Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 11 o.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 11 o."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 11 o

2 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.Ιστός (structure) Εκφράζει το μέγεθος, τη μορφή, το βαθμό κρυσταλλώσεως και τον τρόπο συνδέσεως μεταξύ των ορυκτών που αποτελούν το μετάλλευμα 2. Υφή (texture) Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο τα ορυκτολογικά συστατικά του μεταλλεύματος διατάσσονται στο χώρο, καθώς και τη μορφή που προκύπτει από την πλήρωση του χώρου από αυτά Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο τα ορυκτολογικά συστατικά του μεταλλεύματος διατάσσονται στο χώρο, καθώς και τη μορφή που προκύπτει από την πλήρωση του χώρου από αυτά ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

3 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.Ιστός (structure) Εκφράζει το μέγεθος, τη μορφή, το βαθμό κρυσταλλώσεως και τον τρόπο συνδέσεως μεταξύ των ορυκτών που αποτελούν το μετάλλευμα 2.Υφή (texture) Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο τα ορυκτολογικά συστατικά του μεταλλεύματος διατάσσονται στο χώρο, καθώς και τη μορφή που προκύπτει από την πλήρωση του χώρου από αυτά Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο τα ορυκτολογικά συστατικά του μεταλλεύματος διατάσσονται στο χώρο, καθώς και τη μορφή που προκύπτει από την πλήρωση του χώρου από αυτά ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

4 3.Σημασία της μελέτης του ιστού και της υφής –Διευκρίνιση της σειράς αποθέσεως των ορυκτών –Ερμηνεία των συνθηκών και τρόπου γενέσεως κοιτάσματος –Υποβοήθηση στον τρόπο εμπλουτισμού του μεταλλεύματος ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η διάκριση μπορεί να γίνει: α.Με καθαρά μορφολογικούς χαρακτήρες β.Με γενετικούς χαρακτήρες ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

5 Κατηγορίες ιστών μεταλλευμάτων με βάση μορφολογικούς χαρακτήρες Ανάλογα με τη μορφή των συστατικών α. Απλοί κοκκώδεις ιστοί 1. Αλλοτριόμορφος 1. Αλλοτριόμορφος 2. Υπιδιόμορφος 2. Υπιδιόμορφος 3. Πανιδιόμορφος 3. Πανιδιόμορφος 4. Πορφυριτικός 4. Πορφυριτικός β. Συμπλεκτικοί ιστοί 1. Πλεγματοειδείς (οφειτικός και ενδιάμεσος) 1. Πλεγματοειδείς (οφειτικός και ενδιάμεσος) 2. Μυρμηκιτικός – γραφικός 2. Μυρμηκιτικός – γραφικός 3. Ιστοί απομείξεως στερεών διαλυμάτων 3. Ιστοί απομείξεως στερεών διαλυμάτων 4. Ποικιλτικός 4. Ποικιλτικός 5. Αρτεριτικός 5. Αρτεριτικός 6. Διαβλαστικός - διαλυτικός 6. Διαβλαστικός - διαλυτικός ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

6 Κατηγορίες ιστών μεταλλευμάτων με βάση μορφολογικούς χαρακτήρες Ανάλογα με το μέγεθος των συστατικών α. Ανάλογα με το σχετικό μέγεθος 1. Ισοδιαμετρικός 1. Ισοδιαμετρικός 2. Ανισοδιαμετρικός 2. Ανισοδιαμετρικός β. Ανάλογα με το απόλυτο μέγεθος 1. >33mm γιγαντιαίος κοκκώδης 1. >33mm γιγαντιαίος κοκκώδης 2. 33-10 mm χονδροκοκκώδης 2. 33-10 mm χονδροκοκκώδης 3. 10-3,3 mmαδροκοκκώδης 4. 3,3-1 mmμεσοκοκκώδης 5. 1-0,3 mmμικροκοκκώδης 6. 0,3-0,1 mmλεπτοκοκκώδης 7. 0,1-0,03 mmστιφροκοκκώδης 8. 0,03-0,001 mmμικροκρυσταλλικός 9. <0,001 mmκρυπτοκρυσταλλικός ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

7 Α. Κατηγορίες ιστών μεταλλευμάτων με βάση μορφολογικούς χαρακτήρες 1.Ιστοί ανάλογα με τη μορφή των συστατικών 1.1. Απλοί κοκκώδεις ιστοί: τα ορυκτά εφάπτονται μεταξύ τους όπως ένα μωσαϊκό ή λιθόστρωτο (Φωτ. 11.1 και 11.2) α.Αλλοτριόμορφος ιστός: τα ορυκτά σε κοκκώδη συσσωματώματα, χωρίς ιδιομορφία (Φωτ. 11.3) β.Υποδιόμορφος ιστός: μερική ιδιομορφία ορυκτών (Φωτ. 11.4 και 11.5) γ.Πανιδιόμορφος ιστός: όλα τα ορυκτά με ιδιομορφία λόγω ελεύθερου χώρου αναπτύξεως (Φωτ. 11.6 και 11.7) δ.Πορφυριτικός ιστός: Μεγάλοι ιδιόμορφοι κρύσταλλοι (ως φαινοκρύσταλλοι) σε ακανόνιστη κύρια μάζα (Φωτ. 11.8 έως 11.10) ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

8 Φωτο 11.1.Απλός κοκκώδης ιστός από συγκρυστάλλωση μαγνητίτη (τεφρορόδινο), που παρουσιάζει αρχόμενη μετατροπή σε αιματίτη (λευκό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

9 Φωτο 11.2.Απλός κοκκώδης ιστός από συγκρυστάλλωση κόκκων αντιμονίτη (φωτεινό). Παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

10 Φωτο 11.3.Αλλοτριόμορφος ιστός από αρσενοπυρίτη (φωτεινό) και σύνδρομα (σκοτεινό)

11 Φωτο 11.4. Υπιδιόμορφος ιστός μεταλλεύματος από μαγνητίτη (τεφρό) σε χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

12 Φωτο 11.5. Υπιδιόμορφος ιστός μεταλλεύματος από μαγνητίτη (τεφρό), σιδηροπυρίτη (λευκό) και χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

13 Φωτο 11.6. Δημιουργία πανιδιόμορφου ιστού χρωμίτη (λευκό) εντός συνδρόμων (τεφρό)

14 Φωτο 11.7. Δημιουργία πανιδιόμορφου ιστού από σιδηροπυρίτη (φωτεινό) εντός συνδρόμων (σκοτεινό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

15 Φωτο 11.8.Πορφυριτικός ιστός μεταλλεύματος από κοβαλτίνη (λευκό), μαγνητοπυρίτη (κιτρινορόδινο), σφαλερίτη (φωτεινό τεφρό), χαλκοπυρίτη (κίτρινο) και σύνδρομα (σκοτεινό τεφρό)

16 Φωτο 11.9. Πορφυριτικός ιστός μεταμορφωμένου λατεριτικού μεταλλεύματος από μαγνητίτη (λευκορόδινο) που περιέχει χρωμίτη (φωτεινό τεφρό)

17 Φωτο 11.10. Πορφυριτικός ιστός μεταμορφωμένου λατεριτικού μεταλλεύματος από μαγνητίτη (λευκορόδινο) μέσα σε σύνδρομο (τεφρό)

18 1.2. Συμπλεκτικοί ιστοί: αλληλοδιείσδυση κρυστάλλων ή κόκκων ορυκτών α.Πλεγματοειδής (οφειτικός και ενδιάμεσος ιστός): Δοκοειδείς ή βελονοειδείς κρύσταλλοι σε πλέγμα και τα διάκενα να γεμίζουν από άλλο ορυκτό (Φωτ. 11.11 έως 11.14). β.Μυρμηκιτικός - γραφικός ιστός: έντονη και λεπτομερής ανάμειξη δυο ορυκτών (Φωτ. 11.15 και 11.16). Μπορεί να οφείλεται (Ramdohr 1967) σε: –Ταυτόχρονη συγκρυστάλλωση στο ευτηκτικό –Πρωτογενή προσανατολισμό –Αντίδραση μεταξύ γειτονικών ορυκτών –Απόμειξη στερεών διαλυμάτων –Διάσπαση – αποχωρισμό ενώσεων και μεικτών κρυστάλλων –Αντικατάσταση ενός ορυκτού από άλλο (πρωτογενώς ή δευτερογενώς) –Μετατροπή γελοειδών ενώσεων σε κρυσταλλικές –Οξείδωση ορυκτών ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

19 Φωτο 11.11.Πλεγματοειδής ιστός μεταλλεύματος από τη διάταξη χαλκοπυρίτη (κίτρινο) εντός βορνίτη (καστανό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

20 Φωτο 11.12.Πλεγματοειδής ιστός μεταλλεύματος από τη διάταξη πρισματικών κρυστάλλων αιματίτη (φωτεινό) μέσα σε σύνδρομα (σκοτεινό)

21 Φωτο 11.13.Πλεγματοειδής ιστός μεταλλεύματος από τη διάταξη βελονοειδούς ιλμενίτη μέσα σε μαγνητίτη. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με πολωτή και αναλυτή

22 Φωτο 11.14.Πλεγματοειδής ιστός μεταλλεύματος από τη διάταξη βελονοειδούς ιλμενίτη μέσα σε μαγνητίτη. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με πολωτή και αναλυτη

23 Φωτο 11.15.Μυρμηκιτικός ιστός μεταξύ μαγνητίτη (φωτεινό) και συνδρόμων ορυκτών (σκοτεινό) που δημιουργείται σε ευτηκτικές συνθήκες

24 Φωτο 11.16.Μυρμηκιτικός ιστός μεταξύ βορνίτη (ιώδες) και χαλκοσίνη (κυανωπό)

25 1.2. Συμπλεκτικοί ιστοί γ. Ιστοίαπομείξεως (exsolution) στερεών διαλυμάτων: διαχωρισμός μεικτού κρυστάλλου σε δυο ορυκτά, το ένα μέσα στο άλλο, συνήθως σε κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις, με την πτώση της θερμοκρασίας γ. Ιστοί απομείξεως (exsolution) στερεών διαλυμάτων: διαχωρισμός μεικτού κρυστάλλου σε δυο ορυκτά, το ένα μέσα στο άλλο, συνήθως σε κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις, με την πτώση της θερμοκρασίας oΣταγονοειδείς – εξιδρωματικές μορφές (Φωτ. 11.17 και 11.18) oΜικροεικονοειδείς – εξιδρωματικές μορφές (Φωτ. 11.19 έως 11.22) oΤαινιοειδείς, δισκοειδείς μορφές (Φωτ. 11.23 έως 11.25) oΔιχτυωτές, σκελετοειδείς, οφειοειδείς, φτεροειδείς, φλογοειδείς μορφές (Φωτ. 11.26 και 11.27) ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

26 Φωτο 11.17. Σταγονοειδής – εξιδρωματική μορφή ιστού απομείξεως: χαλκοπυρίτης (κίτρινο) εντός σφαλερίτη (τεφρό)

27 Φωτο 11.18. Σταγονοειδής – εξιδρωματική μορφή ιστού απομείξεως: χαλκοπυρίτης (κίτρινο) εντός σφαλερίτη (τεφρό)

28 Φωτο 11.19. Μικροεικονοειδής – εξιδρωματική μορφή ιστού απομείξεως: αστερίσκοι σφαλερίτη (τεφρό) εντός χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

29 Φωτο 11.20. Μικροεικονοειδής – εξιδρωματική μορφή ιστού απομείξεως: αστερίσκοι σφαλερίτη (τεφρό) εντός χαλκοπυρίτη (κίτρινο). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

30 Φωτο 11.21. Μικροεικονοειδής – εξιδρωματική μορφή ιστού απομείξεως: μαγνητίτης (φωτεινό) μέσα σε τεχνητό γυαλί (σκοτεινό). Παραρτήρηση σε ελαιοκατάδυση

31 Φωτο 11.22. Μικροεικονοειδής – εξιδρωματική μορφή ιστού απομείξεως: μαγνητίτης (φωτεινό) μέσα σε τεχνητό γυαλί (σκοτεινό). Παραρτήρηση σε ελαιοκατάδυση

32 Φωτο 11.23. Ταινιοειδής μορφή ιστού απομείξεως: αιματίτης (λευκό) εντός ιλμενίτη (καστανωπό)

33 Φωτο 11.24. Ταινιοειδείς μορφές ιστού απομείξεως: αιματίτης (λευκό) εντός ιλμενίτη (καστανωπό)

34 Φωτο 11.25. Ταινιοειδής μορφή ιστού απομείξεως: αιματίτης (λευκό) εντός ιλμενίτη (καστανωπό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

35 Φωτο 11.26. Φλογοειδής μορφή ιστού απομείξεως: πεντλανδίτης (φωτεινό) εντός μαγνητοπυρίτη (σκοτεινό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

36 Φωτο 11.27. Φλογοειδής μορφή ιστού απομείξεως: πεντλανδίτης (φωτεινό) εντός μαγνητοπυρίτη (σκοτεινό). Παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή

37 δ.Ποικιλτικός ιστός: μικρότεροι κρύσταλλοι ορυκτού εντός μεγάλου κρύσταλλου άλλου ορυκτού (Φωτ. 11.28 και 11.29) ε.Αρτεριτικός ιστός: διείσδυση ορυκτού με μορφή φλεβιδίων μέσα σε άλλο (Φωτ. 11.30 έως 11.36) στ.Διαβλαστικός – διαλυτικός ιστός: λεπτομερείς ινώδεις κρύσταλλοι σε ακατάστατη ανάμειξη ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ 1.2. Συμπλεκτικοί ιστοί

38 Φωτο 11.28. Ποικιλτικός ιστός από την παρουσία ιδιόμορφων κρυστάλλων σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο) εντός σφαλερίτη (τεφρό)

39 Φωτο 11.29. Ποικιλτικός ιστός από την παρουσία βελονοειδών κρυστάλλων βουλανζερίτη (τεφρόλευκο) εντός σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο)

40 Φωτο 11.30. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία φλεβών δευτερογενούς κοβελλίνη (κυανό) μέσα σε χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

41 Φωτο 11.31. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία φλεβιδίων δευτερογενούς κοβελλίνη (βαθύ κυανούν) μέσα σε χαλκοπυρίτη (κίτρινο) σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο), με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) διακρίνεται η ισχυρή ανισοτροπία στον κοβελλίνη

42 Φωτο 11.32. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία φλεβιδίων δευτερογενούς χαλκοσίνη (κυανούν) μέσα σε χαλκοπυρίτη (κίτρινο) σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο)

43 Φωτο 11.33. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία μαρκασίτη (υποπράσινο) μέσα σε μαγνητοπυρίτη (κίτρινορόδινο). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

44 Φωτο 11.34. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία πυρολουσίτη (λευκό) μέσα σε βραουνίτη (τεφρόλευκο)

45 Φωτο 11.35. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία πυρολουσίτη (λευκό) μέσα σε χαουσμανίτη (τεφρόλευκο). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

46 Φωτο 11.36. Αρτεριτικός ιστός από την παρουσία πεντλανδίτη (γαλακτώδες) και χαλκοπυρίτη (κίτρινο) μέσα σε μαγνητοπυρίτη (κιτρινορόδινο)

47 2.Ιστοί ανάλογα με το μέγεθος των συστατικών 2.1. Ανάλογα με το σχετικό μέγεθος α.Ισοδιαμετρικός: περίπου το ίδιο μέγεθος κρυστάλλων όλα τα συστατικά β.Ανισοδιαμετρικός: διαφορετικό μέγεθος ορυκτολογικών συστατικών 2.2. Ανάλογα με το απόλυτο μέγεθος α.>33mm γιγαντιαίος κοκκώδης β.33-10 mmχονδροκοκκώδης γ.10-3,3 mmαδροκοκκώδης δ.3,3-1 mmμεσοκοκκώδης ε.1-0,3 mmμικροκοκκώδης στ.0,3-0,1 mmλεπτοκοκκώδης ζ.0,1-0,03 mmστιφροκοκκώδης η.0,03-0,001 mmμικροκρυσταλλικός θ.<0,001 mmκρυπτοκρυσταλλικός ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

48 Β. Κατηγορίες υφών μεταλλευμάτων με βάση μορφολογικούς χαρακτήρες 1.Υφές ανάλογα με τη διάταξη των συστατικών στο χώρο 1.1. Ακανόνιστη κοκκώδης υφή: κανένας προσανατολισμός των συστατικών του μεταλλεύματος 1.2.Απλές προσανατολισμένες υφές: προσανατολισμός ορυκτού σε μια κατεύθυνση που μπορεί να συμπίπτει ή όχι με κρυσταλλογραφική διεύθυνσή του ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

49 Ανάλογα με τη μορφή των κρυστάλλων και τη διεύθυνση προσανατολισμού ονομάζονται: α.Ινώδης υφή: Πρισματικοί – βελονοειδείς – ινώδεις κρύσταλλοι παράλληλα τοποθετημένοι β.Φυλλώδης υφή: Φυλλώδες ορυκτό (π.χ. πυρολουσίτης, ολίγιστο) παράλληλα σ’ ένα επίπεδο γ.Παράλληλη – κοκκώδης υφή: συστατικά με κοκκώδη μορφή, λίγο-πολύ προσανατολισμένα κρυσταλλογραφικά μονοδιάστατα ή διδιάστατα δ.Ακτινοειδής υφή: Πρισματικοί – βελονοειδείς – ινώδεις κρύσταλλοι σε ακτινωτή διάταξη γύρω από σημείο (δημιουργία υαλοκεφάλων) ή σε ένα επίπεδο (δισκοειδής ακτινωτή) ή σε άξονα (μορφή κουκουναριών) (Φωτ. 11. 37 έως 11.41) ε.Συγκεντρική – φλοιώδης υφή: Φλοιώδης συγκέντρωση κρυστάλλων ορυκτού (π.χ. Framboidal pyrite) (Φωτ. 11. 42 και 11.43) ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ1.2.Απλές προσανατολισμένες υφές

50 Φωτο 11.37. Ακτινοειδής υφή από ανάπτυξη μαρκασίτη γύρω από σημείο. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

51 Φωτο 11.38. Ακτινοειδής υφή από ανάπτυξη πρισματικών κρυστάλλων μαρκασίτη (φωτεινό) γύρω από έναν άξονα. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

52 Φωτο 11.39. Ακτινοειδής υφή από ανάπτυξη πρισματικών κρυστάλλων μαρκασίτη (φωτεινό) γύρω από έναν άξονα. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

53 Φωτο 11.40 Ακτινοειδής υφή από διάταξη κρυστάλλων μαρκασίτη σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά).

54 Φωτο 11.41. Ακτινοειδής υφή από την ανάπτυξη κρυστάλλων μολυβδαινίτη (τεφρόλευκο) εντός συνδρόμου (σκοτεινό)

55 Φωτο 11.42. Συγκεντρική – φλοιώδης υφή από τη διάταξη μικροκρυστάλλων σιδηροπυρίτη (φωτεινό) σε μορφή βετόμουρου (Framboidal pyrite).Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

56 Φωτο 11.43. Συγκεντρική – φλοιώδης υφή από τη διάταξη μικροκρυστάλλων σιδηροπυρίτη (φωτεινό) σε μορφή βετόμουρου (Framboidal pyrite).Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

57 1.3. Σύνθετες και ρυθμικές στρωματοειδείς – ταινιοειδείς υφές: Προσανατολισμός των ορυκτών πολυμεταλλικού μεταλλεύματος σε στρώματα με εναλλαγή, συχνά ρυθμική (ρυθμίτες) (Φωτ. 11.44) α.Επιπεδοστρωματοειδής υφή: διάταξη σε εναλλασσόμενα κανονικά στρώματα β.Κεκαμμένη στρωματοειδής υφή: διάταξη σε εναλλασσόμενα κυρτωμένα στρώματα γ.Συγκεντρική – φλοιώδης υφή (ή κατά κονκάρδες): εναλλασσόμενοι φλοιοί μεταλλεύματος γύρω από θραύσμα πετρώματος (Φωτ. 11.45 έως 11.54) δ.Ωολιθική – πισολιθική υφή: απόθεση γύρω από πυρήνα μεταλλεύματος σε αιώρηση στο νερό (Φωτ. 11.55 έως 11.60) ε.Συγκριματική υφή: συγκεντρικά στρώματα μεταλεύματος χωρίς μεγάλη κανονικότητα ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

58 Φωτο 11.44. Συγκεντρική – φλοιώδης ανάπτυξη λεπιδοκροκίτη (φωτεινό) και γκαιτίτη (σκούρο) που προέκυψαν από λειμωνιτίωση αρχικού σιδηροπυρίτη (ρυθμίτες)

59 Φωτο 11.45. Συγκεντρική – φλοιώδης ανάπτυξη λειμωνίτη (φωτεινό τεφρό) με αιματίτη (τεφρόλευκο) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ακτινοειδής διάταξη των κρυστάλλων των δυο ορυκτών (υαλοκέφαλοι)

60 Φωτο 11.46. Συγκεντρική – φλοιώδης ανάπτυξη λειμωνίτη (φωτεινό τεφρό) με αιματίτη (τεφρόλευκο) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ακτινοειδής διάταξη των κρυστάλλων των δυο ορυκτών (υαλοκέφαλοι)

61 Φωτο 11.47. Συγκεντρική – φλοιώδης ανάπτυξη λειμωνίτη (φωτεινό τεφρό) με αιματίτη (τεφρόλευκο) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ακτινοειδής διάταξη των κρυστάλλων των δυο ορυκτών (υαλοκέφαλοι)

62 Φωτο 11.48. Συγκεντρική – φλοιώδης ανάπτυξη λειμωνίτη (φωτεινό τεφρό) με αιματίτη (τεφρόλευκο) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ακτινοειδής διάταξη των κρυστάλλων των δυο ορυκτών (υαλοκέφαλοι)

63 Φωτο 11.49. Συγκεντρική – φλοιώδης υφή από τη διάταξη σε εναλλασόμενους φλοιούς μαρκασίτη (λευκό) με σφαλερίτη (φωτεινό τεφρό) και συνδρόμων (σκοτεινό τεφρό)

64 Φωτο 11.50. Συγκεντρική – φλοιώδης υφή από τη διάταξη σε εναλλασόμενους φλοιούς μαρκασίτη (λευκό) με σφαλερίτη (φωτεινό τεφρό) και συνδρόμων (σκοτεινό τεφρό)

65 Φωτο 11.51. Συγκεντρική – φλοιώδης υφή από την ανάπτυξη σε εναλλασόμενους φλοιούς διαφορετικών κρυσταλλικών μορφών μαρκασίτη (λευκό) μέσα σε σφαλερίτη (φωτεινό τεφρό)

66 Φωτο 11.52. Συγκεντρική φλοιώδης ανάπτυξη μορφών σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο) που προέκυψαν από αρχικό μαγνητοπυρίτη (τεφρορόδινο) (σχηματισμός bird’s eye). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

67 Φωτο 11.53. Συγκεντρική φλοιώδης υφή από τη διάταξη σε εναλλασσόμενους φλοιούς ορυκτών (του μαγγανίου)

68 Φωτο 11.54. Συγκεντρική φλοιώδης υφή από τη διάταξη σε εναλλασσόμενους φλοιούς ορυκτών (του μαγγανίου)

69 Φωτο 11.55.Ωολιθική υφή μεταλλεύματος σιδήρου. Διακρίνεται η ανάπτυξη διαδοχικών φλοιών μαγνητίτη με σύνδρομο υλικό. Οι ωόλιθοι αποτελούνται από μαγνητίτη (τεφρό) που παρουσιάζει μετατροπή σε αιματίτη (φωτεινό)

70 Φωτο 11.56.Ωολιθική υφή μεταλλεύματος σιδήρου. Διακρίνεται η ανάπτυξη διαδοχικών φλοιών μαγνητίτη με σύνδρομο υλικό. Οι ωόλιθοι αποτελούνται από μαγνητίτη (τεφρό) που παρουσιάζει μετατροπή σε αιματίτη (φωτεινό)

71 Φωτο 11.57.Ωολιθική υφή μεταλλεύματος σιδήρου. Διακρίνεται η σταδιακή ανάπτυξη διαδοχικών φλοιών μαγνητίτη με σύνδρομο υλικό. Οι ωόλιθοι αποτελούνται από μαγνητίτη (τεφρό) που παρουσιάζει μετατροπή σε αιματίτη (φωτεινό)

72 Φωτο 11.58.Πισολιθική υφή μεταμορφωμένου μεταλλεύματος. Οι πισόλιθοι αποτελούνται από μαγνητίτη (ρόδινο) που τοπικά ή/και περιφερειακά μετατρέπεται σε αιματίτη (φωτεινό)

73 Φωτο 11.59.Πισολιθική υφή μεταμορφωμένου μεταλλεύματος. Οι πισόλιθοι αποτελούνται από μαγνητίτη (ρόδινο) που τοπικά ή/και περιφερειακά μετατρέπεται σε αιματίτη (φωτεινό)

74 Φωτο 11.60.Πισολιθική υφή μεταλλεύματος σιδήρου που αποτελείται από λειμωνίτη

75 2.Υφές ανάλογα με την μορφή από την πλήρωση του χώρου α.Συμπαγής υφή β.Πορώδης – κοκκώδης υφή γ.Σαχκαρώδης – μιαρολιθική υφή δ.Πλεγματοειδής υφή ε.Κυψελώδης (Φωτ. 11. 61) – σκωριώδης υφή στ.Ορυκταμυγδαλοειδής υφή ζ.Γεώδης υφή ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

76 Φωτο 11.61.Κυψελώδης υφή λειμωνίτη που προέκυψε από μετατροπή αρχικού σιδηροπυρίτη

77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ Απλοί κοκκώδεις ιστοί 1.Υπιδιόμορφος (π.χ. ιδιόμορφος σιδηροπυρίτης με άλλα σουλφίδια) Εργαστήρια 3 ο και 5 ο 2.Πανιδιόμορφος (π.χ. μαγνητίτης ή χρωμίτης με σύνδρομο) Εργαστήρια 4 ο και 5 ο 3.Πορφυριτικός (π.χ. μεγάλοι κρύσταλλοι μαγνητίτη σε λατερίτες) Εργαστήριο 4 ο ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

78 Συμπλεκτικοί ιστοί 1.Πλεγματοειδής (π.χ. βελόνες ιλμενίτη σε μαγνητίτη) Εργαστήρια 4 ο και 5 ο 2.Μυρμηκιτικός (π.χ. βορνίτης σε χαλκοσίνης, μαγνητίτης ή χρωμίτης με σύνδρομο) Εργαστήριο 6 ο 3.Ιστοί απομείξεως α.σταγονοειδείς εξιδρωματικοί (π.χ. ZnS CuFeS 2 ) Εργαστήρια 3 ο, 5 ο και 8 ο β.μικροεικονοειδείς – εξιδρωματικοί π.χ. αστερίσκοι ZnS: CuFeS 2 ZnS (500 0 C) Εργαστήριο 3 ο γ.ταινιοειδείς μορφές π.χ. ταινίες ιλμενίτη σε μαγνητίτη (>650 0 C) ταινιοειδή – δισκοειδή σώματα αιματίτη σε ιλμενίτη (>650 0 C) Εργαστήρια 4 ο και 5 ο δ.Σκελετοειδείς, φλογοειδείς κ.λ.π. μορφές (π.χ. φλογοειδείς μορφές πεντλανδίτη σε μαγνητοπυρίτη) Εργαστήρια 9 ο και 10 ο ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

79 4.Ποικιλτικός (π.χ. σιδηροπυρίτης σε σφαλερίτη) 5.Αρτεριτικός π.χ. χαλκοσίνης ή κοβελλίνης σε χαλκοπυρίτη πεντλανδίτης σε μαγνητοπυρίτη (≈610 0 C) Εργαστήρια 6 ο έως 10 ο ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ

80 Τ Ε Λ Ο Σ


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 11 o."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google