Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος

2 γραφεύς < γράφω ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ) κριτής < κρίνω φυγάς < φεύγω ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι σωτήρ < σῲζω πράκτωρ < πράττω ἄροτρον ξύστρα λουτήρ ποτήριον δρέπανον σκαπάνη ἀγχόνη γραφίς φύσις < φύω δοκιμασία < δοκιμάζω φυγή < φεύγω χαρά < χαίρω μανία < μαίνομαι βασιλεία < βασιλεύω τρόμος < τρέμω ὀδυρμός < ὀδύρομαι τρυγητός < τρυγάω, τρυγῶ ποίημα < ποιέω, ποιῶ γραμμή < γράφω ψεῦδος < ψεύδομαι ὁρμητήριον παλαίστρα θέατρον βάθρον ‘ἄγχω =πνίγω > άγχος

3 Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά που να φανερώνουν όργανο ή μέσο από τα παρακάτω ρήματα:
θέλγω τὸ θέλγη_______ κομίζω τὰ κόμισ_______ φοβέω, φοβῶ φόβη______ πλήττω πλῆκ_______ λάμπω λαμπ_______ λύω λύ________ χέω χύ__________ χο-_________ -τρον ή -θρον -τρα ή -θρα -τήρ -τηρία -τήριον -ανον -άνη -όνη -ίς

4 ἐργάζομαι → τὸ _________ ὀρχέομαι, ὀρχοῦμαι ἡ δικάζω γυμνάζω
Να σχηματίσετε από τα παρακάτω ρήματα παράγωγα ουσιαστικά που να φανερώνουν τόπο: ἐργάζομαι τὸ _________ ὀρχέομαι, ὀρχοῦμαι δικάζω γυμνάζω -τήριον -τρα -τρον -θρον

5 Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α′ με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β′ και να γράψετε δίπλα στο καθένα τι δηλώνει: Α′ Β′ δηλώνει 1. κεράννυμι (= αναμειγνύω) α. λέκτρον (= κρεβάτι) ________________ 2. κλείω (= κλείνω) β. κρατήρ 3. λέχομαι (= κοιμίζω κάποιον) γ. νιπτήρ 4. γλύφω (= σκαλίζω) δ. κλεῖθρον (= κλειδί) 5. νίζω / νίπτω (= πλένω) ε. γλύφανον (= σμίλη) τόπος όργανο όργανο όργανο όργανο Μέσα στον κρατήρα αναμείγνυαν το κρασί με νερό


Κατέβασμα ppt "Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google