Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργώ ν 15/1/2014 9ο Εξάμηνο, 2013-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργώ ν 15/1/2014 9ο Εξάμηνο, 2013-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργώ ν 15/1/2014 9ο Εξάμηνο, 2013-2014

2 12 Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία √ Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία √ Κύκλος Ζωής έργου Κύκλος Ζωής έργου Μελέτη Σκοπιμότητας-Επιλογή έργου Μελέτη Σκοπιμότητας-Επιλογή έργου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Χρονοδιαγράμματα Χρονοδιαγράμματα Έλεγχος έργου Έλεγχος έργου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

3 13 Κύκλος ζωής έργου Αποτελείται από το σύνολο των φάσεων που περνά ένα έργο από την στιγμή που ξεκινά μέχρι την ολοκλήρωσή του. Φάση έργου: ο χρόνος στον οποίο ολοκληρώνεται ένα ή περισσότερα παραδοτέα Παραδοτέα: απτά και κατάλληλα επικυρωμένα παράγωγα εργασίας όπως μία μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ή ένα προίόν

4 14

5 5 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ Εισαγόμενα στοιχεία, ακολουθούμενες διαδικασίες και εξαγόμενα αποτελέσματα

6 Επί μέρους στοιχεία του Κύκλου Ζωής Ενός έργου As built records

7 17 Στάδια ανάπτυξης/Κύκλος ζωής ενός έργου ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥ- ΡΓΙΑ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΣΗ ΑΠΟ- ΕΠΕΝΔΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Σύλληψη και αρχικός σχεδιασμός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υλοποίηση/Κατασκευή Λειτουργία/Ολοκλήρωση Αποκατάσταση/Κλείσιμο Σωρευτική προσπάθεια Ρυθμός προσπάθειας

8 18 Βασικά Χαρακτηριστικά Έργων  Yποδιαίρεση έργων σε φάσεις ή στάδια :

9 Παράδειγμα

10 10 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ Δυνατότητα παρέμβασης έναντι κόστους αλλαγών Σύλληψη Σχεδιασμός Υλοποίηση Λειτουργία

11 11 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αρχικός σχεδιασμός- Ορισμός ομάδας εκπόνησης Ποιος είναι υπεύθυνος Ποιος είναι υπεύθυνος Η πρόταση και η σύντομη περιγραφή του έργου που πρόκειται να αναλυθεί Η πρόταση και η σύντομη περιγραφή του έργου που πρόκειται να αναλυθεί Ποιοι θα εμπλακούν Ποιοι θα εμπλακούν Πόσο λεπτομερής θα πρέπει να είναι η μελέτη Πόσο λεπτομερής θα πρέπει να είναι η μελέτη Πότε θα πρέπει να παραδοθεί Πότε θα πρέπει να παραδοθεί Πόσα χρήματα θα διατεθούν για την μελέτη Πόσα χρήματα θα διατεθούν για την μελέτη Τεχνικές γνώσεις Τεχνικές γνώσεις Εμπλοκή των συμμετεχόντων Εμπλοκή των συμμετεχόντων

12 Κύκλος ζωής έργου, της Μελέτης Σκοπιμότητας

13 13 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εξέταση προοπτικών των συμμέτοχων Σκοπός της ανάλυσης είναι να καθορίσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των συμμέτοχων οι οποίοι μπορεί να είναι οργανώσεις ή άτομα που βρίσκονται εντός ή εκτός της εταιρίας και εμπλέκονται ή έχουν συμφέροντα που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το έργο: Σκοπός της ανάλυσης είναι να καθορίσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των συμμέτοχων οι οποίοι μπορεί να είναι οργανώσεις ή άτομα που βρίσκονται εντός ή εκτός της εταιρίας και εμπλέκονται ή έχουν συμφέροντα που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το έργο:

14 14 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εξέταση προοπτικών των συμμέτοχων Συμμετέχοντες σε ένα έργο, εσωτερικό του έργου Συμμετέχοντες σε ένα έργο, εσωτερικό του έργου Κύριος του έργου, Χρηματοδ’όης,Προωθών το έργο, Χρήστες, Πελάτες, Ομάδα Έργου, Διοίκηση, Συνάδελφοι Εργολήπτες, Προμηθευτές, Νομικοί Περιορισμοί

15 15 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εξέταση προοπτικών των συμμέτοχων Συμμετέχοντες σε ένα έργο, δρουν εξωτερικά στο έργο Συμμετέχοντες σε ένα έργο, δρουν εξωτερικά στο έργο Κρατικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά όργανα Περιβάλλον,Υ&Α Κρατικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά όργανα Περιβάλλον,Υ&Α Εργατικά συνδικάτα Εργατικά συνδικάτα ΜΚΟ, Οικολόγοι ΜΚΟ, Οικολόγοι Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές ΜΜΕ ΜΜΕ Μεμονωμένοι Πολίτες Μεμονωμένοι Πολίτες

16 16 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος βιωσιμότητας του έργου Πως επηρεάζεται το έργο από την τοποθεσία. Επαρκούν τα διαθέσιμα έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, κλπ); Πως επηρεάζεται το έργο από την τοποθεσία. Επαρκούν τα διαθέσιμα έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, κλπ); Πως επηρεάζεται το έργο από τις κλιματολογικές συνθήκες (φυσική θερμοκρασία ή θα χρειαστεί κλιματισμός;). Πως επηρεάζεται το έργο από τις κλιματολογικές συνθήκες (φυσική θερμοκρασία ή θα χρειαστεί κλιματισμός;). Επίδραση του έργου στο περιβάλλον (επιδρά σε κάποιους φυσικούς πόρους;) Επίδραση του έργου στο περιβάλλον (επιδρά σε κάποιους φυσικούς πόρους;) Υπολογισμός μεγέθους του έργου Υπολογισμός μεγέθους του έργου Προσδιορισμός και έρευνα αγοράς του προϊόντος Προσδιορισμός και έρευνα αγοράς του προϊόντος Αξιολόγηση της καμπύλης ζήτησης – προσφοράς Αξιολόγηση της καμπύλης ζήτησης – προσφοράς Αξιολόγηση του ανταγωνισμού Αξιολόγηση του ανταγωνισμού

17 17 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση περιορισμών Περιορισμοί εσωτερικοί ως προς το έργο Μπορεί το προϊόν να κατασκευαστεί; Μπορεί το προϊόν να κατασκευαστεί; Οι όροι της σύμβασης είναι αποδεκτοί από την εταιρία; Οι όροι της σύμβασης είναι αποδεκτοί από την εταιρία; Μπορεί να γίνει μεταφορά τεχνολογίας σε περίπτωση που δεν διαθέτη η εταιρία την απαιτούμενη; Μπορεί να γίνει μεταφορά τεχνολογίας σε περίπτωση που δεν διαθέτη η εταιρία την απαιτούμενη; Πρέπει να ξεκινήσει το έργο με την υπάρχουσα τεχνολογία ή πρέπει να περιμένει την επίτευξη καλύτερης; Πρέπει να ξεκινήσει το έργο με την υπάρχουσα τεχνολογία ή πρέπει να περιμένει την επίτευξη καλύτερης;

18 18 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση περιορισμών Περιορισμοί εσωτερικοί ως προς το έργο Είναι το ποσοστό των νέων τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν μικρότερο του 10%; Είναι το ποσοστό των νέων τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν μικρότερο του 10%; Μπορούν οι εργαζόμενοι της εταιρίας να εκπαιδευθούν ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο ή χρειάζονται εξωτερικοί εργολήπτες; Μπορούν οι εργαζόμενοι της εταιρίας να εκπαιδευθούν ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο ή χρειάζονται εξωτερικοί εργολήπτες; Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού; Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού;

19 19 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση περιορισμών Περιορισμοί που τίθενται από την εταιρεία Οικονομικοί στόχοι Οικονομικοί στόχοι –Χρηματορροή του έργου να είναι διαρκώς θετική –Πρόοδος του έργου να πρέπει να επιταχυνθεί ή επιβραδυνθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του ετήσιου προϋπολογισμού της –Η τιμή της μετοχής να επηρεάζει την δυνατότητα Μάρκετινγκ –Το έργο μπορεί να έχει στόχο την μεταφορά τεχνολογίας, ή να είναι πιλοτικό χάνοντας την ευκαιρία για είσοδο στην νέα αγορά, μειωμένο κέρδος.

20 20 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση περιορισμών Περιορισμοί που τίθενται από την εταιρεία, συν. Συνεταιρισμοί Συνεταιρισμοί –Προς το συμφέρον της εταιρίας να συνεταιριστεί με φορέα που έχει πείρα στο αντικείμενο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος Εργασιακές σχέσεις Εργασιακές σχέσεις Κατάρτιση Κατάρτιση –Το έργο μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί και πεδίο μάθησης για τους νεοπροσληφθέντες, πρόσθετη δαπάνη Εξαγωγές Εξαγωγές –Διαμόρφωση χαμηλότερης τιμής προϊόντος με σκοπό κέρδος από την είσοδό της εταιρείας σε αγορές εξωτερικού ή να επωφεληθεί από τυχόν κίνητρα για εξαγωγές

21 21 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση περιορισμών Εξωτερικοί περιορισμοί Εθνικοί και διεθνείς νόμοι και κανονισμοί Εθνικοί και διεθνείς νόμοι και κανονισμοί Χρονική καθυστέρηση για παραλαβή πρώτων υλών και υλικών Χρονική καθυστέρηση για παραλαβή πρώτων υλών και υλικών Περιορισμένος αριθμός υπεργολάβων που είναι σε θέση να εκτελέσουν τις εργασίες Περιορισμένος αριθμός υπεργολάβων που είναι σε θέση να εκτελέσουν τις εργασίες Διαχειριστικοί περιορισμοί και περιορισμοί μέσων μεταφοράς Διαχειριστικοί περιορισμοί και περιορισμοί μέσων μεταφοράς Διαθεσιμότητα ξένου συναλλάγματος και ισοτιμία νομισμάτων Διαθεσιμότητα ξένου συναλλάγματος και ισοτιμία νομισμάτων

22 22 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Αξιολόγηση περιορισμών Εξωτερικοί περιορισμοί, συν. Δυνάμεις της αγοράς και καμπύλες προσφοράς – ζήτησης Δυνάμεις της αγοράς και καμπύλες προσφοράς – ζήτησης Περιβαλλοντικά ζητήματα, κρατική νομοθεσία και πίεση ομάδων που διαφωνούν με το έργο Περιβαλλοντικά ζητήματα, κρατική νομοθεσία και πίεση ομάδων που διαφωνούν με το έργο Πολιτική –Οικονομική αστάθεια Πολιτική –Οικονομική αστάθεια Θέση του έργου σε σχέση με κατοικημένες περιοχές Θέση του έργου σε σχέση με κατοικημένες περιοχές

23 23 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων Χρόνος: Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί γρηγορότερα; Χρόνος: Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί γρηγορότερα; Κόστος: Μπορεί να μειωθεί ο προϋπολογισμός; Κόστος: Μπορεί να μειωθεί ο προϋπολογισμός; Ποιότητα: Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί σε μικρότερη διάρκεια και με μικρότερο κόστος με μειωμένη ποιότητα σε αποδεκτά επίπεδα; Ποιότητα: Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί σε μικρότερη διάρκεια και με μικρότερο κόστος με μειωμένη ποιότητα σε αποδεκτά επίπεδα; Πόροι: Μπορεί η εργασία να αυτοματοποιηθεί με λογικό κόστος ώστε να μειωθούν εργασίες; Πόροι: Μπορεί η εργασία να αυτοματοποιηθεί με λογικό κόστος ώστε να μειωθούν εργασίες;

24 24 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Τεχνικά ζητήματα: Τεχνικά ζητήματα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φθηνότερα υλικά, Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φθηνότερα υλικά, Υπάρχει απλούστερη διάταξη, Υπάρχει απλούστερη διάταξη, Έχουν εξεταστεί λύσεις πιο σύγχρονης τεχνολογίας, εξοπλισμού; Έχουν εξεταστεί λύσεις πιο σύγχρονης τεχνολογίας, εξοπλισμού; Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης διαφορετικού εξοπλισμού; Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης διαφορετικού εξοπλισμού; Έχει μετρηθεί το αντιστάθμισμα μεταξύ κόστους, χρονοδιαγράμματος παράδοσης και τεχνικών επιδόσεων; Έχει μετρηθεί το αντιστάθμισμα μεταξύ κόστους, χρονοδιαγράμματος παράδοσης και τεχνικών επιδόσεων; Έχουν εξεταστεί εναλλακτικά συστήματα διοίκησης; Έχουν εξεταστεί εναλλακτικά συστήματα διοίκησης;

25 25 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Τεχνικά ζητήματα: Τεχνικά ζητήματα: Παράδειγμα από Σάπες Παράδειγμα από Σάπες

26 26 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Mεταλλευτικό έργο, ο σχεδιασμός του οποίου εκπονήθηκε ως μία δυναμική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής του επίδ οσης, αναφέρεται το Έργο Χρυσού στις Σάπες του Νομού Ροδόπης. Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε, έχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του Δημόσιου Μεταλλείου, Ε5, Ν.Δ Ν. Ροδόπης σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης με το Υπουργείο Ανάπτυξης το έτος 1993. Mεταλλευτικό έργο, ο σχεδιασμός του οποίου εκπονήθηκε ως μία δυναμική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής του επίδ οσης, αναφέρεται το Έργο Χρυσού στις Σάπες του Νομού Ροδόπης. Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε, έχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του Δημόσιου Μεταλλείου, Ε5, Ν.Δ Ν. Ροδόπης σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης με το Υπουργείο Ανάπτυξης το έτος 1993. Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτρητικής έρευνας, στη περιοχή εντοπίστηκαν στις θέσεις Οχιά και Αγ. Δημήτριος, δύο οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα χρυσοφόρα κοιτάσματα που βρίσκονται σε απόσταση 1,4 km και 2,2 km αντίστοιχα από τη πόλη των Σαπών. Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτρητικής έρευνας, στη περιοχή εντοπίστηκαν στις θέσεις Οχιά και Αγ. Δημήτριος, δύο οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα χρυσοφόρα κοιτάσματα που βρίσκονται σε απόσταση 1,4 km και 2,2 km αντίστοιχα από τη πόλη των Σαπών.

27 27 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Παράδειγμα από Σάπες :. Παράδειγμα από Σάπες :.

28 28 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Παράδειγμα από Σάπες- Μέθοδος Εκμετάλλευσης Παράδειγμα από Σάπες- Μέθοδος Εκμετάλλευσης Τρισδιάστατη άποψη κοιτάσματος Οχιάς με τη επιλεγείσα μέθοδο εκμετάλλευσης «ανερχόμενη μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων»

29 29 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Παράδειγμα από Σάπες-Μέθοδος Κατεργασίας Παράδειγμα από Σάπες-Μέθοδος Κατεργασίας (α) Aρχική Μέθοδος (β) Τροποποίηση NaCN

30 30 MEΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων, συν. Παράδειγμα από Σάπες Παράδειγμα από Σάπες Ο σχεδιασμός ενός έργου που εκπονείται στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται, διαφοροποιείται και βελτιώνεται, παράλληλα με την εκπόνηση των επί μέρους μελετών για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής του βιωσιμότητας και των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν συνεπάγεται η υλοποίησή του. Αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής διαδικασίας είναι η ανάδραση μεταξύ του σχεδιασμού του Έργου και της αποτίμησης των δεικτών της αειφόρου του ανάπτυξης, αφού σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις οι δύο διαδικασίες προχωρούν παράλληλα. Το γεγονός αυτό δρα σαφώς ευεργετικά όσον αφορά στο σχεδιασμό του Έργου αφού βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του και τη συνολική του επίδοση.


Κατέβασμα ppt "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργώ ν 15/1/2014 9ο Εξάμηνο, 2013-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google