Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναθεώρηση ολικής αρθρο π λαστικής ισχίου Γ. Ν. Βέροιας Ορθο π αιδική Κλινική Υ π εύθυνος : Ντόβας Θωμάς Ε π ιμελητής Α Παρουσίαση : Νενό π ουλος Αλέξανδρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναθεώρηση ολικής αρθρο π λαστικής ισχίου Γ. Ν. Βέροιας Ορθο π αιδική Κλινική Υ π εύθυνος : Ντόβας Θωμάς Ε π ιμελητής Α Παρουσίαση : Νενό π ουλος Αλέξανδρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναθεώρηση ολικής αρθρο π λαστικής ισχίου Γ. Ν. Βέροιας Ορθο π αιδική Κλινική Υ π εύθυνος : Ντόβας Θωμάς Ε π ιμελητής Α Παρουσίαση : Νενό π ουλος Αλέξανδρος

2 Γυναίκα 70 ετών Γυναίκα 70 ετών Ολική αρθρο π λαστική ισχίου αρ π ρο 16 ετών Ολική αρθρο π λαστική ισχίου αρ π ρο 16 ετών Ολική αρθρο π λαστική ισχίου δε π ρο 5 ετών Ολική αρθρο π λαστική ισχίου δε π ρο 5 ετών Ε π ώδυνο ισχίο το ο π οίο μετά α π ό π τώση ε π ιδεινώθηκε Ε π ώδυνο ισχίο το ο π οίο μετά α π ό π τώση ε π ιδεινώθηκε

3 ?

4 Χειρουργικό π λάνο Σ π ινθηρογράφημα οστών : χαλάρωση μηριαίας π ρόθεσης Σ π ινθηρογράφημα οστών : χαλάρωση μηριαίας π ρόθεσης Αναθεώρηση μηριαίου με μακρύ στυλεό χωρίς τσιμεντο (Wagner) Αναθεώρηση μηριαίου με μακρύ στυλεό χωρίς τσιμεντο (Wagner) Αναθεώρηση κοτύλης με ημισφαιρική κοτύλη +/- δακτύλιο Burch - Schneider Αναθεώρηση κοτύλης με ημισφαιρική κοτύλη +/- δακτύλιο Burch - Schneider

5 Χειρουργείο Springer, J of Arthroplasty 2003 Ebramzadeh, J of Arthroplasty 2004 Delanois, J of Arthroplasty 2007 Hofmann, J of Arthroplasty 2009

6 7 ημέρες ΜΤΧ ?

7 Ανοικτή ανάταξη

8 12 ημέρες ΜΤΧ ?

9 Το π οθέτηση PLAD

10 PLAD McConway, JBJS 2007

11 12 μήνες ΜΤΧ

12


Κατέβασμα ppt "Αναθεώρηση ολικής αρθρο π λαστικής ισχίου Γ. Ν. Βέροιας Ορθο π αιδική Κλινική Υ π εύθυνος : Ντόβας Θωμάς Ε π ιμελητής Α Παρουσίαση : Νενό π ουλος Αλέξανδρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google