Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη – Μελέτες Περίπτωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη – Μελέτες Περίπτωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη – Μελέτες Περίπτωσης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη – Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Αναστασιάδης Παναγιώτης 2005

2 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας

3 Παναγιώτης Σ. Αναστασιάδης Επ.Καθηγτής Παν. Κύπρου
Αγάθη Ελευθερίου Δασκάλα Ελένειου Δ.Σχολείου Κώστας Χαμπιαούρης Δάσκαλος Δ.Σχ Λεμεσού

4 Το πρόγραμμα ‘Οδυσσέας’ αποτελεί την λειτουργική επέκταση του προγράμματος ‘οίκαδε’.

5 Σχολική χρονιά 1999 - 2000 Σχολική χρονιά 2000 - 2001
ΕΛΕΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΕΩΝ Σχολική χρονιά Σχολική χρονιά Αναστασιάδης Παναγιώτης 2005

6 ΙΘ΄ Δημοτικό - Αγίας Φύλας
ΕΛΕΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ ΟΙΚΑΔΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΕΩΝ Ελληνικό Κολέγιο Λονδίνο Chester Τορόντο Ελένειον Δημοτικό Λευκωσία Άγιος Δημήτριος Νέα Υόρκη ΙΘ΄ Δημοτικό - Αγίας Φύλας Λεμεσός

7 ΙΘ΄ Δημοτικό - Αγίας Φύλας
Ελένειον Δημοτικό Λευκωσία Τα σχολεία ΙΘ΄ Δημοτικό - Αγίας Φύλας Λεμεσός (Ε’2) Ελένειον (Στ’2) ΙΘ’ Λεμεσός . ISDN

8 Χρονική περίοδος υλοποίησης 1/1/2001-31/11/2001.
9.1.2Χρονοδιάγραμμα Επιλέγεται για πιλοτική διδασκαλία το μάθημα των ελληνικών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου. Χρονική περίοδος υλοποίησης 1/1/ /11/2001. Α: προετοιμασία -Σχεδιασμός Β: Υλοποίηση Δράσεων Γ,Δ,Ε,ΣΤ: Ενέργειες αξιολόγησης, διάδοσης και ευαισθητοποίησης.

9 91.3 Τα χαρακτηριστικά των δύο σχολείων
91.3 Τα χαρακτηριστικά των δύο σχολείων Οι μαθητές και οι δάσκαλοι των δύο τάξεων είναι εξοικειωμένοι με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Τα σχολεία διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του οίκαδε.

10 9.1.4 Διδακτική μεθοδολογία
Διδακτική μεθοδολογία 2.3.1 Σταδιακή ένταξη των μαθητών - δασκάλων στο νέο σύστημα διδασκαλίας. 2.3.2 Επιλογή μοντέλου διδασκαλίας Τηλεδιδασκαλία Εικονική τάξη τηλεσυνεργασία 2.3.3 Καθορισμός των διδακτικών ενοτήτων 2.3.4 Κατάτμηση ακροατηρίου 2.3.5 Μοντέλο διάταξης της εικονικής τάξης. 2.3.6 Μεθοδολογία προετοιμασίας μαθημάτων

11 9.1.5 Σταδιακή ένταξη Ένα πιλοτικό πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης πρέπει:
να ενταχθεί ομαλά στο συμβατικό σχολικό περιβάλλον (Παιδαγωγικό και διδακτικό). να σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολικού χώρου. να ενσωματωθεί λειτουργικά στην καθημερινότητα των μαθητών. να δώσει τα απαραίτητα δείγματα γραφής για το πώς θα είναι το αυριανό σχολικό περιβάλλον.

12 9.1.6 Επιλογή μοντέλου διδασκαλίας
Σταδιακή υλοποίηση τριών φάσεων Τηλεσυνεργασία Εικονική Τάξη Τηλεδιδασκαλία

13 9.1.7 Καθορισμός Διδακτικών ενοτήτων.

14 9.1.8 Κατάτμηση ακροατηρίου
Η κάθε τάξη χωρίζεται σε ενεργητικό και παθητικό ακροατήριο. Το ενεργητικό ακροατήριο αποτελείται από 8 μαθητές Το παθητικό ακροατήριο αποτελείται από τους υπόλοιπους μαθητές. Οι μαθητές εναλλάσσονται στην διάρκεια των 5 τηλεδιασκέψεων έτσι ώστε όλοι να συμμετάσχουν ισότιμα στο νέο μαθησιακό περιβάλλον

15 9.1.9 Μοντέλο διάταξης της εικονικής τάξης.
9.1.9 Μοντέλο διάταξης της εικονικής τάξης. Κάμερα Οθόνη Ενεργητικό ακροατήριο Δάσκαλος/α Πίνακας Παθητικό Ακροατήριο

16 9.1.10 Μεθοδολογία προετοιμασίας μαθημάτων
Προετοιμασία Γονέων - Μαθητών Ενημέρωση των δασκάλων του σχολείου Διαχωρισμός ενεργητικού -παθητικού ακροατηρίου Προετοιμασία αίθουσας Φύλλο εργασίας σε συνεργασία με τους δασκάλους των δύο τάξεων Φόρμα δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους δασκάλους των δύο τάξεων

17 Φύλλο εργασίας Γενικά στοιχεία (Ονόματα εκπαιδευτικών, τόπος, χρόνος, αριθμός μαθητών πιλοτικού προγράμματος) Περιγραφή Μαθήματος(Τίτλος Μαθήματος, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις Internet,Ένταξη μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα,Τάξη, Γνωστικό αντικείμενο, Διδακτική Ενότητα, Διδακτικοί στόχοι) Μεθοδολογία Διδακτικής προσέγγισης, Αναμενόμενα αποτελέσματα, Ανάλυση Μαθήματος (Σύντομη Περιγραφή,Δομή Μαθήματος, Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας, Δραστηριότητες Μαθητών, Συνδυασμός με άλλα μέσα διδασκαλίας, Απαιτούμενοι πόροι) Επισυναπτόμενο υλικό: σημειώσεις του δασκάλου εργασίες μαθητών, κ.λπ.)

18 Φόρμα δραστηριότητας 1. Περιγραφή Δραστηριότητες
Εκπαιδευτικοί, τίτλος δραστηριότητας, λογισμικό, ¨ένταξη δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα, Σύντομη περιγραφή, Δομή. 2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 3. Επισυνα΄πτόμενο επιμορφωτικό υλικό

19 9.1.11 Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Επίπεδα αξιολόγησης 1. Αυτοαξιαλόγηση μαθητών. 2. Αξιολόγηση μαθητών από τους δασκάλους τους. 3. Αυτοαξιολόγηση δασκάλων 4. Συνολική Αξιολόγηση Χρονισμός Αξιολόγησης Exante -Ongoing-Expost

20 9.1.12 Τεχνολογικός εξοπλισμός
Αξιοποιείται ο υφιστάμενος εξοπλισμός των δύο σχολείων ο οποίος προέρχεται από το πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ και αποτελείται ανά σχολική μονάδα από 3 ISDN γραμμές, 1 γραμμή Ίντερνετ, 1 τηλεόραση, 1 κάμερα τηλεδιάσκεψης, 1 βίντεο, 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή και 1 τηλεφωνική συσκευή. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από τεχνικούς με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας η Τράπεζα Κύπρου και οι οποίοι είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ανάγκες του Προγράμματος ανά πάσα στιγμή.

21 Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Παιδείας - Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής. Τράπεζα Κύπρου.

22 9.1.14 Οργανωτική Δομή του προγράμματος
Επιτροπή υλοποίησης Δρ. Π.Αναστασιάδης, Επ.Καθηγητής Παν.Κύπρου Α.Ελευθερίου,Δασκάλα Ελένειου Δημ. Σχ. Λευκωσίας Κ.Χαμπιαούρης, Δάσκαλος ΙΘ’ Δημ. Σχ. Λεμεσουύ Επιτροπή Παρακολούθησης Διευθυντής Δημ Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές και διευθυντές σχολείων. Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Παν. Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Ομάδα Υποστήριξης Έξι φοιτήτριες του Τμήματος ΕΠΑ του Παν. Κύπρου

23 9.1.15 Αποτελέσματα Αξιολόγησης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αποτελέσματα Αξιολόγησης

24 Γενικά Περιγραφικά Στοιχεία
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενικά Περιγραφικά Στοιχεία 50 μαθητές 23 αγόρια και 27 κορίτσια από την Λευκωσία και την Λεμεσό. Δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά καλά να χρησιμοποιούν τον Η/Υ Γνωρίζουν αρκετά καλά τον κειμενογράφο word Μπορούν να κάνουν βασική χρήση του διαδικτύου Μέτρια χρήση του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το 70% έχει Η/Υ στο σπίτι του Τον χρησιμοποιούν αρκετές φορές την εβδομάδα Όλοι έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης πριν τον ΟΔΥΣΣΕΑ Όλοι έχουν κάνει χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Η συντριπτική πλειοψηφία δεν γνωρίζει και δεν έχει συμμετάσχει την διαδικασία της εκπαίδευσης από απόσταση

25 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

26 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

28 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

30 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

31 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

32 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

33 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

34 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

35 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

36 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

37 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

38 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

39 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

40 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

41 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

42 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

43 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

44 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

45 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

46 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

47 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

48 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

49 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

50 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγκριση Αρχικών και Τελικών Αποτελεσμάτων

51 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
8. Στιγμιότυπα μαθήματος Ας δούμε κάποια στιγμιότυπα από την αξιολόγηση των μαθητών VIDEO

52 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

53 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
..

54 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
..

55 ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
..


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη – Μελέτες Περίπτωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google