Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Κεφ. 4

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Κεφ. 4"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Κεφ. 4
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Κεφ Συντήρηση & Προστασία των εδαφικών πόρων

2 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση
Η συντήρηση και βελτίωση των εδαφικών πόρων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση της "αειφόρου" παραγωγικής γης.

3 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση
Τα μέτρα προστασίας ανάλογα με τη δράση τους χωρίζονται σε τρεις ομάδες: • Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές, • Τεχνικές καλλιέργειας του εδάφους • Αντιδιαβρωτικά τεχνικά έργα.

4 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές
1. Σταθεροποίηση και συγκράτηση του εδάφους μέσω του ριζικού συστήματος των φυτών

5 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές
2. Διατήρηση και προστασία της καλής δομής στο έδαφος. Η ύπαρξη ισχυρών συσσωματωμάτων εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του επιφανειακού εδάφους στα κτυπήματα των σταγόνων της βροχής

6 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές
3. Διατήρηση της γονιμότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. Επιτυγχάνεται με : α) Ενσωμάτωση υπολειμμάτων των καλλιεργειών στο έδαφος, ώστε να εμπλουτιστεί με οργανική ουσία.

7 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές
3. Διατήρηση της γονιμότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. Επιτυγχάνεται με : β) Χλωρές λιπάνσεις. Είναι η καλλιέργεια βελτιωτικών φυτών, όπως τα ψυχανθή.

8 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές
3. Διατήρηση της γονιμότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. Επιτυγχάνεται με : γ) Αγρανάπαυση. Είναι η περίοδος που τα γεωργικά εδάφη παραμένουν ακαλλιέργητα ώστε να ανακτηθεί η γονιμότητά τους. VS

9 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βιοκαλλιεργητικές τεχνικές
3. Διατήρηση της γονιμότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. Επιτυγχάνεται με : δ) Λιπάνσεις συντήρησης. Έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη αφενός πλούσιας φυτικής μάζας για καλύτερη κάλυψη της επιφάνειας και αφετέρου ισχυρού ριζικού συστήματος που συγκρατεί και σταθεροποιεί τα συσσωματώματα.

10 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Τεχνικές καλλιέργειας εδάφους
Οι τεχνικές καλλιέργειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της καλλιέργειας αλλά και να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της παραγωγικότητας των εδαφών.

11 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Τεχνικές καλλιέργειας εδάφους
• Η κατεργασία του εδάφους να γίνεται όταν το έδαφος βρίσκεται στην κατάλληλη κατάσταση υγρασίας, δηλαδή ούτε πολύ υγρό ούτε πολύ ξηρό. Στην αντίθετη περίπτωση η κατεργασία είναι επιβλαβής για τη δομή του.

12 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Τεχνικές καλλιέργειας εδάφους
• Να αποφεύγεται η χρήση βαρέων μηχανημάτων κατεργασίας του εδάφους Γιατί προκαλεί συμπίεση του σε ορισμένο βάθος, καταστροφή της δομής του και σταδιακή υποβάθμισή του

13 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Τεχνικές καλλιέργειας εδάφους
• Στις λοφώδεις περιοχές που είναι περισσότερο επιρρεπείς στη διάβρωση, η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνεται παράλληλα προς τις ισοϋψείς γραμμές

14 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Αντιδιαβρωτικά τεχνικά έργα
Όταν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη του 2-3%, οι βιοκαλλιεργητικές τεχνικές και οι τεχνικές καλλιέργειας δεν είναι ικανές να προστατεύσουν το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η συστηματοποίηση του εδάφους με αναβαθμίδες.

15 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Αντιδιαβρωτικά τεχνικά έργα
Πλεονεκτήματα των αναβαθμίδων • Η μείωση της ποσότητας του νερού, στην απορροής του, που συνεπάγεται μεταφορά μικρότερων ποσοτήτων διαβρωμένου υλικού. • Η διήθηση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού στο έδαφος. • Η δυνατότητα φύτευσης και καλλιέργειας των εκτάσεων που έχουν συστηματοποιηθεί. • Η δυνατότητα ομαλής διοχέτευσης του νερού της βροχής που δεν μπορεί να απορροφηθεί.


Κατέβασμα ppt "Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Κεφ. 4"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google