Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα. Τα επίθετα έχουν 3 γένη!  ΑΡΣΕΝΙΚΟ: ὁ καλός Φαραώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα. Τα επίθετα έχουν 3 γένη!  ΑΡΣΕΝΙΚΟ: ὁ καλός Φαραώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα

2 Τα επίθετα έχουν 3 γένη!  ΑΡΣΕΝΙΚΟ: ὁ καλός Φαραώ

3 Τα επίθετα έχουν 3 γένη!  ΘΗΛΥΚΟ: ἡ καλή θεραπαινίδα

4 Τα επίθετα έχουν 3 γένη!  ΟΥΔΕΤΕΡΟ: τό καλόν χωρίον

5 Πώς κλίνεται το αρσενικό; Όπως τα ουσιαστικά της Β΄κλίσης.

6 Ας κλίνουμε ένα επίθετο. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ καλός τοῡ καλοῡ τῷ καλῷ τόν καλόν ὦ καλέ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ο ἱ καλοί τ ῶ ν καλ ῶ ν το ῖ ς καλο ῖς τούς καλούς ὦ καλοί

7 Πώς κλίνεται το θηλυκό; Όπως τα ουσιαστικά της Α΄κλίσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το θηλυκό τελειώνει σε –η. Όταν όμως πριν από την κατάληξη –ος του αρσενικού υπάρχει φωνήεν ή –ρ-, τότε το θηλυκό τελειώνει σε –α (π.χ. φαιδρός= φαιδρά).

8 Ας κλίνουμε ένα επίθετο. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ καλή τῆς καλῆς τῇ καλῇ τήν καλήν ὦ καλή ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ α ἱ καλαί τ ῶ ν καλ ῶ ν τα ῖ ς καλα ῖς τάς καλάς ὦ καλαί

9 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ! Τα θηλυκά: -τελειώνουν σε –η. -τελειώνουν σε –α (μακρό), όταν πριν από την κατάληξη –ος του αρσενικού υπάρχει φωνήεν ή ρ (π.χ. πλούσιος= πλουσία).

10 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ! πλουσίων. -Στη γενική πληθυντικού τονίζεται όπως και το αρσενικό: πλουσίων. πλούσιοι-πλούσιαι. - Στην Ονομαστική και Κλητική Πληθυντικού τονίζεται όπως και το αρσενικό: πλούσιοι-πλούσιαι.

11 Ας κλίνουμε ένα επίθετο. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τό καλόν τοῡ καλοῡ τῷ καλῷ τό καλόν ὦ καλόν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τά καλά τ ῶ ν καλ ῶ ν το ῖ ς καλο ῖς τά καλά ὦ καλά

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα σύνθετα επίθετα σε –ος είναι συνήθως δικατάληκτα, δηλαδή το αρσενικό και το θηλυκό κλίνονται το ίδιο: ὁ, ἡ ἒνδοξος, τό ἒνδοξον.

13 Ας κλίνουμε και την δεικτική αντωνυμία ο ὗτος. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ο ὗτος τούτουτούτῳτοῡτον ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ο ὗτοι τούτωντούτοιςτούτους----------

14 Ας κλίνουμε και την δεικτική αντωνυμία α ὓτη. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ α ὓτη ταύτηςταύτῃταύτην ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ α ὗται τούτωνταύταιςταύτας----------

15 Ας κλίνουμε και την δεικτική αντωνυμία το ῡτο. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ το ῡτο τούτουτούτῳτοῡτο------ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τα ῡτα τούτωντούτοις ----------

16 Δες ένα κόλπο!  Οι καταλήξεις της αντωνυμίας ο ὗτος είναι ουσιαστικά το άρθρο. του-τουτου-τῳτου-τον….


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα. Τα επίθετα έχουν 3 γένη!  ΑΡΣΕΝΙΚΟ: ὁ καλός Φαραώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google