεν. Π.χ. ἡ πόλις τ ῆς πόλε - ως τ ῆς πόλε - ως

3 Πώς βρίσκουμε το θέμα των ουσιαστικών της γ΄ κλίσης; Τα βάζουμε στη γενική και αφαιρούμε την κατάληξη. ὁ γέρων το ῡ γέροντ-ος

4 Ας κλίνουμε ένα φωνηεντόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ῆ πόλις τῆς πόλεως τῇ πόλει τήν πόλιν ὦ πόλι ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ α ἱ πόλεις τῶν πόλεων ταῖς πόλεσι τάς πόλεις ὦ πόλεις Είναι βραχύ!

5 Να κλίνεις το ουσιαστικό που σου λέει ο Ποσειδώνας! Ἒχω μεγάλην δύναμιν.

6 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό φωνηεντόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ ἱππεύς τοῡ ἱππέως τῷ ἱππεῖ τόν ἱππέα ὦ ἱππεῡ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ ἱππεῖς τῶν ἱππέων τοῖς ἱππεῡσι τούς ἱππέας ὦ ἱππεῖς

7 Να κλίνεις το ουσιαστικό που σου λέει ο Δίας! Ε ἰμί ὁ βασιλεύς τῶν θεῶν!

8 Ας κλίνουμε ένα ουδέτερο συμφωνόληκτο ουσιαστικό!ΕΝΙΚΟΣ τό σῶμα τοῡ σώματος τῷ σώματι τό σῶμα ὦ σῶμα ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ τά σώματα τῶν σωμάτων τοῖς σώμασι τά σώματα ὦ σώματα

9 Να κλίνεις το σ ῆ μα! ἀρχαῖον σῆμα

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 14 (ΒΙΒΛΙΟ)

11 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ λέων τοῡ λέοντος τῷ λέοντι τόν λέοντα ὦ λέον ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ λέοντες τῶν λεόντων τοῖς λέουσι τούς λέοντας ὦ λέοντες

12 Ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε το Γόρδιο δεσμό! Να κλίνεις: ὁ λύων!

13 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ ἱμάς τοῡ ἱμάντος τῷ ἱμάντι τόν ἱμάντα ὦ ἱμάς ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ ἱμάντες τῶν ἱμάντων τοῖς ἱμᾱσι τούς ἱμάντας ὦ ἱμάντες

14 Να κλίνεις ὁ ἀνδριάς!

15 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ ἀδάμας τοῡ ἀδάμαντος τῷ ἀδάμαντι τόν ἀδάμαντα ὦ ἀδάμαν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο ἱ ἀδάμαντες τῶν ἀδαμάντων τοῖς ἀδάμασι τούς ἀδάμαντας ὦ ἀδάμαντες

16 Να κλίνεις ὁ γίγας!

17 Ας θυμηθούμε το ε ἰμί! ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ε ἰμί εἶ ἐστί ἐσμέν ἐστέ ε ἰσί(ν) ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἦ και ἦν ἦσθα ἦν ἦμεν ἦτε ἦσαν ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ἒσομαι ἒσει/ ἒσῃ ἒσται ἐσόμεθα ἒσεσθε ἒσονται


Κατέβασμα ppt "12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ. Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά; Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε φωνήεν. Π.χ. ἡ πόλις τ ῆς πόλε - ως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google