Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κινηματική. 2 Ύλη και κίνηση Δεν υπάρχει ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Η κίνηση είναι έννοια σχετική. σύστημα αναφοράς. Η περιγραφή της εξαρτάται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κινηματική. 2 Ύλη και κίνηση Δεν υπάρχει ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Η κίνηση είναι έννοια σχετική. σύστημα αναφοράς. Η περιγραφή της εξαρτάται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κινηματική

2 2 Ύλη και κίνηση Δεν υπάρχει ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Η κίνηση είναι έννοια σχετική. σύστημα αναφοράς. Η περιγραφή της εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς. σύστημα αναφοράς; Τι είναι σύστημα αναφοράς;

3 3 Ένα σώμα κινείται, όταν αλλάζει συνεχώς θέσεις σε σχέση με έναν παρατηρητή που τον θεωρούμε ακίνητο. Ο παρατηρητής αυτός είναι το σύστημα αναφοράς ως προς το οποίο παρακολουθούμε την κίνηση.

4 4 Αν συνδέσουμε το σύνολο των διαδοχικών θέσεων (σημεία) από τα οποία διέρχεται το σώμα, η νοητή γραμμή που προκύπτει μας δίνει την τροχιά του σώματος. Α Α′Α′ B′B′ Γ′Γ′ Ε′Ε′ Δ′Δ′ Ευθύγραμμη τροχιά Καμπυλόγραμμη τροχιά Β ΓΔ Ε

5 5 Το σώμα θα το θεωρούμε σαν σημείο, χωρίς διαστάσεις και θα ονομάζεται υλικό σημείο ή σημειακό αντικείμενο. Μοντέλο σώματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ του ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Στην Α’ Λυκείου θα μελετήσουμε ΜΗΧΑΝΙΚΗ του ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.

6 6 Προσδιορισμός της θέσης υλικού σημείου.

7 7 Α. κίνηση σε ευθεία γραμμή (μία διάσταση)κίνηση σε ευθεία γραμμή (μία διάσταση) Θέση Β: Θέση Α: 1234-20 x B =+4 cm x B =+4 cm (θετική θέση) x A =-1,9 cm x A =-1,9 cm (αρνητική θέση)

8 8 Β. κίνηση στο επίπεδο (δύο διαστάσεις) Θέση Μ: N Θέση Ν: (+4,+3) (+6,-2)

9 9 Διάνυσμα θέσης Τι είναι αυτό πάλι; διάνυσμα θέσης θέσησώματος Το διάνυσμα θέσης μας βοηθά να προσδιορίσουμε τη θέση ενός σώματος. Έχει ως αρχή την αρχή Ο των μετρήσεων και τέλος το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σώμα. Μ Διάνυσμα θέσης σημείου Μ: OM = x M ==+5 cm με x M ==+5 cm

10 10 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα

11 11........... 0+1+2+3+5+4-2-3-4-5 ΟΒΑΓ Θέση Α: x A =+3 cm Θέση Β: x B =+5 cm Θέση Γ: x Γ =-4 cm x Η μετατόπιση ΑΒ ενός σώματος από μία θέση Α σε μία θέση Β βρίσκεται, αν από το διάνυσμα θέσης ΟΒ της τελικής θέσης του σώματος αφαιρέσουμε το διάνυσμα θέσης ΟΑ της αρχικής θέσης του. Δx=x τελ -x αρχ

12 12........... 0+1+2+3+5+4-2-3-4-5 ΟΒΑΓ x Μετατόπιση Α → Β : Δx ΑΒ =x Β -x Α =(+5cm)-(+3cm)=+2cm Μετατόπιση Β → Γ → Α: Δx BΑ =x Α -x B =(+3cm)-(+5cm)=-2cm Μετατόπιση Γ → Α : Δx ΓΑ =x Α -x Γ =(+3cm)-(-4cm)=+7cm μετατόπιση είναι διάνυσμα Η μετατόπιση είναι διάνυσμα που έχει ως αρχή την αρχική θέση του σώματος και ως τέλος την τελική του θέση. Δx=x τελ -x αρχ

13 13........... 0+1+2+3+5+4-2-3-4-5 ΟΒΑΓ x Διάστημα Α → Β: s AB =|ΑΒ|=2cm Διάστημα Γ → Α: s ΓA =|ΓΑ|=7cm Διάστημα Γ → Β → Α: s ΓΒΑ =|ΓΒ|+|ΒΑ|=9cm+2cm=11cm Το διάστημα s (απόσταση) είναι μονόμετρο μέγεθος (το οποίο είναι πάντα θετικό) και δεν ταυτίζεται πάντοτε με την μετατόπιση, που είναι διανυσματικό μέγεθος. Διάστημα: s=μήκος τροχιάς


Κατέβασμα ppt "1 Κινηματική. 2 Ύλη και κίνηση Δεν υπάρχει ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Η κίνηση είναι έννοια σχετική. σύστημα αναφοράς. Η περιγραφή της εξαρτάται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google