Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ. Η μέθοδος σαν θεωρία, αναπτύχθηκε για τη μελέτη της δομής της Γης με σεισμολογικά δεδομένα, πολύ πρίν χρησιμοποιηθεί στην Εφαρμοσμένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ. Η μέθοδος σαν θεωρία, αναπτύχθηκε για τη μελέτη της δομής της Γης με σεισμολογικά δεδομένα, πολύ πρίν χρησιμοποιηθεί στην Εφαρμοσμένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

2 Η μέθοδος σαν θεωρία, αναπτύχθηκε για τη μελέτη της δομής της Γης με σεισμολογικά δεδομένα, πολύ πρίν χρησιμοποιηθεί στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το μικρότερο κόστος σε σχέση με την ανάκλαση και τα σχετικά καλά αποτελέσματα σε περιοχές με κακή μορφολογία Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η μικρότερη ακρίβεια στα αποτελέσματα σε σχέση με την ανάκλαση, η δυσκολία στις μετρήσεις λόγω της μεγάλης απόστασης Πηγής-Γεωφώνων αλλα και οι ανωμαλίες της δομής που μπορούν να κάνουν απαγορευτική τη χρήση της

3 © John F. Hermance Σεισμική Διάθλαση σε οριζόντια ασυνέχεια Ακτίνες διάθλασης και μέτωπα κύματος

4 Σεισμική Διάθλαση σε οριζόντια ασυνέχεια Ακτίνες διάθλασης και μέτωπα κύματος

5 u0u0 u1u1 icic icic z A B Γ Δ Α’ Πηγή στο «Α» Γεώφωνα στα «Δ» Παραγωγή ελαστικών κυμάτων στο Α σε καθορισμένο χρόνο Δομή ενός οριζοντίου στρώματος Διάθλαση υπό την ορική γωνία ι 0 =ι c Ακτίνα μετωπικού κύματος ΑΒΓΔ Νόμος Snell

6 Μέτρηση χρόνου άφιξης στα Γεώφωνα «Δ» Καθορισμός χρόνων διαδρομής για κάθε γεώφωνο Κατασκευή Καμπύλων χρόνων διαδρομής για τα διαθλώμενα κύματα Δ t ΔcΔc Τ i1 1/u 0 1/u 1 C B O

7 u0u0 u1u1 icic icic z A B Γ Δ Α’ E Χρόνος διαδρομής Απευθείας κυμάτων Εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής (ευθεία ΟC)

8 Χρόνος διαδρομής διαθλώμενων κυμάτων u0u0 u1u1 icic icic z A B Γ Δ Α’ E Δ: Απόσταση Πηγής-Γεωφώνου Νόμος Snell

9 Δ t ΔcΔc Τ i1 1/u 0 1/u 1 C B O Τ ι1 : Χρόνος Συνάντησης

10 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ: Πρόσθετος χρόνος για τη διαδρομή ΑΒ ή ΓΔ για να εξισωθεί με τον χρόνο που θα έκανε το κύμα στη διαδρομή Α’Β ή ΓΔ’ με τη (u 1 ) u0u0 u1u1 icic icic A B Γ Δ Α’ Δ’ z

11 u0u0 u1u1 icic icic A B Γ Δ Α’ Δ’ Τ ι1 : Χρόνος Συνάντησης Τ 01 : Χρόνος Καθυστέρησης

12 Τ ι1 : Χρόνος Συνάντησης Δ t ΔcΔc Τ i1 1/u 0 1/u 1 C B O Για Δ=Δ c Στον ίδιο χρόνο φτάνουν τα απευθείας και τα διαθλώμενα κύματα

13 Δομή πολλών οριζοντίων στρωμάτων Γωνία πρόσπτωσης i mn m  στρώμα που βρίσκεται η ακτίνα n  στρώμα που στην πάνω του επιφάνεια διαδίδεται οριζόντια η ακτίνα Νόμος Snell πχ z0z0 z1z1 z2z2 z3z3

14 Χρόνος διαδρομής Χρόνος διαδρομής στην προβολή της Δ με u max Χρόνοι Καθυστέρησης στους πλάγιους κλάδους z0z0 z1z1 z2z2 z3z3

15 Χρόνοι Καθυστέρησης z0z0 z1z1 z2z2 z3z3

16 Υπολογισμός πάχους συγκεκριμένου στρώματος “z m ” από χρόνο καθυστέρησης Νόμος Snell zmzm

17 z0z0 z1z1 z2z2 z3z3

18 Υπολογισμός του πάχους “z 0 ” Το Τ i1 γνωστό από την εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής ή το σχήμα z0z0 z0z0 z1z1 z2z2 z3z3

19 Υπολογισμός του πάχους “z 1 ” Το Τ i2 γνωστό από την εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής ή το σχήμα z1z1 z0z0 z1z1 z2z2 z3z3


Κατέβασμα ppt "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ. Η μέθοδος σαν θεωρία, αναπτύχθηκε για τη μελέτη της δομής της Γης με σεισμολογικά δεδομένα, πολύ πρίν χρησιμοποιηθεί στην Εφαρμοσμένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google