Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσικές προστατευόμενες περιοχές είναι χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις με ιδιαίτερα οικολογικά ή και τοπικά χαρακτηριστικά, που προστατεύονται νομοθετικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσικές προστατευόμενες περιοχές είναι χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις με ιδιαίτερα οικολογικά ή και τοπικά χαρακτηριστικά, που προστατεύονται νομοθετικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Φυσικές προστατευόμενες περιοχές είναι χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις με ιδιαίτερα οικολογικά ή και τοπικά χαρακτηριστικά, που προστατεύονται νομοθετικά με ειδικό καθεστώς διαχείρισης και έχουν ως κύριο σκοπό τη διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών τους για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές, καθώς και την εξυπηρέτηση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Βιότοπος γενικά ονομάζεται οποιαδήποτε περιοχή, κατά σύνολο ή μέρος αυτής, επί της οποίας όμως ο προσδιορισμός καθορίζεται από τους επικρατέστερους οργανισμούς που ζουν σε αυτή. Ειδικότερα αν στη περιοχή αυτή περιλαμβάνεται υδάτινη επιφάνεια (π.χ. λίμνη, ποταμός, έλος κ.λπ.), τότε ονομάζεται υδροβιότοπος.

3 Τα κριτήρια αξιολόγησης των διάφορων βιοτόπων για τον χαρακτηρισμό τους σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές είναι τα εξής: το μέγεθος, η φυσικότητα, η ποικιλία - αφθονία, η σπανιότητα, η πυκνότητα του οδικού δικτύου, τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία, η μέχρι σήμερα διαχείριση, η έκταση που τα περιβάλλει και τυχόν άλλοι βιότοποι που περικλείονται

4 Προστατευόμενες περιοχές μπορεί να είναι: Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά πάρκα, Αισθητικά δάση,Διατηρητέα μνημεία της φύσης, Καταφύγια άγριας ζωής, Περιοχές προστασίας της φύσης. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

5 Υγρότοπος μικρής Πρέσπας Το φαράγγι της Σαμαριάς

6 ΒΙΝΤΕΟ

7 ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

8 Ανθρωπογενή αίτια  Υγρά απόβλητα  Στερεά απορρίμματα  Ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση  Βιομηχανική ρύπανση  Υπερβόσκηση με αποτέλεσμα τη διάβρωση και συμπίεση του εδάφους  Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων  Κυνήγι  Πυρκαγιά Φυσικά αίτια  Κλιματικές αλλαγές(καυσωνες, παγετοί)  Διάβρωση  Η αποξήρανση των υγροτόπων.  Η μεγάλη εισφορά φερτών υλικών(επίχωση των βάλτων).

9 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Φύλαξη  Αναδάσωση  Παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών  Χαρτογράφηση κ οριοθέτηση περιοχής  Δημιουργία προστατευτικών ζωνών  Ποινικές κυρώσεις  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εγχώριου πληθυσμού και επισκεπτών  Δημιουργία ειδικών χώρων για τα απορρίμματα

10


Κατέβασμα ppt "Φυσικές προστατευόμενες περιοχές είναι χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις με ιδιαίτερα οικολογικά ή και τοπικά χαρακτηριστικά, που προστατεύονται νομοθετικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google