Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση). 2 Ανάκλαση του φωτός Κατοπτρική ανάκλασηΔιάχυση του φωτός προσομοίωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση). 2 Ανάκλαση του φωτός Κατοπτρική ανάκλασηΔιάχυση του φωτός προσομοίωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση)

2 2 Ανάκλαση του φωτός Κατοπτρική ανάκλασηΔιάχυση του φωτός προσομοίωση

3 3 Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός θαθα θr θr θbθb διαχωριστική επιφάνεια (επίπεδη) προσπίπτουσα ανακλώμενη διαθλώμενη Μέσο I Μέσο II Μέσο I οπτικά αραιότερο από το μέσο II υ I > υ II γωνία θ α =γωνία θ r γωνία θ b <γωνία θ α θαθα θr θr

4 4 Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός

5 5 Νόμοι της ανάκλασης 1. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώµενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σηµείο πρόσπτωσης, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 2. Η γωνία ανάκλασης θ r, είναι ίση µε τη γωνία πρόσπτωσης θ α. θrθrθrθr θαθαθαθα=

6 6 Δείκτης διάθλασης (n) Επειδή c≥υ, ισχύει: n ≥ 1 Σχέση n-λ: Επίσης ισχύουν οι σχέσεις: (απόδειξη) Ορισμός:

7 7 Μέσο 1 οπτικά αραιότερο από μέσο 2 λ1λ1 λ2λ2 f 1 =f 2 υ 1 >υ 2 λ 1 > λ 2 n 1 υ 2 λ 1 > λ 2 n 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/10/2945797/slides/slide_7.jpg", "name": "7 Μέσο 1 οπτικά αραιότερο από μέσο 2 λ1λ1 λ2λ2 f 1 =f 2 υ 1 >υ 2 λ 1 > λ 2 n 1 υ 2 λ 1 > λ 2 n 1 υ 2 λ 1 > λ 2 n 1 υ 2 λ 1 > λ 2 n 1

8 8 Νόμοι της διάθλασης 1. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η διαθλώμενη και η κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, στο σημείο πρόσπτωσης της ακτίνας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

9 9 2. Όταν το φως είναι µονοχρωματικό, ο λόγος του ημίτονου της γωνίας πρόσπτωσης (θ α ) προς το ημίτονο της γωνίας διάθλασης (θ b ) είναι ίσος µε τον αντίστροφο λόγο των δεικτών διάθλασης των δύο μέσων. (Νόμος του Snell)

10 10 Όταν μια ακτίνα διαδίδεται από οπτικά αραιότερο μέσο σε οπτικά πυκνότερο (n a θ b ) Απόδειξη: θbθb nana n b >n a θaθa Σχέση γωνιών ανάκλασης και διάθλασης

11 11 Φαινόμενα που εξηγούνται με τη διάθλαση

12 12 Φαινομενική ανύψωση αντικειμένου

13 13 “Σπασμένο” αντικείμενο

14 14 πραγματική θέση αστέρα φαινομενική θέση αστέρα ατμόσφαιρα Ατμοσφαιρική διάθλαση

15 15 Παραβολικές κεραίες

16 16 Ολική εσωτερική ανάκλαση

17 17 Σχέση γωνιών ανάκλασης και διάθλασης Όταν μια ακτίνα διαδίδεται από οπτικά πυκνότερο μέσο σε οπτικά αραιότερο (n a >n b ), η διαθλώμενη ακτίνα απομακρύνεται από την κάθετη (θ a >θ b ) θaθa nbnb n a >n b θbθb

18 18 μέσο b μέσο α nαnα nbnb θαθα θbθb θ crit θ b =90 0 θ α >θ crit θαθα θ α <θ b Διάθλαση θ α =θ crit, θ b =90 0 Οριακή κατάσταση διάθλασης θ α >θ crit Ολική ανάκλαση na>nbna>nb

19 19 Ολική ανάκλαση

20 20 Αν θ b =90 0 τότε ημθ b =1 και θ α =θ crit θ crit =οριακή ή κρίσιμη γωνία Η σχέση ισχύει όταν η ακτινοβολία πηγαίνει από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο (n α >n b )

21 21 Εφαρμογές ολικής ανάκλασης

22 22 Οπτικές ίνες Προσομοίωση οπτικής ίνας

23 23 Περισκόπιο υποβρυχίου Το γυαλί έχει κρίσιμη γωνία θ r = 41,1 0 45 0

24 24 Γιατί το διαμάντι λαμποκοπά στο φως; Στο διαμάντι η κρίσιμη γωνία είναι θ c = 24 0. Το μεγαλύτερο μέρος του φωτός που μπαίνει στο διαμάντι υφίσταται ολική ανάκλαση στις διάφορες έδρες του και εξέρχεται από τις έδρες σχεδόν κάθετα.


Κατέβασμα ppt "1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση). 2 Ανάκλαση του φωτός Κατοπτρική ανάκλασηΔιάχυση του φωτός προσομοίωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google