Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

καθηγ. Μιχάλης Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "καθηγ. Μιχάλης Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 καθηγ. Μιχάλης Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
“Το Πράσινο Πανεπιστήμιο” Τι χρειάζεται για να είναι ένα Παν/μιο Αειφόρο; καθηγ. Μιχάλης Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

2 Αειφόρο Πανεπιστήμιο: Μια μακροχρόνια και διαχρονική διαδικασία
Που μπορεί να εξηγηθεί και να αντιμετωπιστεί : α) Ιστορικά, δεχόμενοι και ανταποκρινόμενοι σε «εξωτερικά» μηνύματα και την εξέλιξη των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης β) Ως εναλλακτική στην παγκόσμια “κρίση των Πανεπιστημίων” γ) Ως αποτέλεσμα ολοκληρωμένης εισαγωγής μιας σειράς νέων γνωστικών αντικειμένων δ) Ως δυναμική εξελικτική πορεία "εκ των έσω" διαδοχικών σταδίων συνειδητοποίησης των επί μέρους εκπαιδευτικών κυττάρων – πανεπιστημίων-καθηγητών και φοιτητών και των αλληλεπιδράσεών τους με τον κοινωνικό περίγυρο, από τον στενά τοπικό μέχρι τον ευρύτερα πλανητικό

3 Πρόδρομα Εκπαιδευτικά Ρεύματα
I Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με έμφαση στις κοινωνικές και παιδαγωγικές διαστάσεις συμβατές με την έννοια της «αειφορίας», αντιεξουσιαστικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης για ισότητα, πολιτικής αγωγής, (citizenship) κ.ά. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με έμφαση στις πρακτικές παρεμβάσεις/ αποτελέσματα: Εκπαίδευσης για το περιβάλλον, Πολιτισμικής ποικιλότητας, Εκπαίδευσης για την υγεία, Εκπαίδευσης του καταναλωτή κ.λπ. IV Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ακολουθούν την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση (whole institute approach). Έμφαση στην ανάπτυξη με εσωτερική συνέπεια. Περιλαμβάνει πολλά από τα προηγούμενα στοιχεία αλλά και τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση φυσικών πόρων, "εντός και πέριξ" σχέση με την τοπική κοινωνία, κ.λπ. III Πράσινα (eco ή green) Ιδρύματα: Περιβαλλοντικά προωθημένα «βελτιωμένα» προγράμματα και λειτουργία. Έμφαση στις βελτιώσεις των υποδομών και πολλά φιλο-περιβαλλοντικά projects (α), Ιδρύματα με έμφαση "μαθαίνοντας από τη φύση" (β)

4 … πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά ρεύματα
V Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για την ΕΑΑ: Προωθεί όλες τις διαστάσεις της ΕΑΑ με έμφαση στο στρατηγικό συνδυασμό χώρου, περιεχομένου, προγραμμάτων, διαδικασίας μάθησης και αλλαγής προτύπων (είναι φυσικό σε κάποιο βαθμό να αντικατοπτρίζει τις αρχές της ΑΑ) VI Aειφόρο Πανεπιστήμιο Η εκ των έσω αλλαγή προς την Αειφόρο Ανάπτυξη με ενσωμάτωση των ανωτέρω

5 Η εξελικτική διαδικασία από το Ι στο VI
Ιδρύματα με έμφαση στις κοινωνικές και παιδαγωγικές διαστάσεις κ.ά. (IV) WHOLE INSTITUTE APPROACH Έμφαση στην ανάπτυξη με εσωτερική συνέπεια (V) Παν/μιο για την ΕΑΑ Προωθεί όλες τις διαστάσεις της ΕΑΑ (VI) Αειφόρο Παν/μιο Η εκ των έσω αλλαγή προς την Αειφόρο Ανάπτυξη «υποδομές» Ιδρύματα με έμφαση στις πρακτικές παρεμβάσεις / αποτελέσματα III Πράσινα (έμφαση στο σχολικό Περιβαλλοντικό Παράδειγμα) και Οικολογικά Ιδρύματα (έμφαση στις προσλαμβάνουσες παρα-στάσεις από τη φύση)

6 Η εξέλιξη από το I στο VI είναι μια διαρκής, αλλά όχι γραμμικά συνεχής διαδικασία...
Αειφόρος Ανάπτυξη Χρόνος, προσπάθεια

7 Η ΑΑ σαν πυραμίδα/τετράεδρο με μία έδρα την Εκπαίδευση.
Η Εκπαίδευση ως μέρος της διακυβέρνησης Εκπαίδευση Περιβάλλον Κοινωνία Οικονομία Διακυβέρνηση Το Αειφόρο Πανεπιστήμιο κινείται εντός και καλύπτει ικανοποιητικά το χώρο της πυραμίδας.

8 Το περιεχόμενο της ΕΑΑ σαν «διαμάντι» (διπλή πυραμίδα/εξάεδρο με την διακυβέρνηση στο κέντρο)
Παραγωγική & Δίκαιη Οικονομία Ακμαίο Περιβάλλον Κοινωνία με συνοχή Πολιτισμός του αλληλοσεβασμού Καινοτομία/ηθικά θεμελιωμένη και καθαρή Επιστήμη &Τεχνολογία Ισχυροί, αποτελεσματικοί και δημοκρατικοί θεσμοί

9 … σε αναλογία, το Αειφόρο Πανεπιστήμιο παρουσιάζεται σαν πυραμίδα και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία (3) Εσωτερική διακυβέρνηση και σχέση με την κοινωνία (1) Περιεχόμενο και κατάλληλο πρόγραμμα, "Το μήνυμα της ΕΑΑ" (2) Μαθησιακή κουλτούρα & πρακτική, εκπαιδευτικές μέθοδοι (4) Εφαρμοσμένο παράδειγμα: υποδομές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων, νερό, ενέργεια, κ.α.)

10 Το Αειφόρο Παν/μιο αφορά … (1/4)
Το περιεχόμενο και μήνυμα της ΕΑΑ: - Ισόρροπη προσέγγιση στους τρεις πυλώνες/έδρες: οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον και τα τρία εργαλεία: καινοτομία-επιστήμη-τεχνολογία, θεσμοί, κουλτούρα. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών σφαιρικά και ισόρροπα, ώστε να μάθουν να πειραματίζονται τοποθετούμενοι κριτικά απέναντι στις συνθήκες διαβίωσης, τα πρότυπα παραγωγής & κατανάλωσης του παρελθόντος, του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος. - Επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και συνεπές/μη αντιφατικό «μυστικό» πρόγραμμα και «λανθάνουσες» εκπαιδευτικές πρακτικές.

11 Το Αειφόρο Παν/μιο αφορά … (2/4)
Εκπαιδευτική κουλτούρα, Εφαρμογή & Μεθοδολογία - Ποικιλία και πολυμορφία στις εκπαιδευτικές πρακτικές-συμμετοχικές μέθοδοι, άσκηση των θεσμών στην εκπαίδευση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αποδοχή πολιτιστικής πολυμορφίας και ποικιλότητας. - Δεξιότητες μελών ΔΕΠ , κατάρτιση, δια βίου μάθηση. - Αξιοποίηση εμπειριών από το φυσικό ή αστικό περιβάλλον και το παράδειγμα μέσα στο ίδιο το Παν/μιο. - Ευρύτερη κουλτούρα που καθορίζει γενικά τη ζωή στο Παν/μιο με βάση τις αρχές και τις μεθόδους της ΕΑΑ.

12 Το Αειφόρο Παν/μιο αφορά… (3/4)
Διακυβέρνηση, Εσωτερικές σχέσεις & εξωτερικές σχέσεις με την κοινωνία - Σύνθεση & λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας – κυττάρου σε επίπεδο μαθήματος ή μικρότερο (ομάδας εργασίας) όπου ασκούνται δημοκρατικές διαδικασίες, η υπευθυνότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αναγνωρίζεται & επιβραβεύεται η προσπάθεια και η απόδοση. - Μοντέλο Διοίκησης και Λειτουργίας που ακολουθείται στο Παν/μιο - Ο ρόλος της Διοίκησης από τον Τομέα στο Τμήμα μέχρι την Κοσμητεία και την Πρυτανεία στη δημιουργία και διατήρηση του οράματος και των προϋποθέσεων της Αειφόρου Ανάπτυξης. - Σχέσεις μελών ΔΕΠ: Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Διαφανείς, δίκαιες διαδικασίες. - Ανάπτυξη & εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας (εσωτερικού ελέγχου προόδου). - Άνοιγμα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον έξω κόσμο, την κοινωνία την τοπική και την ευρύτερη, το Παν/μιο «Δέχεται και βγαίνει». - Εξωστρέφεια και άνοιγμα στο εξωτερικό σε άλλα ΑΕΙ, διεθνείς οργανισμούς και φόρα σε όλα τα επίπεδα.

13 Το Αειφόρο Παν/μιο αφορά… (4/4)
Την υποδομή και το εφαρμοσμένο παράδειγμα της αειφόρου προσέγγισης: - Ενεργειακά αποτελεσματική/ βιοκλιματική δομή των κτιρίων. - Χρήση φιλο-περιβαλλοντικών ανακυκλωμένων υλικών. - Έλεγχος του οικολογικού αποτυπώματος. - Οικονομία νερού – συλλογή βρόχινου νερού. - Συλλογή και επεξεργασία τοξικών ουσιών από τα εργαστήρια. - Ανακύκλωση. - Πράσινοι χώροι. - Είδος προσφερόμενης διατροφής στα κυλικεία / λέσχες. - Τις μεταφορές στο χώρο των Παν/κών εγκαταστάσεων.

14 Η πορεία προς το Αειφόρο Παν/μιο …
Είναι προσεγγιστική αλλά όχι αφηρημένη και τυχαία: με συγκεκριμένο όραμα, στόχους, σαφές πρόγραμμα, ενσυνείδητους εκπαιδευτικούς φορείς μεταβολής και διακριτούς σταθμούς και δείκτες προόδου. Απαιτεί τόλμη και «ξεβόλεμα» και όχι «ανατροπή για την ανατροπή» (όχι δηλαδή αλλαγή στις μορφές χωρίς αντίστοιχη αλλαγή στην ουσία). Η Στρατηγική για την ΕΑΑ (UNECE, 2005) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αλλά δεν είναι πανάκεια ούτε «βίβλος». Πρέπει να εφαρμοστεί στα Παν/μια με βάση τις εθνικές και τοπικές συνθήκες και δυνατότητες. Βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση συνέχειας και συνέπειας. Αυτό θα επέτρεπε τα αναλυτικά προγράμματα αλλά και οι «λανθάνουσες» εκπαιδευτικές πρακτικές να έρθουν πιο κοντά, και να επιτρέψουν εκείνη την ιδεολογική λιτότητα και οργανωτική αυτοπειθαρχία που είναι αναγκαίες για την ανάληψη οποιασδήποτε σοβαρής προσπάθειας με προοπτικές επιτυχίας. Η Διεθνής Βιβλιογραφία είναι πλούσια σε προτάσεις και παραδείγματα: Η εξέλιξη στην Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα καλά παραδείγματα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, κάνοντας όμως τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις και τομές.

15 … Αν και το Αειφόρο Πανεπιστήμιο δεν είναι ένας στατικός προορισμός δεν πρέπει να θεωρείται ως «ουτοπία». Έχει ήδη προσεγγιστεί σε περιορισμένο, ομολογουμένως, αριθμό περιπτώσεων και είναι μονόδρομος για ένα καλύτερο μέλλον.

16 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "καθηγ. Μιχάλης Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google