Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Στρατηγική και Διαχείριση Έρευνας στο ΑΠΘ Μπέστα Χριστίνα Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Στρατηγική και Διαχείριση Έρευνας στο ΑΠΘ Μπέστα Χριστίνα Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Στρατηγική και Διαχείριση Έρευνας στο ΑΠΘ Μπέστα Χριστίνα Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

2 2 Ειδικός Λογαριασμός Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων για την εκτέλεση: –Ερευνητικών και τεχνολογικών έργων –Έργων κατάρτισης και εκπαίδευσης –Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων (μελέτες, γνωμοδοτήσεις, αναλύσεις κλπ) …που συνδέουν την έρευνα και εκπαίδευση με την παραγωγή

3 3 Ειδικός Λογαριασμός Ο Ειδικός Λογαριασμός έχει δύο (2) όργανα διοίκησης και διαχείρισης: –Επιτροπή Ερευνών –Γραμματεία

4 4 Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες της Ερευνητικής Δραστηριότητας

5 5 Χρηματοδότηση της Έρευνας Οι χρηματοδοτήσεις είναι ανοδικές. Οι διεθνείς και οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις αποτελούν τη βάση των εσόδων

6 6 Χρηματοδότηση της Έρευνας 2007-2009 Η χρηματοδότηση της έρευνας στην τριετία 2007- 2009 ανέρχεται στα 161 εκ. €. Αναλυτικά προέρχεται: 70% από ΕΕ, οργανισμούς και εταιρείες. Στο υπόλοιπο 30%, το Κράτος (ΠΔΕ) συμμετέχει κατά το 7%. Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται ελάχιστα από το Ελληνικό Δημόσιο

7 7 Χρηματοδοτήσεις ανά Τμήμα ή Σχολή 2007-2009 Παρατηρείται μετατόπιση της Ιατρικής Σχολής από την 10 η στην 1 η θέση, λόγω αύξησης των νέων μελών ΔΕΠ που αναλαμβάνουν έργα, καθώς και της αύξησης της Κλινικής Έρευνας

8 8 Ένταση ερευνητικής συμμετοχής 2007-2009 Όμως, μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα έχουν τα Τμήματα Αγρονόμων Τοπογράφων, Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

9 9 Δημοσιεύσεις από 1950 ως τα μέσα του 2009 14.143 13.535 8.928 14.143 13.535 8.928 Στα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ το 80% του συνόλου των Ελληνικών Δημοσιεύσεων 2000-2008 ΑΠΘ 14.443 ΕΚΠΑ 13.553 ΕΜΠ 8.928

10 10 Πυκνότητα δημοσιεύσεων και συνεργασιών ανά ερευνητική περιοχή Υγεία - Τρόφιμα - Γεωργία - Βιοτεχνολογία Γεωπονία-Κτηνιατρική Οδοντιατρική Βιοχημεία & Μορ. Βιολογία Ογκολογία

11 11 Προώθηση της αριστείας και ποιότητας στην έρευνα

12 12 Η Επιτροπή Ερευνών από το 1998 επεξεργάζεται και υλοποιεί στρατηγική για την έρευνα ως συστατικό της στρατηγικής διοίκησης… Στρατηγική Έρευνας

13 13 Γι’ αυτό χρησιμοποιεί επιστημονική μέθοδο και εργαλεία Στρατηγική Έρευνας

14 14 Όραμα του ΑΠΘ Το ΑΠΘ να γίνει ένα διακεκριμένο Πανεπιστήμιο στον ερευνητικό χώρο της Ευρώπης

15 15 Στρατηγικοί στόχοι του ΑΠΘ Αύξηση της αριστείας και ποιότητας στην έρευνα Ανάπτυξη της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας Ανάπτυξη κατάλληλου περιβάλλοντος και υποδομών

16 16 Δραστηριότητες ΕΕΑΠΘ Αριστεία μέσω της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας και της καινοτομίας με τη λειτουργία θεματικών δικτύων έρευνας και την δημιουργία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ) Ανάδειξη άριστου ερευνητικού δυναμικού με την χορήγηση Υποτροφιών και Βραβείων Αριστείας

17 17 Δραστηριότητες ΕΕΑΠΘ Ανάπτυξη μηχανισμών ποιότητας με την πιστοποίηση εργαστηρίων και ερευνητικών μονάδων και την αναμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας ερευνών Σύνδεση έρευνας με οικονομικό και κοινωνικό ιστό με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας Ενθάρρυνση της συμμετοχής του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου

18 18 Οργάνωση, Διοίκηση & Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΕΑΠΘ

19 19 Ειδικός Λογαριασμός Η Επιτροπή Ερευνών πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 το Νοέμβριο του 2002 Επαναπιστοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2005 και το Νοέμβριο του 2008

20 20 Ειδικός Λογαριασμός

21 21 Πολιτική Ποιότητας Πολιτική Ποιότητας είναι οι αρχές που διέπουν τον οργανισμό και κάτω από τις αρχές αυτές στηρίζεται η λειτουργία του οργανισμού Η κεντρική ιδέα είναι η δημιουργία ενός πόλου έλξης των Φορέων Χρηματοδότησης (Πελατών) καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

22 22 Αλληλεπίδραση Διεργασιών

23 23 Απαιτήσεις Συστήματος Ποιότητας Τήρηση νομοθεσίας / ειδικών απαιτήσεων Οργανόγραμμα και σαφείς αρμοδιότητες Ύπαρξη Εγχειριδίου Ποιότητας / Διαδικασιών Ελεγχόμενη ροή εγγράφων Τήρηση Εγγράφων – Αρχείων Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας Έλεγχοι των προϊόντων (ενδιαμέσων, τελικών) Αξιολόγηση των προμηθευτών Έλεγχος παραγγελιών / συμβάσεων Συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Εκπαίδευση Συνεχής βελτίωση

24 24 Οργανόγραμμα Γραμματείας

25 25 Περιγραφή θέσης εργασίας

26 26 Οδηγία εργασίας

27 27 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων – Εκπαίδευση, Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Ικανότητας

28 28 Έντυπο Αξιολόγησης, Κλάση ΙΙ

29 29 Δείκτες Ποιότητας 2009

30 30 Επικοινωνία Τμήματος Marketing

31 31 Αποκλίσεις από συμφωνημένο χρόνο εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων

32 32 Εκπαίδευση στελεχών

33 33 Αντικειμενικοί Στόχοι

34 34 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "1 Στρατηγική και Διαχείριση Έρευνας στο ΑΠΘ Μπέστα Χριστίνα Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google